Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Overnaturlig innflytelse

Overnaturlig innflytelse

Tolking av vår tids overnaturlige fenomen

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.06.2000
Tema
Okkultisme


Som nevnt i oppgaven har media hatt mange oppslag om overnaturlige fenomener som astrologi, mystikk, okkultisme, spiritisme, satanisme, magi m.m. i det siste. Slik jeg ser det er dette saker som ligger i tiden, med det mener jeg at det er trosretninger og tanker som kanskje har vært tilstede lenge, men som først nå kommer til syne. Menneskene er alltid på søken etter svar på det vi ikke forstår eller anser som mystisk/overnaturlig, men før vi føler at vi får noe svar, er vi veldig opptatt av å prøve å forstå og komme med meninger og tolkninger. Bare for å ta et eksempel kan jeg trekke fram tv-serien "The X-files", en serie om spesialagenter som jobber med hittil uløste saker - ofte med tidligere overnaturlige forklaringer. Dette er en serie som er skapt av etterspørsel og bruker tema som er aktuelle i dette spesielle tidsrommet, f.eks. ufoer og romvesen, men også satanisme og astrologi. Jeg sitter også med en liten følelse av at menneskene beveger seg inn i en ny epoke ( som humanismen ), der vi ikke føler at vi får gode nok svar fra historien eller religionen vi tror på, og skifter muligens trosretning eller søker andre steder etter svar - f.eks. astrologi. En annen sentral grunn til den siste mediaomtalen kan være at vi føler at teknologien og samfunnet har ført oss nærmere et svar på overnaturlige fenomener, og at det derfor bygger seg opp en topp om disse temaene i media ( kan bl.a. nevne area 51 på 1960 - tallet ), før vi får en eventuell utredning eller en avklaring på teorien - sann/usann.


 

Jeg vil prøve å utrede litt om interessen blant folk ved de forskjellige overnaturlige fenomenene, og starter med astrologi: Hvis et menneske er nysgjerrig på å utforske ny forståelse av en situasjon eller de rollene man ser ut til å ha kommet inn i, er ofte astrologi en av de første metodene en prøver. Astrologi er svært aktuelt i samfunnet gjennom horoskoper og en stadig økende interesse for astrologenes arbeid. Og astrologi kan også gi et uforpliktende påskudd til å snakke om sin egen person og andres. Dette er muligens svært viktig nå, ettersom menneskene i stadig større grad innordner seg i et lukket samfunn, der det blir vanskeligere og vanskeligere å snakke om følelser og å be om hjelp. Mange føler kanskje også at dette er en lettvint metode som det er blitt godt opplyst om. Samtidig er det ikke å legge skjul på at astrologien ofte kan fortelle menneskene de vil høre og ønsker i en ellers så krevende og stadig mer stressende hverdag.

 

Okkultismen, som dekker ganske mange spekter av områder - som f.eks. spiritisme, teosofi, antroposofi, mystikk osv., er muligens den læren folk søker til dersom de ikke føler å ha fått svar i astrologien, eller rett og slett er svært nysgjerrig på læren om det skjulte og det ukjente. Interessen for okkultismen har gått i bølgedaler, men er først og fremst i sentrum i perioder da menneskene føler de har behov for mer enn de hverdagslige ting, et behov for å skjønne det ikke umiddelbart sansbare. Okkultismen ( og for så vidt flere overnaturlige fenomener ) er ikke noen ny tenkemåte, det finnes spor etter tenkemåter helt tilbake til steinalderen og kanskje også enda lengre tilbake. Tanken i okkultismen er at det finnes en usynlig del av virkeligheten som ligger "i en annen dimensjon".

- Spiritisme er en måte du kan benytte for å få kontakt med en åndeverden der du kan få svar på dine spørsmål. Spiritisme sies å være farlig, og en kontakt med djevelen selv, men det er vel kanskje i første rekke ungdommer som liker spenningen det gir, som andvender dette fenomenet. Spiritistiske fenomen kommer i nyere tid stort sett til syne ved "leker" der en får en pendel til å svinge fra bokstav til bokstav, glass til å danse på bord o.l. Kan ofte skape angst og bør derfor frarådes, men det er et velkjent faktum at forbuden frukt smaker best.

- Teosofi går ut på å prøve å bevisstgjøre seg selv og å få gudestatus. Bringer reinkarnasjon fram i lyset, og tankegangen er at menneskene skal fullføre sine mål i "livet" gjennom flere liv. Dette er muligens en tenkemåte som først og fremst har sitt grunnlag i flere forskjellige religioner, som f.eks. buddhismen. Jeg ser ikke noen spesiell grunn til å tro at det er en spesiell interesse for dette blant folk, men at det er en videreføring av en astrologisk, spiritistisk eller New Age - tankegang.

- Gnostisismen eksisterte før Kristu fødsel, men gav seg senere ut for å være kristendom. Her er det viktig å være selv-oppmerksomme, og prøve å stige opp på et høyere åndelig nivå. Jeg vil tro at interessen for gnostisisme kommer av en trang til å forstå mer om seg selv i det samfunnet vi i dag lever i. Ellers aner jeg også at mennesker som interesserer seg for gnostisisme er typer vi kan kalle radikale religiøse.

- Antroposfien setter jeg-et i sentrum. Her er det viktig å bruke tankene uten å blande inn sansene - og dette kan etter Rudolf Steiner ( antroposofiens far ) kun gjøres v.h.a. meditasjon. Interessen for antroposofien er sentralt på 1900 - tallet gjennom Steiner-skolene, der hensikten er å utvikle barns åndelige vesen. Jeg føler også at et mer stresset samfunn ser på antroposofien som en måte å få slappet av på, i form av meditasjon, og i tillegg en mer forklarende lære om mennesklig utvikling som igjen kan føre til bedre forståelse og færre spørsmål om ting vi lurer på.

I tillegg til alt dette har du mystikken i form av f.eks. "shakers" eller den svært så kontroversielle voodooen. Disse spiller på menneskenes frykt og kan settes i kontrast mot spiritismen.

 

New Age er ikke det vi direkte kan kalle en verdensreligion eller en enhetlig størrelse, men kanskje tanker og ideer i spesielle forskjellige miljøer. Jeg vil også kanskje gå så langt som å kalle New Age ( ikke én enkelt retning ) for en samlebetegnelse for de fleste over-naturlige fenomener. Tankene i New Age - miljøer er nemlig stort sett hentet fra de store verdensreligionene, som hinduisme og buddhisme. Og også fra diverse okkulte retninger, som f.eks. teosofien. Også fra astrologien og moderne fysikk. Paranormale opplevelser og alternativ medisin får mye oppmerksomhet i disse miljøene. Tankegangen i New Age kjennetegnes ofte ved en tro om at menneskeheten står foran en utvikling i av bevissthets-nivået. De mener at denne tidsepoken, fiskenes tidsalder, var preget av kristen tenkning. Og at den neste epoken, vannmannens tidsalder, vil komme med en ny åndelig revolusjon; en ny bevissthet og en ny type religiøsitet. De tror på en forening mellom verdensreligionene. New Age, føler jeg, er blitt forklaringen på motebølger i overnaturlige fenomener og nye tenkemåter. Med det mener jeg at kroppen hadde sin tid ( joggebølgen, aerobic ) og sjelen fikk en annen tid ( hippietiden ). Det er nå åndenes tur, og det å være religiøs er blitt populært i motsetning til tidligere tabubeleggelse.

 

For å trekke fram kanskje det mest sentrale i media og blant samfunnet nå vil jeg nevne satansime, en voldsom reaksjon på kristendommen og det mystiske i samfunnet. Dette er en "trosretning" som mennesker kanskje benytter seg av for å kunne bruke sin frihet og sin rett til å ha egne meninger. På en måte overbevise seg selv om at de er selvstendige. Når en nevner satanisme er det to sentrale navn som kanskje har vært mest i medias søkelys, den norske selvoppnevnte satanistkongen: Varg "Greven" Vikernes og den amerikanske rockesangeren Marilyn Masnon. Varg Vikernes har ikke vært så mye i media nå, men for noen år tilbake var han stadig i aviser og på radio eller TV. Greven, som han så gjerne blir kalt, mener jeg er en ekstremsatanist. Han har sonet for kirkebranner og det var mye snakk om at moren hjalp ham å rømme fra fengselet, eller i det minste prøvde å hjelpe ham. Men for å komme tilbake til interessen blant folk for satanisme og medias mange oppslag om dette emnet, vil jeg som før nevnt trekke fram Marilyn Manson, som sikkert er med i 2/3 av alle oppslagen. om satanisme

 

Marilyn Manson er navnet på en rockegruppe med frontfigur og sanger pastor Marilyn Manson i spissen. Gruppen blir sett på som rockens absolutte versting, og deres utsagn om satanisme og nazisme har skremt en hel verden. Deres syn på verden, livet og kristendommen har gitt dem mer mediaomtale enn noe annet moderne rockeband verden over. De sier selv at de bestemt har spilt på folks frykt, men utsagn om at Marilyn Manson er djevelen selv, flirer han bare av. Han er utnevnt til pastor i "Church of Satan", men uten å dyrke djevelen. Han mener at det er for mye hypokondri i verden, og at mennesker går blindt inn i en kristen verden uten å tenke over hva det vil medføre. Hovedgrunne til at Marilyn Manson har vært så mye i media, som han faktisk har vært, tror jeg er det "vanlige" menneskets frykt for påvirkning hos unge, men kanskje spesielt at de ikke vet hva satanisme innebærer bortsett fra at de forbindes med alt som er ondt i verden. Bare for å trekke frem et eksempel vil jeg sitere litt fra 2 artikler i Dagbladet fra i sommer, da Marilyn Manson skulle spille på Quart-festivalen i Kristiansand:
- "Marilyn Manson leder barna våre til evig pinsel i helvete. Herre Jesus, redd noen sjeler i kveld," messet en predikant før en konsert i Evansville, USA.
- "Satanisme handler om å dyrke deg selv, fordi du er ansvarlig for dine egne onde og gode sider. Kristendommens kamp mot djevelen har alltid vært en krig mot menneskets mest
naturlige innstinkter - sex, vold og selvtilfredsstillelse. Uten min kristne oppvekst hadde jeg ikke vært den jeg er i dag!" hånflirer Marilyn Manson etter å ha revet en mormoner-bibel på scenen i Salt Lake City.
- "Jeg vil gå imot framtidige bevilgninger til Quart-festivalen, dersom Marilyn Manson virkelig er så ille som det gis inntrykk av," sier varaordfører Harald Sødal ( KrF ) i Kristiansand. Det er med et slikt utsagn at jeg stiller et spørsmål med hva som er verst, Marilyn Mansons mening om satanisme eller Harald Sødals mening om Marilyn Manson igjen. Selv om Marilyn Manson kan være svært provoserende, mener jeg at det kanskje er verre å prøve å hindre folk i å ha danne sin egen mening om saker.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil