Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Darwin

Darwin

Darwins (evolusjonsteorien) innvirkning på psykologien.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål


Innledning (common sense/historisk)

 

Denne besvarelsen skal ta for seg Charles Darwins (1809 – 1882) (evolusjonstorien) innvirkning på psykologien i vårt århundre. Jeg vil gjør rede for hans bidrag i hovedtrekk og gå inn på sterke og svake sider ved hans teorier. Evolusjonstiorien vil bli vudert i et historisk perspektiv ut i fra tidlig Britisk psykologi.

 

Darwin var biolog og forandret forståelsen av organismers utviklingen og menneskets historie. Darwin viser hvordan dagens planter og dyr, inklusiv menneske, har utviklet seg gjennom milliarder av år fra lavere former. Evolusjonsteorien forteller at de best egnede individene overlever i kampen for tilværelsen og får mulighet til å reprodusere seg, mens de dårlige egnede individene ikke i samme grad klarer å føre sine egenskaper videre.

 

Tolkning og avgrensning av oppgaveteksten (definisjon)

 

Jeg vil i hovedsak konsentrere meg om Darwin og hans direkte arbeid innen området psykologi. Deretter vil jeg trekke inn linjer som er relevante for psykologisk forskning. Darwin var en utmerket forsker, han gav eksemplariske bidrag og satte en standard for forskning på dette området. Hans innvirknig på psykologien er stor og han arbeide sammenlignes av mange på linje med Newton arbeid.

 

Sosialdarwinisme er en teori utarbeidet av Desmon og James Moore. Denne bygger på samfunnsutvikling som en kamp for tilværelsen der den dyktigste overlever. Dessverre er det slik at Darwin ikke er grunnlegger av denne teorien og viser at hans arbeid var for mange en forløper til utvikling av nye teorier innen samfunnsutvikling.

 

Sosialdarwinismen har mange kritikker mot seg av den grunn evolusjonsteorien blir farget av missforståelser. Darwin rettet sin teori mot biologisk utvikling og ikke mot samfunnsutvikling, slik Desmon og Moore tenker seg. Denne tolker jeg som en selvstendig teori, selv om den bygger på noe av det samme Darwin ville fremheve vil besvarelsen ikke omhandle denne modellen.

 

Jeg velger å trekke inn sosialdarwinismen av den grunn teorien er oppfattet i forbindelse med Darwin. Det kan ha seg slik at denne teorien er et resultatt av Darwins innvirkning med sin evolusjons teori modell. Hans bidrag kan sees i sammenheng med sosialdarwinismen, men det er tydelig understrekket i historie bøker at Darwin ikke var tilhenger av denne trorien. Det kan være intressant å bemerke denne teorien for leseren, av den grunn modellen omhandler menneskets utvikling.

 

Teorier og problemstillinger (tilnærminger/årsaker)

 

Diskusjon/refleksjon av teorier (empiri/metode/opponenter)

 

Darwins syn på menneske i en biologisk sammenheng gav nye vinklinger i form av psykologiske og fysiologiske rettninger. Hans bok The Expression of the Emotions in Man and Animals er en del av hans bidrag fra verket om menneskets avstamning, og tar for seg studie av følelser.

 

Darwin gav også bidrag i form av observasjoner på et av sine barn. Den systematiske fremstillingen gjorde det lettere å finne sammenhengen i utviklingen av menneske. Det kommer frem av studiene at det er store forskjeller når det gjelder barns utvikling. Forskningen tok for seg å beskrive reflekser, utviklingen av sansene, motorikk, emosjoner, tenkning, moraloppfatning og kommunikasjon. Dette gav en innvirkning på barnepsykologien.

 

Emosjoner er et område Darwin prøvde å sette inn i et evolusjonsteoretisk perspektiv. Han var opptatt av noen prinsipper, assosiativ læring skaper vaner og reaksjonsmønstre. Det tredje prinsippet tar for seg hjernens påvirkelse av nerveenergi. Det ble vanskelig å argumentere for sin teori av den grunn prinsippene er svake.

 

Nerveenergien følger sine prinsipper og påvirker muskulære uttrykk i kroppen, f.eks. økt hjertefrekvens og kaldsvetting. Han hevder at dette er et viktig poeng i menneskelig adferd som kamp og flukt representerer. Det er her implisitt hva som kan være opprinnelsen i fylogenesen til emosjonelle uttrykk. Altså at følelsesmessige uttrykk var i forbindelse i muskel bevegelser, fundamentale fysiologiske prosesser som respirasjon og blodsirkulasjon. Nærmere presisert en forbindelse mellom emosjoner, former for adferd og fysiologiske prosesser. Walter Cannons (1915) utledet en teori om emergency reactions med basis i Darwins syn på emosjoner i forbindelse med fysiologiske prosesser.

 

Darwins bidrag tar for seg yttrykk for emosjoner og ikke avhandling om emosjoner. Dette for å fremheve at emosjoner er en sinnstilstand er avengid av et utløp eller at vi uttrykker dem. Reaksjonsmønstre hos menneske fant han igjen i dyr, og konkluderte med at de vi uttrykket oss på lik måte.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil