Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rettslære: Kjøpsloven

Rettslære: Kjøpsloven

Oppgave i Rettslære om kjøpsloven. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene.

Karakter: 5-6

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.10.2005
Tema
Jus

De rettspørsmålene som oppgaven reiser, løses ved hjelp av Lov av 13.mai 1988 om kjøp heretter forkortet Kj.l.

 

Dette er en tvist mellom Peder Ås og bryggeriet ved disponent Ole Vold. Peder Ås hadde bestilt 5000 flasker brus og 5000 flasker øl av bryggeriet før påske som ikke ble levert i tide. Kravene til Peder Ås er derfor:

  • Dekningskjøp av 5000flasker brus og 5000flasker øl
  • Ekstraomkostninger i forbindelse med henting av nye flasker fra en annen produsent
  • Ekstra omsetninger som følge av at en planlagt utenlandstur måtte utsettes
  • Tapt salg til Storali fjellstue

Bryggeriet ved disponent Ole vold avviser alle kravene og hevder at de ikke kan lastes for uhellet. Videre hevder de at de på grunn av uhellet ikke var mulig å levere nye flasker før påske.

 

Jeg vil behandle de fire erstatningskravene hver for seg.

 

Hovedregelen i forbindelse med erstatning av kjøperens tap ved forsinket levering har vi i kjl. § 27 hvor det heter at kjøperen kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen. Unntaket er vis selgeren kan godtgjøre at forsinkelsen skyltes en hindring, at hindringen lå utenfor selgerens kontroll, at hindringen ikke kunne vært forutsett da avtalen ble inngått, og at hindringen heller ikke kunne vært overvunnet.

 

Spørsmålet blir da om bryggeriet har vært utsatt for en slik hindring som nevnt i § 27 første ledd annen setning. Årsaken til at flaskene ikke ble levert i tide, var at bryggeribilen havnet i grøfta og flaskene ble knust og dette er en klart hindring. Det neste spørsmålet blir da om dette er en hindring innenfor eller utenfor selgerens kontroll. Flaskene ble fraktet med bryggeriets egen bil, og da vil man etter § 27 si at hindringen ligger innenfor selgerens kontroll. Selgeren kan altså ikke slippe unna sitt erstatningsansvar i dette tilfellet. Det foreligger med andre ord et ansvarsgrunnlag. Men ethvert ansvar blir ikke dekket.

 

Hovedregelen har vi i § 67 første ledd, som sier at bare påregnelig økonomisk skade blir dekket. Videre får man etter § 67 andre ledd ikke dekket indirekte tap. Tapet ved dekningstransaksjon er et direkte tap ved forsinkelsen og det er et påregnelig tap. Peder Ås får altså dekket dette tapet av bryggeriet. Når det gjelder beregning av erstatningsbeløpet, så se § 68.

 

Erstatningsgrunnlaget er allerede drøftet. Merutgifter til transport må også sies å være et påregnelig tap som Peder Ås må få dekket.

 

Selv om det er uteblitt levering av 5000 flasker brus og 5000 flasker øl, er det ikke en påregnelig følge at man må utsette en utenlandstur. Peder Ås kan derfor ikke kreve dette tapet dekket, jf. § 67 første ledd.

 

§ 67 omhandler det som kalles indirekte tap. Det er tap som kjøperen vanligvis ikke jar krav på å få dekket. I § 67 andre ledd, bokstavene a og c omhandles tap som følge av minsket omsetning og tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort. I dette tilfellet burde Peder Ås ha sørget for et minimumslager så han ikke behøvde å tape salg av forsinket levering. Redusert omsetning som følge av forsinket levering er derfor indirekte tap og Peder Ås får derfor ikke dekket tapet av salget til Storali fjellstue.

 

Konklusjon: Peder Ås får dekket dekningskjøp av 5000flasker brus og 5000flasker øl, og han får dekket merutgifter til transport.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil