Rettslære: Forbrukerkjøpsloven

Oppgave i rettslære om forbrukerkjøpsloven. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka (oppg. 7 s. 229) som blir brukt på de fleste videregående skolene.
Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.10.05
Tema
Jus

Det rettsspørsmål som oppgaven reiser, løses ved hjelp av lov av 16.juni 1989 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere. Grunnlaget ligger i § 1 (1) som sier at tjenesteyteren må opptre i næringsvirksomhet, og den som tjenesten utføres for må være en forbruker.

 

Kari mener regningen på 900 kr er for mye, i forhold til den antatte prisen på 200-300kr. Sykkelverkstedet Det gylne nav mener prisen inkluderer reparasjon av feil på giret som de reparerte i samme slengen som de reparerte bremsene.

 

Reglene om tilleggsarbeid finner vi i håndverkertjenesteloven § 9. I henhold til § 9 (1) skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren hvis det er behov for tilleggsarbeid. Hvis det ikke er mulig å kontakte forbrukeren kan tilleggsarbeidet utføres hvis man kan anta at forbrukeren ville ha utført tilleggsarbeidet og prisen er ubetydelig, jf. § 9 (2). I dette tilfellet virker det ikke som at sykkelverkstedet har prøvd å kontakte Kari. Prisen kan heller ikke sies å være ubetydelig. Det er stor forskjell på 200-300 kr og 900 kr.

 

Sykkelverkstedet kan ikke kreve betaling for tilleggsarbeidet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst