Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rettslære: Strafferett

Rettslære: Strafferett

Oppgave i rettslære om Strafferett. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene.

Karakter: 5-6

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.10.2005
Tema
Jus

Oppgave 5.16

a)

 

Det rettsspørsmål som oppgaven reiser løses ved hjelp av Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, heretter forkortet Str.l.

 

Lise Hall kan settes under tiltale for forsettlig drap på den ene tyven, jfr. Str.l. § 233. Lise forvoldte tyvens død da hun skjøt ham. Det er derfor hjemmel i § 233.

 

Neste spørsmål er om det finnes en straffefrihetsgrunn. Skjøt hun i nødverge, jfr. §48? For å bli frikjent grunnet nødverge må Lise ha gjort det som framstilte seg som nødvendig for å hindre rettsstridige angrep, dvs. hindre nye innbrudd, fra tyven. Et annet vilkår er at nødvergehandlingen må virke nødvendig. Det var ikke nødvendig å skyte tyven, selv om det skulle være den eneste praktiske muligheten for å verge seg mot angrepet. Siden tyvene flyktet er det bare aktuelt å vurdere vilkårene mot fremtidige angrep på kiosken. Det er klart at Lise Hall ikke kan frikjennes på grunn av nødverge.

 

Lise Hall var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Siden hun drev kiosken selv, må hun ha vært over kriminell lavalder dvs. er 15 år, se str.l. § 46. Det er heller ikke annet som tilsier at hun var utilregnelig slik beskrevet i §§ 44, 45.

 

Spørsmålet da blir om kravet til subjektiv skyld er oppfylt. Kravet til skyld er forsett, jfr. § 40. Hun må ha hatt til hensikt å drepe tyven, eller ha vurdert det som mer sannsynlig enn usannsynlig at hun skulle treffe og dermed drepe en av tyvene. I oppgaven kom det klart frem at Lise bare skjøt for å skremme. Kravet om forsett er ikke oppfylt. Hun skal derfor frikjennes for forsettlig drap.

 

Lise kan settes under tiltale for uaktsomt drap på den ene tyven, jfr. § 239. De tre første straffevilkårene (om lovhjemmel, ikke straffefrihetsgrunner og tilregnelighet) er oppfylt. Et som gjenstår er skyldkravet. For at Lise skal bli dømt for uaktsomt drap forutsettes det at uaktsomheten hun viste var årsak til tyvens død. Lise Hall må kunne bebreides for å ikke ha forstått at døden kunne bli en følge av skuddet. Hvis man slenger av skremmeskudd i retning av mennesker, bør man åpenbart forstå risikoen for at noen av dem kunne bli truffet og dø av skuddet.

 

Lise Hall er derfor skyldig i uaktsom drap på tyven.

 

Lise Hall kan settes under tiltale for forsøk på forsettlig drap på den andre tyven Julie Vang, jfr. §§ 233, 49. Forsettkravet gjør at Lise må frikjennes for tiltalen. Kravet til forsett hindrer ikke en tiltale om forsøk på uaktsomt drap.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil