Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rettslære: Kjøpsrett

Rettslære: Kjøpsrett

Oppgave om kjøpsrett (skrevet i 2005). Oppgaven mangler, men den står i selve rettslæreboka (oppg. 3 s. 138) som blir brukt for det meste på videregående.

Karakter: 5-6

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.10.2005
Tema
Jus

Tvisten omhandler næringskjøp. De rettsspørsmål som oppgaven reiser, løses ved hjelp av lov av 13.mai 1988 om kjøp, heretter forkortet kjl.

 

Partene i tvisten er Peder Ås (handelsmann på vintersportsstedet Storali) og bryggeriet ved disponent Ole Vold.

 

Peder Ås krever erstatning for alle økonomiske tap på grunnlag av at varene ikke ble levert til avtalt tid, jf. kjl. § 25. Bryggeriet på sin side avviser alle krav og mener firmaet ikke kan lastes for det som har skjedd. De hevder at det på grunn av uhellet var umulig å levere nye flasker før påske.

 

Hvert av kravene Peder Ås fremmer er som følger:

Dekningskjøp av 10 000 flasker brus og øl: 7 000 kr

Ekstra omkostninger i forbindelse med henting av flasker: 1 000 kr

Ekstra omkostninger som følge av at en planlagt utenlandstur måtte utsettes: 10 000 kr

Tapt salg til Storali fjellstue: 3 500 kr

 

Hovedregelen i forbindelse med erstatning av kjøperens tap ved forsinket levering finner vi i kjl. § 27. Forsinkelse gir rett til å kreve erstatning. Unntaket er hvis forsinkelsen skyldes en hindring selgeren ikke kan kontrollere, at hindringen ikke kunne vært forutsett da avtalen ble inngått, og at hindringen heller ikke kunne vært overvunnet. Årsaken til at varene ikke ble levert i tide, var at bilen havnet i grøfta og flaskene ble knust. Bryggeriet ved disponent Ole Vold kan ikke sies å ha direkte skyld i forsinkelsen og er derfor ikke erstatningsansvarlig etter kjl. § 27 femte ledd. Flaskene ble fraktet med bryggeriets egen bil. Etter § 27 ligger hindringen innenfor selgerens kontroll, dvs. risikoen ligger hos selger.

 

Det foreligger et ansvarsgrunnlag. I henhold til kjl. § 67 første ledd er det likevel bare et påregnelig økonomisk tap som dekkes. Indirekte tap blir ikke dekket, jf. § 67 andre ledd. Tapet ved dekningskjøp er en direkte og påregnelig tap ved forsinkelsen. Bryggeriet må derfor dekke dette tapet til Peder Ås.

 

De ekstra omkostningene i forbindelse med henting av flasker må også regnes som et påregnelig direkte tap. Bryggeriet må dekke disse kostnadene til Peder Ås.

 

Det er ingen årsakssammenheng mellom utsettelse av utenlandsturen og flaskene som ikke kom frem. Utsettelsen av turen er med andre ord ikke en påregnelig følge av uteblitt levering av 10 000 flasker brus og øl. I henhold til kjl. § 67 første ledd, kan ikke Peder Ås få dekket dette tapet.

 

Tapt fortjeneste regnes etter § 67 andre ledd bokstav a som et indirekte tap. Det er tap som kjøperen vanligvis ikke har krav på å få dekket. For at man skal få dekket indirekte tap, må det foreligge forsømmelse fra selgerens side, se § 27 andre ledd. Det kan man ikke si er tilfellet her. Forsinkelsen skylles en ulykke. Peder Ås får altså ikke dekket tapt fortjeneste.

 

Peder Ås får dekket dekningskjøpet og de ekstra kostnadene i forbindelse med henting av nye flasker. Erstatningen lyder på 8000 kr.

 

 

Krav som blir fremmet av Peder Ås:

-        

-        

 

 

Erstatningskrav i forbindelse med forsinket levering § 40.

§ 22 – skyldes kjøper?

§ 27 – selgerens risiko

§ 67 – kontrollansvar? (Ja) Skyldansvar? (Nei)

  --> Direkte (ja) Indirekte (nei, pga. kontrollansvar)

  --> HVEM AV TAPENE ER DIREKTE?

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil