Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Horoskop

Horoskop

Oppgave om fødselshoroskoper.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.06.2000


Skolestil januar 1988; norsk hovedmål: Oppgave 4 Da Ludvig XIV, den senere "solkongen", så dagens lys i 1638, var fødselen blitt holdt tilbake i over en time med kunstige midler. Dette var for at stjernene skulle komme i en gunstig posisjon i de øyeblikket han ble født, slik at fødsels¬horoskopet kunne spå et langt og lykkelig liv. På denne tiden ble et fødselshoroskop sett på som et ytterst viktig og pålitelig dokument. Det ble satt opp av astrologer som hadde lang utdannelse og meget høy anseelse i samfunnet.

 

I dag vet vi at tjer­nenes og planetenes stilling i fødselsøyeblikket ikke har den ringeste betydning for den nyfødtes liv. Likevel finner vi at så godt som samtlige ukeblader og en hel del aviser inne¬holder horoskop i en eller annen form, og svá‘árt mange menne¬sker bekjen¬ner at de fullt og fast tror på dem. Dessuten vet enhver hvilket stjernetegn han er født i © mange går endog med et symol på det rundt halsen! Hvordan kan det ha seg at noe så uviten¬skapelig som horoskop og astrologi har en slik posisjon i vårt samfunn? La oss først se litt på astrologi. Det er i dag en kvasi©vitenskap som bedrives av mennesker over hele verden. Astrologene har studert bøker om hvordan stjer¬nene skal tydes og har gjerne fått undervisning av eldre mestre.

 

I vår del av verdendeler astrologene inn himmelen og året i tolv deler, stjerne­bildene i dyrekretsen. Det stjernebildet som er i en bestemt posisjon i de øyeblikket man blir født, er ens stjerne¬tegn. Det kan for eksempel være Krepsen eller Vannmannen. I tillegg har det betydning hvilken posisjonÜr Solen, Månen og de fem planetene har. (Joda © de finnes minst ni planeter i Sol¬sys¬temet, men astrologien er ikke helt "up to date". Den tar heller ikke hensyn til at stjernekonstellasjonene forandrer seg med årene.)

 

På grunnlag av dette kan en astrolog lage et fødsels­horoskop som forteller om den nyfødtes karakteregenskaper og fremtidige liv. Mange men­nesker livnæer seg den dag i dag på å selge slike horoskop privat. Imidlertid er det en annen type horoskop som vi kommer mest i kontakt med, nemlig de som finnes i ukeblader og aviser. I noen tilfeller blir leseren gjort uttrykkelig oppmerksom på a en kjent og erfaren astrolog står bak horoskopet, andre steder er man ikke fullt så åpne om den saken. Ukeblad­horoskopene inne¬holder som regel et avsnitt for hvert stjernetegn, og under sitt eget tegn kan man lese hva som vil skje en i den næmeste fremtid og hva man bør gjøre eller ikke gjøre for å få det så bra som mulig. Opplysningr om ens karakter¬egenskaper, tanker og følel¬ser hører også med.

 

Ved å studere et slikt horoskop vil man finne ut at inn¬delingen i tolv stjernetegn er overflødig og ganske tilfeldig. Hele innholet gjelder stort sett for alle. Blant annet vil det lønne seg å følge tipsene om hva man bør foreta seg for å oppnå eller unngå noe selv om man ikke leser under riktig stjerne­tegn. Dette er rett og slett fordi slike tips er gode, allmennyttige råd. I blant grenser det imidlertid til det latterlige, som for ek¬sempel: "Væ på vakt mot å ta gale beslut¬ninger" i angitt periode...

 

Ukebladhoroskopene inneholder også en del forutsigelser om fremtiden, og jeg synes det ser ut til at disse bygger på samme prinsipp som de gode rådene: Alt gjelder for alle. En gjen­ganger er: "Du har en spen­nende uke foran deg." Frem­tiden er vel alltid spen­nende...

 

Enkelte ganger finnes det imidlertid noen relativt hånd­faste spådommer. Disse slår selvsagt til i enkelte tilfeller, men ellers regner man dem under den tillatte "tabbekvoten". Når det gjelder beskri­velsen av karakteregenskaperog lignende, som man ofte finner i horoskopene, bæer også disse preg av å væe allmenngyldige. Jeg mener for øvrig å ha regi¬strert at positive egenskaper omtales adskillig oftere enn negative © det er med andre ord smiger vi står overfor. Hvem liker ikke det? Dette at horoskopspaltene bringer gode råd for alle, kan væe en årsak til deres popularitet i dag. I en tid hvor mengden av muntlig kommunikasjon ikke lenger er hva den var, er det mulig at det eksisterer et behov for slik formidling av visdom. Dette gjelder kanskje sælig områder hvor menneskene ikke er spesielt å¬pne © først og fremst slikt som kjælighet og sex, som jo har en frem­tredende plass i mange ukebladhoroskop. La oss tenke oss en tilfeldig ungdom i middelalderen. En varm dag under blå himmel lener han seg sliten mot en gammel, knirkende skigard og skuer utover den gule, modne havren som snart skal høstes. Han plukker opp et tynt strå og tenker at li¬vet egentlig er ganske kjedelig. Enhver dag er en annen lik, og hans liv ser ut til å bli en god kopi avÜr . Ü.farens og bestefarens.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil