Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Svart arbeid

Svart arbeid

Om svart arbeid

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Tema
Arbeid


Svart arbeid er vel noe alle har kjennskap til eller kommer til å konfrontere en eller annen gang her i livet. I denne stilen vil jeg ta for meg begrepet svart arbeid og forsíke å utdype dette litt mer. Selv assosierer jeg svart arbeid med "ulovlig inntekt", altså inntekt som ikke registreres og betales skatt av. Jeg vil senere utdype hva jeg mener med dette, og samt forklare og gi noen eksempler på hvorfor folk arbeider svart. Svart arbeid har en del positive og negative konsekvenser for samfunnet, disse skal jeg også så godt som mulig greie ut om i denne stilen. Jeg vil altså fremheve og kommentere hva svart arbeid er, med tanke på hva det betyr og årsaker til dette, samt hvilke konsekvenser svart arbeid har for samfunnet med tanke på arb.ledighet, trygder, skattesnyteri o.l.

 

Svart arbeid har gjennom mangfoldige år v‘rt, og vil nok alltid være, en fellesabetegnelse for ulovlig arbeid. Det var i 1989 et forslag fra Carl I. Hagen (kunne det vært noen andre?!?) om å gjíre svart arbeid lovlig, men dette ble det forståelig nok ikke noe av. Svart arbeid er jo fírst og fremst arbeid det ikke betales skatt av, så hvis dette ble lovlig ville det vel ikke bli så mange igjen til å å betale skatt, og det ville ikke blitt så bra for staten som har skatter som vesentlig inntekt. Jeg mener, det var vel ikke annet å vente enn at svart arbeid forble ulovlig... Personlig mener jeg at det å arbeide svar er OK, så lenge det ikke går for langt. Jeg mener at f.eks skoleelever kan jobbe svart fordi de ikke tjener penger på skolen, men likevel har muligheten til å tjene litt på si uten å betale skatt for det. Dette regner jeg som en positiv konsekvens av svart arbeid. Med å gå for langt mener jeg voksne folk som ikke tar jobb for å få trygd, men likevel jobber svart. Slik får disse dobbelt så mye penger som de egentlig skulle hatt, mens pengene isteden kunne godt til f.eks. medvirkning til reduserte skatter. Dette er en av de konsekvensene jeg ser på som negativt for samfunnet. Jo flere som arbeider svart, jo mer må staten íke skattene for å få nok inntekter for dekke de utgiftene de har med å gi ut f.eks. trygder. Dette går utover de som arbeider og betaler skatt, disse må bruke store mengder av inntekten sin til å betale skatter, mens de som arbeider svart slipper unna. Jeg mener i hvertfall at dette er urettferdig, fordi det blir de som jobber og betaler skatter som bidrar til trygder, som igjen går til de som mottar dette. Hvis da de som mottar trygd også arbeider svart, snylter de ikke bare på staten, men også på de som betaler skatt. Man bír i hvert fall tenke på hva man gjír fír man arbeider svart, for det vedrírer mange...

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil