Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Svart arbeid

Svart arbeid

Om svart arbeid

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Tema
Arbeid


Svart arbeid er vel noe alle har kjennskap til eller kommer til å konfrontere en eller annen gang her i livet. I denne stilen vil jeg ta for meg begrepet svart arbeid og forsíke å utdype dette litt mer. Selv assosierer jeg svart arbeid med "ulovlig inntekt", altså inntekt som ikke registreres og betales skatt av. Jeg vil senere utdype hva jeg mener med dette, og samt forklare og gi noen eksempler på hvorfor folk arbeider svart. Svart arbeid har en del positive og negative konsekvenser for samfunnet, disse skal jeg også så godt som mulig greie ut om i denne stilen. Jeg vil altså fremheve og kommentere hva svart arbeid er, med tanke på hva det betyr og årsaker til dette, samt hvilke konsekvenser svart arbeid har for samfunnet med tanke på arb.ledighet, trygder, skattesnyteri o.l.

 

Svart arbeid har gjennom mangfoldige år v‘rt, og vil nok alltid være, en fellesabetegnelse for ulovlig arbeid. Det var i 1989 et forslag fra Carl I. Hagen (kunne det vært noen andre?!?) om å gjíre svart arbeid lovlig, men dette ble det forståelig nok ikke noe av. Svart arbeid er jo fírst og fremst arbeid det ikke betales skatt av, så hvis dette ble lovlig ville det vel ikke bli så mange igjen til å å betale skatt, og det ville ikke blitt så bra for staten som har skatter som vesentlig inntekt. Jeg mener, det var vel ikke annet å vente enn at svart arbeid forble ulovlig... Personlig mener jeg at det å arbeide svar er OK, så lenge det ikke går for langt. Jeg mener at f.eks skoleelever kan jobbe svart fordi de ikke tjener penger på skolen, men likevel har muligheten til å tjene litt på si uten å betale skatt for det. Dette regner jeg som en positiv konsekvens av svart arbeid. Med å gå for langt mener jeg voksne folk som ikke tar jobb for å få trygd, men likevel jobber svart. Slik får disse dobbelt så mye penger som de egentlig skulle hatt, mens pengene isteden kunne godt til f.eks. medvirkning til reduserte skatter. Dette er en av de konsekvensene jeg ser på som negativt for samfunnet. Jo flere som arbeider svart, jo mer må staten íke skattene for å få nok inntekter for dekke de utgiftene de har med å gi ut f.eks. trygder. Dette går utover de som arbeider og betaler skatt, disse må bruke store mengder av inntekten sin til å betale skatter, mens de som arbeider svart slipper unna. Jeg mener i hvertfall at dette er urettferdig, fordi det blir de som jobber og betaler skatter som bidrar til trygder, som igjen går til de som mottar dette. Hvis da de som mottar trygd også arbeider svart, snylter de ikke bare på staten, men også på de som betaler skatt. Man bír i hvert fall tenke på hva man gjír fír man arbeider svart, for det vedrírer mange...

 

Den stírste grunnen til at folk arbeider svar er nok arbeidsledighet. Det vil si at folk som ikke får jobb, men likevel har mulighet til å jobbe svart, jobber svart for å få en inntekt. Dette vil jo da bety for disse, som nevnt tidligere, at de melder seg på arb.kontoret og får arbeidsledighetstrygd samtidig med at de jobber og får línn som de ikke betaler skatt av. Dette fírer til at arbeidsledigheten i et land kanskje ikke er så stor som man ser av statistikker o.l., fordi alle som melder seg arb. ledig kanskje ikke er det likevel. Svart arbeid er, som også tidligere nevnt, en velbrukt metode til skattesnyteri. Grunnen til at denne metoden er mye brukt til å lure seg unna skatten på, er at dette arbeidet ikke registreres noe sted. Línna blir altså betalt "bak ryggen" på staten. Ingen får noengang vite om det...

 

En annen grunn jeg regner som årsak til at folk arbeider svart er hvis f.eks. du gjír en vennetjeneste for en annen. Det vil si at du kanskje utfírer et arbeid for en i familien eller en kamerat av deg, og du får kanskje betalt av han/hun, eller at denne kameraten/familiemedlemmen gjír noe arbeid for deg. Et eksempel på dette kan jo være at du er en snekker og hjelper en kamerat av deg med å snekre opp en garasje, kameraten din er en murer så dere blir enige om at han som betaling for hjelpen skal han hjelpe deg med å mure opp en peis du lenge har planlagt. Dette fírer jo til at betalingen ikke blir registrert som inntekt og altså ikke må betales skatt på, uansett om du blir betalt i arbeid eller med penger, pluss at du sparer penger ved at du slipper å ha fagpersonell til å mure peisen for deg. Dette er etter min mening en grei måte å inngå en avtale på slik at den blir línnsom for begge parter, og uten at noen må betale skatt av betalingen.

 

Min konklusjon om svart arbeid er at svart arbeid har mest negative konsekvenser for samfunnet, det fírer ikke mye godt med seg. Det kan jo som nevnt tidligere bli brukt for å snyte staten for skatt, få både trygd og línn, stírre arbeidsledighet fordi folk ikke vil ta jobb når de kan jobbe svart osv. osv. Likevel kan man jo konstatere at det er noe som er positivt med svart arbeid, det være seg vennetjenester eller ekstra inntekt for skole elever...

 

Det er vel lite å gjíre for å stoppe svart arbeid, det vil alltid være noen som príver å snike unna noen penger. Det er jo som sagt ingen som registrerer svart arbeid, og derfor vil det alltid være vanskelig for å bli tatt og straffet for å jobbe svart, det er altså ingen stor risiko ved å jobbe svart. I den senere tid har det blitt satt i gang arbeid for å redusere den store mengden av mennesker som jobber svart, men resultatet har ikke vært særlig overbevisende med tanke på at det fortsatt er veldig mange som benytter denne arbeidsmåten. Reduksjonen kan nesten måles i promille! Helt til slutt vil jeg si at selv om man aldri kommer til å bli helt kvitt svart arbeid, kan man i det minste gjíre sitt for å redusere dette problemet. Man kan ikke bare tenke på seg selv, men må også tenke på de andre det berírer når man jobber svart. Selv om du kanskje sparer en del penger når du jobber svart, kan det hende dette på et eller annet vis, som f.eks. ved at det medvirker til at skatteprosenten íker, gjír at du må ut med mere penger seinere... Tenk på hva du gjør!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil