Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Svart arbeid

Svart arbeid

Om svart arbeid.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.06.2000
Tema
Arbeid


Svart arbeid. Hva ligger egentlig i dette uttrykket? De fleste unge i dag blir oppdratt med følgende innstilling til svart arbeid: ulovlig, ja! Men ikke umoralsk. Ulovlig nok til å føre til fengselsstraff, men allikevel ikke en forbrytelse i ordets rette forstand. Ikke en handling som vil føre til dårlig samvittighet, ikke blant folk flest. Hva kan det så v‘re, denne handlingen som i samfunnets øyne er kriminell, men som det enkelte menneske betrakter som, hva skal man si, "moralsk lovlig?"

 

Skal man kunne finne en handling som kan svare til denne beskri- velsen, må første punkt v‘re at det må v‘re en ikke-voldelig handling. Videre må det v‘re nø som ikke skader enkeltmen- nesker, nø som virker som en "dråpe i havet", og til slutt nø med økonomisk hensikt (selvfølgelig). Hva kan passe bedre til denne beskrivelsen enn det å betale mindre skatt enn man er pliktig til?

 


Ikke skader det nøn enkeltperson, og de fleste mennesker er egoistiske nok til å resonnere seg frem til en rekke grunner til at svart arbeid egentlig er svært så uskyldig. F.eks. "staten taper så og si ingen ting på det, mens jeg tjener en hel masse, så hvorfor ikke"? eller "Så lenge det er så mange andre som gjør det, så hjelper det ikke om jeg slutter med det allikevel". En annen faktor, som jeg tror virker moralsk formildende, er at

 

det å unnlate å betale skatt faktisk ikke er en handling i seg selv, men en "ikke-handling". Det er ikke nø en gjør, men nø en unnlater å gjøre. Kort sagt, svart arbeid er et arbeid man utfører uten å betale skatt av de pengene man tjener. Det finnes flere former for svart arbeid, og mange av disse blir utført av skoleelever som ved siden av å studere har "en jobb på si". Et godt eksempel på dette er pirat-taxi virksom- heten. Dvs. å kjøre folk hit og dit, oftest natt til lørdag eller søndag, for så å få betalt en viss sum som ikke følger nøn bestemt sats. Selv om dette virker ganske så uskyldig, kan en ivrig sjåfør lett komme opp i tusen kroner pr. natt. Andre "klassiske" former for svart arbeid er de som jobber hos et lite privat firma, ofte eid av en onkel eller andre bekjente, om sommeren og/eller i andre ferier. "Hvorfor bry seg med å føre denne jobben i regnskapet når begge parter tjener på å la vær?"

 

En siste form for svart arbeid, sannsynligvis den som utgjør den største delen av slikt arbeid i Norge, er alle de private håndverkerne; elektrikere, snekkere, rørleggere osv. som etter obligatorisk arbeidstid tar seg strøjobber her og der. Dette forekommer ofte på hus under bygging, der kjøperen og hånd- verkerne som jobber på huset muntlig avtaler at vedkommende kan gjøre forskjellige småjobber f.eks. etter arbeidstid, eller i helgene, uten at dette kommer inn i nø regnskap nø sted.

 

Hvorfor driver egentlig folk med svart arbeid, spørres det om i stiloppgaven. Jeg, og sikkert også de fleste andre, kan bare se en eneste, og selvfølgelig, årsak, penger! La oss si du har jobbet for en onkel 4-5 uker i sommerferien og tjent kanskje 10000 kroner. Hvor enerverende er det ikke da å måtte ut med 3000 kr. til staten til ingen nytte. Ingen privatperson ville vel la sjansen gå fra seg hvis vedkom- mende kunne velge mellom å betale eller å ikke betale skatt, uten å komme i klammeri med loven. Jeg tror bare de færreste ville tenkt på samfunnets beste ved å betale skatt. De fleste følger nok heller dråpen-i-havet teorien enn alle-monner-drar. Den høye skatteprosenten i Norge gjør sikkert også sitt til at mange kvier seg for å "oppgi alt". Hvilke konsekvenser kan så slikt arbeid ha for samfunnet? Det er vanskelig å vite hvor mye svart arbeid som utføres i Norge, sannsynligvis er det nok ikke helt ubetydelige summer det er snakk om, men heller ikke et direkte stort inntektstap for staten. Dessuten får jo staten igjen det meste før eller siden. Svart arbeid fører til høyere inntekt for befolkningen, nø som igjen fører til øket kjøpekraft i samfunnet. Som kjent pålegges alle varer 20% moms, og som følge av økt kjøpekraft vil staten få inn mer moms og dermed ende opp med de svarte pengene allikevel.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil