Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Afghanistan, Cuba og Egypt

Afghanistan, Cuba og Egypt

Her finnes en veldig god og grundig beskrivelse av Afghanistan, Cuba og Egypt. Det står om statistikk, leveforhold, geografi. I tillegg er det fakta om verdensdelene til de respektive landene.

Karakter: 5

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
01.06.2005

Asia - Afghanistan

Asia er verden største verdensdel og omfatter en tredel av verdens landområde. Det bor hele 3830 millioner mennesker i Asia. Kontinentet svært påvirket av at jordplatene har presset seg sammen og dannet enorme fjellskjeder. Plateforskyvningene har laget terrenget ujevnt og med store høydeforskjeller. I sør og vest finnes også store, vannrike elver, som har bygd opp fruktbare områder. Her finner man også verdens mest tettbefolkede områder. Klimaet i Asia er svært varierende. I nord og i innlandet er et lite nedbør og temperaturen forandres stadig, noen steder kan det være svært kaldt andre steder veldig varmt. I sør er det tropisk klima som om sommeren kan gi enorme nedbørsmengder. I Sentral-Asia er det regnskog med en rik fauna og dyreliv.

 

For 7000 år siden oppstod landbrukssamfunn i Asia. Disse etablerte seg og begynte en stor utvikling. Folk klarte å lage mer mat en det de trengte og da kunne folk kjøpa mat og drive med andre ting. De laget et samfunn og det oppstod byer. Det kom også store og mektige riker spesielt i Kina og i India. De klarte å finne veien til Middelhavet og hadde handelsforbindelser med samfunnene der. Disse forbindelsene ble borte i middelalderen. Senere skjedde det en kolonisering fra Europa, det var på 1500 – tallet. Nå har landene blitt uavhengige igjen og mange har blitt industrialisert.  

 

Afghanistan ligger i Asias hjerte og er cirka dobbelt så stort som Norge.Landet består av 34 provinser eller fylker som vi kaller det, hovedstaden heter Kabul og ligger nordvest i landet. Afghanistan grenser i vest til Iran, i øst Pakistan og i nord til Turkmenistan og Usbekistan. Afghanistan har også en smal grense til Kina. Afghanistan har omlag 30 millioner innbyggere. Befolkningen er spredt i hele landet, men det bor flest på landsbygdene. Befolkningstettheten er på Bare 22 % bor i byene (1992). Afghanistan består av ca 50 prosent under 14 år og 50 prosent over 15 år.

 

Klimaet i Afghanistan er varierende men grovt sagt kan man si at det er kjempevarme somrer og iskalde vintrer der det legger seg snø mange steder. Terrenget i Afghanistan er også varierende i nord er det ganske flatt men i innlandet ruver høye fjell og store høydeforskjeller. Afghanistan ligger i innlandet og har derfor ingen kyst. Men to ganske store elver er det. Den ene er Kabul elva som renner fra Kabul og inn i Pakistan før den renner ut i Det Indiske Hav og Zarkol elva som renner ved den tajikiske grensa.

 

Afghanistans folk er sammen satt av mange folkegrupper de er fra Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Felles har de at de fleste er arabere og derfor tilhengere av islam.99 prosent av befolkningen er muslimer, 85 prosent er sunnimuslimer og 14 prosent er sjiamuslimer.

 

Den største etniske gruppen er pashtunene som utgjør over halvparten av befolkningen. De er sprett utover hele Afghanistan, men flertallet bor i nord og mange i nordvestlige deler av Pakistan. De absolutt fleste pashtunene er bønder.

 

Tajikene er den ant største folkegruppen og utgjør 21 % av befolkningen i Afghanistan det er de som utgjør nesten alle 15 prosent av den sjiamuslimeske delen i Afghanistan. Tajikene holder seg samlet nord for Kabul og lever av gårdsdrift og butikkvirksomhet. Tajikene stammer egentlig fra Tajikistan. Det finnes også mange andre etniske grupper, de er ikke så utbrett men mange har sitt eget språk. De to offisielle språkene er pashto og dari, men det finnes altså andre minoritetsspråk.

 

Afghanistan har 80 % som jobber innefor råvaredrift.. 10 % driver med industri og 10 % er ansatt innenfor tertiærnæringene. Uten at vi trenger å vite det, sier disse tallene noe om afghanernes økonomi. Den må være ganske dårlig fordi så mange er innenfor råvaredrift og vi har lært at ferdigvare er dyrere enn råvare. Det med den dårlige økonomien spiller også en stor rolle i folks liv. Middellevealder er nemlig ikke mer en 47 år, og barnedødeligheten er svært høy 296 barn dør før de er et år per 1000 fødte. Noe som fører til at hver kvinne i gjennomsnitt får 6 barn.

 

Afghanerne importerer mest fra nabolandene sine Pakistan og Iran, men eksporter mest til vestlige land som for eksempel 26 % til USA og 17 % til Frankrike. De eksporterer mest opium verden og den produseringen har fordoblet seg fra 1998 (4600 tonn nå), de produserer også tørket frukt, nøtter, bomull, ull, håndlagede tepper og edle steiner

 

Afghanistan under Taliban

I 1978 hadde sovjetvennlige offiserer tatt over makten i Afghanistan etter et militærkupp. Året etter den 27. desember 1979 invaderte sovjeterne Afghanistan. Afghanerne selv fant seg ikke i dette og en sammenslåing av flere motstandsgrupper ble dannet og gikk under navnet ”Hellige krigere”. De ville gjøre alt for å stoppe den sovjetiske invasjonen. De var geriljasoldater (soldater som ikke er organisert av staten og som ofte gjemmer seg i skoger eller på landsbygda) og hadde ikke nok våpen til å begynne med, men ettersom USA ville kjempe i mot dominoeffekten til kommunismen støttet USA soldatene. De fikk avanserte våpen som likestile afghanerne med de sovjetiske styrkene i Afghanistan våpenmessig. Krigen var i full gang. En million afghanere mistet livet, helet seks millioner flyktet til nabolandene og befolkningen ble sterkt redusert fra rundt 16 millioner på den tiden til litt under 10 millioner etterpå.

 

I Sovjetunionen var motstanden stor og i resten av verden ble denne krigen fordømt og de ville ha en slutt på den. Tilslutt gikk Sovjetunionen med på dette og trakk seg ut i 1989.

 

Som sagt så var motstandsbevegelsen bygget opp av flere grupper med ulike syn på ting, de hadde bare en felles fiende. De ulike gruppene hadde nesten ubegrenset med våpen og begynte nå en krig seg imellom om hvordan Afghanistan skulle bli etter Sovjeternes uttrekking. Dette førte til en stor borgerkrig og i mellom tiden tok lederen for det hemmelige politiet i Afghanistan og dannet en regjering. Han var brutal og er senere blitt kalt ”Slakteren i Kabul” så dette var ingen langsiktig løsning på det politiske problemet i landet.

 

Denne regjeringen ble styrtet av en gruppe på 50 studenter som kalte seg Taliban. De kom fra en sunnimuslimsk skole og var veldig religiøse. Etter hvert som at Taliban tok over nye deler av landet fikk de også støtte fra geriljagrupper med våpen og utstyr. Og etter en lang borgerkrig tok talibangeriljaen styringen i landet den 28. september i 1996.

 

Taliban var en ekstremt fundamentalistisk gruppe. De innførte regler som kan virke helt utrolige og straffene var enorme: Alle kvinner må bære slør og dekke hele hodet og håret. Det skal kun være en åpning med gitter slik at de kan se. Ingen kvinner få gå på skole eller har jobb og de skal ha spesialtillatelse for å gå ut. Hvis de skal gå ut skal de ha følge med en nær slekting som mennene i familien kan stole på. Hvis dette brytes ender det med pisking. Radio, tv, video og musikk som ikke var religiøs ble inndratt. De fleste typer spill ble også ulovlig. Alkoholbruk belønnes med døden det samme gjør utroskap, for kvinnene altså. Tyverier ble også slått hardt ned på og straffes med avkuttede hender eller føtter med en kjøttøks. Alle menn skulle ha en knytteneves skjegg, de som ikke hadde det ble satt i fengsel til det var grodd ut.

 

Skolesystemet ble også totalt forandret, en matteoppgave kunne være slik: Muhammed som har fått seg ny AK47 skyter 10 ikke religiøse, han har 30 skudd i magasinet og bruker alle skuddene. Hvor mange skudd brukte Muhammed på hver ikke religiøs?

 

Helt fra starten av Afghanistans kriger har hjelperorganisasjoner hvert med å bedre forholdene i landet, men under Taliban var det helt annerledes ettersom at ingen kvinnelige hjelpearbeidere hadde tilgang til landet. Etter det ble situasjonen for organisasjonene forverret.

 

Som en følge av angrepene på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 er nå Taliban regimet styrtet av amerikanske styrter.

        

Etter at USA hadde gått inn i Afghanistan og kastet regjeringen tok en ny regjering over. Gruppen ble valgt av representanter fra de etniske gruppene i Afghanistan. Disse ble samlet på et møte i Bonn i Tyskland Denne regjeringen kalles en overgangsregjering og skulle styre landet i 6 måneder, før en gruppe skulle brede ut denne regjeringen. Nå heter presidenten i Afghanistan Hamid Karzai.

 

En vanlig Afghaner

Leveforholdene i Afghanistan er ikke som mange gjerne tror. Landet er ikke helt på u-landsbasis, de fleste skaffer nok vann og mat til å overleve, men det er ingen hemmelighet at det jobbes hardt for å få mat på bordet. Det som derimot er verre er helsestellet i landet. Det er en enorm mangel på leger og sykepleiere. Bare de aller rikeste har det vi kaller fastlege. En vanlig afghaner har problemer med å få ordentlig medikasjon og vaksiner noe som viser igjen på at spedbarnsdødeligheten er på 296 barn. Økonomien er heller ikke på topp, men den er overlevbar. De fleste jobber i jordbruket, og tjener penger på eksport til byene eller til vestlige land. En vanlig afghaner er sterkt knyttet til familien sin, ofte er det en rik person som er familiens overhode, det er alltid en mann. De andre er veldig avhengige av mannen, de får ofte penger av han. Får at dette skal gå, må de gjøre han og den nærmeste familien tjenester og tilføye hans behov. Når en avslutning i familien skal gjøres. For eksempel et giftemål så er det kvinnene som godkjenner, men det er familiens overhode som avgjør. Eller så er kvinnene fortsatt ganske undertrykt. De må gå med turban og dekke til håret og skuldrene. Det er store begrensninger på deres rolle i samfunnet og i familien. Boforholdene er heller ikke veldig gode, mange bor i eget laget hus av stein.

 

Konklusjonen om afghanerens leveforhold er altså at det stort sett er fattig og dårlig medisinsk hjelp, men uten en direkte nød i den største delen av befolkningen når det gjelder å overleve.

 

 

Egypt

Egypt ble uavhengig fra Storbritannia 28. Februar 1922 og har 77,5 millioner innbyggere Egypt ligger nord øst i Afrika og grenser til Middelshavskysten i nord og Rødehavet i øst. Det har et areal på 995000 Km², det vil si at det er ca 3 ganger større enn Norge. Det aller meste av Egypt er tørr ørken, der det ikke vokser noe men i nord er det Middelhavsklima. Utenom der Nilen renner gjennom en lang dal mellom fjellene, fra sør til nord gjennom hele Egypt. Dette er Nildalen der de aller fleste i Egypt bor. Nildalen er et godt og fruktbart område fordi en gang i året kommer det så mye vann i Nilen at det blir flom og nok vann til at det går an å dyrke i jorden. Det regner omtrent aldri i Egypt, dette er årsaken til at størsteparten av landet er ørken. Hvis Egypt ikke hadde hatt Nilen, ville hele landet vært ørken. Men Nilen gjør Nildalen til et fruktbart land der det kan vokse gress og dyrkes korn. Nilen er verdens lengste elv og den er 6690 kilometer lang. Eller to og en halv gang lengre en Norge.

 

Egypt er et fattig land som har nasjonalinntekt som er 75 % av verdensgjennomsnittet. 60-80% er analfabeter og det er 1000-5000 innbyggere per lege. Det bor ca 64 innbyggere per Km² og årlig befolkningsvekst er 2-2.5 %. 60-65 % har ikke tilgang til rent drikkevann. Forventet levealder er 65-70 år. Spedbarnsdødeligheten er 35 per 1000.

 

I Egypt snakker de Arabisk og 95 % har Islam som religion. Naturressurser de utnytter er olje, naturgass, jernmalm, kalkstein, bly og sink. Omtrent en fjerdedel av industrien i Egypt ligger i hovedstaden Kairo. Det er store stålverk og bilfabrikker i Kairo. Utenom det produseres det næringsmidler, tobakk, lær, tekstiler, og kjemiske produkter.

 

Det eldste Egypt oppstod som et jordbrukssamfunn ved Nilen for 5000 år siden. Kongen, som kaltes farao, ble dyrket som en gud. Han styrte eneveldig, støttet av prestene, staben og embetsmenn. Egypt hadde sin storhetstid fra 1570-1100 f.Kr. Da hadde de kontroll over store landområder. Men senere når det kom en ny leder mistet Egypt kontroll over disse landområdene. Fra år 31 f.Kr. har Egypt blitt erobret av mange forskjellige land helt til Storbritannia erklærte de som en selvstendig republikk i 1952.

 

Pyramidene i Egypt er veldig kjente, og mange turister reiser til Egypt for å se dem. Turismen er veldig viktig for Egypt. Den største pyramiden, Giza, inneholder 625 millioner steinblokker. Forskerne mener at det må ha tatt minst 23 år å bygge denne pyramiden. Mange tror at pyramiden i Giza ble bygget av slaver, men dette er ikke sant. Et hundre tusen mennesker jobbet på pyramiden i tre måneder hvert år. Det var på denne tiden at den årlige floden på Nilen flommet over markene, og gjorde det umulig å jobbe med jordbruk. Dette førte til at mesteparten av befolkningen var arbeidsløse. Faraoen sørget for mat og klær for hans arbeidere, og ble derfor husket i mange århundrer etter sin død. Vanligvis var gravkammeret til kongen plassert litt under midten av pyramiden.

 

Religion var viktig. Den hjalp folk til å forstå verden omkring. Religion ga tro på et enda bedre liv etter døden. Gudene hadde all makt. Egypterne, også faraoene, ofret til gudene for å få deres beskyttelse.

 

For at sjelen skulle finne tilbake til grava, måtte kroppen bli tatt vare på. Derfor begynte egypterne å balsamere de døde. Det vil sei at de tok ut hjernen og de indre organene, bortsett fra hjertet og la kroppen i salt til den tørket ut. Så ble kroppen snørt inn i linduker og lagt i en trekiste.

 

 

Cuba

Latin-Amerika er den fjerde største verdensdelen og har i overkant av 500 millioner innbyggere. Det er ca 55 ganger større en Norge. Latin-Amerika er omkrinset av Stillehavet i vest og Atlanterhavet i øst. Det Karibiske hav ligger i nord. Det er en smal kyst stripe i vest før de store Andesfjellene ruver. Så skråner landskapet til Atlanterhavet i øst. Det er den mest nedbørsrike verdensdelen og har et tropisk klima ved ekvator. Ved høyslettene er det tørt og ørkenaktig, mens i sør er det fuktig og kjølig. Det er en stor regnskog på kontinentet som er verdens rikeste flora og dyreliv. Det snakkes spansk og portugisisk her er katolismen utbrett.

 

Det kom mennesker her for 11000 år siden fra nord. Det ble dannet rike statsdanninger her fra cirka år 1000 til 1500 tallet. I 1492 oppdaget Christopher Colombus denne delen av verden. På 1500 tallet ble den kolonisert og afrikanske slaver strømmet på. Tidlig på 1800 tallet begynte frigjøringen og brutale og korrupte ledere tok over makten med statskupp. Alt for å beholde de enormt rike sin posisjon i samfunnet. Til slutt i 1980-årene demokratiseres landene og får frie valg.

 

Cuba er ei øy som er cirka tre ganger mindre enn Norge og som ligger i Det Karibiske Hav i Latin Amerika. Cuba er den største øya Vestindia. Det er ei tett befolket øy med omtrent 11 millioner innbyggere som bor gjennomsnittlig 100 personer per kvadrat kilometer. Hovedstaden heter Havana.

 

I øst finnes et ganske høyt fjellparti på rundt 2000 meter, det heter Sierra Maestra. Klimaet på Cuba er tropisk og det er regntid fra mai til oktober. Det gjør at jorden er svært dyrkbar, halve Cuba brukes til landbruk. Cuba er storeksportør av sukker, de har størst eksport i verden. Jordbruk har alltid vert den viktigste næringsveien på Cuba. Jordbruket styres til dels av staten etter russisk mønster.

 

De dyrker også kaffe i østlige å midtre deler av landet. 85 % av den dyrkede jorden i Cuba brukes til sukkerproduksjon. Ellers produserer Cuba tobakk, mest kjent er de store Cuba-sigarene, også nikkel og fisk. All fortjenesten fra eksporten går til staten.

 

Ca 70 % av befolkningen er hvite, og stammer fra Spania. Mange cubanere har flyktet fra landet og slått seg til rette i USA. Viktige byer er Havanna, Holguin Santa Clara og Santiago de Cuba. Cuba omgis av Atlanterhavet i sør og øst og Mexicogulfen finnes i nord. Klimaet på Cuba er varmt og tropisk fuktig. Havanna har en middeltemperatur på 28 grader i juni og 22 grader i januar.

 

Omtrent 60 % av innladet består av flatt eller småkupert terreng, som sjelden er høyere enn 100 m.o.h. Cubas lengste elv heter Rio Cauto, den er 300 km lang. Vest for Havanna er det et kalkplatå som er kjent for tobakksdyrking. Nordkysten er dekt med korallrev og har mange gode havner for industri og turisme. Regnskog finnes det bare nord for de store fjellene på Cuba, Sierra Maestra. Det finnes ingen store pattedyr på Cuba men det finns over 450 forskjellige fiskeslag utenfor øya og i sumpene finnes krokodiller.

 

Det er ikke en offisiell religion på Cuba, men flertallet er romersk-katolske.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil