Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rett til å ta liv?

Rett til å ta liv?

En stil om dødsstraff og aktiv dødshjelp.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
26.05.2005


Menneskene har alltid hatt evnen til å ta liv på de mest utenkelige måter. Gjennom hele historien til menneskeheten har det vært kjempet kriger for enten religion eller landområder, men jeg skal ta opp det som skjer i senere tid. Jeg tenker spesielt på dødsstraff og barmhjertighetsdrap eller aktiv dødshjelp om du vil.

 

Dødsstraff blir brukt i mange land som straff for mange forskjellige forbrytelser. Hva som skal til for å dømmes til døden varierer fra land til land. Noen eksempler: kidnapping, voldtekt, narkotikaforbrytelser, forræderi, økonomiske forbrytelser overgang fra islam til annen religion eller politisk overbevisning. Tiden det tar fra forbrytelsen skjer til henrettelsen blir fullbyrdet varierer fra noen timer (Kina) til 10 – 20 år (USA).

 

USA, Iran og Kina står for 80 % av de registrerte henrettelsene, men det er store mørke tall. For eksempel under krigen i Jugoslavia ble tusener av mennesker, slaktet ned og dumpet i massegraver bare på grunn av at de var på feil side i krigen. Dette er ikke noe nytt, under 2. verdenskrig ble millioner av mennesker drept i gasskammer bare fordi de var jøder. Selv i moderne tid skjer disse etniske utrenskningene. Etter at USA invaderte Irak i 2003 så fant de mange massegraver der folk hadde blitt drept bare på grunn av sin religiøse eller politiske overbevisning.


 

I perioden 1977 – 2003 ble 885 dødsdømte henrettet i USA. Av dem var 512 hvite (58 %) 298 svarte (34 %) 57 latinamerikanere (6 %) og 15 indianere og asiater (2 %).

 

Det som er skremmende med disse tallene er det rasistiske preget som de har. De fargede er overrepresentert, det er bare 12 % av befolkningen som er farget, men det er 34 % som er dømt til døden. I tillegg så er det 80 % av de dødsdømte som har drept en hvit.

 

Tallene viser at det er 11 ganger større risiko å bli dømt til døden hvis en hvit eller svart dreper en hvit fremfor en svart. Dette er et eksempel på at dødsstraffen virker ikke slik som det er meningen.

 

En annen ting er alle uskyldige på dødscellene som blir henrettet. Siden 1973 er 113 personer løslatt fra dødscelle i USA siden det ble bevist at de var uskyldige. Noen fikk henrettelsen opphevet bare timer før de skulle dø. Tenk på den belastningen for både pårørende og den uskyldig dømte personen. Felles for alle som ble uskyldig dømt er at det ble gjort et dårlig politiarbeid. Enten i form av tvungne tilståelser, dårlig bevisbruk, upålitelige vitner eller dårlige forsvarere.

 

Som en direkte årsak til dette var den en guvernør i USA, George Ryan, som tok beslutningen om å fjerne dødsstraffen i staten Illinois. Han benådet 4 og 167 fanger fikk straffen omgjort til livstid. Dette var nok det mest fornuftige å gjøre fremfor ta sjansen på å henrette flere uskyldige.

 

Jeg syns dødsstraff er en umennesklig og grusom måte å straffe folk på, men den kan nok forsvares hvis forbrytelsen er grov nok og at bevisene er sterke nok. Grunnen til at jeg sier dette er at det er bedre for samfunnet å fjerne disse forbryterne fremfor å bruke skattebetalernes penger på å holde dem i live.

 

Dødsstraff strider mot retten til å leve. Det er ingen andre en deg selv som bestemmer over ditt liv. Dødsstraffen fører også til at verden blir mer umennesklig ved å fokusere på ”øye for øye, tann for tann” hvis dette skulle vært målestokken for straffeutmålingen så hadde det blitt mange rare dommer. For eksempel voldtekt straffes med voldtekt og ran straffes med ran. Det ville aldri fungert i praksis. Det er heller ingen forskning som tilsier at det blir færre forbrytelser om man henretter folk, eller at kriminaliteten går opp når dødsstraffen blir fjernet. Dette er grunn nok i seg selv til å ikke bruke dødsstraff.

 

Aktiv og passiv dødshjelp er en aktuell sak nå. Skal man ta livet av døende mennesker, eller skal vi la livet gå sin gang?

 

Passiv dødshjelp betyr å koble ifra mekaniske hjelpemidler som holder liv i ett menneske eller å ikke holde pasienten kunstig i live. aktiv dødshjelp er pr definisjon: ” at en lege i kraft av medisinsk kyndighet griper inn i et sykdomsforløp med medisiner med hensikt å fremskynde pasientens død”

 

Dette er ett svært vanskelig emne. Moralsk sett er det mange som syns dette er forkastelig, men hva er egentlig galt med aktiv dødshjelp? Vi har hatt passiv dødshjelp i bruk lenge på norske sykehus uten noen har ropt høyt om det.

 

Hvorfor kan ikke en dødssyk person som ikke vil lide mer få dø? Det må jo være mye bedre å slippe å lide i flere år. Det er jo tross alt sitt eget liv man snakker om.  Selvfølgelig må det ikke bli sånn at en lege går rundt og peker på hvem som skal dø. Det ville bli helt feil. Jeg tenkte mer på at den døende i samråd med de pårørende skal få bestemme hva han eller hun vil. De kan også gjøre slik som jeg og min mor har gjort. Vi har snakket om dette på forhånd, så vi vet hva vi skal gjøre hvis det utenkelige skulle skje. Dette er nok det beste for alle parter, for da slipper man å ta den vanskelige beslutningen alene.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil