Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Mobbing i skolen.

Mobbing i skolen.

Om mobbing.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
27.05.2000
Tema
Mobbing


I det siste har media fokusert på mobbing i skolen. Man har kunne lest i aviser om barn og ungdommer som har blitt plaget, både psykisk og fysisk, i mange år, til, fra og på skolen, uten at lærere og foreldre har visst om det. Man har lest om episoder hvor offeret har sett seg lei på plagingen og hevnet seg på tyrannen ved å angripe med kniv. Slike hendelser får en til å lure på hva som er i ferd med å skje i dette landet.

 

Mobbing er et relativt nytt begrep i Norden, og kom inn i det norske språket rundt 1970. I følge leksikon betyr ordet gruppevold, og er en betegnelse for en gruppes angrep på et enkelt individ som ikke hører til i eller ikke blir akseptert av gruppen. De som mobber har som regel som mål å bryte ned offeret psykisk og /eller fysisk.

 

Min egen definisjon av ordet er en eller flere som plager et offer som blir sett på som svakere enn alle andre. Jeg ser for meg en gjeng med hovedsakelig gutter som puffer og slår en mindre person.

 

Det går an å dele opp begrepet mobbing i mange forskjellige kategorier, f.eks. fysisk og psykisk mobbing.

 

Det finnes utallige årsaker til mobbing i skolen. I grunnen er det veldig lite som skal til for at en person blir mobbet. Årsaker til mobbing kan være at den som blir valgt til offer skiller seg ut fra det store «normale» flertallet. F.eks. hvis offeret har spesielle interesser, hobbyer o.l. som ikke er så veldig vanlige for hans/hennes aldersgruppe eller kjønn. Hvis man skiller seg ut, og i tillegg har vanskelig for å hevde seg eller vanskeligheter med å «forsvare seg» verbalt, kan man lett bli et offer for mobberen(e). Det som kanskje er de mest brukte motivene for mobbing er klær og utseende. I enkelte aldersgrupper er det veldig viktig å bruke merkeklær, spesielt når man er på 6. - 8. trinn i skolen. Her er de fleste opptatte av å bli godtatt og likt av alle andre. Hvis man da ikke har de klærne som skal til for at man skal bli godtatt, er veien kort til å bli et offer for mobbing. Hvis det er familiens økonomi som er grunnen til at man ikke kan bruke de bestemte merkene og motene, da skiller man seg ut fra flertallet, ofte fordi at man bruker gamle eller arvede klær, og som tidligere nevnt er det at man skiller seg ut noe som kan føre til at man blir et offer. Man kan også bli mobbet for utseende, selv om ingen er like er det bestandig noen som skiller seg ut mere enn andre. Disse kan få gjennomgå hvis de ikke greier å bite fra seg. I 5. og 6. klasse kan de som er tidligst utviklet lett bli et offer, selv om alle de andre vil komme etter en dag. Mens i 8. og 9. klasse kan tendensen være den motsatte, her er det de som henger etter i utvikling som kan få gjennomgå. Briller, tannregulering, overvektighet og uren hud (kviser) er også noe som kan være grunnlag for mobbing.

 

Noen blir mobbet p.g.a. psykiske problemer og hjerne skader eks. M.B.D. og dysleksi. Mange slike tilfeller av mobbing kunne vært unngått hvis skolen og foreldrene hadde informert barna dersom det var personer med slike handikap på skolen.

 

Mange tror at det er bare gutter som mobber, dette er feil. Som tidligere nevnt kan mobbing deles opp i mange forskjellige typer, en måte å kategorisere mobbing på er med hensyn til kjønnene. Hvis man sammenlikner mobbemetodene som er typiske for kjønnene ser man at det er forskjellige metoder som blir brukt avhengig av hvilket kjønn mobberen(e) er av. Når gutter mobber skjer det gjerne ved fysiske fornærmelser, slikt som slåing og sparking. Jenter bruker mere psykisk terror for å bryte ned sitt offer. Ofte ved baksnakking og utestenging/utfrysning av gjengen. Ut ifra dette kan man si at guttenes mobbemetoder gjerne blir lagt mere merke til, og kanskje det er derfor at så mange mener eller tror at det er bare gutter som mobber. Hvilken form for mobbing som er verst for offeret kommer an på offerets evne til å stå imot mobberen(e)s terror.

 

Er det enkelte trinn i skole stigen hvor mobbing er et mere utbredt problem enn andre? Det er vanskelig å si, fordi tilfellene av mobbing kommer an på hvordan elevene i hvert enkelt trinn er. Det kan være et årskull hvor det ikke forekommer mobbing i det hele tatt ifra 1. - 9.klasse, mens et annet kull hvor man er veldig plaget av det. Likevel tror jeg at det er mere mobbing fra 5.-8. klasse enn det er på de andre trinnene. Dette fordi det her er veldig stor forskjell på hver enkelt person når det gjelder utvikling og modenhet. Mens fra 9. klasse og oppover blir folk mere tolerante overfor hverandre og har lettere for å akseptere andres meninger og smak. På de fleste ungdomsskoler og videregående skoler er man kanskje plaget med mobbing av førsteårs elever (d.v.s. 7. klassinger og 1. klassinger), men som regel er dette bare noe som står på det første halve året. Selvfølgelig er det tilfeller hvor elever er blitt plaget fra de begynte på den nye skolen til de gikk ut.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil