Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Jødedommen

Jødedommen

Fakta om jødedommen.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
03.05.2005
Tema
Jødedom


Jødedommen var til for 3000 år sida. I den jødiske tradisjonen regnes Abraham som den fyste jøden. Jødene trur berre på en gud. En slik religion blir kalla monoteisk.

 

Jødene meiner dei er guds utvalgte folk. Vi kaller jødedommen en etisk religion fordi dei som hører til jødedommen også blir rekna som jødisk folk. Noko av det dei lærer er at å verre utvald ikkje er det samme som å verre bedre enn andre. Dei som er i jødedommen er plikta til å følge dei 10 bud. I 1999 var det ca 14,5 millioner jøder i verden ca 6 millioner i USA og 4,8 millioner i staten Israel. Flertalet av jødene bur rundt i Midausten.

 

Bibelen blir kalla Tanach, den er delt opp i 3.

1. del er Toren = Mosebøkene

2. del er Naviim = Profetene

3. del er Ketuvim = Skriftene

 

Dei må bruke lesepinne i Toraen. Det er ikkje ei hand eller en finger som har rørt Toraen på tusen av år. Jødene tror at alle mennesker er fødde med vilje til både det gode og det vonde i sitt liv.


 

Toraen skal rettleie dei til å:

1. Leve rett

2. Finne moralske plikter ovenfor gud og menneske.

 

Synagogen

Synagogen er bedehuset, kirka og skulen til jødene. Her held dei gudstjeneste.

 

Religiøse fester og helligdager.

 

Sabbaten:

Er ein jødisk helegdag kvar veke. Den varer fra Fredags kveld til Søndag. ( Jesus stod opp igjen)

 

Pesach:

Det er påske ferien deira. Jesus døde og stod opp igjen i den ferien.

 

Shjavout:

Pinse. Dei feira fordi Moses fekk dei 10 bud på Sinai. En takke fest.

 

Rosh hashana:

Nyttår. ( det er i enten oktober eller i september.)

Den er der så gud kan holde dom over dei gode og dei onde gjerningene mennesker har gjort, i løpet av det året.

 

Jom kippur:

Soningsdag. Alle kommer i synagogen og ber gud om tilgivelse for det vonde dei har gjort det året.

 

Sukkot:

Fest fridom og glede. Lauv hytte festen.

 

Hanukka:

Lysfesten. (med sang, dans og gaver)

Minne om jødene 164 f.kr.

 

Purim:

Fest for minne om dronning Ester.

 

Tidsrekning

Året til jødene er ikkje lengre en 354 dager. Etter 2 eller 3 år så legger dei 1 måne til, slik at det ikkje blir ubalanse mellom årstidene og solkalenderen. I 1998 var dei i 5758.

 

Ulike retningar innan for jødedommen

- Dei ortodokse jødene

- Dei hasidiske jødene

- Dei konservative jødene

- Reformjødene

- Dei kulturelle, eller selvlære jødene.

 

Barndommen:

Gutter:

I forbindelse med omskjæring.

Guttene får et hebraisk navn og et av nasjonal språket.

Selskap etter.

 

Jenter:

Jentene får navn 1 veke etter fødselen. Det feires etter på.

 

Begge går på vanlig religiøs skule.

 

Voksenlivet:

Gutter:

Når gutter er 13 år er det Mitsva eller ``Pliktens sønn´´ Det er det same som vår konfirmasjon.

 

Jenter:

Jentene er berre 12 år. Då dei blir konfirmert. Mitsva eller ``pliktens datter´´

 

- Disporen: er jøder som bur utafor Israel.

 

- Jødedommen blei en religion i Mitausten.

 

- Bagdad i Babylonia var et religiøst senter i flere århundre.

 

- Getto = Avsperret/innmura bydel der jødene budde.

 

- Hitler kom med mange urettferdige regler for jødene.

 

- Folk mente at jøder var kommunister.

 

- Jøder fekk ikkje bosette deg i Norge. Det stod i Grunnlova § 2.

 

- Israel blei opprettet i 1948.

 

- Du er jøde om din mor er jødisk.

 

- Det fleste jøder bur utenfor Israel.

 

 

Kosher-regelen (mat)

- Bare mat frå drøvtyggere med kløvde hover.

- Bare fisk med skjell og finner (ikkje skalldyr osv)

- Fugler, men ikkje rovfugl.

- Melke mat og kjøtt mat avskilt.

- Ikkje blod mat siden sjelen sitter i blodet.

- Moses ledet jødene i 40 år.

- Moses får lov tavla. Berre ein Gud..

- Saul – første konge i Sakralt.

- David samlet 12 stemmer.

- David er Jacobs sønn.

- Synagogen er et møtested for bønn og skriftlesing.

- Jerusalem og tempelet ødelagt i 70 e.kr.

- Navn gjeving på jenter er 8 dager etter fødselen, då får faren torarullene.

- Omskjæring av gutter 8 dager etter fødselen, omskjæring utføres av spesialister, omskjæring e påbudt i Moselova. Dei får 2 faderer ein mann og ein kvinne bærer fram barnet, gudfaren holder gutten når bønnene blir sagt.

 

Konfirmasjon

Bar Mitsva er gutens konfirmasjon. Då dei er konfirmert kan dei ta over den voksne plikten. Under bar Mitsva går ungdommen fram og synger Tora-utdrag. Etter på er det fest med familie.

 

Bat Mitsva er jentenes konfirmasjon. I Noreg markeres den under gudstjeneste. Når jenter 15 år får dei opplæring i religiøse skikker.

 

Ekteskap

Ekteskapet er guds verk, slik at vi blir med kvarandre resten av vårt liv. Vielsen skjer oftest i synagogen.

Rabbiner er oftest vigselsmenn. Kvinnene har et ritual bad 2 dager før vielsen. Paret må faste på vielses dagen.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil