Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Brasil

Brasil

Prosjektarbeid om Brasil.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.04.2005


Litt om Brasil

Brasil er det femte største landet i verden, etter Russland, Canada, Kina og USA, og dekker rundt halvparten av hele Sør-Amerika. Arealet utgjør noe under tredelen av hele Europa. I innbyggertall ligger Brasil på femteplassen blant verdens nasjoner. Og likevel bor det bare 18 mennesker på hver kvadratkilometer i gjennomsnitt, men bosettingen er konsentrert til den østlige atlanterhavskysten. I Rio de Janeiro bor det for eksempel 325 mennesker pr. km2. Folketallet vokser raskt, og utregninger viser at innbyggertallet fordobles over en periode på 42 år. To tredeler av verdens største elvebekken, Amazonas, ligger i Brasil og utgjør nesten halvparten av hele flateinnholdet. I utstrekning er Brasil omkring 4000 km både i sør-nord-retning og øst-vest-retning, mens kysten mot Atlanterhavet er 7370km lang.

 

Så stort er Brasil at det har grenser til alle land i Sør-Amerika, unntatt to: Chile og Ecuador. Brasil fikk navnet sitt etter et lite, rødt tre: pau – brazil på portugisisk – et tropisk rødtre. Rødglødende (kull) heter braza på portugisisk. Da portugisiske erobrere kom til område, fant de slike trær, og snart ble dette navnet på landet.


 

Brasil er rikdommens og mulighetens land, og har trukket til seg innvandrere fra hele verden. Landets utvikling som en moderne industristat har imidlertid ført med seg problemer med utilstrekkelig finansiering, overbefolkning og skader på miljøet.

 

Brasil skiller seg ut fra de andre latinamerikanske landene, for det første ved at landet ble kolonialisert av Portugal og har portugisisk språk, for det andre ved at landet har en stor andel svart befolkning.

 

Brasil generelt

Aldersfordeling:

34,7% under 15

58,2% 15-59 år

7,1% over 60 år

Spedbarnsdødelighet: 57 pr 1000 levendefødte (1990-95)

Bosetning: 75% i byer/tettsteder.

 

Jordbruk:

Jordbruksareal: 2 485 494 km2 (1990), hvorav dyrket mark: 621 373 km2 ; pr. innbygger 4,1 dekar.

 

Husdyr: kveg, griser, sauer, hester.

 

Jordbruksprodukter: kaffe, sukkerrør, soyabønner, kakao, bomull, tobakk, kjøtt, mais, bananer, hvete, tørre bønner, poteter, tomater, papaya, appelsiner, kokosnøtter, kassava, ananas, druer, epler, acajoutre, palmeolje.

 

Bergverk:

Viktige mineraler: Jernmalm, bauxitt, mangan, nikkel, kobolt, kaolinett, tinn, gull, sink, kobber, diamanter.

 

Industri:

Viktige industriprodukter: matvarer, jern og stål, tekstiler, transportutstyr, medisiner, kosmetikk og såpe, sement, industrikjemikaler, raffinert petroleum, fabrikkerte metallprodukter, ikke-metalliserte mineralprodukter, papir og papirprodukter, klær, skotøy, plastikk.

 

Viktige eksportvarer:  ikke-elektriske maskiner og utstyr, jernmalm, transportutstyr jern- og stålfabrikkerte produkter, kaffebønner, soyaprodukter, skotøy, elektrisk og elektronisk utstyr, råaluminium, appelsinjuice

 

Viktige importvarer: råolje, ikke-elektriske maskiner og instrumenter, elektriske maskiner,

 

Viktige handelspartnere: USA, Japan og Tyskland

 

Fakta om Brasil

Innbyggertall: 154 millioner

Offisielt språk: Portugisisk

Hovedstad: Brasilia

Store byer: Rio de Janeiro, Sao Paulo

Lengste elv: Amazonas

Hovednæringer:

Servicenæringer 40%

Industri 31%

Jordbruk og fiske 8,7 %

Folkegrupper: Europeere, Mulatter, Mestiser, Indianere

Religioner: Kristendom, Stammereligioner

Levealder: Menn 62 år og kvinner 67 år

 

Klima

Brasils store utstrekning skulle tilsi et sterkt variert klima. Landet har et påfallende klima uten dramatiske svingninger verken i temperatur eller nedbør. Brasil har ingen høye fjell og ligger i den tropiske klimasonen. Bortsett fra et område i nordøst som har et tørt klima, får de største områdene av Brasil en årlig nedbør på mellom 1000 og 2000mm. I Amazonas faller det nedbør hele året. Her ligger verdens største regnskog. Der er temperaturen høyere og stort sett stabil året rundt. I Amazonas-bekkenet, kan det komme hele 2000mm nedbør. Landet har i store trekk et fuktig tropeklima. Middeltemperaturen ligger stort sett i overkant av 20oC. Dagstemperaturen kan noen steder komme opp i 38 grader, og i sør kan laveste temperatur komme ned i rundt 11 grader.

 

Befolkning

Befolkningen i Brasil er resultat av en omfattende innvandring og integrering. Litt over halvparten av befolkningen er i hovedsak av europeisk ætt, mens resten for det meste er av blandet europeisk, afrikansk og indiansk ætt. En av de nyeste innvandrergruppene er japanere. Det er få rene indianere igjen, for det meste i mer fjerntliggende deler av Amazonas-bekkenet.

 

En viktig samlede faktor er det portugisiske språket, som nesten alle innvandrergrupper har tatt i bruk. Portugisisk i Brasil har imidlertid utviklet seg til å bli svært forskjellig fra portugisisk i Portugal, og er strekt påvirket av både indianerspråk og innvandrerspråk.

 

Den katolske kirken er en annen samlende faktor, selv om det i Brasil også finnes en betydelig protestantisk minoritet. Flere afrikanske religioner eksisterer mer eller mindre parallelt og sammen med katolismen, særlig kulten cabdomble har mange tilhengere innen ulike samfunnsgrupper.

 

Økonomi

Brasil har enorme naturressurser, men mangler kapital til å utnytte dem effektivt. Myndighetene kontrollerer mange av de viktigste industriene. Mye av finansieringen kommer imidlertid fra internasjonale låneopptak, og flere regjeringer har måtte kjempe på to fronter, mot stor utenlands gjeld og mot høy inflasjon. En følge er den store forskjellen mellom fattig og rik.

 

Flagget

Flagget har en gul rombe på en grønn bunn. I romben er det innskrevet en blå sirkel med innskriften Ordem e progesso. Det bestyr orden og fremskritt. Det er også 27 hvite stjerner. Stjernene representerer forbundsdiskriktet og Brasils 26 stater. Stjernene viser også de viktigste stjernebildene slik de kan sees på himmelen over Rio de Janeiro, men speilvendt i forhold til virkeligheten.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil