Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Lys og stråling

Lys og stråling

Noen fakta om lys som du kan bruke på muntlig eksamen i naturfag.

Sjanger
Annet
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
13.04.2005
Tema
Naturfag


Kva er lys?

-lys er energi

-lys er stråling av partiklar

-lys er rette linjer

-lys er elektromagnetiske bølgjer/strålinger

 

Lyskjelder:

 

Ekte:

-sola

-stearinlys

-lyspære

 

uekte:

-månen (lust opp av solå..)

-refleksbrikke

-glødelamper

 

Lysfarten – 300 000km per sek.

Lys måles i bølgjelengder

 

Oppfattes av auget med bølgjelengde fra ca 400nm (fiolett lys) til ca 700nm(rødt lys).

1 nanometer = 0,000 001 mm. !!

 

Lys me ikkje ser er infarødt lys /IR.stråling (varmestråling)

 

Lys er elektromagnetiske bølgjer som dannes av at et elektron skyves over i ein annan bane. Elektronet gir fra seg en partikkel kalt foton som vi ser som lys.

 

Elektromagnetiske bølgjer er bølgjebevegelser som brer seg utover i rommet med meget stor hastighet.


 

 

 

Brytingsvinkel

-lyset tek den raskaste vegen

-lysstrålane skifter retningi overgangen mellom vatn og luft.

 Vi seier at lyset blir brote.

 

Fra luft -> vatn -> inn mot innfallsloddet

     -Brytingsvinkelen blir mindre enn innfallsvinkelen

 

Fra tynt medium -> lettare medium(stoff).

     -Brytingsvinkelen blir mindre enn innfallsvinkelen, når lyset går frå ett medium med liten massetettleikt til eit større masse tettleik.

 

= lysbryting vil seie at lysstrålane endrar retning når ein går frå eit stoff til eit anna.

 

(vis bilde me vaten..der d bryde i vatne…..

vis me et glas…å stapp fingen oppi å vis d så sjer!!!!)

 

 

 

Fotosyntese

 

I ett tre er det blader… å desse bladene treng næring for å leve å vekse…. Inni blada er det klorplaster, kvert blad fangar opp lys, og vatn å bruker det til ¨å lage sukker( C6 H12 O6) dette er næringa…

 

Det er og plantane så renser lufta… fotosyntesen går føre seg i klorplastrane i dei grøne blada...…

 dei tek inn CO2(karbondioksid) og slepp ut O2(oksygen)

 

-fotosyntese tyder "å setje saman ved hjelp av lys".

 

-fotosyntese er syntese(laging) av sukker frå enkle kjemiske stoff ved hjelp av lys

 

-altså…..

i fotosyntesen blir energi i sollyset brukt til å gjere vatn(H2O) og karbondioksid(CO2) om til sukker og oksygen.

 

(tein tree..viss du makta……)

 

elle ta me ett blad!!!! Forklar……………….

 

 

Solspekteret

 

Du ser at solspekteret har ulike fargar som kjem når sollyset blir brote i eit glasprisme.

 

Dersom vi sender sollyset inn mot eit glasprisme, får vi fram fargane i regnbogen. Dette kallar vi solspekteret.

 

Solspekteret er kvitt lys som er samansett av alle fargar.

Alt lys du ser inneheld alle fargar men du ser d ikkje!

 

Men me kan og seie at me ser raudt, gult, grøndt og blått, og overgangane mellom dei.

 

 

Fargar

 

Fargar er det overalt, og me har god nytte av dei.

 

Dei viser at når båbærne er blåe er dei mogne, og blomsterne lokker til seg bier med dei fargane dei har…. For eksempel

 

Me kan sei at fargar er ”lyskrydder i naturen”

 

I regnbogen kan me og sjå fargane på same måte som i eit glasprisme.

Regnbogen kjem når det skiftar mellom sol og regn. Solstrålane treff vassdråpane i lufta, og lyset blir brote inne i dropane.

Då kjem regnbogen fram!!

 

(vis fargesirkelen!!!!!!!!!!!!!!.......................)

 

 

Lyset reflekterer

 

Det er lyset som reflekterer fargane til oss…sånn me ser kva farge det er på f.eks ein genser,….er den gul…er det det gule fargen som feflekterer gul fargen ut til oss ved hjelp av lys!

 

-viss me ser ein raud genser, er det den raude fargen i genseren som reflekterer det, slik me ser den som raud.

 

-ein kvit genser reflekterer alle fargane like godt! (sidan lyset er kvit..med alle fargar…)

 

-ein svart genser reflekterer ikkje noko lys, og me ser den som svart!

Den trekk berre til seg fargen/lyset…..

 

Det lyset som ein gjenstand reflekterer i daglys, lagar fargen på gjenstanden.

 

Du kan sjå ein annerledes farge på ein genser inne i butikklys, enn det det blir ute i dagslys….

 

Dagslyset ute er den rektige fargen!!!

 

 

Hastigheten til lys

 

Lysfarten er 300 000km/s.

Lys er raskare enn lyd!

Den går fortare gjennom luft enn i vann.. (det er derfor lyset alltid velg den raskaste vegen for å kome fortast fram der den skal..)

 

Lys målast i bølgjelengder

…………………………..(tein….

 

-Synleg lys har bølgjelender frå 400nm-800nm.

 

-kortbølgja lys har større energi enn langbølgja lys

…………………………………..tein….

 

vis det der arke me fekk av liv walla!

(radiobølgjelengde/elektromagnetisk stråling)

 

 

Historie..!

 

Det har vore mange forskarar opp gjennom tidene som har forska på det med lys..!

 

Filosofen Pytagoras(570-500) -> auge sender ut synstråler slik me kan sjå..

 

Empedokles(100 år etter) -> alle ting sender ut ein slags ”eld” som treff auga våre, slik me kan sjå ting.

 

Mange lurde på om strålane gjekk frå elle mot auga.

 

2000 år etterpå fann dei ut at strålane kjem til auga,  slik me ser..!

 

Isaac Newton -> lys er partiklar

 

Andre meinte det var bølgjer…

 

=me har fonne ut at det både er partiklar og bølgjer…!

Så det er begge deler!!

 

 

Nordlys

 

Nordlys oppstår når store mengder elektrisk partiklar med stor hastighet frå sola kommer inn mot jorda langs magnetfeltet og kolliderer med de øvre lag av atmosfæren altså gassmolekyla..

 

 

Gassmolekyla blir ustabile og sender ut energi som lys.

 

Dei ulike gassane i atmosfæren skaper nordlys med ulike fargar.

 

Nordlyset er knytta til aktiviteten på sola

 

Det er mellom 90 og 130km over bakken..!

(ozonlaget befinner seg 20-30 km over bakken..!)

 

(tein dn teiningen me jorå å solå…kossen det går føre seg…!!!!)

 

 

Fargeblind

 

Fargeblindhet er mangel på evne til å sjå enkelte farger.

Du klarer ikkje skilje dei, etter kva farge det er.

for eksempel: hvis ein bil…..osv!!

 

Det er oftast medfødt og e då arvelikt..!

 

Det skyldes av feil på netthinnenes tappeceller eller fargeceller.

 

Norge- 8% menn…1%kvinner-----er fargeblinde

 

-forskjellige former for fargeblindhet..

-skjeldent å bare sjå svart kvitt å grått…

delvis fargeblindhet finnes i to former:

 

-rødgrønn og blågul-(sjelden)


 

-rødgrønn kan du sjå forskjell på blå å gul… men ikkje rødt å grønt!

 

Andre ser dei fira dominante fargane…mn klare kje skilja mellom orange-gult… å rosa-rødt..

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil