Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Den Forente Familie

Den Forente Familie

Oppgave om Den Forente Familie.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
18.03.2005


Forord

I dette heftet kan du lese om Den Forente Familie (Unification Church). Jeg selv synes ikke det DFF kan kalles en religion, men heller en bevegelse eller et livssyn. Troen bygger på de guddommelige prinsipper, og kan minne om mange forskjellige religioner

 

DFF mener ikke at man må tilhøre en spesiell religion, men at alle har ansvar for å bli et modent menneske som er med på å skape harmoniske familier og samfunn.

 

Religionen er ikke selve målet, men religionen representerer veien fram mot målet, til Guds rike (den ideelle verden), som er fylt med kunnskap, kjærlighet fred og omsorg for hverandre. I en slik verden er det ikke bruk for religion.

 

Grunnlaget for troen

 

<bilde>

Adam og Eva

Guds plan var at Adam og Eva, menneskehetens mor og far, skulle skape en verden med modne og intellektuelle mennesker som kunne bygge gode familier, samfunn og nasjoner. Adam og Eva oppnådde ikke dette, og de opprettet en menneskeslekt bygd på falsk kjærlighet og ikke etter Guds skapelsesideal.


 

Jesus – den andre Adam

Da arvelinjen ble styrtet med Adam og Eva, begynte Gud et mange tusen år langt arbeid for å finne et barn som ikke tilhørte den falne arverekken, og til slutt fant han Jesus.

 

Jesus vokste opp og ble et fullkomment menneske, etter Guds skapelses- ideal, men han greide ikke å gjenreise den Andre Eva, og måtte gå en pinefull vei for å bli menneskenes åndelige far.

 

Den tredje Adam

Da Guds ideal ikke ble opprettet på Jesu tid, måtte Gud arbeide for å legge til rette for Messias’ annet komme – den Tredje Adam, som skal gjenoppreise en forberedt kvinne, og sammen med henne bli de sanne foreldre og også veien for alle mennesker som skal danne familier velsignet av Gud. Slik kan en verden av fred og harmoni opprettes.  

 

 

<bilde>
Ekteskapet

Ekteskapet er veldig viktig innen DFF; gode familier er hjørnesteinene for å opprette Guds rike på jord.

 

Det DFF er mest kjent for er sine massebryllup, der tusenvis av par kan bli velsignet på en gang av pastor og fru Moon.

 

Mange av parene enten gift fra før, og vil fornye ekteskapspakten med DFF, eller ”matchet” av pastor Moon.

 

Bildet til venstre: Typisk massebryllup

 

 

Grunnleggeren

 

Barndommen

Grunnleggeren av DFF heter pastor Sun Myung Moon. Han ble født på den koreanske halvøya i 1920. På denne tiden spredte kristendommen seg i Korea og Moons familie ble omvendt da han var ti år gammel, og han begynte tidlig å leve et dypt religiøst liv og tilbrakte mange timer med bønn hver dag.

 

Åpenbaringer fra Jesus

Pastor Moon Skal ha mottatt åpenbaringer fra Jesus i perioden 1935 – 1945, den første fikk han når fikk han når han var 15 år gammel. Jesus ga ham oppgaven å opprette guds rike på jorden. Dette skulle egentlig vært Jesus sin oppgave, men på grunn av hans tidlige død ble ikke oppgaven fullført.  

<bilde>

Moons første møte med Jesus.

 

Et vanskelig liv

I 1945 ble Moon fengslet og torturert på grunn av at forkynte budskapet sitt. Tre år senere ble han idømt fem års straffearbeid i en konsentrasjonsleir. Heldigvis ble Moon og andre overlevende fanger befridd etter to og et halvt år under forferdelige omstendigheter. Moon var aktivt med i den koreanske motstandsbevegelsen.

 

Moon er i dag svært antikommunistisk, og DFF bærer sterkt preg av dette

 

 

<bilde>
DFF blir stiftet

Ifølge Moons åpenbaringer skulle de kristne kirkene i Korea ta i mot ham, men det var mange som var i mot Moon, og kirkene tok ikke imot ham. Derfor, i 1945 ble HSA-UWC (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity) stiftet. I mange land blir det lettere navnet Unification Church brukt, men i Norge valgte man Den Forente Familie.

 

Bildet: DFFs symbol.

 

I dag

I dag er pastor Moon bosatt i USA sammen med sin kone Hak Ja Han Moon, sammen utgjør de den nye, rene menneskeslektens mor og far.  I USA har Unification Church ca. 50 000 tilhengere, og rundt 3 000 000 på verdensbasis. Moon er i dag et respektert og viktig forbilde for mange.

 

<bilde>

Pastor Moon med kone.

   

 

Oppsummering/Fakta

 

Navn: Den Forente Familie, i mange land kalt Unification Church

Grunnlagt: 1954 i Seoul, Sør-Korea

Grunnlegger: Pastor Sun Myung Moon

Tro: De guddommelige prinsipper og Moons åpenbaringer

Mål: Himmelriket på jorden. En harmonisk verdensfamilie der alle kan oppleve fred, trygghet, frihet og kjærlighet.

Utbredelse: Størst i Sør-Korea og Japan, men utbredt i hele den frie demokratiske verden.

 

 

Kilder

 

Stoff

www.enhet.no

 

Bilder

Google-søk: “unification church” og “sun myung moon”


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil