Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Sur nedbør

Sur nedbør

Hva kan gjøres for at at sur nedbør reduseres.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.03.2005

Sur nedbør er når lufta inneholder både svovel(SO2) og nitrogenoksider(NOx). Det blir tatt opp når mann forbrenner olje og kull. Det er altså nedbør som har mindre enn pH 5,6. Når svovel og nitrogendioksider treffer hverandre i atmosfæren og reagerer med vanndamp, blir det dannet svovelsyre og salpetersyre. Så blander det seg med regnvann og snø, eller tørravsetninger.

 

Både svovel og nitrogendioksider finnes i atmosfæren fra før. Industrien har også ført til at det har blitt mer og mer av disse to stoffene i atmosfæren. Forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass er blant den største grunnen til økning av disse stoffene. Dette skjer i kullfyrte kraftverk, veitrafikk, skipstrafikk, metallproduksjon og det skjes i mange flere steder.

 

Utslipp til luft fra forbrenning av kull og olje og bilavgasser er de viktigste kildene til sur nedbør. I Europa er luftforurensningen delt opp på flere steder, før de når Norge. Sure nedbøren er grunnen til at flere vassdrag har blitt tomme for fisk, spesielt i Sør-Norge.

 

Årsakene til sur nedbør er at svovel og nitrogenoksider har økt mer, spesielt av industrien. Bilgass, olje og kull er den viktigste grunnen til økningen av denne gassen, spesielt når det finnes så mye av den i atmosfæren fra før. En annen grunn er at utslippene i Sentral-Europa, England og Russland påvirker landet vårt slik at den blir transportert etter tid, før den blir sur nedbør når den når Norge. 86 % av nitrogenavfallet, og 95 % svovelanfallet i Norge, er på grunn av utslippene i resten av Europa. Den kommer først og fremst fra resten av Europa.

 

30 % av Norges areal kan klare å ta imot sur nedbør, uten at noe blir skadet. Syrene fra sur nedbør etser vekk maling, sement og metaller på eldre bygninger. Historiske bygninger går i oppløsning og ødelegges. Det er et stort problem i Europa. Grunnen til det er at viktige mineraler plutselig blir løselige når pH-verdien i vannet synker. I Norge koster slike skader 200-300 millioner kroner i året.

 

I Europa er det mest skader i skogen, mens i Norge dør fisken, siden vi har så lite kalk. Det er ikke den sure nedbøren som dreper fisken. Det er de giftige stoffene fra fjellet som er farlige for fisken. Det viktigste stoffet er aluminium, siden det tetter fiskens gjelder og da kan den ikke klare å få tak i oksygen. Flere arter og dyr dør også på grunn av den sure nedbøren. Det som skjer er at en art dør. En annen art trenger det artet som døde for å overleve. En annen trenger det artet for å overleve, og slik forsettes det videre.

Sur nedbør tar også liv av planter og trærne. Når den sure nedbøren løser opp kalkmineraler i jorden, reduserer den jordas evne til å holde en jevn pH-verdi, og den mister evnen til å holde på andre mineraler. I norsk landbruk tilsettes ofte kalk for å erstatte det som blir borte.

 

Hvert år brukes det over 100 millioner kroner til kalking i norske vassdrag. Kalking er en mulighet når skaden først har skjedd. Når vann og vassdrag har blitt utsatt for sur nedbør er kalking den viktigste metoden for å motvirke forsuring. Kalk varer i et år, og kan spres på mange måter. Den er egentlig en beskytter for fiskene. I Norge er det nå krav om katalysator i nye bensinmotorer. Katalysatoren gjør nitrogengass uskadelig. Katalysatorer kan også brukes i vedovn, oljebrenner og lignende. Gjennom tekniske forbedringer i industrien som reduserer energibehovet, reduserer sure utslipp. Energisparing har også flere miljøfordeler. Luftutslipp også reduseres. Før forbrenning av olje og kull, kan opptil 35 % av svovelinnholdet i kull og olje fjernes ved hjelp av kjemisk vasking og rensing. Andre måter er å bruke mindre svovelinnholdelig olje, og at det blir brukt mindre svovelinnholdelige ting.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil