1. verdenskrig

Masse fakta om 1. verdenskrig fra årsakene til krigen, selve krigsforløpet og hva som skjedde etter krigens slutt.

Karakter: 5/6 (9. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.03.02

Før krigen

I 1914 blomstret handel og næringsliv i Europa. Velstanden hadde økt raskt og skapt en sterk framskrittstro. Mange hadde stor tro på at verden ville bli bedre å leve i. Storbritannia regjerte over enfjerdedel av verden og keisere styrte i Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland. De store landene konkurrerte om å være størst og sterkest i alt.

 

 

Årsakene til krigen

De grunnleggende årsakene var allianse, opprustning, økonomi, handel, kolonier og om å være mektigst i og utenfor Europa. Den utløsende årsaken var skuddet i Sarajevo.

 

Skuddet i Sarajevo: I 1914 besøkte erkehertug Frans Ferdinand og hans kone, hertuginne Sophie Sarajevo i Bosnia. De skulle inspirere folket og feire sin bryllupsdag.

<bilde>
De var arvinger til tronen. 28. juni kjørte de gjennom gatene til rådhuset i Sarajevo. Tilskuerne jublet overalt. Det var få sikkerhetstiltak.

 

Blant tilskuerne var det seks menn som tilhørte den hemmelige serbiske organisasjonen Svarte hånd. Serberne, Serbia, hadde sin egen stat, men det bodde serbere også i Bosnia. Svarte hånd arbeidet for at stedene hvor det bodde serbere, skulle bli en del av staten Serbia. Medlemmene var villige til å drepe for å nå sine mål!

 

Den 19 år gamle serbiske studenten Gavrilo Princip var medlem av Svarte hånd. Han stod på gatehjørnet og ventet på erkehertugparet. I den ene lomma hadde han en revolver, i den andre gift. Giften skulle han ha hvis han ble arrestert.

 

<bilde>
Han gikk på en kafé på et gatekjøkken. Når mottakelse i rådhuset var over, kjørte hertugparet til hjørnet der Princip satt. Bilene stoppet. Princip styrtet fram mot erkehertugparets bil og skjøt begge to. de døde i løpet av seks minutter.

 

Princip og hans kamerater ble arrestert. Princip tok giften han hadde i lomma, men den var for gammel og førte til at han kastet opp. Han var for gammel til å få dødsstraff, men han døde i fengsel i 1918 av tuberkulose. De andre ble dømt til døden og henretta.

 

Skuddet i Sarajevo satte Europa i brann. En måned etter startet den store krigen.

 

 

Allianser

Østerrike-Ungarn brukte mordet på sin tronarving til å erklære krig mot Serbia. For det første ville en krig svekke Serbia. For det andre skulle det vise serberne i Bosnia at Østerrike-Ungarn ikke tillater at områder i Bosnia til å bli en del av Serbia.

 

Trippelalliansen: Den Østerrikske keiseren og hans regjering regnet med at Russland ville støtte Serbia, slik landet hadde gjort før. Østerrike-Ungarn måtte derfor være forbredt på krig også mot Russland. Da trengte Østerrike hjelp fra Italia. Italia sluttet seg til alliansen, og slik oppstod Trippelalliansen.

 

Tyskland: I 1870 hadde de mange tyske småstatene, samlet seg til en stat. Før 1870 hadde det vært tollgrenser mellom alle de tyske småstatene. Nå var tollgrensen borte, jernbanen ble bygd ut. Den bandt den nye, store staten sammen og skapte gode forhold for næringslivet og handelen. Tyskland ligger sentralt i Europa. Stor fordel når det gjelder handel, svakhet hvis forholdet til nabolandene er dårlig! For at nabolandene ikke skulle gå til angrep mot Tyskland, sluttet Tyskland seg til Trippelalliansen.

 

Trippelententen: Franskmennene fryktet at den tyske staten skulle bli for mektig. De hadde ikke glemt at de tapte mot Tyskland i 1870. Da inngikk de en allianse med Russland.

 

Storbritannia: Var den mektigste staten i verden på grunn av flåten sin og alle koloniene. Britene støttet som regel den sterkeste staten eller alliansen, for å beholde stillingen som verdens sterkeste stat. Tyskerne begynte å bygge en stor flåte slik at Tyskland kunne gjøre seg gjeldende over hele verden. Dette skapte uro i Storbritannia. Den tyske flåten kunne true den britiske skipsfarten hvis det ble konflikt mellom de to statene. Storbritannia valgte da å slutte seg til Frankrike og Russland i Trippelententen.

 

Alliansene var da:

Trippelalliansen: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia

Trippelententen: Frankrike, Russland og Storbritannia.

 

De nøytrale landene var: Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Portugal, Spania, Serbia, Romania, Bulgaria, Albania og Hellas.

 

 

Tyskernes plan

Tyskerne kunne sette opp sin hær mye raskere enn det Frankrike og Russland ville klare. Tyskland hadde også bygd ut jernbanen mellom øst og vest slik at soldater og kanoner kunne transporteres raskt fra den ene fronten til den andre.

 

Tyskernes plan ble kalt Schlieffenplanen, navnet på den tyske generalen som hadde lagd planen. Ifølge planen skulle tyskerne marsjere gjennom de flate områdene i Belgia og Nederland (det var satt opp vakter på grensen mellom Frankrike og Tyskland), og vinne en rask seier over Frankrike på vestfronten, når Frankrike var slått, skulle de over til øst, der skulle de slå Russland.

 

Den tyske ambassaden bønnfalt den britiske statsministeren om å ikke støtte Frankrike. Han hadde to betingelser:

1. Hvis de ikke invaderte Belgia

2. Hvis de ikke sendte flåten sin i Den engelske kanalen for å angripe Frankrike.

Hvis Tyskerne fulgte de betingelsene, skulle ikke Storbritannia støtte Frankrike.

 

Om morgenen 4. august 1914 angrep den tyske armeen. En og en halv million soldater var på vei til Frankrike, nettopp gjennom Belgia. Samme dag erklærte Storbritannia krig mot Tyskland.

 

 

Krigen og soldatene

Tyskernes plan gikk ut på at framrykkingen fra Frankrike til Russland måtte skje fort, slik at Frankrike ble slått før Russland kunne true grensene i Tyskland.

 

Det gikk ikke. Russland klarte å gjøre klar hæren mye fortere enn tyskerne hadde regnet med. Den tyske øverstkommanderende ble så nervøs for den tyske grensa at han sendte store troppestyrker østover, selv om det var mot planen.

 

Selv om tyskerne hadde sendt tropper østover, rykket de fram på vestfronten.

 

Franskmennene fikk hjelp av en liten britisk hær, og gjorde sitt beste for å stoppe tyskerne. I Paris ble til og med drosjene brukt for å få soldatene raskt til fronten.

 

Tyskerne klarte aldri å komme nærmere Paris. I Nordøst-Frankrike gravde de to hærene seg ned i skyttergraver. Gravene var over sytti mil lange og rakk fra Sveits til Den engelske kanal. Her kjempet fire millioner soldater mot hverandre i fire år.

 

 

Skyttergravene

Den nordøstlige delen av Frankrike er et fint, bølgende jordbrukslandskap, med fet, fruktbart jord. Her var det lett å grave dype skyttegraver og underjordiske rom.

 

Skyttegravene var bygd opp med sandsekker langs kantene. Foran dem var det store piggtrådsperringer. I bunnen av skyttegravene var det gravd en renne, som var dekt med trelemmer. Remmene skulle ta bort vannet.

 

<bilde>

Nede i skyttegravene var det fullt med rotter. Et rottepar kan få 800-900 unger i løpet av ett år, og snart krydde det av dem. Rottene spiste av provianten og gnagde på døde soldater. Rottene angrep også soldatene om natten hvis de ikke fikk nok mat.

 

Et lite stykke oppe på veggen i skyttegraven var det en avsats. Der stod soldatene når de skøt mot fienden. Avsatsen ble også brukt når de skulle opp av skyttegravene for å angripe fienden.

 

Skyttergravskrigen

<bilde>
Før en av partene gikk til angrep, skjøt de med kanoner mot fiendens skyttergraver i timevis, for å ødelegge piggtrådsperringene og maskingeværstillingene. Maskingevær var forholdsvis nytt. En maskingevær kunne skyte ut like mange kuler som 200 mann med gevær.

 

Mange druknet når de gled ut i de dype, regnfylte granathullene i ingenmannsland, på vei mot fiendens skyttergrav. Området mellom skyttegravene ble kalt ingenmannsland.

 

Et angrep begynte ved daggry. Soldatene fikk ordre om å klatre over skyttegravskanten, løpe over ingenmannsland og angripe fienden i skyttergravene med bajonetter.

 

930 000 tyske soldater og 927 000 franske soldater ble drept eller skadet i skyttergravene.

 

 

Tyskland vinner i øst

På østfronten kjempet Tyskland og Østerrike-Ungarn mot Russland. Her var det store slag. I begynnelsen vant tyskerne, og de rykket stadig inn i Russland. I 1917 ble det russiske styret erstattet med et nytt. Den nye lederen sluttet fred med tyskerne. Da hadde tyskerne bare et sted å føre krig på. De begynte straks å overføre en million soldater fra østfronten til vestfronten. De brukte jernbanen.

 

I mars 1918 brøt tyskerne gjennom fronten i Frankrike, og vant! Storbritannia og Italia (Italia hadde gått over på Frankrikes side i 1915), hadde fått en ny, mektig alliert som kom til unnsetning da så veldig mørkt ut, nemlig USA.

 

<bilde>

 

 

USA blander seg i krigen

Allerede ett år før hadde USA sagt ja til å støtte Russland, men det tok tid å trene opp soldater, produsere krigsmateriell og transportere soldater og utstyr over Atlanterhavet.

 

Det kom så mange amerikanske soldater at Russland kunne ta igjen på Tyskland. Foran soldatene rullet tanksene. Det var et nytt våpen de brukte gjennom piggtrådsperringer og rulle tvers over skyttegravene. Det var britene som lagde tanksen så effektiv at den kunne brukes. Men det avgjørende vendepunktet var at USA var kommet med i krigen.

 

Den tyske øverstkommanderende skjønte at han var slått. 11.11. kl. 11 i 1918 ble våpenhvileavtalen undertegnet. Den verste krigen i historien til nå var over!

 

 

Freden

 

Fredsavtalen i Versailles

Krigen i vest var blitt ført på fransk jord. Store deler av Nordøst-Frankrike var ødelagt. 1,5 millioner unge franskmenn var blitt drept eller lemlestet. Franskmennene mente at det var tyskernes skyld. De var først og fremst opptatt av at Tyskland aldri mer skulle bli så sterkt at det kunne starte en ny krig. De stilte derfor harde betingelser under fredsforhandlingene.

 

<bilde>
Storbritannia, USA og Italia gikk med på de franske kravene. De utarbeidet fredsavtalen sammen. De signerte fredsavtalen i Versailles, utenfor Paris, i et slott.

 

Tyskland fikk ikke lov til å være med i fredsforhandlingene, de fikk bare sju dager til å studere avtalen. Soldater stod oppmarsjert ved grensa. De var klare til å gjøre invasjon hvis Tyskland ikke godtok avtalen.

 

Tyskland føler seg ydmyket

Tyskerne kalte fredsavtalen for diktatet fra Versailles. De hadde vunnet krigen i øst, ingen fremmed soldat hadde vært på tysk jord, og ikke en bombe var falt over Tyskland. Da freden kom, flyktet keiseren, og Tyskland ble republikk med president. Det ble innført en demokratisk grunnlov, og generalene mistet sin innflytelse.

 

Noen av Versailles betingelsene om Tyskland:

- Tyskland måtte ta på seg skylden for å ha begynt krigen.

- Tyskland mistet 13 prosent av landområdet sitt. Her lå 48 prosent av jernproduksjonen og 16 prosent av kullproduksjonen.

- Seks millioner tyskere ble borgere i andre land.

- Tyskland mistet koloniene sine.

- Tyskland skulle betale erstatninger for 66 000 millioner pund.

- Tysk Rhinland skulle være okkupert av seierherrens tropper i 15 år. Tyskland hadde ikke lov til å ha soldater i området.

- Tyskland skulle bare ha en hær på 100 000 mann.

- Tyskland skulle gi Alsace-Lorraine til Frankrike.

 

 

Nye stater

 

Nye stater i Sentral- og Øst-Europa

Østerrike-Ungarn ble oppløst og gjort om til republikk. I det nye Østerrike bodde det bare tysktalende innbyggere.

 

De slaviske folkene i det tidligere Østerrike-Ungarn samlet seg under ledelse av Serbia og dannet en ny stat som de kalte Jugoslavia.

 

Tsjekkere og slovakere dannet staten Tsjekkoslovakia. Det bodde 3,5 millioner tyskere der.

 

Polen ble større. Landet fikk områder med tysk befolkning i vest og russisk i øst. Polen fikk adgang til Østersjøen gjennom Den polske korridor.

 

’’Nye’’ land:

Østerrike, Jugoslavia, Tsjekkoslovakia, Finland, Irland, Litauen, Latvia og Estland.

 

Land som ’’forsvant’’:

Østerrike-Ungarn, Serbia og Montenegro. Deler av Russland og Tyskland forsvant.

 

 

Den gang og nå

 

Den første verdenskrigen og Versaillesfreden

Versaillesfreden hadde som mål at den første verdenskrigen skulle være krigen som gjorde slutt på alle kriger i Europa. Men 20 år senere ble det er enda verre krig: andre verdenskrig!

 

I ettertid kan vi stille masse kritiske spørsmål til fredsavtalen. Det ble utnyttet av Adolf Hitler.

 

Først så het første verdenskrig den store krigen. Alle kalte den det fordi den var den største og verste krigen menneskene til da hadde opplevd. Men når den andre verdenskrigen brøt ut, ble den første verdenskrigen omdøpt til den første verdenskrigen. Den var ikke lenger den største og verste.

 

<bilde>

 

 

Egenvurdering

Jeg synes jeg har jobbet ganske bra med andre verdenskrig. Tror jeg er på nivå B eller C. Jeg prøvde å være på nivå C.

 

Det var kjempe spennende. Nå vet jeg endelig masse om første verdenskrig. Hvorfor det skjedde, alliansene, landene som var med, om skyttergravene og hvem som tapte. Det var utrolig spennende.

 

Jeg gleder meg kjempe masse til å ha om andre verdenskrig! Det blir nok minst like spennende.

 

Jeg har prøvd å skille på ord, ikke skrive rett av. Men det er kjempe vanskelig! Det blir bare feil hele tiden.

 

Jeg er veldig takknemmelig og glad for at jeg fikk utsette det til mandag, håper ikke det gjør noen forskjell.

 

Men dette var veldig interessant, gleder meg til vi skal ha om andre verdenskrig!

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst