Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Frelsesarmeen

Frelsesarmeen

Om Frelsesarmeen og hva de står for.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
18.02.2005


Frelsesarmeen hadde sin start i London på midten av det 18. århundre. I 1888 kom organisasjonen til Norge og har siden vært synlige i det norske samfunnet. Oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

<bilde>

 

Historie:
• Grunnleggere William og Catherine Booth
• Startet 1865 i Øst-London
• Offisiell åpning i Norge 1888
• Første korps ble startet 22. januar 1888 på Grønland i Oslo
• Island og Færøyene innlemmet i territoriet i 1934

• Frelsesarmeen er etablert i 109 land

 

Frelsesarmeen er en internasjonal kristen bevegelse. I hvert land preges og formes Frelsesarmeens arbeid av landets egen kultur og spesielle behov både når det gjelder satsningsområder og uttrykksmåter. Samtidig som Frelsesarmeen har en sterk felles identitet og samhørighet på tvers av landegrensene. Frelsesarmeen tok tidlig i bruk militære titler og ranger, og ble på den måten en ”armé”. Fortsatt preger dette hele organisasjonens struktur, men tilpasses til en viss grad de ulike samfunn organisasjonen arbeider innenfor. Uniformen fungerer som et visittkort. Uniformen er i mange sammenhenger en god kontaktskaper.

 

Uniformen er et "vitnesbyrd". "Jeg er kristen og har et personlig forhold til Gud", forteller uniformen om bæreren, uten ord. Mange kommer bort til frelsessoldater og -offiserer for å spørre om ting de lurer på om kristen tro, forbønn eller annen hjelp. Uniformen visker ut skillet mellom "fattig og rik". Den skaper fellesskapsfølelse og gruppetilhørighet, både nasjonalt og internasjonalt. Og den virker "beskyttende" i en del miljøer hvor Frelsesarmeen arbeider.

 

Medlemskap i Frelsesarmeen kan skje ved å bli soldat eller tilhørig. Den som vil bli frelsessoldat må skrive under på «frelsessoldatens pakt» og avholde seg fullstendig fra rusmidler. Frelsessoldaten gjør tjeneste i Frelsesarmeen på sin fritid, og bruker uniformen som et vitnesbyrd om sin tro og tilhørighet. Personer over 15 år, som kjenner Frelsesarmeens trosartikler, kan søke om medlemskap som tilhørig. Det forventes at en besøker møtene så ofte som mulig, og støtter arbeidet økonomisk. Frelsesarmeen har tilknyttet frivillige i alle deler av organisasjonen. Offiserene er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole, hvor et av opptakskravene er at en først må ha vært soldat. Frelsesarmeens offiserer blir beordret i tjeneste, det vil si at ledelsen i Frelsesarmeen bestemmer hvor vedkommende skal ha sitt arbeidssted innenfor Frelsesarmeens virksomhetsfelt. Frelsesarmeens offiserer bærer alltid

uniform i tjeneste

 

Kronen

<bilde>
Kronen er Frelsesarmeens religiøse symbol og emblem. De enkelte elementer i kronen refererer til grunnleggende ting i Frelsesarmeens lære:

 

Korset – 1 Kor 1,8 Jesu Kristi kors
• F – Apg 4,12 F=frelse
• Flammesirkelen, – Apg 1,8
Den Hellige Ånds ild
• Sverdene – 1 Tim 1,18 Frelseskrigen Kampen mot synden og det onde
• Kronen – Åp 2,10, 2 Tim 4,18
Herlighetens krone som Gud gir til alle som trofaste holder ut
• Kulene – Rom 1,16 Evangeliets sannheter:

 

1. Det finnes en Gud som er hellig og allmektig
2. Synden er brudd mot Gud og mennesker
3. Syndens straff er rettferdig og evig
4. Jesus Kristus har gitt oss frelse gjennom døden på korset
5. Frelse tilbys alle mennesker
6. Alle kristne har ansvar for å spre evangeliet
7. Alle som holder ut i tro får en herlig belønning

 

Flagget

<bilde>

Flagget tre farger er rødt, gult og blått.
Rødt (burgunder) står for Jesu blod.
Gult (stjernen) taler om Den Hellige Ånds ild.
Blått (kanten) minner om sjelens renhet når den er renset i Jesu blod og døpt med Åndens ild.
Flagget peker ikke bare på de sentrale sannhetene som Frelsesarmeen lærer, de står også for den angripende frelseskrigen den fører.
Flagget symboliserer også det internasjonale ved Frelsesarmeen.
Flagget blir benyttet ved alle innvielser og seremonielle handlinger.

 

Skjoldet

<bilde>

Frelsesarmeen har det røde skjoldet med navnetrekk som logo for hele virksomheten. Symbolet er lett gjenkjennelig og enkelt å håndtere med få elementer.

 

Frelsesarmeens motto
Frelsesarmeens motto gjennom tidene er «Blod og Ild». Mottoet ble opprinnelig tatt i bruk for å konsentrere Frelsesarmeens «teologiske» lære i to kraftfulle ord som refererer til det mest betydningsfulle i den; Jesu blod og Den Hellige Ånds ild.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil