Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hiv og Aids

Hiv og Aids

Stilen handler om hiv- og aids-problematikken.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.02.2005
Tema
AIDS

HIV:

Hiv står for ”Humant immunsvikt virus,” og gir en Hiv-infeksjon hvis du får det inn i blodomløpet. De fleste som er smittet føler seg friske og uten plager i flere år. Når du blir Hiv-smittet kan infeksjonen gå to veier. Du kan enten få en kortvarig influensa lignende tilstand, med ømme muskler, feber og håven hals i 1-6 uker, eller du kan være frisk i mange år uten plager og symptomer. Man kan smitte andre selv om man ikke har symptomer. 6-12 uker etter at man er smittet skjer det noe inne i deg, for da har de hvite blodlegemene laget så mange antistoffer mot Hiv at de kan måles i blodet , og har man disse antistoffene i blodet er man Hiv-positiv. Man føler seg som regel frisk i lang tid etter at man har fått bekreftet sykdommen, men infeksjonen er aktiv i kroppen , og det dannes hele tiden nye virus som kan smitte og ødelegge blodcellene. Etter en stund når immunforsvaret er veldig svekket, begynner den smittede å få symptomer. Sykdommen kan utvikle seg mer og man får Aids. Uten behandling går det i gjennomsnitt 9 år fra man er smittet til man utvikler Aids.

 

Aids:

Aids står for den engelske betegnelsen ”Aquired Immune Deficiency Syndrome,” som på norsk er ”Ervervet immunsvikt syndrom,” og er betegnelsen på Aids forårsaket av Hiv-viruset. Når immunforsvaret er så svekket at det ikke klarer å gjøre sine vanlige oppgaver kommer Aidsen , og disse symptomene kan vise seg:

· Tretthet

· Uforklarlig vekttap

·

<bilde>
Gjentatte luftveis- og hudinfeksjoner som ikke kan påvirkes av behandling, og tar mye lenger tid og komme over enn normalt.

· Feber

· Diare

· Oppsvulmende lymfeknuter

· Blemmer i munnen

· Nattlige svettetokter

·  Infeksjoner som du har i kroppen kan våkne til live

 

Sykdommen regnes for uhelbredelig. Fra du er Hiv-positiv til kroppen utvikler Aids kan det gå mellom 5-15 år, mens man tidligere bare levde et par år når Aids stadiet kom. Men nå har behandlingsmulighetene blitt mer tilgjengelige, og overlevelses tiden betydelig forbedret.

 

Hvordan smitter Hiv?

Alle kan smittes av Hiv. Hiv smittes først og fremst ved samleie. Hittil i Norge har menn som har sex med menn vært mest utsatt for smitte, men smitte heteroseksuelt er nå økende i Norge. Kondom beskytter mot overføring av Hiv-viruset. Hiv kan også overføres ved blodsmitte dvs. ved bruk av urene sprøyter, ved blodoverføring og ved bruk av medisinske instrumenter som ikke er vasket rene. Hiv finnes også i andre kroppsvæsker som spytt, urin, tårevæske og avføring, men mengden av virus er så liten at det ikke er nok til smitte.

 

Smitten spres lettere fra mann til kvinne enn omvendt, fordi Hiv-viruset først og fremst finnes i større konsentrasjoner i sæd. Så den som mottar sæd er mest utsatt, uansett kjønn. Hiv-viruset kan også overføres fra mor til foster/barn under svangerskap, ved fødsel eller ved amming. Så alle mennesker kan i realiteten bli Hiv-smittet. Det er ingenting som tyder på at det eksisterer medfødt mindre eller større mottakelighet hos noe folk noe sted i verden.

 

Behandling:

Det finnes foreløpig ikke noen medisin som helbreder Aids eller noen vaksine mot Hiv-smitte. I dag finnes det medisiner som kan holde Hiv-infeksjonen i sjakkfor en tid. En tror at fysisk og psykisk velvære er av stor betydning for hvordan sykdommen oppleves og takles. En god virusmedisin bør:

 

· Forhindre at viruset infiserer de infeksjonsbare, men usmittede cellene

· Drepe viruset som tar seg inn i kroppen

· Stoppe spredning i allerede infiserte celler

 

Hiv er veldig problematisk sykdom når det gjelder behandling, fordi det bygges inn i den smittede cellens DNA. Viruset kan infisere usmittede celler gjennom celle til celle kontakt. Dette fører til at viruset kan unnvike både antistoffer og medisiner som finnes utenfor cellen.

 

Hiv-viruset kan også infisere celler i hjernen der medisiner ikke kan ta seg inn. De legemidler som hittil er tatt i bruk mot Hiv, fungerer på den måten at de forhindrer at Hiv-viruset bygges inn i cellens DNA. De mest kjente legemidlene som brukes i dag er AZT, Didasoin og Zidovudin. Disse minsker mengden virus, de helbreder ikke sykdommen de bare bremser den opp litt i dens forløp og de kalles derfor bremsemidler. Når AZT gis til Hiv-smittede pasienter med dårlig immunforsvar, bidrar de til:

· Forlenget levetid

· Minske antallet gjentatte infeksjoner

· Eventuelle gjentatte infeksjoner blir svakere

· Å bedre immun forsvaret eller holde immunforsvaret på et bedre nivå

· Å forbedre helsetilstanden og livskvaliteten

 

Det er ennå ikke funnet noe vaksine mot Hiv-smitte. Dette er også veldig vanskelig, fordi viruset hele tiden forandrer utseende. Foreløpig er den eneste måten å stanse Hiv-epidemien på å forhindre at mennesker blir smittet. Ubeskyttet sex utgjør nesten 80% av smittemåten i verden.

 

Utvikling:

Hiv-viruset kan være 70år gammelt. Det første mennesket som ble smittet av Hiv, tror man fikk overført viruset fra en ape i Afrika i 1930. Hvis det stemmer mener amerikanske forskere at de vet litt mer om viruset som forårsaker Aids. Noen forskere har brukt en av verdens raskeste datamaskiner for å spore tilbake viruset. Den har analysert hastigheten som Hiv-viruset endrer seg med. Det første Hiv-viruset dukket opp allerede i 1930, og ble døpt ”Eva viruset.” Det første tilfellet av Aids ble beskrevet i USA i 1981.Viruset som forårsaket Hiv/Aids ble først påvist i 1984. Etter hvert ble det klart at epidemien hadde pågått i mange år før viruset ble identifisert, og sammen hengen mellom Hiv og Aids ble klarlagt.

 

De nye teoriene om Hiv-virusets opprinnelse ble lagt frem i forbindelse med en stor Aids konferanse i San Francisco. På konferansen ble det hevdet at Hiv-viruset langt lettere overføres ved munnsex, enn man tidligere trodde kunne skje. Viruset er spredt med stor hastighet og verden står ovenfor en epidemi av store dimensjoner. Det smittes en person av Hiv hvert 15. sekund, og det dør en person av Aids hvert 7. minutt. FN tror at ca. 16000 mennesker blir smittet av Hiv hver dag. I Afrika sør for Sahara finner 70% av de nye infeksjonene og 80% av dødsfallene sted. I verden er det 33,4 millioner mennesker som har Hiv, et virus som før eller senere vil føre dem til døden. Hvis du er i Zimbabwe vil hver fjerde person som går forbi ha Aids eller Hiv. De fleste vil være 15-25 år. I den tid vi nå lever i, med stadig større flytting over landegrensene, og med den utvikling Hiv-epidemien har på verdensbasis, betyr det at nordmenn i stadig større grad vil bli utsatt for smitte. Mennesker som reiser mye som ungdom på interrail og forretningsmenn vil være i stor fare for å bli smittet av dette dødbringende viruset, hvis de ikke bruker kondom under tilfeldige seksuelle kontakter.

<bilde>

 

Hiv og Aids i Afrika:

I det sørlige Afrika er unge kvinner svert utsatt for smitte. Hiv-positive jenter blir i mange samfunn utsatt for en dobbel diskriminering. Både fordi de er jenter og fordi de er Hiv-positive. I Afrika, sør for Sahara, har unge jenter seks ganger større sjanse for å bli smittet enn gutter på samme alder. Mange kvinner befinner seg i en situasjon der de ikke kan kreve sikker sex, selv i faste forhold.

Det hele blir dobbelt så vanskelig fordi Afrika sør for Sahara har ekstremt mange voldtekter. Når en ung jente i Zambia får mensen for første gang, blir hun tatt med til et innvielseshus. Der lærer hun å danse, å lage mat og hvordan hun skal dyrke sex med sin kommende ektemann. De som trener jentene i samlivets kunst, er ofte menn på omkring 40 år. Resultatet er da at veldig mange blir Hiv-smittet. Aids er nå døds årsak nr. en i Afrika. Mange som bor i fattige land vet ikke at de er Hiv-smittet, og ikke alle vet ordentlig hva HIV er. Men i Sør-Afrika er det masse informasjon om HIV og kondomer, det eneste som mangler er bare at de innser at HIV ikke bare rammer naboen. I fattige land blir barn ofte foreldreløse fordi foreldrene er døde av HIV. Da sitter kanskje eldste datter på elleve igjen med hele søskenflokken. Naboene er ofte fattige og kan ikke hjelpe til. I Afrika er det kvinnene som får skylden for Aidsepidemien selv om det er mennene som voldtar og utnytter. Å styrke kvinnens stilling ville kanskje vært et forebyggende tiltak, men først og fremst mer informasjon om HIV og Aids.     

 

Her er et utdrag fra et brev fra Kenya:

 

De fleste som har hørt om sykdommen (det er nemlig ikke alle som kjenner til HIV/AIDS) tror som regel at det er en straff fra Gud, som de får hvis de gjør noe galt. I slummen hvor jeg arbeider, er det antatt at mellom 25-50 % har HIV. Hver dag blir det rapportert rundt 500 dødsfall, hvor personene har hatt HIV/AIDS.

Her i Kenya har 1 million mennesker HIV (Av 4-5 Mil), det utgjør 25 % . Det er anslått at 75% har fått HIV gjennom sex. Kirkene her nede (spesielt noen prester) motsetter seg bruken av kondom. Vi har selv prøvd å lære opp prester til hvordan å bruke kondom og til hvorfor det er viktig å bruke kondom. For det meste satt prestene og lo og fniste.

 

I slummen hjelper vi en prest som driver en skole ++ for barn som er blitt foreldreløse (95% pga AIDS). Vi prøver å dekke de primære behovene til barna, som mat og medisiner. Men det er veldig hardt.

Men det verste er ennå i vente. 2,4 millioner har død av HIV/AIDS det siste året, men 3,8 millioner ble smittet.... Et godt uttrykk vil være "Helvete er i vente".


Etterord

Jeg har lært veldig mye om HIV og Aids som jeg ikke viste før jeg startet. Jeg vet nå at HIV står for ”Humant Immunsvikt Virus”, og at Aids står for ”Aquired Immune Deficiency Syndrome”. Jeg har også funnet ut om forskjellige smittemåter, om behandlingsmåter og forskjellige symptomer man kan få. Jeg har funnet ut om hva medisinene hjelper for og hva de heter. Jeg har funnet ut at det første tilfellet av Hiv dukket opp i 1930, og ble kalt Eva viruset. Jeg vet nå at det blir smittet en person av Hiv vært 15sekund, og at det er et dødsfall av Aids hvert 7minutt. Jeg vet at det er 33,4millioner mennesker i verden som har Hiv. Jeg vet at Aids er dødsårsak nr.1 i Afrika, og at det er flest kvinner som er smittet.

 

På disse sidene har jeg funnet stoffet:

www.helsenett.no

søkte på Hiv på sol og fikk denne adressen: http://home.online.no/~jamhagen/

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil