Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Samene som urbefolkning

Samene som urbefolkning

Handler om samer som urbefolkning.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
08.02.2005


Hva er urbefolkning?

En urbefolkning er en folkegruppe som har vært i et område før andre har bosatt seg der; f. eks Samer, Indianere, Nenets-folket i Russland osv. Det finnes 220 millioner urfolk i dag, det utgjør 5 % av verdensbefolkningen. Urfolk er spred utover hele verden. Miljøet og været har mye å si for urbefolkningen. Levemåte, kultur, klesplagg osv.

 

Hvor i verden finnes det urbefolkninger?

Det finnes over 21 type urfolk over hele verden. Vi finner urfolk i Asia, Oseania, Afrika, Europa og Amerika, altså hele verden. Noen urfolk er fattige, noen blir ennå plaget og noen har ennå ikke fått like mye rettigheter som vanlige folk.

 

I denne utgreeingsartikklen skal jeg se nærmere på Samene som urbefolkning:

Samene er mitt tema og jeg skal ha om det nå! En av verdens urfolk er Samer, vi regner med at det bor mellom 30 000 til 50 000 Samer i Norge. De er norske borgere, men har en helt annen kulturbakgrunn enn flertallet i befolkningen. Så Samene bor i mellom grensene i Skandinavia og de er en av verden urbefolkning. Samene er et folk, bosatt i fire nasjonalstater. De er mellom 60 - 80 000 mennesker fordelt på: Norge: 30 - 50 000, Sverige ca 20 000, Finland 8 - 10 000 og Russland ca. 2000.


  

Men finnes det flere typer Samer?

Ja, det gjør det, det finner nordsamer, sørsamer og lulesamer. Språket mellom de samene er helt forskjellige. De bytter varer i mellom fordi de bor på forskjellige steder ( geografisk sett), og de samarbeider om f. eks tarmreindrift.

 

Fra gammalt av levde Samene av det naturen gav, av jakt, fiske og fangst. Folk flyttet med årstiden, alt etter hvor det var gode fangstmuligheter. Ekorn, mår, oter, røyskatt, bjørn og rev var viktige pelsdyr. Rype flokkene var store, elvene og innsjøene var rike på fisk, og havet bød både på sjøfugl, fisk, sel og hval.

 

Samene lever veldig forskjellig. De fleste driver jordbruk eller fiske eller de er kontorfolk, leger, husmødre eller har andre vanlige yrker. Det vi som regel tenker på når vi hører om samer er at de driver med reindrift. Men det er bare noen få som lever av reindrift. Reindriftssamene har vært et nomadefolk som har skiftet bosted etter hvor reinen drog, og de har utnyttet det naturen gir av fisk, kjøtt og bær. Mange av reindriftssamene holder til på Finnmarksvidda, men det er i Oslo-regionen at man finner den største konsentrasjonen av folk som regner seg som samer.

 

De fleste samer bor i hus slik som du og jeg. Tidligere var det vanlig at reindriftssamene som måtte flytte med dyra der det var beite bodde i lavvo (et stort telt) om sommeren og noen bodde også i jordgammer. Naturen er da veldig viktig for samene.

  

Har urbefolkningen rettigheter?

Ja, ILO er en verdensorganisasjon. Norge godkjenner den avtalen om urbefolkninger. ”Vedkommende folks rett til å eie og besitte landområder der det tradisjonelt lever, skal annerkjennes”. Dvs at Samene har rett til å utvikle og bygge på språket, kulturen osv. Noen urbefolkninger har ennå ikke rettigheter til visse ting som andre har, det gjelder urbefolkninger over hele verden.

 

Samene er en av mange verden urbefolkninger. De lever i Norge, Sverige, Finland og Russland. De er omtrent fra 50 000 til 100 000 Samer. Samene lever av naturen og takker den for alt den gir dem. Jakt og fiske er veldig viktig for samene. Og pelsdyr som bjørnen er veldig viktig. Det finnes Nordsamer, Sørsamer og Lulesamer. De snakker forskjellige dialekter innen for det Samiske språk, (veldig forskjellige dialekter). Samene har rettigheter her i Norge fordi Norge godkjenner ILO avtalen. Hva skal gjøres for at Samene og andre urbefolkninger skal få full rett? Eller hva annet kan vi hjelpe dem med og hvem sitt ansvar er det?

 

Jeg synes selv at Samene er et flott folk og vi burde ta vare på dem, og hjelpe dem.

 

 

Kilder:

Samfunnskunnskap boka

Internett

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil