Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Stoffenes byggestoffer - Naturens minste deler (kap. 2)

Stoffenes byggestoffer - Naturens minste deler (kap. 2)

Notater til kapittel 2 i Tellus 10 (Natur og Miljø).

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
06.02.2005


Kjemi => Læren om alle stoffene og hvordan de forandrer seg.

 

Ujevn/Heterogen blanding => Blanding som blir blandet sammen av ulike stoffer, men som ikke blander seg helt sammen; du kan fortsatt se, hvis du ser nøye, hva som er hvilket stoff.

 

Helt jevn blanding=> Løsning.

 

Jevn/homogen blanding => Blanding som blander seg jevn og fin, som du ikke kan se/skille hvilket stoff som er hva.

 

Eks. på Løsning :

- Teen og sukkeret

- Saltvann

- Lufta

 

Blandinger => Trenger ikke å være faste stoffer eller vann.

 

Eks.

- Luft

- Maling (Heterogen blanding)

- Krem (heterogen blanding)

 

Det meste vi har rundt oss, er blandinger av forskjellige stoffer.

- Heterogen (ujevn) blanding: Små korv av et stoff blandet med et annet stoff, hvor det er mulig å se de ulike delene (i hvert fall i mikroskop).


- Homogen(jevn) blanding: Stoffer som er så jevnt blandet at det er umulig å se de ulike delene.

 

Et rent stoff er et stoff som ikke er blandet med andre stoffer.

 

Mekaniske metoder/blandinger=> Det er når vi bruker filtrering eller risting for å skille stoffene i en blanding(bruker mekaniske metoder).

 

For å skille andre typer blandinger, bruker vi varme, bruker fysiske eller kjemiske metoder.

 

Alle stoffer er satt sammen av atomer som er så små at vi ikke kan se dem.

 

Molekyl: en gruppe med atomer som er bundet tett sammen. Stoffer som bare består av én kyler, er rene stoffer.

 

2 typer rene stoffer=> Grunnstoffer og kjemiske forbindelser.

 

Grunnstoffer  

Kjemiske formelen til oksygengass er O2. Hvert molekyl er satt sammen av to oksygenatomer.

 

Oksygen er et grunnstoff fordi oksygenmolekylet bare er satt sammen av en én type atomer.

 

Et grunnstoff kan ikke dele sopp til andre stoffer.

 

Det finnes ca 100 ulike grunnstoffer.

 

Grunnstoff : Et stoff som består av bare én type atomer.

 

Eks. på grunnstoffer:

- Hydrogen

- Oksygen

- Jern

- Bly

- Kobber

- Kvikksølv

- Sølv

- Gull

- Lantan

- Polonium

 

Kjemiske Forbindelser

Alle vannmolekyl er bygd opp likedan, med to hydrogenatomer og ett oksygenatom; H2O. H=> hydrogenatom, O=> oksygenatom, 2=>betyr at det er to hydrogenatomer.

 

H2O=> kjemiske formelen for vann.

 

Kjemiske forbindelse: et stoff der molekylene er satt sammen av ulike typer atomer.

 

                                                   Stoffer

            Blandinger         < =         =>          Rene stoffer

Heterogene < = >Homogene            Kjemiske < = > Grunnstoffer

Blandinger         Blandinger            forbindelser

 

 

Antoine Laurent Lavoisier gjorde mange eksperimenter, svært nøyaktig. Han prøvde først å dele stoffene, og satte til slutt opp en liste med 33 stoffer han ikke hadde greid å dele. Disse stoffene mente han var grunnstoffer, og den dag i dag har det vist seg at 23 av stoffene på lista virkelig er grunnstoff.

 

Atomer

Atom => Består av enda mindre byggesteiner!

 

Demokrit mente at stoffene består av små udelelige partikler, med tomrom mellom atomene.

 

Det finnes et visst antall ulike slags atomer, og hver atomtype svarer til et bestemt grunnstoff. Ordet atom hentet Dalton fra de over 2000 år gamle tankene til Demokrit.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil