Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fornybare og ikke-fornybare energikilder i Sør-Afrika

Fornybare og ikke-fornybare energikilder i Sør-Afrika

Informasjon om ulike energikilder i Sør-Afrika.

(oppgave i natur og miljø)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
07.01.2005


I Sør-Afrika, det sørligste landet i Afrika, er fossil energi den største energikilden. Hele 93,5 % av energien i landet kommer derfra. Atomkraft og vannenergi er også brukt, men den energikilden som er på vei inn, er solenergi.

 

Til sammen produserer Sør-Afrika ca.196 milliarder kWh i året. De eksporterer ca. 7 milliarder kWh i året, og importerer ca. 6,5 milliarder kWh i året. Sør-Afrikas totale forbruk er på 181,2 milliarder kWh i året, noe som tilsvarer et forbruk på 4236,74 kWh i året pr person.

 

Under finner du litt informasjon om hver av energikildene de bruker i landet og noe annet.

 

Fossil energi (ikke-fornybare energikilder)

93,5 % av all energien de bruker i Sør-Afrika kommer fra fossile energikilder, som kull, olje og naturgass. Det er rester etter planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene ble utsatt for trykk og varme da tykke lag av ulike bergarter la seg oppå dem.


 

Kull: Kull er den vanligste fossile energikilden, og har vært en av de viktigste på jorda i mange tusen år. Kullet finner vi mellom lag av andre bergarter. Andre energikilder har tatt over mye av det markedet kull hadde før, for det er både tungvint å utvinne og å bruke, men det er fremdeles hovedenergikilden i Sør-Afrika.

 

Olje: Olja er en blanding av mange ulike stoffer, som finnes mellom andre forskjellige bergarter og som vi som oftest må borre oss ned til. Olja brukes til for eksempel oppvarming av hus og energiproduksjon. Den er Sør-Afrikas nest viktigste energikilde.

 

Naturgass: naturgass, eller metangass, er en usynlig og luktfri gass som lett tar fyr og utvikler mye varme. Den finnes i lommer nede i bakken eller havbunnen hvor den har samlet seg. Den kan kjøles ned slik at den blir flytende og kan transporteres med tankskip. Gassen er Sør-Afrikas tredje viktigste energikilde.

 

Fordeler med fossil energi:

- De fleste maskiner er konstruert for å kunne benytte seg av det.

- Det har et svært høyt energi innhold.

- Stoffene er vanlig og finnes i mange land.

- Stoffene er enkle å utnytte.

- Naturgass gir fra seg mindre forurensning når de brennes enn de andre fossile stoffene.

 

Ulemper med fossil energi:

- De fossile energikildene er ikke-fornybare

- Når stoffene blir brent gir de fra seg forurensning som bidrar til bl.a. økt drivhuseffekt.

- Oppbevaring og transport av disse stoffene medfører ofte fare for utslipp eller eksplosjon.

- De fossile stoffene er dyre.

- Det kan være dyrt å lete etter nye stoffer.

 

Oljeforbruket i Sør-Afrika

Oljeforbruket i Sør-Afrika er på 842000 tønner pr dag, noe som tilsvarer et forbruk på 11,26 tønner hver dag på 1000 personer. Landet importerer 258000 tønner pr dag, altså 6,03 tønner for 1000 personer. I reserveolje har de 29,4 millioner tønner, som er 0,68 tønner pr person.

 

Kullforbruket i Sør-Afrika

Kullforbruket i Sør-Afrika er på 170,5 millioner tonn pr år, altså 3,98 pr person. De produserer 224,5 tonn i året, som tilsvarer 5,24 millioner tonn på 1 million resoner.

 

Atomenergi (ikke-fornybar energi)

5,5 % av Sør-Afrikas energi kommer fra atomenergi. Atomenergi er energien som finnes inne i atomene. Når uranatomer deler seg i kjernereaktoren blir noe av massen omgjort til energi. Denne prosessen kalles for en "fisjon". Atomkraftverkene deler uranatomene slik at vi får varme, varmen koker opp vann sånn at vi får damp, som driver en generator som lager elektrisk strøm.

 

Det er en annen kjerneprosess som også kan produsere energi: når to hydrogenatomer slår seg sammen til et heliumatom, kalles det en ”fusjon”. Fordi heliumatomet ikke er like tungt som de to hydrogenatomene var til sammen, skaper vektforskjellen energi. Fusjonen er også den prosessen som gjør at sola lyser!

 

Spesielt ved atomenergi:

Grunnen til at atomkraftverk bruker uran som drivstoff, er fordi uranatomer er ganske lette å dele. Men drivstoffet og avfallet er radioaktivt. Det gir fra seg en type energi som kalles radioaktiv stråling som kan være farlig for alt levende. Kjernekraftverk må derfor bli bygd veldig sikre for å hindre at strålingen lekker ut. Det radioaktive avfallet må også lagres på et sikkert sted, som er langt borte fra folk og dyr. Radioaktiviteten varer i mange hundre år, og det er vanskelig og nesten umulig å finne lagringsplasser som er sikre over så lang tid.

 

Fordeler med atomenergi:

- Lite råmateriale skal til for å lage mye energi.

- Uran er ganske billig, og ganske lett å få tak i fordi det finnes i store deler av verden.

- Det slipper ikke ut CO2, gir ikke sur nedbør, og slipper ikke ut andre stoffer som forurenser lufta.

 

Ulemper med atomenergi:

- det gir radioaktivt avfall

- kraftverkene er dyre å bygge

- det er en ikke-fornybar energikilde

 

Vannkraft (fornybar energi)

1,1 % av energien i Sør-Afrika kommer fra vannenergi. Vannenergi er energien vi finner i vann som er i bevegelse.

 

Elektrisitet fra vann får vi når vannet faller mot en turbin, slik at den roterer; Vannet blir samlet i en dam eller et reservoar. Herfra faller vannet nedover i et rør eller en bratt tunnel. Det fallende vannet får turbinen til å snurre, og setter videre generatoren i gang med å lage elektrisitet. Elektrisiteten blir til slutt sendt ut til forbrukeren gjennom ledningsnettet. Alt fra store damanlegg til ganske små elver kan brukes til vannkraft.

 

Fordeler med vannkraft:

- Vann er en fornybar ressurs.

- Det forurenser ikke.

- Vannet blir ikke ødelagt eller forgiftet av å bli brukt til å lage energi med.

- Rennende vann er gratis og tilgjengelig også i tørre perioder ved at man lagrer det i demninger og reservoarer.

- Strømprisen fra slike anlegg kan holdes lav fordi at etter at kraftanlegget er bygget, vil utgiftene være ganske små.

- Damanleggene kan også bli brukt til andre ting som for eksempel vanning og til å kontrollere flom.

 

Ulemper med vannkraft:

- Store anlegg er veldig dyre å bygge

- Gode plasseringer for kraftanlegg blir brukt opp.

- Ødelegger den naturlige vannstrømmen, som kan få negative følger for økosystemene i området.

- Store damanlegg kan sette områder hvor det bor mennesker, under vann.

- Det er heller ikke spesielt pent å se på.

 

Solenergi (en fornybar ressurs)

Norsk næringsliv installerte, sammen med sørafrikanske og namibiske partnere, 50.000 solcellepaneler som skal gi strøm til bygninger og anlegg i Northern Province i Sør-Afrika. Det norske selskapet SolEnergy AS har bidratt med teknologiutvikling og støtte. De første solcellepanelene på landsbygda i Sør-Afrika startet 1. september.

 

Det forventes at solenergi skal bli vanligere i årene framover. Solenergien kan bli en viktig del av elektrifiseringen av landsbygda i utviklingsland og andre fattige områder. Solenergien vil erstatte andre forurensende energikilder.

 

Solstrålene skaper elektrisk strøm når de treffer spesielle plater som vi kaller for "solceller". På samme måte som et batteri, kan denne strømmen drive elektriske apparater. Mange kalkulatorer og klokker får nå energien sin fra små solceller. Ved å konsentrere solstrålene med speil og linser kan vi få vann til å koke. Da blir det utviklet damp som kan drive en generator. Dette er enda en måte å utnytte energien på.

 

Fordeler med solenergi:

- selve solenergien er gratis

- det er en fornybar energikilde

- ingen forurensning

- solenergi er tilgjengelig over alt


- solcellene og andre solfangere er lette å lage, og lette å holde rene

 

Ulemper ved solenergi:

- det er vanskelig å samle nok energi til en hel by, fordi solvarmen ikke er så konsentrert.

- Fordi energien ikke er så stabil, må den lagres, noe som både er dyrt og vanskelig, eller så må vi bruke andre energikilder.

- Elektrisitet som sola har produsert er fortsatt dyrt.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil