Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Andre verdenskrig

Andre verdenskrig

Andre verdenskrig i kortform.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
22.12.2004

Tysk innmarsj i Østerrike:

Hitler krever foran Kurt Von Schuschnigg at Østerrike overgir seg til Tyskland. Men Schuschnigg nekter først. Men etter press fra de tyske troppe samlingene langs grensen gir han opp og han trekker seg den 11. mars 1938. og om morgenen dagen etter begynner de Tyske troppene sin innmarsj. De tyske troppene tiljubles av befolkningen. Og den 14. mars kommer Hitler for å tale.

 

Tysk innmarsj i Tsjekkoslovakia:

1. oktober 1938 ryker tyske tropper inn i Studet-området i Tsjekkoslovakia og 5. oktober går president Benes av. Og igjen blir de tyske troppene tiljublet mens de rykker inn i et land.

 

Storbritannia og Frankriket demonstrer sin vilje til kamp:

9. og 10. august 1939 i gangsetter Storbritannia store marine og flyvåpen manøvrer. Under flyøvelsene flyr britiske bombefly over den engelske kanal og lander i Frankriket. på den samme måten demonstrerer også Frankriket sin evne til krigsinnsats. De kommer også med en uttalelse om at vist Tyskland angriper et land till vill de gå i krig mot Tyskland.

 

Hitler og Stalin deler Polen:

Den 23. august blir Hitler og Stalin enige om en fredsavtale mellom Tyskland og Sovjet. I en tilleggavtale blir de også enige om at Hitler lar Stalin ta Finland, Estland, Latvia, Bessarabia, og Polen øst for elvene Pisa, Narew, Vistula og San. Hitler gjør krav på den vestlige delen av Polen.

 

Tyske tropper ryker inn i Polen

1. september 1939 klokken 4.45 om morgenen krysser tyske styrkene grensen til Polen. Og på et møte i riksdagen klokken 10.00 kunngjør Hitler innmarsjen og en lov om Danzigs blir gjenforent med Tyskland. Den 2. september mobiliserer Storbritannia og Frankriket men prøver igjennom diplomatiske initiativ å hindre en krig. De gir Tyskland beskjed om at vist de ikke innstiller sine krikshandlinger i Polen innen kl 10.00 den 3, september vill Storbritannia og Frankriket gå i krig mot Tyskland. Da det ikke kommer noe svar fra Tyskland erklærer de krig mot Tyskland. Og dermed har 2. verdenskrig offisielt begynt. Fram til 10. september viser de viktigste statene i verden sin holdning. Direkte nøytralitetserklæringer kommer fra USA, Liechtenstein, Portugal, Nederland. Mexico, Spania, Romania, Uruguay, Ecuador, Guatemala og Afghanistan. Japan kunngjører ikke innblanding. Egypt Bryter forbindelsen med Tyskland. Australia, Marokko, Irak, Sør-Afrika og Canada blir med på Storbritannia og Frankrikets side.

<bilde>

 

Attentat mot Hitler:

8. november 1939. Etter at Hitler hadde avsluttet sin minnetale i anledning marsjen til Felderrnhalle i 1923 og hadde forlatt møtesalen eksploderte en bombe som skader 63 mennesker. Alt natten til 9. november blir den mistenkte Georg Elser (36) arrestert han skal ha tilstått den 14. samme måned.

 

Sovjetunionen går til krig mot Finland:

30. november 1939. Mens Josef Stalin kan sikre seg stor innflytelse i de baltiske statene, blant annet med militærbaser i Latvia, Litauen og Estland. Men i Finland gir ikke forhandlingene med Finland noe resultat Sovjetunionen blir fornøyd med. Gjennom hele november blir det lille landet truet av Sovjetunionen. Den 29. november avbryter Sovjetunionen de diplomatiske forbindelsenes og dagen etter rykker de sovjetiske troppene inn i Finland.

<bilde>

 

Tyskland angriper Norge natt til 9. april:

9. april 1940 i løpet av natten blir Norge angrepet av Tyske landsetningstropper. I Oslo, Arendal, Kristiansand, Egersund og Narvik går Tyskerne i land. Angrepet kommer som en overraskelse for regjeringen og den norske hæren. Den norske motstanden er mest effektiv utenfor Oslo. Ved Torbjørnsker skyter den lille vaktbåten ”poll 3” varselskudd for å stoppe den tyske fremrykningen. Tyskerne nedkjemper båten og tar mannskapet til fange. Lengre inne i fjorden blir krysseren Blucher senket av kanoner fra Oscarsborg festning, og 1000 mann drukner. Utenfor Bergen og Kristiansand blir de mindre krysserne Königsberg og Karlsruhe. Senkingen av Blucher forsinker invasjonen og kongen og regjeringen rømmer fra Oslo til Hamar g deretter til Elverum.

 

Tysk storoffensiv i vest:

10. mai 1940 selv om general Hans Oster gjentatte ganger har advart den nederlandske militærattacheen, blir regjeringen i Belgia og Nederland overrasket over det tyske angrepet 10- mai kl 5.35. En stund etter blir tyske sendebud utsendt med beskjeder for regjeringen, der de Tyskland beskylder regjeringen for manglende nøytralitet. Den samme natten blir det sluppet fallskjermtropper over Belgia og Nederland. De okkuperer viktige broer og trafikknutepunkter.

 

Nederland blir angrepet av Tyskland:

Den nederlandske dronningen Wilhelmina må tvinges til å flykte fra de tyske troppenes fremrykning. Før hun flykter til England erklærer hun Tyskland krig med denne beskjeden til folket; -etter vårt land har stått klar på nøytraliteten, har Tyskland i dag uten varsel angrepet vårt område. Og hun oppfordret til ta opp våpnene og yte all form for motstand. 14. Mai blir byen Rotterdam bombet av tyske fly, angrepet dreper 900 personer.

 

Belgia og Nord-frankriket blir angrepet:

Samtidig med angrepet på Nederland krysser tyske tropper grensen til Belgia og Begynner en intens beskytning av Antwerpen, Nivelles og Brussel. Den Belgiske Hæren får hjelp av Britiske og franske divisjoner som på den måten mister kontakten med sine forsyningsbaser, noe tyskerne hadde forutsett. Et hurtig tysk fremstøt fra Ardennene over Maas når frem til Nordsjøen. Med denne operasjonen Sichelsschnitt avskjærer tyske fly de belgiske og allierte styrkene fra de franske armeens hovedstyrke. Derfor trekker de britiske ekspedisjonskorps ordre om å trekke seg ut fra fronten og forberede evakueringen i Dunkerque. Den belgiske eksilregjeringen konstituerer seg i Vichy(Frankriket), men 28. mai gir kong Leopold ordre om militær kapitulasjon.

 

Dunkerque evakueres:

4. juni. Britiske og Franske soldater er samlet på en liten plass i Dunkerque, de blir beskutt av tyske soldater og bombet av luftwaffe som på sin side blir hindret av Royal Air Force(RAF) og et laft skydekke. Lastebiler er blitt kjørt ut i vannet for å tjene som kjøreramper til skipene. 860 skip går i pendeltrafikk mellom Dunkerque og England med soldater. Redingen av mennesker kommer først i køen så det meste av utstyret blir liggende igjen. På ni dager krysser 200 000 briter og 140 000 franskmenn kanalen. 150 000 franskmenn og noen få britiske soldater blir tatt til fange av tyskerne.

I Storbritannia feires redningen som en stor sukkes.

 

Innmarsjen i Frankrike begynner:

Etter Belgias kapitulasjon og de britiske styrkes evakuering ved Dunkerque, slår Tysklands styrker mot det franske innlandet. De franske divisjonene klarer ikke å stå imot det tyske angrepet ved Somme. De tyske troppene bryter i gjennom de franske forsvarslinjene ved Saarbrücken, og i Alsace-Lorraine. Paul Reynaud ber USA om hjelp, men Roosevelt var midt i valgkampen og kunne bare love hemmelig matriel hjelp. Frankriket fikk heller ikke noe støtte fra Storbritannia. Stilt ovenfor et fullstendig sammenbrudd krever general Weygand våpenstillstand med Tyskland og Paris blir overgitt uten kamp. Etter lang nørling blir Italia med i krigen på Tysklands side, men uten og foreløpig uten å delta aktivt ved fronten.

 

Norge kapitulerer: Kongen drar til London:

10. juni 1940. 1. juni gir vestmaktene den norske regjeringen beskjed at de snart kommer til å trekke seg ut av Nord-Norge. I de neste dagene drøftes hva de skal gjøre. 6. jun bestemmer regjeringen og kongen seg for å forlate Norge å fortsette krigføringen fra Storbritannia. Dagen etter forlater kongen og regjeringen Tromsø med den britiske krysseren ”Devonshire”. 10 juni 1940 kapitulerer Norge.

 

Tre makts pakten:

27. september 1940. i Berlin undertegner Tyskland og Italias utenriksministere og den japanske ambassadøren tremaktspakten. Samarbeidet er rettet mot USA og Storbritannia. Siden krigsutbruddet har Japan benyttet situasjonen i Europa til å feste sin stilling i stillehavet og i det indiske hav.

 

Tyske tropper rykker inn i sovjetunionen:

22.juni. Felttoget mot sovjetunionen begynner uten krigserklæring. Helt fra sommeren 1940 har Adolf Hitler forberedt det. I en tale til det tyske folk omtaler Hitler angrepet som der største som har skjedd i verdenshistorien og sier at den Sovjetiske-britiske kontakten truer sikkerheten i Europa. Hitlers angrep er et brudd på Hitler-Stalin pakten fra 1939. i flere dager etterpå klarer ikke Stalin å ta noen beslutninger, mens sovjettropper blir slått tilbake og flyplasser nær grensen faller fiendes hender. Angriperne rykker fram på en bred front. På slutten av måneden står Nord-armadaen i Baltikum ved Dvina, på midtavsnittet er Beresina nådd og i sør pågår grensekamper i Bessarabia, Galizia og Volhynia. Romania, Ungarn, Slovakia, og Italia slutter seg til Tyskland mens Finland driver sin egen krig for å ta tilbake de områdene de måtte gi fra seg i 1940. det ble anslått at Sovjetunionen hadde 7,15 millioner soldater, verdens største arme, mens Tyskland hadde 6,85 millioner soldater, pluss Romanias 1,8 soldater og Finnlands 401 000 soldater. Mange i Tyskland mente at sovjetunionen ville falle fra hverandre, mens andre var skeptisk med tanke på ladets enorme flateinnhold og de uendelige menneskelige ressurser. Man hørte ikke så mye til Napoleons skjebne, han tapte mot Russlanda geografi.

 

Hurtig fremrykning i Russland:

De sovjetiske armeer har rukket seg tilbake til Stalinlinjen Verken i nord eller sør har tyskerne klart å gjennomføre store ombringelsesoperasjoner på den rumenske front yter den røde arme seig motstand. Allikevel tydet alt på en enda en militær triumf for tyskerne. Fra midtfronten rapportertes det om 324000 fanger erobring av 3300 stridsvogner og 1800 kanoner. Hitler gir ordre om å rykke langsommere frem mot Moskva, i strid med generalenes råd.

 

Japanerne angriper Pearl Harbour:

7. desember 1941. som lyn fra klar himmel dukker japanske fly opp over flåtebasen Pearl Harbour og ødelegger 188 amerikanske fly 5 slagskip. 3 slagskip, 3 kryssere, og 4 destroyere blir skadet. Over 2000 sjøfolk og 400 andre drept mens nærmere 1300 ble såret. Hos de japanske styrkene er nesten urørt bare 29 av360 fly gikk tapt og ca 100 soldater døde. Dagen etter erklærer USA krig mot Japan.

 

Tysk tilbakeslag foran Moskva:

Fortroppene fra den tyske midtfronten når så langt som til Dimitrov og Krasnaja Poljana, 30 kilometer fra Moskva, men allerede 1. desember, måtte marskalk Fedor von bock fastslå ar ”troppene var fullstendig utmattet” og noen sammenbrudd hos fienden var ikke til å se. Kommandanten tror ikke hans egen hærgruppe var i stand til å yte noe effektivt forsvar. Etter store tapp ville ikke styrken stå i mot et noenlunde planmessig utført angrep. Det angrepet begynte 5. desember og rammer de tyske soldatene i ubeskyttet terreng og uvant kulde. De sovjetiske troppene under general Georgij Sjukov rykker farm med den nye T-34 tanksen og en ny og kraftigere bombegaster. I løpet av de neste ukene trekker de tyske troppene seg tilbake 250 kilometer. Fra hærgruppen Nord rapporteres det om at de sovjetiske troppene er tallmessig overlegende og at den tyske styrken stadig krymper.

<bilde>

De nye T-34 tanksene var kraftigere en noen av de tyske, de hadde brede belter noe som gjorde at de kom seg bedre frem en andre tanksene og var veldig enkle og masseprodusere.

 

Japanerne har fremgang:

I sørøst Asia rykker japanerne fram julen 1941 kapitulerer Siam og 19. januar krysser siamesiske og japanske tropper grensen til Burma. Australia blir ettervert redd for at de er de neste som faller under japansk styre og ber USA og Storbritannia om hjelp. Og 30. januar innleder en kommando operasjon mot de japanske basene på Marshall og Gilbertøyene

 

Hitlers 6. arme omringet i Stalingrad:

Den tyske sommeroffensiven har ikke resultert i nederlag for den Røde Arme. Frontene stivner til. Det tyske fremstøtet mot Stalingrad legger ni tideler av byen i tyske hender men de sovjetiske forsvarerne lar seg ikke drive bort fra elvens vestbred. Ved Stalingrad har den tyske fronten dannet en bue som blir målet for den sovjetiske motoffensiven 19. november.22 desember møtes sovjetiske tropper nord og sør ved Kalatsj, og omringer dermed stalingrad med 250000 tyske soldater inni byen. Luftwaffe klarer å fly inn 150 av 300 tonn forsyninger.

<bilde>

Det tyske luftwaffe flyr inn forsyninger til de omringende tyske troppene.

 

Den tyske arme kapitulerer i Stalingrad:

Situasjonen for den 6. arme har forverret seg etter at luftwaffe ikke klarte å holde forsyningene oppe. Kulde og sult blir farligere. Bare med tredje grads forfrysninger ble det gitt ut lasarettinnleggelse, brødrasjonen var på 75 gram per dag. Stemningen er trykket. Og folk tar selvmord. Da sovjetiske forhandlere 8. januar tilbyr en ærefull kapitulasjon, underretter general Friedrich Paulus Hitler og lar han ta avgjørelsen. Han får ordre om å avslå. Deretter begynner den sovjetiske general offensiven under ledelse av marskalk Sjukov, som siden 1. januar hadde hatt overkommando over sørfronten. Frem til 22. januar presset tyskerne sammen på et så litte områd at luftwaffe får problemer med og levere forsyninger. De sovjetiske styrene begynte da og kile seg mellom enhetene. Hitler nekktet forstsatt på å gå med å kapitulasjon. 25 januar har den røde arme splittet styrken og innleder sluttangrepet. Hitler nekter Paulus kapitulere. Men da sovjetiske tanks dukker opp foran kommandoplassen til Paulus overgir han seg med soldatene sine.

<bilde>

 

Vellykket sabotasje mot Vemork:

27. februar 1943.etter at aksjonen not tungtvannanlegget på Vedork ved Rjukan ble planlagt for nesten et år siden, greide endelig en liten gruppe på ni veltrente menn fra Kompani Linge å ta seg inn på anlegger. Mennene er lokalkjente og har i lengre tid studert modeller av anlegget slik at de skal kjenne det igjen. Gruppen blir ledet av Joachim Rønneberg, og under ekstremt vanskelige forhold klarte de å plassere sprengladninger på strategiske steder. Litt over midnatt kommer eksplosjonen som ødelegger de 18 produksjonscellene sammen med 500 kilo tungtvann. Operasjon Grunnerside er 100 % vellykket reaksjonen fra tyskerne lar ikke vente på seg. rundt 3000 soldater blir satt til å tråle hardangervidda for sabotørene, finner dem ikke. Tungtvannet er helt sentralt i eksperimenteringen ed atomspalting som brukes i en atombombe. Og hadde Hitler fått atombomber hadde krigens ufall vert ganske annerledes. Sabotasjen mot anlegget møtes med stor begeistring fra de allierte verden over.

 

Langang på Sicilia-Mussolini avsatt:

10. juli 1943. Eter bombing av Sicilia og sør Italia går den 7. amerikanske panserdivisjonen som ledes av general Georg Patton på sørsiden av øya og den 8. britiske arme som ledes av Bernard Montgomeryde. De italienske troppene blir fort slått ned allerede. 22. juli okkuperes Palermo av amerikanske tropper etter av de tyske styrkene har flyktet fra byen. Men de tyske stillingene ved Nicosia ved Etna faller først sammen etter av Montgomeryde får forsterkninger fra Afrika korpset.25 juli. Det allierte landgangen på Sicilia svekker Mussolinis posisjon. Kong Viktor Emanuel forsøker forsiktig å ta kontakt med Mussolinis motstandere i og utenfor det fascistiske partiet. Stemmingen i Italia begynner og snu seg mot Mussolinis fascistparti, og i nord-Italia må streiker bekjempes med makt. Churchill og Roosvelt appellerer til italienerne om å styrte Mussolini.

 

Italia går med på kapitulasjon:

3. september etter langvarige forhandlinger underskriver general Giuseppe Castellano den Italienske kapitulasjonen, som i midlertidig kunngjøres fem dager senere. De allierte er ikke villige til å gi Italia status som alliert og behandler landet som en beseiret fiende. Samme dag som kapitulasjonen er undertegnet lander de allierte i Calabria. Det er britiske og kanadiske tropper under ledelse av helten fra Afrika general Bernard Montgomeryde. Som krysser Messinastredet fra Sicilia. De erobrer straks de viktigste byene ytterst på skotuppen, og i løpet av noen dager rykker de nordover igjennom minefelt og tyske forsvarslinjer. En annen britisk invasjonsstyrke krysser skohælen og lander i Taranto. Den planlagte landsettingen i Roma fordi de tyske styrkene har okkupert lufthavnen og dessuten besetter alle de viktigste stedene i hovedstaden. de slår ned et verdt italiensk motstand og avvæpner alle italienske styrker i frankriket. 9. september begynner 5. amerikanske arme å landsette styrker ved Salerno. De allierte styrkene møter motstand nord for Napoli. 22. september går de allierte også i land ved Bari. Den italienske flåten kommer seg unna tyskerne og setter kurs for malta. Mussolini blir brakt til Gran Sasso i Abruzzene Hitler får befridd han gjennom et kupp som ledes av SS-Strumbannfuher. Hitler forbereder en anneksjon av de områdene Østerrike måtte avstå til Italia.

 

Luftkrig mot industrianlegg:

De allierte setter fly, kulelager og oljeindustrien som hovedmål for bombing. Det amerikanske flyvåpenet angriper kulelager fabrikker i Schweinfurt 14. oktober. De slipper 395 tonn sprengbomber og 88 tom brannbomber på fabrikkene. 20. oktober starter de amerikanske flyene sitt 7. bombetokt mot et militærindustri område ved Duren. I alt er det sluppet 80270tonn allierte tonn bomber over Europa i løpet av de siste 100 dagene. I samme måneden slipper de allierte flyvåpenet 350 tonn bomber over Rabaul på Ny-Guinea og ødelegger 177 fiendtlige fly og 123 skip.

 

Fremgang i stillehavet for USA:

De amerikanske styrkene fortsetter sin frenrykning fra øy til øy mellom Marshalløyene og Marianene og avskjærer japanske forsyningslinjer. De amerikanske troppene får kontroll over Salamon og Admiralitetsøyene og bygger flyplasser som truer selve Japan. 29. februar setter amerikanerne inn månedens siste angrep å øya Los Negros i Admiraltetsøyene som et siste ledd i operasjon Brewer. Både amerikanerne og japanerne vet at seieren over disse små øyene er av større betydning. De har vert strategiske punkter for japanske flyangrep, og vil nå være av stor betydning for dem amerikanske fremrykningen mot Filippinene og Japan. Mens general MacArthur og admiral Nimitz krangler om den videre strategien, overtar Japan statsminister Tojo selv stillingen som stabssjef, samtidig som de marinestabssjefen etter de mange nederlagene blir avløst. Men japanerne har ikke råd til å konsentrere seg om stillehavsøyene, også i Burma øker det allierte presset.

 

Sovjetiske styrker rykker fram:

Så sent som 27. mars har marskalk Antonescu anmodet Hitler om å rømme Krim i tide og i god orden men Føreren nekter, tapet av Krim vil true oljefeltene ved Ploesti. Under vårløsningen sinkes den sovjetiske fremmarsjen, men Odea og Tarnopol blir tatt. 8. mai bryter marskalk gjennom den tyske forsvarslinjen mot Krim og omringer Sevastopol. Den tyske og rumenske forsvarsstyrken får ordre av Hitler om å holde festningen. Byen, som ligger på sørvestspissen av krim, er en sentral marinehavn for tyskerne.

 

Japanerne angriper Nord-Burma:

Mens japanerne er tvunget til forsvarskamper i stillehavsområdet, går de til offensiv i Nord-Burma. De trenger de anglo-indiske styrken tilbake til den indiske staten Manipur og truer landsforbindelsen med Chiang Kai-sheks styrker og general Joseph W. Stillwells US enheter mot slutten av måneden klarer indiske styrker å tvinge japanerne tilbake

 

 De allierte skjerper luftkrigen:

Luftmarskalk Sir Arthur Tedder Kunngjør Følgene Direktiv for de allierte luftflåtene: Hovedoppgaven for de strategiske luftstridskreftene er fortsatt å ødelegge og desorganisere det tyske militære, industrielle og økonomiske systemer og å ødelegge livsviktige kommunikasjonsveier. Tedder fremhever viktigheten av å slå det tyske luftvåpen og støtte de allierte armeene under den forventede invasjonen. Det blir gjennomført nye alvorlige angrep mot jernbaneknutepunkter Hamm, mot berlin og mål langs kanal og atlanterhavskysten. Den amerikanske 8. og 15. luftflåte bomber industribyer i Oberschlesien pluss Wien, Budapest, Bucuresti og oljefeltene ved Ploesti. De allierte har klart å fått dominans i luften.

 

Nederlag for Japan:

De alliertes krigføring mot Japan er fortsatt tredelt: I Stillehavet står troppene under General Douglas MacArthur, troppene i India og Burma er under Lord Louis Mountbatter og i Kina under marskalk Chiang Kaisherk og hans amerikanske stabssjef Josef Stillwell. Situasjonen er spent for de allierte, noe den ikke er de to andre plassene. Japanerne anstrenger seg fortvilt for å hindre en alliert landgang på Molukkene, som ville gjøre veien til Filippinene betydelig kortere. Den 15. juni landsettes amerikanske soldater på Marianene, som før er blitt bombardert. 550 landingsskip som transporterer 130000mann, fulgt av 93 krigsskip og 1000fly som tar del i kampene på land og gjør den japanske flyplassen på Saipan ubrukelig. Samtidig med landgangen på Marianene utvikler slaget i det filippinske hav seg. Den japanske marinestaben ønsker at dette slaget skal avlaste de kjempene troppene på Saipan og Ny-Guinea. De japanske flyene hadde ordre om å tilintetgjøre den amerikanske hangarskipflåte, men de ble oppdaget på de amerikanske radarskjermene, og allerede i det første slaget blir japanerne påført et avgjørende nederlag: 360 fly ble skutt ned av amerikanerne. 15. juni bomber så amerikanske B-29 bombefly nål i selve Japan. Industri områder på øya Kyushu, den sørlige av de japanske øyene blir sterkest rammet.

 

Nytt Attentat mot Hitler mislykkes:

Innenfor den tyske hæren var det mange offiserer som ikke likte Hiler. I 1944 dannet de en sammensvergelse mot han. En av offiserene i sammensvergelsen oberst von Stauffenberg, oppholt seg i Hitlers hovedkvarter. Da han gikk fra et møte med Hitler, lot han mappen sin stå igjen. I den var det gjemt en tidsinstilt bombe, bomben eksploderte etter planen men Hitler ble bare lettere skadet fordi bomben sto for langt unna Hitler pluss det sto et skrivebord i veien.

 

De allierte rykker stadig fram:

20. juli. I øst går den tyske fronten fra Narva og vest for Peipussjøen mot Ostrov. Sør for denne byen og nord for Vilna har avdelingene i den sovjetiske ”baltiskefront” gått til offensiv i retning av Riga og brutt igjennom de tyske forsvarslinjene. Frontene strekker seg videre fra Grodno til områder øst for Bialystok og brest. Der presser den Hviterussiske front på for å trenge igjennom i retning av Øst Preussen. Vest for Brest rykker den 1. Ukrainske front fram mot Warszawa og Lublin. 2.-4. ukrainske front forsøker å slå de tyske avdelingene ”Nord og Sør Ukraina” ut av områdene rundt Lvov og Jasi og tilbake mot Karpatene eller trenge de bort fra elven Dnestrs nedre løp. På Balkan er partisanene veldig aktiv. I Italia angriper de allierte styrkene under general Harold Alexsander de tyske troppene tvers over det italienske fastlandet fra livorno til Ancona med det taktiske mål å nå Frienze. Gjennombruddet ved Avranches åpner hele det vidstrakte franske området for de allierte panserstyrkene. De alliertes overlegenhet i luften har ført til at industrien desentraliseres og til dels gjevnet med jorden. I begynnelsen av måneden omringer den Røde arme den 4. tyske arme ved Minsk etter slaget er 350000soldater fra ”Heeresgruppe Mitte” tatt til fange av russerne.

 

Frie franske tropper befrir Paris:

I kappløpet mellom de allierte som i mellomtiden også har landet i Sør-Frankrike og de fri franske tropper, som besetter Toulon Marseille og Montpellier når general Philippe Leclers 2. panserdivisjon Paris. Riktignok har Hitler gitt den tyske generalen Dietrich von Choltitz ordre om å forsvare byen. Men generalen er overbevist om at dette er meningsløst, og at byens kulturelle skatter i så fall vil bli skadelidende. Han overgir seg til general Leclerc etter den første skytingen mellom de franske motstandsstyrkene og de tyske okkupasjonstroppene.

 

Den tyske offensiven i Ardennene mislykkes:

16. desember 1944. Hjulpet av tåke og snø, som hindrer det allierte luftvåene og overraskelses angrepet angriper de tyske styrkene Ardennene som et ledd for å igjen erobre Brussel. De trenger helt fram til Stavelort i Belgia. Der blir 6. SS-panserarmeen liggende ved siden av 1. US-Army og et drivstofflager. Ved Saint-Vith kommer det til kamp mellom et amerikansk panserkorps og SS-divisjon ”Adolf Hitler” amerikanske soldater, som til dels har overgitt seg blir meiet ned med maskngevær. Den tyske 5. panserarmeen trenger en 21.desember fram til Saint-Vith, men ligger betydelig etter tidsplanen. Den første panikken hos de allierte er overvunnet. Forsterkninger blir satt inn i slaget. Været klarner opp og de alliertes flyvåpen blir satt inn. General Georg Patton gir sin panserarme ordre om å rykke fram fra området ved Metz og i rett vinkel nordover. Den bryter gjennom den tyske fronten og når Bastonge. Den tyske offensiven er brutt sammen.

 

Slaget om Iwo Jima:

Til forskjel fra det tyske forsvarsnettet i Europa er det japanske nettet i Asia fremdeles intakt, selv etter tapet av initiativet til sjøs. De amerikanske troppene rykker fram på den filippinske øya Luzon og inntar den 4. februar Manila, Bataan og klippeøya Corregidor etter heftig beskytning og gatekamper. Hvor innbitt Japanerne kjemper, fremgår tydelig av de siste forsvarerne av Corregidor som sprengte seg selv i luften. Av 4000 mann ender bare 26 i fangenskap. Den 19. februar går amerikanerne i land på øya Iwo Jima for å bygge opp et støtepunkt for sine angrep mot de viktigste japanske øyene. Iwo Jima er besatt av 21000 japanere som har trukket seg tilbake fra kysten og har bygget ut det vulkanske fjellmassivet til en festning med ganger, tunneler og hemmelige utganger. Riktignok kan infanteriet fra USAs marine allerede den 23. februar reise det amerikanske flagget på øya høyeste punkt. 216 ,amm fra den japanske garnisonen blir tatt til fange.

<bilde>

Det berømte bilde av flaggreisningen på Iwo Jima.

 

Amerikanerne går over Rhinen:

På øst fronten er de tyske troppene trengt i forsvarsposisjoner i det omringede Kurland. I Samland i Øst-preussen og ved Oden. I Jugoslavia løper Titos hær storm mot de tyske stillingene ved Drina. Ved utgangen av mars står de første avdelingene fra den røde arme i Østerrike. De har startet en offensiv mot Bratislava og holder oljefeltene i Ungarn besatt i vest smuldrer den tyske fronten opp. Ved hjelp av overrumpling lykkes det amerikanerne å erobre Ludendorff-broen i Remagen den 7. mars. Fordi den påmonterete sprengladningen ikke eksploderte. De amerikanske troppene har fått sitt første brohode på østsiden av Rhinen. Den 17. mars faller broen plutselig sammen men blir raskt erstattet av en Potong-overgang. I mellomtiden har de tyske soldatene i Wesellommen overgitt seg. Der danner troppene til feltmarskalk Bernard Montgomery et brohode på østre Rhin-bredd som utgangspunkt for fremstøtet mot den nordtyske lavslette. Adolf Hitler forklarer de alliertes suksesser med svik hos de tyske øverstkommanderende og skifter ut noen generaler. General Dwight D. Eisenhower beslutter imidlertidig å forandre målet for de alliertes fremmarsj. Han overlater Berlin til den Røde Arme. Han gjør d i den feilaktige oppfatningen om at tyskerne skulle ha opprettet en festning i alpene.

 

Offensiven mot Berlin Starter:

16. april 1945. Starter den Røde Arme sin storm offensiv mot Berlin Tross i inherdig motstand fra tyskerne nås den indre forsvarslinjen rundt Berlin den 22.april, og tre dager senere er hele byen omringet. SS-Gruppe Steiner og Areme Wenck prøver å løse opp omringingen men klarer det ikke. Hitler skriver ut stadig nye årsklasser som soldater barn ned til 13-14års alderen blir utskrevet til tjeneste. Disse soldatene er lite egnet i harde kamper å det gjør forsvaret dårlig. Mens de harde kampene raser videre i øst, trenger Montgomerys hæravdelinger i Nord tyskland fram fra Wesel-brohodet helt ned til Elben inn i Mecklenburg. De tyske troppene som er omringet i Ruhrområdet, overgir seg den 18. april. Deres øverstkommanderende Walter Modell, begår selvmord. Amerikanske tropper når Elben og møter den Røde Arme i Torgau den 25. april. Dermed er tyskland splittet i to deler.

 

Adolf Hitler og Eva Braun Begår selvmord i rikskanselliets bunker:

30. april 1945. Av frykt for og blitt tatt til fange av russerne og stilt fram til offentlig beskuelse i de allierte land før det blir reist sak mot han, begår Adolf Hitler selvmors sammen med sin mangeårige elskerinne Eva Braun, som han like før hadde giftete seg med. I hagen utenfor Rikskanselliet i Berlin Blir likene brent.

 

Den andre verdenskrig ender i Europa med tysk kapitulasjon:

1./2.mai Adolf Hitlers død den 30. april får Martin Bormann og Joseph Goebbels til å prøve å få i gang forhandlinger om overgivelse med den sovjetiske generalen Vasilij Tsjuikov. Da Tsjuikov forlangte betingelses løs kapitulasjon. Ser Goebbels ingen grunn til å føre forhandlinger, og tar selvmord sammen med si kone etter å ha forgiftet barna sine. Bormann slutter seg til en gruppe som vil komme seg ut av Berlin men blir drept i forsøket flere generaler i den siste tyske overkommandoen begår selvmord. Den 7./8. mai Mens motstanden på vestfronten bryter sammen, ser storadminral Karl Dønitz sin viktigste oppgave i å fullføre kapitulasjonen og få transportert et størst mulig antall sivile flyktninger og soldater fra Kurland, Øst-Preussen og Pommern. Krigsmarinen fortsetter disse transportene helt til den fullstendige kapitulasjonen er et faktum. De tyske armer i Nederland, Danmark og Nordvest-Tyskland kapitulerer for feltmarskalk Bernard Montgomery Luneburgheden. Og 8. mai er 2, verdenskrig slutt i Europa.

 

Japan ønsker fred:

13. juli. den japanske regjeringen ber Moskva formidle fred med de allierte. Den sovjetiske ledelse, som er i forhandlinger med Chiang Kai-Sherk, er tilbakeholdene og avlegger rapport om fremstøtet fra Tokyo på Potsdamkonferansen. Josef Stalin går inn for å gripe inn i krigen for å få gjennomslag for sovjetiske krav. President Harry S. Truman og statsminister Winston Churchill er beredt til å komme japanerne i møte og legger den 26. juli fram Postdam-deklarasjonen, uten Sovjetisk medvirkning. Ifølge av denne vil USA og Storbritannia få Japan til å underkaste seg fullstendig og få japanske krigsforbrytere stilt for retten den japanske hovedøya og noen mindre øyer skal besettes. Med untak av rustning industrien skal Japans industri være det den er for at det skal være mulig å betale krigserstatninger. Den japanske regjeringen avslår kravene.

 

Atombomber mot Hiroshima og Nagasaki:

For å stoppe krigen i stillehavet gir general Carl Spaatz øverstkommanderende for flyvåpenet ordre om å slippe en atombombe over et tett befolket japansk område under gunstige værforhold. General Douglas MacArtur erklærer seg enig i avgjørelsen. Den 6.august kl 8.13 1945 letter et bombefly med uranbomben ”Little Boy” over Hiroshima. To minutter og 17 sekunder senere blir den utløst og eksploderer etter 45 sekunder, 600 meter over byen. Et klart lyn blendet besetningen på bombeflyet så danner det seg en soppformet rød sky over eksplosjonspunktet. I Hiroshima oppstår det en ildstorm med en fart på 1200km/t, brannen varer i mer enn 6 timer. Selv 1,5 km fra eksplosjonspunktet faller murer sammen og hele 4 km bryter branner ut på grunn av varmeutviklingen. Tallet på sivile døde fastsettes 78150 døde, 13939 savnede og 9284 hardt skadd. Tallet på drepte soldater kommer på 20000. Japan kapitulerer ikke med det samme. Ennå vet ikke ministrene og generalen av hvilket slag denne uvanlige bomben var. Sovjetunionen erklærer Japan krig den 8. august og lar en hær masjere inn i Mandsjuria. Den 9. august ved middagstider slipper et amerikansk bombefly den andre atombomben over Nagasaki som ligger i en dalgryte 36000døde og 40000 sårede. Trykkbølgen går ikke langt men ødelegger nesten alle bygninger i byen.

<bilde>

Eksplosjonen over Hiroshima.  

<bilde>

Atombomben ”Little Boy”

 

Japan gir opp, krigen i stillehavet og 2.verdenskrig er slutt:

14. august Etter den andre atombomben er kapitulasjonen ikke til å unngå. Keiser Hirohito mener at det ”er den eneste mulighet for å gjenopprette freden og for å befri folket fra den forferdelige elendigheten som tynger det” gjennom ambassadene i Bern og i Stockholm får de allierte høre om japanernes vilje til å kapitulasjon. Keiser Hirohito spiller in en tale på bånd og spiller den av i Radio Tokyo. Utsendinger med beskjeden om at kamphandlingene skal ta slutt drar til Kina. Singaporemadsjuria og andre krigsskueplasser. Under ledelse av Prins Naruhiko Higashikuni dannes en regjering for å undertegne kapitulasjonsdokumentet. Den 18. august oppfordrer general Douglas MacArthur de allierte øverstkommanderende til å innstille alle krigshandlinger i Stillehavet og det indiske hav. 2. september om bord i ”Missouri”, flaggskipet til den amerikanske marinen som ligger ankret utenfor Tokyo. Undertegner utenriksminister mamoru Shigermitsu og generalen Yoshigior Umezo den japanske kapitulasjonserklæringen.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil