Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Sammenlikning av Japan og Indonesia

Sammenlikning av Japan og Indonesia

Sammenlikning av et U-land og et I-land, hhv. Japan og Indonesia.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.11.2004


I denne drøftingen vil jeg sammenlikne to land i verden der det første er et I-land og det andre et U-land. Landene jeg har valgt å skrive om er Japan og Indonesia. Det finnes også flere grunner til at jeg valgte å skrive om disse landene. Det var også at jeg ville sammenlikne to land i samme provins. Landene måtte være litt nord-sør preget og samtidig fattig og rikt. Japan er et av verdens rikeste land og Indonesia hadde store økonomiske problemer, dessuten er de ganske nær hverandre. Jeg vil blandt annet sammenligne befolkning, historie, naturforhold og næringsliv. Og tilslutt prøve å finne en grunn til at Japan og Indonesia er så forskjellige som de er i dag. Jeg har i denne oppgaven brukt de kildene som vist på slutten av drøftingen. Nøkkelordet i en oppgave som dette er å vise hvordan og hvorfor landene er som de er i dag. I denne drøftningen finnes det kanskje noen ord som dere ikke vet hva betyr. Derfor kommer det en liste over noen vanskelige ord under:


 

Etnisk:    er karakteristisk for et folkeslag, en rase.

Primærnæring:næring som fremskaffer råstoff.

Nasjonalisme:    overdreven fedrelandsfølelse.

e.kr:      etter (jesus) kristus ble født. Etter år 0.

Kompetanse: dyktighet.

 

Indonesia har et varmt og fuktig klima med masse nedbør, dette fører til at det er et perfekt jordbruksland som kan høstes noen ganger 3-4 per år. I Japan er det veldig stor forskjell mellom nord og sør. Det er som i Norge, kaldere i nord enn i sør. Japan har aldri så høy temperatur som Indonesia har i årlig gjennomsnitt. Denne situasjon som disse landene er i nå til dags kan ha en sammenheng med klimaet. Det at Indonesia er et så godt jordbruksland tror jeg har gjort slik at det har blitt naturlig for innbyggerne i Indonesia å drive jordbruk og greie seg på egen hånd. Dette har ført til at det har blitt satset lite på industrien og handel med andre land. Japan har et veldig lite landareal som er dyrkbart. ¼ for å være nøyaktig. Før i tiden var selvfølgelig primærnæringen jordbruk men ettersom innbyggertallet steg klarer ikke Japan å dyrke nok mat så det har blitt behov for å handle og importere. Både Indonesia og Japan ligger i slike steder på kloden som er utsatt for naturkatastrofer. Japan har blitt mest plaget av dette, fordi ca hvert 20 år blir de utsatt for naturkatastrofer slik som vulkanutbrudd og jordskjelv. Dette problemet har ikke indoneserne fordi de lever mer spredt, og ved et vulkanutbrudd blir det derfor ikke så mange ofre.

 

En annen ting som har noe å si på utviklingen av landene er befolkningen. I Indonesia så har befolkningen alltid vært splittet fler etniske grupper. Disse gruppene har hver for seg utviklet sine egne leveforhold. Dette har så ført til at det har blitt mange kriger og det vil sikkert komme mange fler fordi Indonesia har ikke klart å skape en kultur og infrastruktur som gjelder i hele landet. Landet har veldig ulike leveforhold i de forskjellige kulturene. Noen lever som utdannede og rike foretningsmenn, mens andre lever slik som forfedrene deres gjorde for mange hundre år siden. Denne store forskjellen i de etniske gruppene og kulturene klarer ikke Indonesia å håndtere og dermed klarer de ikke å takle innbyggerne sine krav.

 

Jeg tror også at hvis et land har for lett tilgang til råstoffer, slik som Indonesia har det, blir veldig fort latere og ineffektive. Kanskje dette kan virke litt rart men jeg tror det finnes en ganske stor forskjell mellom Japan og Indonesia på dette området. I Indonesia finnes det mer enn nok jordbruksland, det finnes også masse ved og det er et næringsrikt hav som ligger rundt øyene. Indonesia har bare ikke hatt det samme behovet som Japan har hatt for å bygge ut utdanningssystemet og infrastrukturen. De fleste indoneserne mangler ordentlig utdanning.

 

I Japan derimot oppleves det som skrevet før mange naturkatastrofer og det kan mange ganger bli dårlig tider. På grunn av dette har japanerne fått en hard konkuranseevne og en veldig sterk nasjonalisme. Japan fikk en keiser som hadde full kontroll over hele landet og gjorde alle valgene for folket allerede på ca. 400-tallet e.kr. Japan har også en veldig lik etnisk bakgrunn som har gjort slik at Japanere flest har et sterkt brorskap til hverandre. Det har også ført til at landet står sammen mot andre nasjoner. Innbyggerne i landet er under et stort press når det gjelder å gjøre det bra på jobb eller skole. Denne harde konkuransen fører til høy konkuranseevne og køy kompetanse i det internasjonale markedet.

 

Hvis du sammenligner begge landene i religøs sammenheng vil du finne ut at de ikke er så veldig forskjellige. Verken i Japan eller Indonesia er religionen veldig streng(untatt visse områder i Indonesia der det blir veldig strengt praktisert hinduisme), dette har gjort at Japanerne og Indoneserne lever ganske fritt.

 

Historien til disse to landene er kanskje det som er den største ”forklaringen” på forskjellen mellom Japan og Indonesia. Det som har historisk sett hatt mest betydning for Indonesia i dag er kolonimaktene. På 1500-tallet ble Indonesia invadert av Europeere. På 1700-1800 tallet begynnte utnyttingen av Indonesia. Mange private selskaper kjøpte seg kontrakter/løyver av Nederland som ga dem lov til å utnytte naturresursene på Indonesia. Dette førte så til at rike nederlendere slo seg til på Indonesia og bygde plantasjer. Det var selvførgelig lokalbefolkningen som måtte slave på plantasjene og gruvene. På denne tiden ble den Indonesiske befolkningen veldig undertrykt, og fikk ikke nyte noe av denne produksjonen.

 

Utover på 1900-tallet ble Indonesierne veldig misfornøyd med denne avtalen og ble frigjort på 1940-tallet. Tidene ble ikke stort bedre etter frigjøringen. Landet ble preget av uro og opprør. Kolonimakten har en ganske stor skyld for at Indonesia er idag et U-land. Hvis vi sammenligner med andre koloniland finner vi det samme resultatet. Brasil, India og Uganda er eksempler på dette og de er svært fattige. Etter fler hundre år med kolonimakt fikk befolkningen selv makten. Hva skulle de nå gjøre? Ingen infrastruktur, ingen utdanning og utbygningen av noen av de primære behovene skjedde bare på noen av hovedøyene. Japan har aldri hatt noen kolonimakt. Dette har ført til at landet har fått liten påvirkning utenfra. En av grunnene til at Japan ikke har blitt overtatt av et annet land mens Indonesia har er at Japan har fra tidlig av hatt et veldig sterkt og samlet samfunn mens Indonesia hadde mer spredt og svært ulikt. Indonesia ble frigjort i 1945 men har etter den tid ikke hatt mye å si for verdenshandelen. Landet har hatt to store presidenter siden den tid. Det var Sukarno og Suharto. Disse presidentene har ikke klart å utvikle landet som mange indonesere håpet på. Mange indonesere syntes faktisk det var bedre når Nederland regjerte. Da var det i allefall en viss selvstyre i provinsene isteden for at makten er sentralisert. Min mening er at det er svært uheldig at makten har blitt sentralisert, fordi Indonesia består av så mange forskjellige kulturer som er spredt over et stort område. Indonesia er fortsatt et land der en liten gruppe, i dette tilfellet mest hvite, har makten og er veldig rike, mens hoveddelen av populasjonen er fattig.

 

Sammenligner vi Japan og Indonesia ressursmessig, ser vi at Indonesia har mye mer råvareressurser enn Japan. Dette kan være noe av svaret på ulikhetene mellom dem. På grunn av at Japan har så mye ressurser har ført til at Japanerne har måttet satse på å omgjøre råvare til produkt. Noe som de er mestre på. Men hvis vi ser på Indonesia ser vi at de har nok ressurser men ikke teknologien eller kompetansen til å gjøre så mye med det. Dagens råvarepriser er så lave at det ikke går å satse bare på råvareressurser. Det ser altså ut som at Japans mangel på ressurser lønner seg i det store løp. Japan er Indonesias største handelspartner. Men Indonesia er ikke Japans største handelspartner. Da ser vi de store forskjellene mellom I-land og U-land.


 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvorfor I-land og U-land har utviklet seg så ulikt og har blitt slik de er i dag.

 

 

Kilder:

Særoppgave om Japan fra ungdomsskolen.

Web-Japan (http://web-japan.org/index.html)

Side om Indonesia (http://Indonesia.elga.net.id/)

Brittanica Caplex (www.Britannica.com)

Caplex (http://www.caplex.net)

Leksikon: ”Kunnskapsforlagets store norske leksikon”

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil