Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fremstilling og påvisning av Karbondioksidgass

Fremstilling og påvisning av Karbondioksidgass

En natrurfagsrapport som handler om karbondioksid.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
08.11.2004


Innledning

Målsettingen med denne framstillingen og påvisningen var at hvordan stoffer påvirker andre stoffer og var også at hvordan vi skal framstille og påvise karbondioksidgass (CO2), og når vi blander to kjemiske stoffer blir resultatet danning av nye stoffer. Disse stoffene er helt forskjellige fra de stoffene som vi har begynt med. For eksempel når vi blander marmor (CaCO3) med saltsyre (HCl) får vi da et helt forskejellig stoff og det er da karbondioksid (CO2) og vann. Der skjedde en kjemiskforandring og det ble dannet en gass som heter Karbondioksid (CO2)

 

Utstyr/Utførelse
  • Glasskar
  • Gummikrok
  • Reagensglass
  • Glassrør
  • Fyrstikker
  • Stativ
  • Vernebriller
  • Marmor (CaCO3)
  • Saltsyre (HCl )
Framstilling

Først samlet vi sammen all det utstyret vi trengte og hørte på hva læreren sa. Så kom vi med glasskaret og fylte halvparten med vann. Deretter kom vi med et regensglass, puttet vi ca. 10 stykker av stoffet, marmor (CaCO3)  og fylt ca. halvparten med Saltsyre (HCl). Der de to stoffene reagerte og ble det dannet karbondioksidgass (CO2). Vi lukket reagensglasset som innholder marmor og saltsyre med gummikrok slik at karbodioksidgass (CO2) blir ikke utslipt.


 

Påvisning

Etter at vi har framstilt Karbondioksidgassen (CO2) ved hjelp av marmor (CaCO3) og saltsyre (HCl), måtte vi også påvise den.Vi tok et annet reagensglass”tom”, der legget vi til kalkvann (Ca (OH)2) inn i den. Så kom vi med en glassrør fra regensglasset som inneholder marmor og salsyre til reagensglasset som inneholder kalkvann (Ca (OH)2), slik at karbondioksid glasset går gjennom røren til reagensglasset som inneholder kalkvann (Ca (OH)2). Der har vi fått en kjemisk reaksjon. Deretter kom vi med et tredje reagensglass, vi fylt den ut bare med vann slik at vi får ikke oksygen inn regensglasset, og legget vi det i glasskaret. Så kom med en rør fra reagenglasset som inneholder marmor og saltsyre til den tredje regensglasset slik at den blir fylt i karbondioksidgass.

 

 

Observasjon

 

Framstilling av Karbondioksidgass CO2

Etter en kort periode begynte reagensglasset som innholder marmor og Saltsyre (HCl) å boble. Og disse boblene var Karbondioksidgass. Altså der har vi framstilt Karbondioksidgass ved å blande marmor med Saltsyre (HCl). Altså det ble dannet Kalsiumklorid + karbondioksid + vann.

 

Vi kan forklare det vi har funnet og det vi har gjort med den kjemiske likningen:

 

Marmor     +    Saltsyre -> Kalsiumklorid + Karbondioksid + Vann

 

CaCO3  +  HCl      ->    CaCl2       +       CO2     +   H2O

 

Påvisning av Karbondioksidgass CO2

Etter at vi har framstilt Karbondioksidgassen (CO2), måtte vi påvise den også. Når har vi fått karbondioksid ved hjelp av marmor og saltsyre i reagensglasset, hadde vi også kalkvann i et annet regensglass. Så kom vi med en glassrør fra reagensglasset som innholder marmor og saltsyre til det glasset som inneholder kalkvann (Ca (OH)2). Der så vi med engang påvirkningen som karbondioksidgassen gjorde med kalkvannet (Ca (OH)2). Kalkvannet (Ca (OH)2)  ble hvitere og blankere. Der ble det dannet marmor og vann (H2O).

 

Vi kan også forklare den påvisninen som vi gjorde ved hjelp av den kjemiske likningen:

 

Kalkvann + Karbondioksid à Marmor  + Vann

 

Ca (OH)2  +    CO2     ->  CaCl3  + H2

 

Etter det kom vi med den tredje reagenglasset og holdt den på riktig måte ” ikke omvendt” fordi karbondioksid er tyngre enn luft. Der kom vi med et fyrstikk og tent på det og holdt den i reagensglasset som inneholder karbondioksidgass. Der så vi at fyrstikket slått seg av, på grunn av karbondioksidgassen.

 

Konklusjon

Det resultatene vi har fått kan vi tolke og forklare som følgende:

Blanding av to forskjellige kjemiske stoffer blir danning av et eller flere nye stoffer, og disse stoffene er helt forskjellige fra det vi har begynt med. Stoffer påvirker også hverandre som for eksempel når vi satt karbondioksid inn i kalkvannet, ble kalkvannet blandket og hvit. Blanding av marmor og saltsyre blir da dannet en ny gass som vi kaller karbondioksid. Jeg fant også at i luften vi puster, er det 0,03 - 0,04 % karbondioksid. Gassen er tyngre enn lutfen med 1,5 ganger.

 

Vurdering/Konsekvens

Gruppen vår som var besto av meg, Christian og Khoa, hadde ingen problemer. Men vi hadde litt problemer med utstyret og det var ikke nok til alle, fordi vi var hele klassen og vi er ganske mange.

 

 

Tegninger

<bilde>

   
<bilde>
          

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil