Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Norsk Muntlig Eksamen, 2004

Norsk Muntlig Eksamen, 2004

Muntlig eksamen i Norsk om Menneskerett, med noveller og naturalismen som undertemaer. Kun stikkord/setninger, man må finne ut fyllstoff selv.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.05.2004


Menneskeverd:

- Mange spørsmål rundt det

- Abort, genmanipulering

- Amerikansk Newage-religion som mener de har klonet menneske

- Krig, undertrykkelse, sykdom i den tredje verden

- Arnulf Øverland: Skaper en menneskeverd skaper en fred

 

Novelle:

- Karens Jul; Fattig alenemor uten jobb eller hjem

- Faderen; Hovmodig Bonde

 

Naturalismen:

- Beskriver virkeligheten så objektivt som mulig

- Menneskene lever i en verden uten håp

- Miljøet du vokser opp i bestemmer hvem du er

 

 

Menneskeverd

 

- Arnulf Øverland: ”Du skal ikke tåle så inderlig den urett som ikke rammer deg selv.”, ”Skaper en menneskeverd, skaper en fred.

- I Latin-Amerika er enkelte folkegrupper lovløse fordi staten ikke bryr seg om dem.

- I Afghanistan, under Taliban hadde ikke kvinnene rett til noe som helst. Så enker var så godt som fortapt.


- Boris Jeltsin: ”Frihet er som luft, du merker det ikke før det er borte

 

- «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapens ånd.»

- Menneskerettigheter

- FN, krig, USAs verdenspoliti-politikk

- Følges de? I Norge? I andre land?

- Kvinneundertrykkelse i Muslimske land

 

- Genteknologi?

- Abort?

- Aktiv/passiv dødshjelp

 

 

Novelle

 

- Noveller er korte historier, få personer, få steder, ofte bare en konflikt

- Beskriver ofte kun det nødvendige

- Antyder ofte mer enn det som faktisk står

- Mellom linje-lesing regnes av mange som viktigst

- Karens Jul; Skildrer julen til en fattig, ung alenemor.

- Ingen som bryr seg

- Politimannen er en mer velstående og rik person

- Skjer i julen, meget kontrastfylt

- Tar opp hvor vanskelig det var for en fattig person på den tiden, spesielt når man har barn

- Hun har betrodd seg til en mann, som forlot henne gravid, og da er det ingen vei fra elendighetene.

- Tar også opp hvordan fattige blir sett på i samfunnet. Politimannen bryr seg fint lite om henne og hennes velvære.

- Novellen slutter med: ”Første arbeidsdag etter julehelgen lot havnevesenet det gamle fergemannshus rive ned og transportere bort. Det skulle ikke stå der og være tilholdssted for alskens løsgjengere.

- Sjangertrekk: Et sted, tre personer, en handling, en del av poenget står mellom linjene

- Faderen; Handler om faren Tord, som fikk en sønn, og vil hele tiden at sønnen skal få best mulig behandling, og bli sett på som ”bedre” enn resten

- Faren blir meget brautende og egoistisk

- Blir etter hvert mer og mer viktig for han at sønnen skal bli behandlet som en VIP.

- Bli døpt for seg selv, første i rekken i konfirmasjonen

- Han ble forlovet med den rikeste jenta i bygda

- Men, da han og sønnen var ute på en ro tur, får plutselig sønnen et anfall og faller i vannet. Synker som en stein, og drukner. Faren finner han omsider, og gravlegger han

- Dette er vendepunktet i historien. Faren som fra å være veldig snobbete og egoistisk, går til å bli en meget tilbaketrukket person som gir alt han eier til fattige. Det var liksom ikke mer å bry seg om her i verden.

- Sjanger: To steder, spenningstopp, mellomlinjelesing

 

 

Litt lett Språkhistorie

 

- Starter med Indoeuropeisk omkring India rundt 5000f.kr.

- Fem tusen år senere har dette blitt til urgermansk

- Østgermansk – Finnes ikke lenger

- Vestgermansk – Tysk, engelsk, nederlandsk etc.

- Nordgermansk – Nordiske Språk

- Urnordisk, runer og Futhark – 500 år e.kr.

- Etter 200 år ble det norrøne språk

- Viking/norrøn tid 700-1370, No/Sv/Dk skiller seg mer

- 1030 – Olav den Hellige – Latinske bokstaver

- Skriftspråket ble mer likt talespråket

- 1319 ble vi i union med Sverige, og i 1380 med Danmark, mye svunnen norsk i de neste 500 årene.

- Utpå 1800-tallet ble dette med språk tatt opp igjen, heftig diskusjon mellom konservative og liberale.

- Senere kom Ivar Aasen på banen og lagde landsmålet, senere kjent som nynorsk, med dialekt ord, mer ortofonisk, «what you see is what you hear».

- Noen år etter fornorsket Knud Knutsen Dansk, og lagde den «dannede dagligtale»

- Landsmålet ble i mye mindre grad akseptert som språk enn bokmål, men ble gjevnstilt i 1885, og sju år etter skulle alle lære begge språk.

- Så kommer en serie reformer og endringer, i 1907 ble bokmål mindre konservativt og mer ortofonisk

- Forsøk på samling, mislyktes, flere ord, mye engelsk...

 

Naturalismen

 

- Overtok fra Realismen rundt 1880

- Realismen utviklet seg i en mer pessimistisk retning

- Mennesket hadde ikke fri vilje, men var et hjelpeløst produkt av arv og miljø, spesielt fra oppveksten

- Gikk mer inn på kroppslige ting som lukt, tenner etc.

- Alt skulle være vitenskap, ingen romantikk lenger.

- Mennesket er et håpløst produkt av sine oppvekstmiljøer

- Lie, Garborg og Ibsen skrev med naturalistiske trekk

 

- Bjørnson ble mer moderne, fra Nasjonalromantiker til Realist

- Amalie Skram, kjent naturalist, skrev brev hvor hun nærmest forgudet «Magnhild», hvor han beskriver livet til en gift kvinne, men et enormt musiker-potensial, som rømmer.

- Amalie Skram

- Vokste opp i Bergen, en av 5 søsken. Faren stakk av.

- Tvangsgiftet, 2 barn, 13 år senere var hun skilt. Ville skrive

- Veldig naturalistisk, sannsynligvis pga. de tøffe erfaringene hennes. Hun ble vår mest konsekvente naturalist

- Alle romanene endte enten med død eller tragedie

- Typisk naturalistisk

- Kristiania-bohemene:

- Rundt tjue menn som samles

- Veldig kritiske til samfunnet, spesielt den seksuelle dobbelmoralen blant de rikere

- Hans Jæger og Kristian Krogh var mest frempå

- Hans Jæger var veldig begavet, men begynte å drikke

- Provoserte veldig gjennom bøker og handling

- Ble fengslet flere ganger på grunn av bøkene

- Så, som retning var naturalismen basert på alt det gale og fæle i verden.

- Veldig lite optimisme ute å gå, i motsetning til Nyromantikken

 

 

Stikkord, for flyt i samtalen:

 

Innledning:

- Surrer mange spørsmål rundt forskjellige temaer knyttet opp til menneskeverd

- Abort for eksempel, når har et menneske retten til liv? Er det etter 12 uker Som norsk lov sier?

- Kan man klone mennesker, eller er det for drøyt?

- Det er mange steder i verden hvor ofte krig, sykdom og venstyre fører til undertrykkelse av større folkegrupper, f.eks. Apartheid i Afrika for noen tiår siden

- Så, fred og menneskeverd er to vidt forskjellige oprd, men henger sammen, der det er menneskerettigheter, er det oftest fred. Skaper en menneskeverd, skaper en fred som Arnulf Øverland sier det

- Kommer angående noveller til å å ta opp Karens Jul, som handler om en liten jente med et spebarn... Og faderen, som handler om Tord, og hans sønn, som han gjør så mye for...

-  


- Naturalismen var en littterær retning som man kan si at tok over for realismen. Veldig pesimistisk, skildret alt det fæle. Og der du kom fra ville du bli for alltid, skomaker bi ved din lest som det heter

 

Menneskeverd:

- Du skal ikke tåle... og skaper en menneskeverd skaper en fred...

- Latin-Amerika, Midtøsten, Afganistan, Taliban, kvinneundertrykkelse

- Menneskerett og verd og frihet hører ofte sammen, ytringsfrihet, som bla. Kommunismen og nazismen forbød: “Frihet er som luft, du merker det ikke før det er borte” - Boris Jelstin

-  

- Alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvitigher og bør handle mot hverandre i brorskapens ånd” - Lyder menneskeretighetsonvensjonens første paragraf

- Her kan vi jo trekke inn Du skal ikke tåle så inderlig..., som er en annen måte å se den gyldne regel, eller den lille bibelen, alt ettersom, som er å finne i hver eneste verdensreligion. Gaza-stripen, Irlaes Palestina – DOBBEL MORAL!

- Så, her og, genmanipulering, denne sier både for og imot egentlig, for: Handle mot hverandre i brorskapens ånd, og mot, alle mennesker er født frie

- Aktiv dødshjelp blir jo støttet, alle mennesker er født frie, har fornuft, og skal handle mot hverandre i brorskapens ånd. Passiv og, bror skapens hånd

 

Naturalismen:

- Avtager fra realismen på 1880-tallet. Var veldig pessimistisk, mennesket hadde ingen fri vilje, og var sosialt sett bundet der du kom fra. Født i bakgården, blir du i bakgården, er faren din tigger, er du tigger, slår moren din deg, slår du barna dine osv...

- Mennesket blir sett på som et håpløst produkt av sitt oppvekst og omgangsmiljø

- Alt skulle også være vitenskap, ingen falske, romantiske masker, ting skulle beskrives slik de var

- Lie, Garborg og Ibsen ble også med på denne retningen, til en viss grad vel å merke.

-  

- Bjørnson ble også litt mer moderne i disse årene, og viste små, naturalistiske tendenser innimellom, men ikke mye

- Amalie Skram derimot, var en natularlismens forkjmper. Hun vokste opp, faren stakk av, 4 søsken, i Bergen

- Senere tvangsgiftet, skilte seg 2 barn og tretten ulykkelige år senere

- Disse livserfaringene var sansynligvis det som inspirerte mye av skrivingen hennes, alt endte med kjærlighetssorg, død eller fordervelse, eller en kombinasjon

-  

- Kristiania-Bohemene var en gjeng menn som samlet seg innimellom. De var veldig samfunnskritiske, spesielt til den seksuelle dobbeltmoralen som utspilte seg, stort sett blandt rikere. Det at de var så påpasselige med at en kone skulle være en kone, og ikke ha omgang med noe, mens dem selv dro på bordell kvelden som fulgte.

- Hans Jæger var mest frempå, sammen med Kristian Krogh

- Jæger var begavet, menbegynte etterhvert å ruse seg på abzint, en lettere berusende drikke.

- Han provoserte veldig gjennom bøker og handling, og ble fengslet stort sett hver gang han ga ut en bok.

- Så, alt i alt var naturalismen en veldig pessimistisk periode, uten mye pos

 

Novelle:

- Få personer, få steder, få beskrivelser, en konflikt

- Leseren må ofte seg bak teksten og mellom linjene for å få frem hele poenget bak handlingen, de antyder ofte mer enn det som står...

-  

- Karens jul handler om en jente som eier det hun har på seg, og har en unge å bære på. Hun tar seg inn i et lite skur på en brygge for å få varmen. Senere kommer en politimann som egentlig vil ha henne vekk, men var i godt humør den kvelden, og sa at hun kunne bli til dagen etter. Da han okm tilbake etterpå hadde hun og ungen frossetihjel

- Skildrer måten samfunnet så på fattige den tiden. Alt er ganske dytert, det er Amalie Skram som har skrevet det. Politimannen er velstående, og er litt oven på i forhold til henne.

- Det at novellen slutter med “Første arbeidsdag etter julehelgen lot havnevesenet det gamle fergemannshuset rive ned og transporteres bort. Det skulle ikke stå der og være tilholdssted for alskens løsgjengere.

- Sjangertrekk er: Et stede, kun tre personer, en handling, lite spenningsvariasjon, men fortsatt en god, samfunnskritisk historie. Poenget står heller ikke skrevet sort på hvitt

-  

- Faderen: Av Bjørnstjerne Bjørnson

- Egoistisk far som setter sin sønn og seg selv over alt. Faren Tord for i starten sønnen, som skal døpes Finn, alene på en lødrag, noe han betaler presten godt for. 15 år senere vil han ha sønnen først på kirkegulvet under konfirmasjonen, og noen år etter det, skal han giftes med den rikeste jenta i strøket. Han betaler presten godt for å få han til å skille seg ut fra mengden. Steller seg selv, og sin familie høyt pga. At de er velstående og rike mennesker.

- Men en dag de er ute og ror, får sønnen et anfall, og drukner. Dette er vendepunktet, etter dette trekker faren seg tilbake, selger gården og gir penga til de fattige. Det er ikke lengre noe som er viktig, eller noe som kan representere han og sin velståendehet lengre.

- Ser hele tiden ut som om prestens og Tords syn på livet kolliderer, ikke helt det samme.

- Sjangertrekkene er: To steder, kieken og innsjøen de rodde i. Strekker seg over lang tid.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil