Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Forløpet til 2. verdenskrig

Forløpet til 2. verdenskrig

Oppgave om fascismen og nazismen som resulterte i andre verdenskrig.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
26.05.2004


Fascismen og nazismen og veien til andre verdenskrig

 

Fascismen og nasjonalsosialismen var i samme ideologiske familie. Selve utrykket Fascisme kommer fra ordet “faces” som betyr sammenbrudne kvister, maktsymbolet for romerske embedsmenn. Fascismen var en statsmaktsteori som rettet seg mot demokratiet. Staten skulle styres av en elite med en leder i spissen, og folket ble betraktet som redskaper. Den facistiske staten skulle være totalitær , dvs at staten kunne gripe inn i alle sider i samfunnet. Staten hadde rett til å bruke vold for å nå sine mål. Fascismen la vekt på autoritet og orden. De hadde god grobunn i bondesamfunnet, mange av dem så på Fascismen som en løsning på problemene deres. Fascismens hovedmotstandere var sosialdemokratene og kommunistene. Den ekstreme nasjonalismen i Fascismen åpnet for negative holdninger til andre folkegrupper. De som ikke tilhørte den hvite rase ble sett på som mindreverdige.

 


 

Fascismen i Italia

 

I 1915 gikk Italia inn i krigen på de alliertes side i håp om og oppnå politisk gevinst, men de alliertes løfter ble ikke holdt. Misnøyen i befolkningen vende seg mot politikerne som hadde ført dem inn i en meningsløs krig. Krigsutgiftene førte til store økonomiske problemer. I 1920 var det 600000 streikende arbeidere som var med på å okkupere fabrikker. De første facistiske gruppene ble stiftet i 1919. De bar sorte skjorter som kjennemerke ”svartskjortene”. De facistiske gruppene trakk til seg tidligere offiserer, arbeidsledig ungdom og nasjonalistiske studenter. Bentino Mussolini kom til makten etter en facistkongress i Napoli 1922 hvor hele 25 000 facister masjerte mot politikerene i Roma. Mussolini var leder, og gruppen krevde at han skulle overta makten. Kongen og regjeringen torde ikke sette hardt mot hardt og utnevnte Mussolini til ny regjeringssjef. Etter kuppet tok det lang tid før Mussolini og facistpartiet fikk full kontroll over det Italienske samfunnet. De ledende borgerlige politikerne gav Mussolini vidtgående fullmakter, i ly av fullmaktene trumfet Mussolini igjennom en ny valglov som banet veien fram mot diktaturet. Ved valget i 1924 oppnådde facistpartiet 60% av stemmene ved hjelp av juks og terror mot politiske motstandere. Mellom 1924-25 tok facistene gradevis over de viktigste maktposisjonene, de overtok regjeringen og forbød partier, fagforeninger og streiker. De som gav facistene stemmer ved valget var ulike grupper med forskjellige motiver. Blandt annet middelklassen, småborgerskap, godseiere, industrieiere, lands og industriarbeidere. facistiske Samfunnet ble etter hvert erstattet og gjennomsyret av den facistiske styremåte og kontroll. Facistene spredte holdninger gjennom skole, barne og ungdomsorganisasjoner, massemedia og kulturlivet. Alt som kunne sette den hvite rase, lederen og Fascismen i et dårlig lys ble sensurert bort. Fascismen ble autoritær i familielivet, barn skulle lyde foreldrene sine og konene mennene. Hverdagen rommet mye vold og terror. Særdomstolene dømte mange til døden, fengsel eller deportasjon. Raselover ble innført etter press fra Tyskland. Jøder og afrikanere ble lite verdsatt. Mussolini fikk kirken til å gi faciststaten sin velsignelse, dette gjore han ikke mindre populær. Ved inngangen av 1930 åra hadde Mussolini skapt et totalitært samfunnssystem basert på facistpartiet, privat eiendomsrett og kapitalisme. Dette førte til stor tro og mange trygte Mussolini till sitt bryst.

 

 

Nazismen i Tyskland

 

Mange soldater og arbeidere gikk inn for at landet skulle bli en rådsrepublikk etter sovjetisk modell. I Bayern og enkelte nordtyske byer ble det fra 1919 opprettet revlosjonærende rådsrepublikker. Samtidig ble det gjort forsøk på revolusjon i hovedstaden Berlin,“Spartakistoppstanden” oppkaldt etter et slave oppgjør i Romerriket. Den ledende politiske kraften i Tyskland var sosialdemokratene. De hadde tatt på seg hovedansvaret for våpenhvilen, og de skrev under på den ydmykende Versailles- traktaten. Etter at revolusjonsforsøkene fra venstre ble slått ned, ble det samme år utarbeidet en ny grunnlov i byen Weimar, og derfor ble den nye republikken kaldt Weimar-republikken. Grunnloven gav stemmerett til kvinner og menn over 20 år, og den garanterte rettsikkerhet og ytringsfrihet.

 

Dolkestøtlegenden - ble skapt av den tyske hærledelsen som gikk ut på at den tyske hær aldri har tapt på slagmarken.Hæren hadde tapt på grunn av at den ble dolket i ryggen av sosialdemokrater, kommunister, anarkister og jøder. Befolkningen trodde på disse påstandene til tross for at de var helt urimelige. Pga krigsgjelden ble det økonomisk kaos, regjeringen trykket opp mengder av penger som gjorde dem lite verdt. Prisene steg i landet og Hitler så sin mulighet til å kunne spille en politisk rolle. NSDAP ble stiftet i 1919 og Hitler meldte seg inn under yrkesbetegnelsen “kunstmaler”. Hitler ble formann for partiet etter to år, etter å ha markert seg som en fabelaktig taler. SA-Sturmabteilungen, stormtroppenes viktigste oppgave ved siden av å beskytte nazistenes egne politiske møter var å drive terror mot motstanderne. I 1923 ledet Hitler et kuppforsøk i Munchen, inspirert av facistenes marsj mot Roma. Dette ble totalt mislykket, Hitler ble satt i fengsel, til tross for at han fikk en dom på 5 år ble han løslatt etter 9 mnd. Han skrev boken Mein Kamph det sentrale i boken var raselæren. NSDAPs partiprogram gjenspeilet forsøk på å forene nasjonalistiske og sosialiatiske prinsipper, den besto av 25 pungter. Hitler mente han kunne fastslå at det var en klar sammenheng mellom jødedom og kommunisme, han var innspirert av boken “Den internasjonale jøde “ skrevet av Henry Ford. Boken hevdet at det eksisterte en jødisk sammensvergelse for å ødelegge verden. Det parlamentariske systemet og partiene som styrte Weimar-republikken hadde Hitler bare forakt for. Som for Mussolini var førsteprinsippet idealet, og han erklærte at parlamentarismen var utrykk for menneskehetens verste forfall.

 

De dårlige økonomiske tidene ble en fordel for nazistene og kommunistene. NSDAP fridde til alle samfunnsgrupper på en gang, og Hitler viste seg igjenn som en fenomenal taler som inspirerte folket. Partiet fikk en eksplosiv framgang ved valget i 1930. Nazistene organiserte grupper som stilte seg på bøndenes side ved tvangsauksjoner som førte til stor oppslutning rundt partiet. Hitler fikk et gjennombrudd i 1932, NSDAP fikk 37% av stemmene, men det holdt ikke til et stabilt styre og et nytt valg kom høsten samme år. Ved valget mistet dem 2 mill stemmer og kommunistene rykket frem. Hitler ville komme til makten på lovelig vis, han ble regjeringssjef forde de borgerlige partiene ikke klarte å danne en stabil regjering, de ønsket å bruke Hitler og kontrolere han. Hindenburg ble overtalt til å utnevne Hitler til rikskansler i 1933, (han ble hyllet med store fakkeltog.) Det ble et nytt valg, en uke før tente en gal nederlandsk anarkist på riksbygningen. Dette utnyttet Hitler til det ytterste, og hevdet at dette var starten på en kommunistisk revolusjon. Kommunistpartiet ble forbudt, mange kommunister og sosialdemokrater ble drept, banket opp elller fengslet de siste dagene før valget. Nazistene fikk ikke rent flertall ved valget, men Hitler ble diktator i 4 år grunnet en fullmaktslov. Denne loven gav Hitler midler til å ta over staten. 1 mai ble en fridag, og Hitler erklærte at all klassekamp var slutt. I juni ble sosialdemokratiske partier forbudt, og de møtte kommunistene i konsentrasjonsleirene. Ernst Røhm organiserte de første SA avdelingene i 1920. Hitler bestemte seg for å knuse Røhm, ved hjelp av sin nye livgarde SS-Schults-staffelen og det hemmelige politiet, Gestapo, likviderte han SA lederene og andre brysomme personer i løpet av et døgn i juni 1934. Natten ble kalt De lange knivers natt. Med dette ble Hitler rikets øverste dommer, og Tyskland var ikke lenger en rettssat. De ansatte i rettsvesenet måtte sverge ed til Hitler , og dødsstraffen ble stadig utvidet. Selv å lage vitser om Hitler ble straffet med døden.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil