Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Bioenergi

Bioenergi

Fordypningsoppgave i bioenergi.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
21.05.2004


Energi som kommer fra forskjellige typer biologisk masse (biomasse) kalles bioenergi. Bioenergi produseres ved omdanning av biomasse. Biomasse er dødt materiale fra plante - og dyre riket. Eksempler på biomasse er trevirke, matavfall, halm og gjødsel. Gjennom fotosyntesen omdannes sollysets energi til kjemisk energi i form av oraniske forbindelser, biomasse, som kan nyttes til energi formål. Sluttproduktet er som oftes termisk eller varmeenergi. Det er også mulig å produsere elektrisk kraft, flytende drivstoff eller hydrogen fra biomasse. Grunnlaget for produksjon av biomasse er fotosyntesen. Når biomasse brytes ned blir det frigjort for energi (bioenergi).
Noen viktige biomassekilder er:

- Avfall fra skogsindustrien

- Gjødsel, biologisk avfall fra jordbruket

- Energivekster fra jordbruket (raps)

- Organisk avfall fra husholdninger og industri

- kloakkslam

Fram til mennesket begynte å utnytte vannkraft og ikke fornybar energi, var bioenergi den mest brukte energiformen. Utslipp av CO2 fra forbrenningen av bioenergi påvirker ikke co2-innholdet i atmosfæren, så lenge det som brennes ikke overstiger den årlige tilveksten. Dette fordi planter og trær forbruker CO2 så lenge de lever.


 

Bioenergi er en fornybar energi kilde, og den finnes i forskjellige former. De mest kjente er bioenergi i fast og flytende form.

Bioenergi i fast form:

Denne formen kan stamme direkte fra trevirke, eller fra søppel, og kan ha mange former. Noen av dem er:

- Ved

- Flis

- Bark

- Pellets eller "trepiller", briketter og pulver.

- Halm

- søppel

Disse er utmerket i oppvarming siden de varmer godt. Søppel brukes som fyringsmiddel i store fyrings ovner, mens tre og pekkets brukes i store husholdninger.

 

Bioenergi i flytende form:

I transportmidler blir alkohol og planteoljer brukt til å drive transportmidler. Noen land produserer biodiesel, diesel som er produsert av planter. Biodiesel blir lagd ved å presse oljen ut av planter. Hvilke planter som skal brukes til å produsere biodiesel, er avhengi av hvilket land det er snakk om. Solsikker, raps, soya og furu er noen eksempler. I Norge er raps mest aktuelt. Den kan brukes i dieselmotorer, og den slipper ut minimalt med co2.

 

Den totale tilveksten av biomasse på landjorda er beregnet til ca. 130 milliarder tonn tørt materiale pr. år. Dette tilsvarer en energimengde på 660 000 TWh/år. Forbruket i verden er i dag på ca.15.000 TWh/år, noe som tilsvarer omlag 15 % av den globale energibruk. Ca halvparten av verdens befolkning har bioenergi som sin viktigste energi kilde.

 

Forbrenning:

Mye av omformingen av biomasse til bioenergi skjer ved brenning av ved. Som oftest brukes gamle ovner uten katalysator som slipper ut miljøskadelige stoffer. Dersom man bruker nye ovner med katalysator, reduseres utslippene.

 

Pyrolyse:

Pyrolyse betyr her at vi brenner med underskudd av luft. Vi får varmeenergi og restproduktene gass og trekull. Varmeenergien brukes til boligoppvarming eller til produksjon av elektrisitet. Pyrolysegassen inneholder de brennbare gassene CH4 og CO. Gassen brennes, og vi får mer varmeenergi. Trekullet som vi får ved pyrolyse kan brukes som brensel til oppvarming, som reduksjonsmiddel i visse deler av industrien eller rett og slett som grillkull.

 

Bioenergi i Norge:

Skogen er den største bioenergiressursen vi har i Norge.

I Norge står bioenergi for 5 % av den totale energibruken i Norge. Den totale energibruken i Norge ligger på om lag 10 TWh. Halvparten av detter er vedfyring, den andre halvparten er skogsindustri. I Norge kan bruken av bioenergi tredobles på 10 år. Vi burde ha bioenergi i Norge fordi det blir mindre forurensing og utslipp av sot, co2 og hydrokarboner er lavere fra bioenergi enn fra fossile brensler. Økt bruk av biobrensel gir mange nye arbeidsplasser. Det norske miljøverndepartementet har regnet ut at bioenergi gir 300-500 varige arbeidsplasser per produsert TWh.

 

Fordeler:

- Fornybar energi

- CO2 nøytral

- kan løse avfallsproblemer

- teknologien er kjent og konkurransedyktig på pris.

- finnes over alt i verden, planter, planterester og dyrerester finnes i overflod i mange land.

- Biomasse er ofte gratis eller veldig billig å anskaffe.

- Maskinene som bearbeider og forbrenner biomassen er både enkle og rimelige.

- Balansert bruk av bioenergi forurenser svært lite.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil