Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Human-Etisk forbund

Human-Etisk forbund

Oppgave om Human-Etisk forbund.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
18.05.2004
Tema
Religion

Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 i Oslo av Kristian Horn. Han bygde og utviklet idegrunnlaget for for livssynet. De som ikke har noen religion, har mest sannsynlig et livssyn som er ganske lik Human-Etisk Forbund Det er ca. 70 000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene.

 

Humanetisk betyr menneskelig.

Human-Etisk Forbund er for folk som ikke tror på at det finnes noen Gud, men tror på det gode i mennesket. De har ikke noe overtro, dogmer, trusler om straff, eller løfter om belønning etter døden.Det finnes lokallag rundt over hele Norge som har borgelige seremonier. Da snakker de om livssynsrettigheter, og kontakter skoler og lokale skolemyndigheter om livssynsundervisning. De arrangerer også andre fester og arrangement.

 

De som er medlemmer i Human-Etisk Forbund uttrykker seg slik:

Human-Etisk Forbund er en organisasjon for mennesker, som ubundet av religion, vil bygge sitt livssyn og sin etikk på medmenneskelighet, personlig erfaring, egen kritisk tenkning og en oppfatning av verden og tilværelsen som har støtte i vitenskaplige metoder og resultater.

 

Forbundet arbeider for et samfunn der folk kan selv bestemme hva slags religion og livssyn de vil ha, at alle mennesker skal få tilbud om fullverdige borgelige seremonier og livssynstjenester, og at folk skal få opplysning om Human-Etisk Forbund gjennom undervisning og arbeid.

 

Humanetikerne har sine ”sakrament” eller seremonier de også. Det er navnefest, konfirmasjon, partnerskap og gravferd.

 

Navnefest

Navnefest er nesten det samme som en dåp. Det foregår vanligvis i et rådhus eller samfunnshus. Der er det musikk, sang, diktlesning og tale, som varer ca en time. Det er da barnet som er bare noen måneder får sitt navn. Da får barne en minnetavle med Edvard Munchs maleri som heter solen. Under seremonien bruker familie og venner og komme og delta.

Det er åpent for alle, du blir ikke medlem bare fordi du deltar.

 

Konfirmasjon

Konfirmasjonen i kirken er mye mer høytidlig i kirken enn for humanetikerne. Humanetikerne arrangerer konfirmasjonskurs for ungdommene, der ungdommene lærer om livssyn, menneskerettighetene, verdensreligionene, ungdom og jus og ungdom og samliv. Alle kan konfirmere seg borgelig, også ungdom som er medlem av statskirken, andre kirkesamfunn eller religioner.

 

Slekt og venner er velkommen til ungdomsfesten, som er en seremoni med sang, musikk, taler og andre kulturinnslag.

Ca 16% av landet velger borgelig konfirmasjon, og tallet bare øker og øker.

 

Partnerskap

Om partnerskap har ikke Human-Etisk Forbund noe spesielt tilbud, Mwn det er noen som gir seremonirådgivnig og talermedvirkning. Borgelige vigsler og partnerskapinngåelse har offentligheten tatt ansvar for. De har fått klager om at seremoniene er lite høytidsstemte, og det kan oppstå problemer med hensyn til tidspunkter hvor vielsene kan finne sted. Derfor har Human-Etisk Forbund søkt om full vigselrett på lik linje som de religiøse samfunn har i henhold til ekteskapsloven.

 

Gravferd

Borgelig gravferd er en veldig høytidlig seremoni uten prester, jordkasting eller andre ritualer. De som ikke vil at det skal foregå noe sånt, kan velge borgelig gravferd. Gravferdsbyråene ordner alt det praktiske arbeidet, og alle meldingene som skal gies ut. De kan enten stå for hele eller deler av seremonien i et krematorium eller i et kapell, og gir vanligvis råd om valg av musikk og sånt, og gjør avtaler med de som skal bidra med det kunstneriske innholdet.

 

Human-Etisk Forbund gir råd og veiledning. Familien kan selv velge hvem som skal holde tale under gravferden. Det er ikke nødvendig med noen tale heller.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil