Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Kristendommen

Kristendommen

Handler om kristendommens historie og opprinnelse. Prosjekt i KRL.

Karakter: 6

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
18.05.2004
Tema
Kristendom


Kristendommen blir kalt verdensreligionen fordi du finner den over hele verden og alle har lov og bli en del av den. På 1500 tallet fantes kristendommen bare i Europa mens den nå på litt over 500 år finnes over hele verden. Kristendommen blir sett på som den viktigste religionen i Norge i snart 1000 år, og de fleste som bor her føler seg knyttet til den.

 

Hellige bøker/tekster

Den hellige boken i Kristendommen kalles Bibelen. De fleste som tror på Kristendommen ser på den som Guds ord til menneskene. Bibelen er delt inn i to deler, det gamle og det nye testamentet.

 

Det gamle testamentet:

Samme innhold i det gamle testamente i den lutherske kirke som i jødenes Tanach. Det gamle testamentet innholder frelsehistorier fra gud til menneskene. Er en åpenbaring av guds ord for de kristne.

 

Det nye testamentet:

Det gamle testamentet handler først og fremst om Jesus liv og lære og historien til den første kristne kirken. I følge kristne er Jesus guds sønn og mellommannen mellom gud og menneskene. Jesus blir sett på som kjernen i den kristne tro fordi de mener han tok på seg alle synder og døde på korset for menneskenes skyld. Han sto opp igjen og ved å overvinne døden har han for alltid forsonet gud og menneskene. Alle som tror på dette vil motta Guds frelse og ha evig liv. Det nye testamentet er også viktig for hvordan kristne skal leve.


 

Det finns også andre viktige skrifter innenfor kristendommen. Trosbekjennelsen og de andre bekjennelseskriftene er med på og gi grunnlaget for de forskjellige kirke samfunnene. Augsburgske bekjennelsen er ett viktig skrift i Den norske kirke. Det sammenfatter reformatorens lære på den tiden. De ulike kirkesamfunnene legger forskjellig vekt på hvor viktig den kirkelige tradisjonen er.

 

Hellige byer, statuer og kunst

Betlehem blir sett på som Jesus fødested. Kristen by med mange kirker og templer. Ble i gamle testamentet kalt Efrata som betyr fruktbar. Sett på som Davids by for familien hans ble født der.

 

Jerusalem er blitt en hellig by for muslimer, jøder og kristne. Der finner du klagemuren , den hellige gravs kirke, klippemoskeen og mange flere viktige minnesmerker. Blir av noen også kalt ”Davids by” for han inntok byen ca 1000 år f.kr.

 

I de fleste kristne kirker er det bilder som viser historiske hendelser i fra det nye og det gamle testamentet, og dette er nesten den eneste typen kunst du finner i kristendommen. Bildene er malt av forskjellige maler, og fargene har en helt egen symbolikk. Ett veldig kjent bilde er ”Dommens Dag” av Michelangelo som i dag finnes i det sixtinske kapell i Roma. Men rundt om i hele verden finner du statuer som har kristne kjennetegn. Det kan være statuer av engler og andre kristne personer som representerer en del av det kristne i hverdagen.

 

Hellige Ord innenfor Kristendommen

Nåde: Til givende kjærlighet fra gud.

Åpenbaring: Tror/religiøs erfaring at du står ansikt til ansikt med gud, og mottar budskap direkte fra han.

Synd: Kristent moralgrep. Når du har syndet har du gjort noe ulovelig som gud ikke  tillater.

Frelse: Når du får frelse har du gjort opp og eventuelt bedt til gud om frelse/tilgi deg fra dine synder, og du tror på Jesus som Guds sønn den enbårne.

Jesus: ”Guds frelser” og ”Messias”, de mener han skal komme tilbake og dømme levende og døde.

 

Det fins sikkert flere hellige ord innenfor kristendommen, men disse er de mest sentrale og er viktigst for de kristne og deres tro.

 

Synet på Gud

I Kristendommen finnes det bare en Gud, og han blir sett på som skaperen av alt og allmektig. Ifølge Kristendommen er gud en og udelelig, men han har visst seg på flere måter. Det som faderen, sønnens og Den Hellige Ånd. De kristne mener også man kan se på alt det gode og fine på jorda og da se ett bilde av hvordan Gud var. Han beskrives som rettferdig og trofast, men en som straffer de som ikke holder sin del av avtalen med han.

 

Det onde i verden mener vi kommer av det menneskene gjør, og ikke burde ha gjort. De mener at mennesket er født med synd, en vilje til og handle mot gud. Men Gud står mot med kjærlighet, og det gode mennesket gjør, er et resultat av at mennesket er skapt i guds bilde.

 

Synet på menneskene

Kristendommen mener at mennesket er skapt i Guds bilde, og at alle og enhver er noen fantastiske skapninger. Mennesket er skapt i fellesskap med gud, og at mennesket har rett og kan synde, men får tilgivelse og frelse bare han/hun tror på Jesus Kristus og hans tro.

 

Kvinner og likestilling

Kristendommen blir sett på som kvinne undertrykkende, kvinnefiendtlig og den mener kvinnene er underlagt mannen. Ifølge bibelen har ikke kvinnene rett til og åpne munnen i kristne forsamlinger og heller ikke få jobb i religiøse omgivelser, men i den Norske kirke er kvinner i dag likestilt. Kvinner har lov til og bli prester og har lov til og tale i kristelige forsamlinger. Dette er mest trolig gjort fordi at kirken må tilpasse seg samfunnet den skal hente tilhengere i, og ikke fordi at kirken ønsker det.

 

Forbudt og påbudt

I dag i kristendommen er det meste lov, men ting som ikke blir sett på som lov er lov er blotting, avgudsdyrkelse. Dette fordi det peker i helt motsatt retning av det kristendommen representerer. I senere tid da kristendommen kom ble det også forbudt og drive trellehold (ha slaver), og en mann fikk bare lov å ha en kone. I kristendommen finner du ikke noe som er påbudt, men de har spesielle regler og lover som de vil at du skal leve etter. Som og tro på Jesus Kristus som Guds enbårne sønn våre herre osv..

 

De hellige sakramentene i kristendommen

Dåp:

Dåp innenfor Kristendommen blir sett på som frivillig. De som døpes går inn i ett kristne liv i den norske kirke og må leve ett liv i kristent tro. Melder foreldrene at barnet skal døpes bør det helst være døpt før det har fylt 3 måneder gammel. Men du kan også døpe deg senere i livet. De som døpes får også faddere. Minimum 2 og maks 6 , de må ha fylt 15 år. Fadderne påtar seg viktige oppgaver i barnets kristne oppdragelse og skal være tilstede for barnet helt til det kan ta vare på seg selv.

 

Konfirmasjon:

Enda en hellig handling innen kristendommen er kalt konfirmasjon. Konfirmasjon skal markerer overgangen fra barn til voksen. I de katolske landene har tradisjonene utviklet seg litt forskjellig så der kan du konfirmeres fra du er sju år og opptil 15-16 år. Mens i Norge er det vanlig og konfirmere seg siste året på ungdomsskolen. For og få konfirmert seg må du delta i så mange gudstjenester og ha den undervisningen du skal ha i følge kirke samfunnet der du kommer fra. Selve konfirmasjonen er en egen gudstjeneste. Alle elevene møtes ved alteret og får hånda til presten lagt på hode mens han/hun ber en bønn for de.

 

Ekteskapet:

Ekteskapet blir sett på som en sentral og viktig handling. Selve ekteskapet i kristendommen kom på 1000 tallet. Før var det lov og gifte seg sivilt men kirken kom med nye lover som sa at ekteskap inngåelsen skulle ta stedi kirken, med unntak fra jødedommen og islam. Men på slutten av 1700 tallet ble det opphevet nok en gang og det ble lov å gifte seg sivilt igjen. Ulike skikker fra land til land angående ekteskap. Eks: ikke lov og se brudgommen eller kjolen dagen før bryllupet.

 

Begravelse:

Begravelse i den kristne kirke er en gudstjenestelig handlig der det blir lest fra bibelen , bønn og taler. Før liket eventuelt graves ned er det jordpåkastelse der presten sier ”fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå” og kaster 3 ganger jord på kisten.

 

Rent/urent?

Kristendommen har ingen regler for dette, men de forskjellige kirkesamfunnene har forskjellige regler og tradisjoner som skal leves etter.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil