Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Konsentrasjonsleierne Auschwitz og Birkenau

Konsentrasjonsleierne Auschwitz og Birkenau

Oppgave om konsentrasjonsleierne under 2. verdenskrig, jødenes situasjon oppi det hele osv.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
14.05.2004


Skrevet av Jonas Saltnes og Anders Bø

 

Forhistorie

I 1939 var Polen en del av ”Det tredje riket” som Tyskland kalte seg.

 

Tyskerne begynte å snakke om å lage en ny fangeleir, fordi at fengslet i Schleisen var overfylt. Da var den polske byen Oswiecim et jernabane knutepunkt sentralt plassert, og dessuten bodde det få folk der. Tyskerne endret navn fra Oswiecim til Auschwitz og tok over en liten militærleir, til fangeleir i 1940. Planen var tortur og utryddelese av polakker,  jøder, sigøynere, krigsfanger, homofile, og folk fra mange nasjoner med det offisielle navnet: ”KL Auschwitz I”. I 1941 bestemte Heinrich Himmler lederen av SS at Auschwitz skulle bli den sentrale fangeleiren for utryddelsen av jøder.

 

<bilde>

 

Juni 1940


 ”Rudolf Höss” ble øverstkommanderende i leiren, og han tok den 14. juni 1940 imot 728 fanger fra Gestapo fra byen Tarnow, som ble de aller første fangene i Auschwitz. Leiren bestod av 14 en-etasjers og 6 to-etasjers bygninger, men ble påbygd med 8 nye to-etasjers bygninger, og alle enetasjers bygningene ble bygd om til toetasjer fra 1941-1942. Fangene ble brukt som gratis arbeidskraft, og når de ble ubrukelige (for gamle eller for syke) bar det i gasskammeret, som var en ombygd bunker rett utenfor gjerdene. Etter gassing ble de transportert rett til krematoriet eller likbål utenfor leiren.

 

Transport (Reisen til Auschwitz)

<bilde>

Jødene kom fra hele Europa, og ble transportert over lange avstander. På vei til konsentrasjonsleierne ble fangene for det meste satt på tog, ofte så fullpakket at mange var døde allerede før de kom fram. Det var verken vann eller mat på veien til leierne, og de fikk heller ikke lov til å forlate vognene for å gå på do. Temperaturen i vognene var ofte under frysepunktet, fordi de ikke ble oppvarmet. Mange begynte å synge midt oppi det hele, for å holde humøret oppe...

 

Når fangene kom fram, ble de sortert etter gruppe og om de var arbeidsdyktige eller ikke. De som ikke kunne arbeide gikk ofte rett til gasskammeret.

 

<bilde>

Her er et gasskammer.

 

<bilde>
 

Jøder fra hele Europa strømmet til Auschwitz.

 

Leveforhold

<bilde>
Fangene sov i 3 etasjers senger, rett på plankene eller med litt høy under seg. De ble vekket grytidlig om morgenen til kaffeerstatning. Etter en hard dag fikk de en liter kokt suppe med dårlige grønnsaker selvfølgelig uten kjøtt. Til kvelds var det 300-350 gram Rugbrød, 30 gram Margarin, 20 gram pølse, og te eller kaffeerstatning. Dette ble mellom 1300-1700 kalorier og veldig mange led av sult ettersom at arbeidsdagene var opptil 12 timer lange. Noen av de kvinnelige fangene som overlevde og ble løslatt etter krigen veide bare 23 til 30 kg.

 

<bilde>
Fangene fikk utlevert en tynn fangedrakt og et par skotøy. Samme antrekk ble brukt sommer og vinter. Om sommeren var det glohett og fanger ble uttørket, mens mange frøs i hjel om vinteren. På fangedrakten bar hver fange et merke som symboliserte hvorfor fangen var fange og fangenummer. Rød trekant var politisk fange, jøder ble merket med stjerne (davidstjernen), sigøynere fikk sorte trekanter, det fikk også de som ble betegnet som asosiale. Kriminelle fikk grønn trekant, Jehovas vitner fikk fiolette og homofile fikk rosa trekanter. Under fangedrakten bar fangene det samme undertøyet opptil flere uker, det var spesielt lenge når mange led av magesykdommer. Den dårlige hygienen, rotter og insekter førte også til flere epidemier, lus og skabb.

 

Alt fangene eide før de kom til leiren ble tatt fra dem, og utnyttet til det tyskerne trengte. Utenfor var det store lagre med briller, kofferter, eller sko. Før fangene ble gasset ble håret klippet og brukt i tekstil industrien, gulltenner ble dratt ut og fangedraktene ble gitt til nye fanger.

<bilde>

Toalettene ved Auschwitz.

 

Eksperimenter

Det var ikke nok for nazistene at jødene ble drept på ”vanlig” måte i gasskammere. Var man riktig uheldig ble man plukket ut av SS legene til å være forsøks-kaniner på en rekke farlige og torturerende eksperimenter legene utførte. De som ble plukket ut var først og fremst jøder, men også russere, tvillinger, handikappede, sigøynere og homoseksuelle.

 

Legene var grusomme mot dem. De forsket på om man kunne fryse ned mennesker, og deretter tine dem opp. Mange av disse og andre eksperimenter førte til tortur og død for offerene. (Se om Dr. Mengele)

 

”Blok Smierci”

<bilde>

 

Blokk 11: Dødsblokken

Blokk 11 var isolert fra resten av Auschwitz. Den var som et fengsel i fengselet. Her ble fanger som hadde gjort noe galt, dømt av SS menn.

 

Plassen mellom Blokk 11 og Blokk 10 var henrettelses plassen. Her ble fanger stilt opp mot en mur og skutt, eller de kunne bli hengt opp, bakbundet på en stokk til scenene var slitt av. Veggen til Blokk 10 var fullstendig lukket med gjenspikrede vinduer, så andre fanger i leiren ikke skulle vite om hva som foregikk her. Å gjøre noe galt for å få en slik straff var nøye planlagte lover av Hitler og SS, noe av det gale de kunne gjøre var f. eks å ta en hvil i arbeidet eller å ha gull i tennene uten å ha sagt ifra.

 

Inne i Blokk 11 fikk man straff som å stå rett opp og ned i mange timer, eller få ekstra tungt arbeid. I kjelleren var det det tre typer celler. Her eksperimenterte SS med giftgassen: ”Zyklon-B” i 1941 som ble gassen som tok livet av flesteparten i gasskamrene. 
       

Motstand

<bilde>

Selv om det var omtrent umulig å få kontakt med mennesker utenfra, skjedde det. Man fikk smuglet inn mat, og smuglet ut bevis i form av bilder og i historier om forbrytelsene inne i leiren.


Inne i brakkene leste også fanger opp dikt og historier for å øke motet til andre fanger. Det var flere illegale organisasjoner som arbeidet rundt leiren. Et annet arbeid de drev med var å skape stemning mellom fangene, få i gang diskusjoner, opplesning og religiøse møter.

 

Alle fangene i Auscwitz måtte stille opp på oppstillingsplassen midt i leiren hver morgen og hver dag etter arbeid for å bli talt. De som døde under arbeid måtte først finnes, og bæres til krematoriet til tallet stemte. Greide en å rømme, fikk noen andre ta den rømtes straff, som selfølgelig var døden.

 

En ny leir

<bilde>
Tyskerne var veldig nøyaktige. Hver fange ble registrert og sortert etter hvilken gruppe fangen tilhørte. Bygningene i Auschwitz I var beregnet på 40 til 50 menn, men det ble stuet sammen 200 i hver bygning. Inntil 1942 hadde det vært gjennomsnittlig 13000 til 16000 fanger, men i perioder i 1942 var det mellom 20000 fanger ”innom” leiren. Etter hvert gikk det for fort med gassing i forhold til kremering. De to ovnene i Auschwitz I kunne bare ta 350 lik pr. døgn. Da dette var alt for lite begynte man å tenke på en ny leir.I landsbyen Brzezinka ca. 3km utenfor Auschwitz I opprettet SS: ”KL Auschwitz II Birkenau” Denne leiren ble bygget blant annet av fangene selv i 1942. Nå ble Auschwitz I arbeidsleir. Den nye drapsmaskinen til Hitler var Birkenau.

 

Birkenau

Birkenau var 1750 dekar stort, med over 300 bygninger. Noen av murstein og mange av tre. Brakkene var stall for 52 hester, men etter små endringer ble det plass til 1000 fanger i hver brakke. Det ble bygget 4 krematorier med gasskammer, to midlertidige noen krematorie ovner, og likbål.

Denne leiren hadde en eneste hensikt: Å utrydde. Leirkommandant ”Rudolf Höss mente at 70% av fangene som kom til Auschwitz gikk rett i gasskammeret. Jernbanesporet førte rett inn i leiren og helt fram til krematoriene. På perrongen ble fangene sendt inn til gassen eller inn i en brakke. De sterkeste fikk ekstremt hardt arbeide før de også gikk inn i kamrene. Etter Birkenau bygde også SS mange leire rundt omkring Auschwitz på fabrikker og lignende som ble styrt av ”KL Auschwitz III Monowice. I alt regner man med at 400 000 fanger døde i ”Auschwitz – komplekset.”

 

Leveforhold Birkenau:

<bilde>

 

Leveforholdene i Birkenau var litt verre enn i Auschwitz I, her lå man i tre etasjer på senger som var 1,5m brede rett på plankene, hvor det i hver ”seng” lå 8 mennesker. For å gjøre det litt behageligere å sove konstruerte man sengene skjeve så hodet lå litt høyere enn beina.   

Inne i brakkene i Birkenau fantes det ikke gulv, mdet var for det meste bare gjørme. Slik var det ute også. En fange som kom tilbake til leiren 50 år etter at han satt der selv sa at gjennom hans år i leiren så han aldri gress. Og oppvarmingen skjedde ved hjelp av en to små ovner i hver brakke delt på 1000 personer. Jødene som kom til Auschwitz fikk vite at de skulle flytte til nytt land, og få en jordlapp som var oppspinn, og de trodde ikke sine egne øyne når de kom inn i leiren.

 

Krematoriene

<bilde>

 

Krematoriene i Birkenau gikk for full maskin konstant, men greide ikke å nå opp mot gassingen, så det ble ofte enorme likbål utenfor.


Inne i kamrene sto fanger å lesset innpå lik og fanger har fortalt at det hendte at noen fortsatt var i live etter gassen, men ble brent levende.

         

<bilde>

Her er et av krematoriene ved Auschwitz

 

Dr. Joseph Mengele

Var kjent som ”The angel of death”.

<bilde>

Dr. Joseph Mengele

 

Han utførte mange forskjellige torturiske forsøk på mennesker fra konsentrasjonsleirene (for det meste fra Auschwitz). Han opererte og ”testet” forskjellige ting på kroppen uten noe slags form for bedøvelse.

 

Han var spesielt kjent som ”tvilling forsker”. Han beordret SS - soldatene til å finne tvillingpar blant fangene. Livene deres ble spart, men til en mye verre skjebne, dessuten døde mange av de som følger av eksperimentene. De ble eksperimentert med av Mengele, han fikk også ”gleden” av å fortelle tvillingbarna at foreldrene deres var blitt gasset i hjel. Derfor, på en svært rar og ironisk måte, ble han som en ”reservefar”, verken barna ville eller ikke.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil