Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Vold i smafunnet

Vold i smafunnet

Om vold i dagens samfunn.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.05.2004
Tema
Vold


Så lenge det har vært mennesker har det vært konflikter, og der det er konflikter oppstår vold. Dette er langt i fra noe nytt fenomen og er trolig den viktigste årsaken til voldsutøvelse i dagens samfunn. Mennesker krangler, og løser konflikten med vold. Men hva er egentlig vold? Det er et definisjonsspørsmål. Når en person sier at det var mindre vold før tenker en nok i første rekke på vold i form av en slåsskamp. Vold er et svært vidt begrep som går på alt fra dytting til voldtekt, krig og massemord. Det er derfor vanskelig å avgjøre om det er mer vold i samfunnet nå enn tidligere. Det er også et spørsmål om tid. Hva skal vi sammenligne dagens samfunn med? Det vil være vanskelig å sammenligne vår tid med vikingtida. Først og fremst fordi forholdene var annerledes, men også fordi det var en helt annen kultur og et annet menneskesyn. Jeg vil derfor begrense denne artikkelen til å omhandle vold generelt med unntak av krig.

 

Undersøkelser og statistikk

Det er ikke tvil om at Oslo er en farligere by å oppholde seg i nå enn for 20 år siden. Legevakta forventer å behandle omkring 3000 voldsofre i år, en økning på nesten 100% fra 1990. Men ikke alle undersøkelser viser en økning i antall voldsepisoder og riktigheten av statistikkene er uviss. Utfallet av de utallige undersøkelsene som er utført er faktisk så sprikende at det vil være umulig å trekke noen felles konklusjon. Den statistiske økningen av vold reflekterer nok i stor grad at volden forekommer hyppigere i offentligheten enn i det private i dagens samfunn. Dette skaper en kunstig framstilling av voldsproblemet.

 

Medias framstilling

Samtidig er også media med på å skape en oppfatning av at man knapt kan stikke hodet ut av døra før man blir slått ned. Media styrer i stor grad vår oppfatning av samfunnet, på godt og vondt. Mediene plukker systematisk ut det stoffet som gir flest seere/lesere noe som i seg selv ikke er så galt. Men når stoffet manipuleres eller tas ut av en større sammenheng på en slik måte at resultatet avviker fra sannheten blir det et problem. Dette er ofte tilfellet med framstillingen av voldsproblemet i media. F. Eks var det et oppslag i en avis der de skrev om at antall overfall i en by var firedoblet i løpet av et år! Dette var selvfølgelig bare tull. Avisen hadde sammenlignet antall svært grove overfall fra året før med bl.a anmeldte konflikter og tilløp til vold fra året etter. Dette er bare et av mange eksempler hvor media er med på å overdramatisere utviklingen av vold. På en annen side er det kanskje nødvendig for å skape debatt rundt temaet som uten tvil er et stort problem.

 

Vold og rusmidler

Som sagt så er det vanskelig å si om det er blitt mer vold i samfunnet de siste 20 årene. Men hvis det var tilfellet hva kan årsaken være? Det er mange muligheter. Forskning viser at ca. 60% av alle gjerningspersoner som utøver vold i Norge er påvirket av alkohol eller andre berusende midler. I mer alvorlige voldsepisoder er hele 96% beruset. Men det kanskje mest oppsiktsvekkende er at de samme tallene gjelder voldsofrene. På landsbasis var hele 60% av ofrene påvirket av alkohol. Det finnes mange slike undersøkelser og alle konkluderer mer eller mindre med det samme: Alkohol og vold har en tett forbindelse.

 

Kan man derfor si at siden forbruket av alkohol og andre rusmidler har steget de siste årene vil volden øke tilsvarende? Høyst sannsynlig, ja. Volden vil trolig øke i takt med forbruket av rusmidler. I hvor stor grad er usikkert siden det også er andre faktorer som spiller inn.

 

Vold og oppvekst

Man må høste det man sår er det mange som sier. Man kan simpelthen ikke forvente at barna skal vokse opp til å bli fornuftige unge mennesker når de lever i et samfunn som oversvømmes av voldelige spill, filmer og reklame. I tillegg kommer dårlig oppdragelse, umoralske forbilder, mangel på folkeskikk osv, osv.

 

Som en forfatter av en artikkel om voldsamfunnet skrev: ”Man kan ikke fylle en sekk med møkk og så vente at det vil renne ut perler etterpå” De første leveårene er i stor grad med på å forme et barn til det voksne mennesket det en dag skal bli. Opplever et barn at mor blir slått viser forskning at sjansen for at barnet får problemer med bl.a. aggresjon øker betraktelig. Altså: De voksnes handlinger blir avgjørende for barnets atferd som voksne.

 

Det er ikke en, men flere grunner til at mennesker utøver vold. De viktigste har jeg lagt fram i denne artikkelen og jeg tror at på sikt er det en blanding av disse som fører til vold. En ulykkelig oppvekst, alkoholproblemer og vold har uten tvil en nær sammenheng. Dette er nok dessverre en oppvekst som er blitt mer typisk med årene og det fører selvsagt med seg en del problemer, bl. a vold. Så svaret til spørsmålet om det er blitt mer vold i samfunnet vil jeg, uten å være altfor sikker, svare ja. Samtidig tror jeg at det inntrykket vi får av voldssamfunnet gjennom media er kunstig, men uansett er vold uakseptabelt i et sivilisert samfunn, og samfunnet bør ha som overordnet mål å minimalisere problemet før det tar overhånd.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil