Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Uro i verden: Forfulgte folkegrupper

Uro i verden: Forfulgte folkegrupper

Refleksjoner om jødene og andre forfulgte folkegrupper i Norge, både historisk og fra dagens samfunn.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.05.2004


I forrige århundre ble mange folkegrupper forfulgt – alt for mange. Grunnen til dette er det ingen som vet, men det kan være at folk mente de var annerledes, eller til og med farlige. Nå vet vi godt at dette var helt feil, og at ingen folkegruppe fortjener å bli forfulgt på grunn av deres levestil eller utseende. Så hvorfor er det fortsatt folk som blir forfulgt, og som ikke kan leve trygt i den kroppen de har? Vi bør ha lært noe etter all den forferdeligheten som er blitt gjort mot folk. Har vi ennå ikke forstått at alle er individuelle mennesker, som ikke kan bli satt inn i en bås hvor alle er antatt helt like? Eksempler på slike forfulgte folkegrupper i forrige århundre, er sigøynere, tatere, homofile, funksjonshemmede, og kanskje den største og verste forfølgelsen av dem alle; jødene.

 

Jødehatet begynte allerede i tidlig middelalder, men utviklet seg til å bli skikkelig ille utover 1800 – tallet og 1900 – tallet. Folk så på dem som en fare for sivilisasjonen, og de ble tillagt ansvaret for alle verdens ulykker; krig, dårlige år, pest, epidemier, og til og med henrettelsen av Jesus Kristus(!) De var svært flinke med økonomien, og det var ikke folk vant til, så da måtte det være noe galt – de ble beskyldt for å stjele og for å ha utført økonomisk kriminelle forbrytelser. Nazistene mente at jødene planla en sammensvergelse for å ødelegge verden.


 

Den tiende november 1938 raserte nazistene alle jødiske synagoger og forretninger i hele Tyskland. De ville utslette alt som var jødisk. Den natten kalles krystallnatten.

 

Under Adolf Hitlers regime ble det i 1933 opprettet konsentrasjonsleirer for å utrydde ”uønskede” folkeslag. Jødene ble mest utsatt i konsentrasjonsleirene. Under andre verdenskrig ble jøder i mange ulike land i Europa arrestert og brakt til disse leirene. Der ble de sortert inn i to grupper: arbeidsføre og uføre. De uføre var kvinner, barn, syke og eldre. De ble sendt inn i ”dusjen” med en gang ved ankomst. Ut av dusjene kom det en gass som heter Zyklon B, som drepte alle innen 15 minutter.

 

De ”heldige” som slapp unna dusjen, ble beordret til å begynne å arbeide med en gang. Det var tungt, og de fikk sjelden mat og hvile. Derfor var det heller ikke mange som overlevde arbeidet. Og ble de for syke for og klare å utføre arbeidet, ble de sendt til gasskamrene og drept. De to største konsentrasjonsleirene var Auschwitz 1 og Auschwitz Birkenau. Hver dag ble det utryddet ca 10 000 jøder der. Under Holocaust skal 5 – 7 millioner jøder ha blitt torturert og drept, og det regnes for å være den mest forferdelige episoden i verdenshistorien.

 

Etter krigen, Tysklands tap og Hitlers død, ble synet på jødene svært annerledes. De fikk sin egen stat og fikk begynne på nytt. Regjeringen i Norge har foreslått å gi norske jøder en sum på 450 millioner kroner til utbredelse av jødenes politiske og religiøse syn i Norge. Dette er selvfølgelig ingen erstatning for alle de livene som gikk tapt under 2. verdenskrig, men det er bedre enn ingenting. Men selv om synet på dem er blitt bedre, er det fortsatt antisemittisme i verden. Nynazistene har ført jødehatet videre. Når skal dette ta slutt? Når skal vi innse at jøder er vanlige mennesker som fortjener et liv som resten av oss?

 

Sigøynere er et folkeslag som reiser rundt i verden, uten fast bosted. I forrige århundre ble de sett på som annerledes, og det var svært unormalt å ikke bo noe sted, mente folk. Derfor ble det bestemt at sigøynere var uønsket i både Norge og mange andre land i verden. I 1915 ble det opprettet en lov som sa at alle sigøynere skulle holdes ute av Norge. I 1927 ble den loven ”forbedret” til at utlendinger med arbeidstillatelse slapp inn i landet, men sigøynere uten norsk statsborgerskap fikk fortsatt ikke komme inn i Norge. Først i 1956 ble denne loven opphevet. Men da fant de på enda en grunn for å holde dem vekk, for loven sa at omstreifere ikke fikk slippe inn, og siden de fleste sigøynere ble sett på som omstreifere, ble de nok en gang utestengt av Norge. Under andre verdenskrig ble mange sigøynere utslettet i konsentrasjonsleirene.   

 

En folkegruppe med ganske lik kultur som sigøynerne, er tatere. De vandret rundt med hester og bodde i telt, vogner og i låver og fjøs hos snille bønder. Det var sjelden de fikk bo hos folk, for de ble ansett som tyver. For å tjene penger lagde de ting som de solgte, og de reiste rundt og reparerte ting. Det var en stor uting å være en ”vandrer” som tatere og sigøynere, så Nordmenn prøvde å få dem til å bosette seg i Norge. Det gjorde de ved å ta fra dem hestene. Da kom de seg ikke videre, for det var hester de brukte som framkomstmiddel, og de hadde ikke så mye penger til å kjøpe seg nye hester. Nordmenn prøvde å fornorske dem. Når de fant ut at det ikke var særlig enkelt å fornorske en hel folkegruppe, gikk de over til å prøve å utrydde dem. Da prøvde de blant annet å stoppe produksjonen av dem, det gjorde de ved å sterilisere unge jenter. Dette høres helt fælt ut for oss nå, men på den tiden var det svært normalt.

 

Homofile har vært en utstøtt folkegruppe helt siden folk visste hva en homofil var. Helt fram til 1972 ble du arrestert for å være homofil. Det var rett og slett ikke akseptert å være tiltrukket av en med samme kjønn. Kvinner var ikke like utsatt for arrestasjon, fordi at deres likekjønnsseksualitet og subkulturer var svært skjult. En gammel lov sier: ”Omgængelse, som er imod naturen, straffis med Baal og Brand”. Å være homofil var en fare mot samfunnsmoralen, folk fryktet at de ”syndene” skulle føre til fristelse blant andre folk. Men det de ikke forstod, er at homofil er noe du er, ikke noe du blir etter å ha blitt fristet av andre. Diagnosen på homofili var at de var rett og slett mentalt ustabil, og denne diagnosen ble først opphevet i 1977! Det er ikke lenge siden. Burde trodd folk hadde bedre vett enn det for bare 27 år siden.

 

I dag er Norge ett av de landene som er lengst framme i forhold til å lovbeskytte homofiles rettigheter. Det er til og med opprettet en organisasjon i Kristiansund for homofile; ”Skeiv øy”. De arbeider for å få homofile i lokalsamfunnet til å føle at de er trygge på seg selv og at de hører til et sted. Det er selvfølgelig folk som fortsatt er imot homofili, det er ennå ikke lov for homofile å gjøre helt normale folk som å gifte seg og å adoptere barn. Og på noen arbeidsplasser er det ikke lov å ansette homofile. Men jeg håper vi kan jobbe oss vekk fra denne trangsyntheten. 

 

I Norge har forfølgelsen av samene holdt på i mange år. Deres levemåte har aldri blitt akseptert. Det samiske språket har vært forbudt å bruke i undervisning, så da ble de tvunget til å lære norsk. Når du bor i Norge skal du snakke norsk, kle deg som en nordmann og oppføre deg som en nordmann. Derfor har vi lenge prøvd å brutalt fornorske dem. På 60-tallet ble samisk språk og kultur tillatt i skoler, først da ble det skrevet ei bok for å lære samisk-talende norsk. Nå er det heldigvis mer akseptert med samisk kultur og språk.

 

Den siste ”folkegruppen” jeg vil nevne, er innvandrere. Jeg kan ikke akkurat kalle dem en folkegruppe, for det er folk som kommer fra mange forskjellige land rundt om i verden. Men de har absolutt satt sitt preg på Norge. Jeg er ikke rasist, men det er mange som kommer fra en annen kultur til det naive Norge som ikke er så nøye med hvem som slipper inn. Derfor har mange kriminelle sluppet inn i lille Norge, og derfor har selvfølgelig alle innvandrere fått ryktet på seg for å være kriminelle. Innvandrere blir framhevet i media, som om de er annerledes. Hvis en fra Stavanger har drept noen, står det ikke: ”Hvit mann fra Stavanger drepte i går…” Men derimot, om en mørkhudet mann har begått mord, står det gjerne: ”Mørkhudet mann fra Pakistan drepte i går…” Det er en annen grunn til at de er sett på som kriminelle. Det har vært en del drap på innvandrere, nettopp på grunn av rase. For eksempel lille Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia for noen år siden. Det er masse mobbing av mørkhudede på skoler, og de får mange stygge blikk når de går langs gatene. Navn som ”pakkis”, ”kebabtryne” og ”bruning” forfølger innvandrerne den dag i dag, og sånn som det ser ut, kommer det ikke til å slutte hvis ingen gjør noe med det.

 

Jødeutryddelsen, forfølgelsen av sigøynere, tatere og homofile, mobbingen av innvandrere og fornorskingen av det samiske folk. Dette er bare noen av de forferdelige forfølgelsene vi har opplevd i det forrige århundre og som nå fortsetter inn i det 21. århundre. Uansett om noen ser annerledes ut, oppfører seg annerledes eller snakker annerledes, må vi alltid huske at vi er like annerledes for den personen som han/hun er for oss. Framover håper jeg folk vokser opp og innser at alle fortjener en sjanse til å leve et trygt og godt liv.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil