Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > pH-løsninger av en sterk syre

pH-løsninger av en sterk syre

Kjemirapport VK1.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
30.04.2004

Utstyr:

 • Målekolbe 100ml. med propp
 • Pipette 10 mL
 • Pipette 20mL
 • Begerglass 100mL
 • Sprøyteflaske
 • Peleusballong
 • Elektronisk pH meter

 

Kjemikalier:

 • 0,100 M HCl
 • Destillert vann

 

Innleding/hensikt:

I denne øvelsen vil vi sammenligne de målte verdiene med de verdiene vi regner ut.

Saltsyre er en sterk syr. Evnen til å spalte av protoner er så stor at vi i fortynnede løsninger tilnærmet kan gå ut i fra at den prodolyserer fullstendig.  Det betyr at uten å gjøre noen stor feil kan sette konsentrasjonen av oksonium ioner lik konsentrasjonen av syra når vi regner ut pH.

 

Vi skal lage saltsyreløsningene ved å fortynne 0,100 M HCl. For å få nøyaktig resultat bruker vi pipette og målekolbe når vi fortynner.

 

Fremgangsmåte:

Vi henter omtrent 50 mL 0,100 M HCl i et rent og tørt begerglass. Vi kaller denne utgangs løsningen for løsning A.

Vi pipetterer ut 10,0 mL av løsning A og overfører dette til en målekolbe.

Vi fyller sp målekolben med destillert vann til merket. Vi setter på korken på målekolben og snur den opp ned noen ganger slik at løsningen blir homogen. Vi kaller denne løsningen løsning B.

Vi bruker resten av løsning A og måler pH verdien i denne o finner denne til å være 0,95.

Videre slår vi ca 25 mL av løsning B over i et beger glass og måler pH verdien i denne, vi fant denne til å være 1,95.

 

Vi slår så resten av løsning B over i et rent og tørt begerglass. Skyller så målekolben og pipetten med vann slik at det ikke vil ligge rester der av løsning A.

Vi fortynner så 10mL løsning med 90 mL slik at vi har 100mL løsning, vi kaller denne løsningen løsning C. Vi måler pH verdien i denne løsningen og finner den til å være 3,10.

 

Vi lager en ny løsning ved å fortynne 20mL løsning B med 80 mL destillert vann slik at vi har 100mL løsning, vi kaller denne løsningen løsning D. Vi måler pH verdien i løsning D og finner denne til å være 2,75.

 

Vi lager en ny løsning ved å fortynne 10mL løsning D med 90 mL destillert vann slik at vi har 100 mL ny løsning, vi kaller denne løsningen løsning E. Vi måler pH verdien i løsning E og finner denne til å være 3,65.

 

Utregninger:

 

<bilde>

 

<bilde>

 

 

Konklusjon:

Vi har i dette forsøket lært å bruke nytt utstyr som pipette, peleusballong og elektronisk pH meter.

 

I dette forsøket har vi bekreftet at teoretisk og målt verdi stemmer overens.

 

Feilkilder:

Det kan ha vært feilkilder i dette forsøket, vi mener å ikke ha noen feilkilder, allikevel så kan de forklare noe av avviket mellom teoretisk verdi og målt verdi.

 • Unøyaktige utmålinger
 • Unøyaktige pH meter, vi fikk opplyst et avvik som vi har tatt høyde for i alle utmålinger, men det kan ha vært større enn forventet.

 

Fare og sikkerhet:

Vi hadde under hele forsøket på oss vernebriller og forholdt oss som vandlig rolige under hele forsøket.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil