Fellingsreaksjoner

Rapport fra forsøk.
Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.04.20

Hensikt:

Sjekke løselighet til noen ioner.

 

 

Teori:

Når to vannklare løsninger blandes og gir bunnfall, har vi en fellingsreaksjon.

 

 

Utstyrsliste:

Reagensrør, Dråpeteller, løsningstabell. Løsninger: AgNog, Pb(No3)2, Cu(No3)2, NaCl, Na2, NaOh, Sølvnitrat, Blynitrat, Kobbernitrat, Natriumhydrokrid, Natriumsulfid.

 

 

Framgangsmåte:

Blande løsninger i henhold til tabell.

 

 

Resultat:

 

 

Cl-

S2-

OH-

Ag+

U

U

U

Pu2+

U

U

L

Cu2+

U

U

U

 

Netto - reaksjonsligning:

Ag+(aq)    +  Cl-(aq)   →    AgCl         (s)

Pb2(aq)    +  Cl-(aq)   →    Pb(cl)2      (s)

Cu2+(aq)  +  Cl-(aq)   →    Cu(cl)2      (s)

2Ag+(aq)  +  S2-(aq)  →    (ag)2S       (s)

Pb2+(aq)  +  S2-(aq)  →    PbS           (s)

Cu2+(aq)  +  S2-(aq)  →    CuS           (s)

Ag+(aq)    +  OH-        →    AgOH        (s)

Pb2+(aq)  +  OH-        →    PbOH

Cu2+(aq)  +  OH-        →    Cu(OH)2    (s)

 

 

Konklusjon:

Ut fra dette forsøket ser vi at det er de stoffene som danner uløselige ioneforbindelser som danner fellinger ved sammenblanding og de som danner løselige forbindelser forblir i ionetilstand. Fargen på bunnfallet er som oftest hvit men kan være både gul og blå.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst