Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hvorfor er unge i dag uengasjert i politikk?

Hvorfor er unge i dag uengasjert i politikk?

Påstand:

Unge i dag er ikke interessert i politikk fordi de ikke vet nok om samfunnet rundt seg.

De er kun opptatt av Britney Spears og Eminem og 50 Cent.

Karakter: 5 (grunnkurs)

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.04.2004


Hvorfor er unge i dag uengasjert i politikk?

Mange opplever at unge i dag ikke er interessert i politikk. Det er mange grunner til de unges manglende interesse. En hovedgrunn er at sakene som behandles i politikken i liten grad engasjerer de unge. For å engasjere ungdom er det viktig at saker de er opptatt av kommer på dagsorden.

 

 

Kjedelige saker.

En av hovedgrunnene til at ungdommene er uengasjerte i politikk, er at sakene som behandles i politikken i liten grad engasjerer de unge i dag. Politikk kan sammenlignes med en såpeopera det er en engasjerende start, men etter hvert som politikerne gjentar sine standpunkter blir det fort tamt og kjedelig. De sakene som det handler mest om i norsk politikk i dag er skatter, avgifter og eldreomsorg. Grunnen til at disse sakene har høyest prioritet, er at de sentrale politikerne stort sett er over 50 år og er mest opptatt av sin egen generasjon. Det unge er opptatt av, er ting som for dem er aktuelle her og nå som utdanning, lån-/stipendordninger, ungdomsaktiviteter osv. For at politikerne skal fange de unges interesse, må de begynne å tenke andre retninger, og ta opp flere saker som ungdommer er interesserte i.


 

 

Politikerne er for gamle.

En annen grunn til at unge er for lite engasjert i politikk, er at politikerne som er mest i rampelyset er for gamle, mange er i slutten av 50-åra. Det er også en del unge politikere, men det er ikke de som er mest framme i media. Min mening er at hvis de unge skal bli interessert i politikk må de unge politikerne stå oftere frem og bli mer synlige. Unge har mye lettere for å identifisere seg med de unge politikerne. Unge politikere kjenner til ungdommenes problemer, og snakker de unges språk. De unge politikerne har reist rundt til skoler i forbindelse med valget i høst og fortalt om de partiene de representerer. Dersom de unge blir mer synlige, trekker de unge velgerne med seg. På den måten kan også valgoppslutningen øke.

 

 

For like partier.

En negativ side ved politikken som gjør det vanskeligere for de unge å ta et riktig valg, er at det er lite som skiller de forskjellige partiene fra hverandre. De fleste har mange av de samme sakene. Eksempel på saker som går igjen er eldreomsorg, skatt, skole og barnehager. Et resultat av dette er også at nesten alle partier nå kan samarbeide med hverandre. I Rogaland har det i forbindelse med valget i høst vært flere eksempler på at partiene ytterste på fløyen Sosialistisk Venstreparti ( SV) og Fremskrittspartiet (FrP) gjør forsøk på å samarbeide. For å få de unge til å delta i politikken og ta standpunkt til hvilket parti som taler deres sak, må det settes en tydelig grense mellom de forskjellige partiene slik at unge skjønner hvilke partier som står for hva.

 

 

Løftene.

En annen negativ side ved politikerne, er alle løftene politikerne gir . ”De lover gull og grønne skoger” er et mye brukt begrep i denne sammenhengen. Politikerne greier ikke å holde det de lover.

 

Politikerne bør være et forbilde for oss alle, spesielt for de unge. I det siste har det vært flere saker hvor politikerne ikke har oppført seg som de burde. Rogaland KRF har blant annet gått igjennom en tøff periode det siste året etter at enkelte politikere i fylket har blitt politianmeldt for seksuelle overgrep. For å være et godt forbilde må politikerne være ærlige, holde det de lover, oppføre seg og ha en god moral.

 

 

Vi er fornøyde.

En annen viktig grunn til at ungdommen er uengasjert i politikken, er at vi har det så bra og er fornøyd med situasjonen. I Norge har de fleste av oss mer enn nok av materielle goder. Oljepengene har bidratt til en stabil og god økonomi i landet. De unge som vokser opp i dag har ofte to foreldre som jobber, noe som betyr god økonomi. Gode sosiale støtteordinger hjelper de som ikke har det så bra økonomisk.

 

 

Behov for mer kunnskap?

For å bli mer interessert i politikk, trenger mange unge mer kunnskap om samfunnet rundt seg. De unge bruker mye tid på musikk, TV-serier, filmer, data og andre spill. I tillegg bruker en del unge rusmidler. Dette medfører en sløvhet blant mange unge. For å fange de unges interesse bør politikken pakkes inn på nye og moderne måter. Til dette bør en bruke unge politikere som vet hva de unge lar seg friste av. Eksempel på tiltak kunne være å arrangere gratiskonserter med kjente artister.

 

 

Konklusjon:

De unge i dag er lite engasjerte i politikk. Jeg har i artikkelen kommet inn på flere årsaker til dette. Den viktigste årsaken til den manglende interessen er at sakene ikke treffer de unge. Politikken trenger en ny drakt, og de unge politikerne må komme mer på banen. Det er også viktig at de ulike partiene klarere viser hva de står for slik at skille mellom dem blir klart og tydelig, og det blir lettere å ta et riktig valg. Unge i dag har det stort sett veldig bra. Så lenge vi har det bra, er vi mindre opptatt å få til forandring. Dette er også med på å redusere ungdommens politiske interesse.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil