Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Servitøryrket

Servitøryrket

Informasjon om hva servitøryrket går ut på.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
02.04.2004


Vi valgte å skrive om servitøryrket, fordi det var en del av arbeidet vi fikk gjennomføre i arbeidsuken. Vi fikk prøve hvordan det var å servere gjester, dekke av og på bordene og ta noen bestillinger. Yrket er interessant, men det krever også raskt og effektivt arbeid. En servitør arbeider ved et serveringssted, det kan være en restaurant, kafé, selskapslokale eller spisesal. Som servitør har du totalansvaret for hver enkelt gjest, og skal i hvert enkelt salgstilfelle innen hvert arbeidsområde innfri eller imøtekomme gjestens forventninger. Arbeidsoppgaver vil være å dekke opp serveringslokalet, motta bestillinger fra gjestene, overlevere bestillingen til kjøkkenet og servere gjestene. Servitøren skal stå til tjeneste for gjestene under måltidet og sørge for oppgjøret.

 

<bilde>
Hvilke egenskaper en trenger for å arbeide i reiselivsnæringen vil avhenge av hvilket yrke en velger. Men felles for alle yrkene er at en må være innstilt på å yte service og kunne samarbeide. Det være seg med kollegaer, gjester eller utenforstående. Dagene i denne bransjen er preget av utfordringer og variasjon i arbeidet. Det er derfor viktig at en er kreativ og nytenkende, slik at en kan takle en slik hverdag.


 

Et relativt høyt tempo må en også regne med, da det stort sett skjer noe hele tiden. For at alt skal kunne gå mest mulig knirkefritt for seg, er det dessuten viktig at en er strukturert og har øye for detaljer. Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer. Da en hele tiden er i kontakt med mennesker, er det en fordel å være utadvendt og virkelig liker å omgås andre mennesker. Kontakt med andre fører ofte til situasjoner der en er nødt til å ta ansvar og være besluttsom. Noe som også vil være en fordel er at en kan lytte til hva andre har å si, og ordlegge seg slik at andre forstår hva en mener. Men mest av alt er det viktig at en har ønske og vilje til å yte god service, har godt humør, er positiv, kan gi av seg selv og liker å jobbe!

 

Inntekt:

Det er vanskelig å si noe nøyaktig om lønnsnivået for ansatte i reiselivsbransjen. Dette er fordi lønningene påvirkes av flere faktorer. Det kommer an på når på dagen, hvilke dager en jobber, om en får provisjon - og i så fall hvordan den utregnes, lokale forhandlinger mellom arbeidstakere og bedriften o.l. En nyutdannet servitør som lønnes etter Riksavtalen kan minimum forvente en lønn på ca. 17.600,- i mnd. pluss evt. kvelds og helligdagstillegg. Eventuelt tips kommer i tillegg.

 

Utdannelse:

Servitørfaget er underlagt opplæringsloven. For å bli servitør tar man grunnkurs ved studieretningen for hotell- og næringsmiddelfag, videre velger du VKI servitørfag på samme studieretning før du går ut i to års læretid i en bedrift. Servitører er vanligvis organisert i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet som er tilsluttet LO, eller Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) som er tilsluttet YS.

 

Videreutdannelse:

Som servitør kan du etter å ha tatt fagbrev, velge ulike videreutdanninger. Det finnes mange alternativer både i inn- og utland. Du kan spesialisere deg innen områder som f. eks. vin. Dersom du bygger på fagkompetansen med studiekompetanse kan du gå videre til høgskoler i Norge hvor det finnes ulike linjer, blant annen innen hotelledelse, reiselivsledelse og kjøkken- og restaurantledelse.

 

Om yrket og produktene:
Reiselivsnæringen er verdens raskest voksende industri og vil innen år 2000 være verdens største. Dette medfører at hotell- og restaurantbransjen i framtiden vil ha et stort behov for faglært personell og ledere på alle nivåer. Servitøryrket stiller store krav til den som vil gjøre en god jobb i bransjen. Du må vite nok om mat og drikke til å kunne gi gjestene gode råd og oversikt over valgmuligheter, administrere bestillinger og ønsker inn til kjøkkenet, og servere ulike retter og drikkevarer til gjestene i riktig tid. Kort sagt er du restaurantens ansikt utad og skal samtidig bidra til at restauranten fungerer slik gjestene ønsker. Jobben medfører skiftordninger og er fysisk krevende. Den gir også mye igjen i form av valgfrihet og fornøyde gjester.

 

Opplæring og teori:
Opplæringen til servitør bestå av en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske opplæringen skjer i restauranten i læretiden med en faglig leder. Sammen med faglig leder vil du lære dekking av bord, behandling av gjester, servering, noe tilbereding av mat, salg og mersalg. De teoretiske fagene gir deg kunnskaper om økonomi og kummunikasjon, hygiene, kosthold- og ernæringslære, språk, menylære, vinlære, salg og service. Som faglært servitør får du en utfordrende arbeidsplass med mange muligheter.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil