Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Å finne svingningstiden for en pendel

Å finne svingningstiden for en pendel

Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.1 Å finne svingningstiden for en pendel.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
20.03.2004


Utstyr:
Stativ
Snor
Lodd med forskjellig masse
Linjal/målebånd
Stoppeklokke

 

Teori og Hensikt:
Vi skulle finne på tre hypoteser som handlet om svingetiden for en pendel.
Hensikten var da å finne ut om disse hypotesene funket!


Fremgangsmåte:
1.
- Aller først fant vi frem utstyret og startet å montere pendelen.
- Når vi hadde gjort dette målte vi den første snora slik at den var 0.20 meter.
- Vi tok så å trakk pendelen litt ut mot siden og når vi slapp den startet vi også  å ta tiden.
- Vi gjorde det samme med en tråd som var 0,30 meter lang.

 

2. 
- Vi tok å hang på et tyngre lodd for å sjekke om hypotese to stemte. Snora var 0,20 meter lang. Dette sjekket vi ut om var riktig ved å sammenligne med det svaret vi fikk i hypotese en. (fordi her var snora også 0,20 meter og utslagsvinkelen var like stor og lodd var lettere).


 

3.
- Når vi skulle sjekke ut denne hypotesen tok vi frem et avlangt lodd som vi hang i snoren. Lengden på tråden var 0,20 meter. Vi fant ut om dette var riktig eller ikke ved å bruke svaret i hypotesen ovenfor hvor lengden var den samme og loddet var kortere.

 

4.
- Til slutt skulle vi finne ut om formelen stemte. Dette gjorde vi ved å bruke et lodd som hang i en tråd på 0,20 meter. Vi tok så å fant ut svingningstiden (perioden). Vi satte så tallene vi hadde funnet ut inn i formelen og så om det stemte
(fikk likt på begge sider).
Vi gjorde også det sammen med en pendel som hang i en snor på 0,30 meter.

 

Når vi skulle ta tiden på pendelen tok vi den for 5 hele svingninger.

 

Figur:

(mangler)

 

Resultater:
1. Jo lengre tråd, jo lengre tid tar det (svingningstid).
- Denne hypotesen stemt ut i fra det vi fant ut.
- Lang tråd: 0,30 meter, tid: 6,16 sekunder på fem svingninger.
Kort tråd:  0,20 meter, tid: 5,03 sekunder på fem svingninger.
Her ser vi at den lange tråden brukte 1.13 sekunder mer enn det den korte tråden gjorde.

 

2. Jo tyngre lodd man har, jo raskere svingninger.
- lengde på tråd til tungt lodd: 0,20 meter, tid 5,01 sekunder.
- Lengde på tråd til lett lodd:  0,20 meter, tid: 5,03 sekunder.
Ut i fra dette resultatet kan man jo si at svarene ble ganske like. Og jeg tror at meningen er at de skal være like og at svingningene ikke blir raskere jo tyngre lodd man har, hypotesen er dermed feil.

 

3. Jo lengre loddet er, jo lengre tid tar det.
- lengde på loddet: 11 cm. Lende på tråd: 0,20 meter, tid: 5,83 sekunder.
- lengde på loddet:   3 cm. Lengde på tråd: 0,20 meter, tid: 4,81 sekunder.
Når vi ser på dette resultatet kan vi se at hypotesen stemmer. Det lange loddet på 11 cm bruker 1,02 sekunder mer enn det korte loddet på 3 cm.

 

4. Tiden er den samme som kvadratroten av lengden ganger to.
T = 2 * l (husk kvadratrot).
- lengden på snora: 0,20 meter
- tid for fem svingninger = 5.03 sekunder, for en svingning = 5,03/5 = 1,006 sekunder.
1,006 = 2 * 0,20
1,006 = 0,89
Her ser vi at svarene er ganske like. Det er kun 0,12 sekunder som skiller svarene fra hverandre. Det stemmer ikke helt nøyaktig, men de er ganske like.
- lengden på snora = 0,30 meter
- tid for fem svingninger = 6,16 sekunder, for en svingning = 6,16/5 = 1,232 sekunder.
1,232 = 2 * 0.30
1,232 =1,095
Ut i fra dette svaret ser vi at det her heller ikke er de samme svarene på begge sider. De er en forskjell på 0,137 sekunder. Dette er en veldig liten margin, men det stemmer ikke helt nøyaktig.

 

Feilkilder og Konklusjon:
- Perioden for hver av lengdene (0,20 og 0,30 meter) ble ikke den samme. Det var en forskjell på 1,13 sekunder. Det var den lengste tråden som brukte lengst til.
- Konklusjonene jeg kan trekke ut i fra dette forsøket er at jo lengre tråd man har jo lengre tid bruker pendelen på en svingning. Jeg kan også konkludere med at jo lengre loddet er jo lengre tid bruker det. Formelen i læreboka er stemmer nesten, men ikke helt. Jeg fant også ut at tyngden på loddet har ikke noe å si i forhold til tiden.
- Formel for svingningstid til en pendel:

1.
Denne svingningen er uavhengig av pendelens masse og amplityden. Amplityden = isokrone svingninger. l = pendelens lengde, og g er tyngdens akselerasjon (9,81).

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil