Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Myter og Himmelverdenen

Myter og Himmelverdenen

Litt om myter og tolkning av den indonesiske myten Himmelverdenen.

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
18.03.2004


1. Innledning

Den myten vi har valgt å skrive om omhandler Himmelverdenen, og er en skapelsesmyte fra Indonesia. Vi valgte myten om himmelverden fordi den står veldig fjernt fra vår tro og kultur og fordi det er spennende å lære om hvordan folk tror eller har trodd verdener og ting har oppstått.

Først vil vi definere hva en myte er, deretter vil vi gi et kort resymé fra myten og tilslutt en tolkning av det symbolske innholdet i myten.

 

 

2.Definisjon på ordet – Myte


myte (gr. mythos, eg. "tale, fortelling") i religionsvitenskapelig forstand fortellinger om guder el. gudevesener og deres forbindelser med menneskene.

 

Myte kommer fra det greske ordet mythos som betyr fortelling. Myter er fortellinger om guder eller gudevesener og deres forbindelser med menneskene og verden. Myter er imidlertid mer en bare fortellinger om hvordan guder har forholdt seg til hverandre og menneskene. De formidler oppfatninger om selve grunnlaget for all tilværelse. Derfor er de mytene som beretter om hvordan verden ble til (kosmogoniske/skapelsesmyter), de viktigste og mest typiske. Andre myter som for eksempel handler om opprinnelsen til sosiale forhold eller skikker har gjerne kosmogoniske myter som forbilder. Fordi myten forsøker å beskrive selve forutsetningene for all eksistens gjør den det ofte ved å bruke groteske bilder eller ved å snu vanlig sosiale relasjoner på hodet.  Myter er opptatt av det som er hellig, det vil si det som er atskilt fra det hverdagslige, håndgripelige og trivielle.


 

 

3. Sammendrag

 

Den myten vi har valgt handler om brødrene Parpara og Hian samt deres familie. De er 3 brødre og 2 søstre. Fortellingens utgangspunkt er to krangler mellom Parpara og Hian. Den første fortellingen begynner med at Papara drar ut for å fiske. Han låner Hians fiskekrok og klarer å miste kroken. Da blir storebror Hian rasende og ber han hoppe ut i havet for å finne kroken. Nede i havet støter han på en fisk som går med på å hjelpe han med å lete etter kroken. De finner kroken, men Papara er sur for at Hian var så ekkel og storkrevende. Den samme kvelden henger han hevngjerrig en mugge med palmevin over sengen til Hian, på en slik måte at Hian garantert velter den. Da dette skjer, skriker Panpara ut og krever at Hian skal samle opp vinen igjen. Ingen lett oppgave, men Hian begynner å skrape vinen opp fra gulvet, med det resultat at det oppstår et hull i gulvet. Da er krangelen plutselig glemt og all fokus er rettet mot hullet hvor de ikke kan se noe ned. Først firer de en hund ned, og når han er oppe igjen, har han hvit sand under porene. Så firer de seg ned en etter en, alle sammen en hund. Den siste søsteren ble for nervøs at hun skjelver så mye at hele himmelverdenen merket det og trekker henne opp i himmelverdenen igjen. Men Papara, Hian, den andre broren og søsteren blir låst nede i vår verden uten tau og returmuligheter. De er i dag forfedrene våre.

 

 

4. Tolkning

 

Historien er en skapelsesmyte. Hovedbudskapet i myten er hvordan menneskeverden startet. Myten kan tolkes som et resultat av menneskene i Indonesia sin oppfatning av menneskets plass i verden. Myten er forklaringen på hvordan menneskeverden startet, noen falt gjennom et hull i gulvet, ned til en ny verden fylt av hvit sand. Dette er først og fremst en symbolsk historie langt vekk fra det hverdagslige og lett forståelige. Fisker og mennesker snakker sammen, det finnes skjulte hull til nye verdener under gulvet og et tau er umulig å senke ned om igjen. Spørsmålet er ikke om historien er sann eller fantasi, men den symbolske betydningen og budskapet gir i historien.

 

For det første utrykker historien en tro på at det finnes flere verdener. Den utrykker dette ved at den forteller om himmelverdenen og den verden de ”faller ned i”. Det finnes en skjult verden.

 

For det andre er verken sted eller tid angitt i historien, i definisjonen av en myte er nettopp dette et viktig punkt. Historien foregår ”utenfor tiden”. Vi vet verken når eller hvor i verden historien foregår. Likevel kan også historien leses som en kulturell historie. Den hvite sanden er vanlig i Indonesia. Jeg tolker det som om at de kommer ned til Indonesia for der er det vanlig og mye hvit sand. At historien begynner med en krangel om en fiskekrok er også forstålig ut ifra at det er både i tidligere og nå er blitt fisket mye rundt de indonesiske øyene og at fiskekroker i gamle dager var veldige verdifulle. Det er vel kanskje heller ikke tilfeldig at det er to brødre og ikke søstere som krangler. I et kjønnperspektiv er det heller ikke overraskende at det er en jente som ikke tør eller har mot til å gå ned i vår verden.

 

Videre snur historien opp ned på det vi tenker på som vanlig. Fisken og Parpara snakker sammen og fisken lover å hjelpe ham. Dette er et symbol på at forskjellen mellom himmelverden og den nyoppdagete verden.

Hvilken verden er dette? Svaret gis i siste setning i teksten; ”Det er den verden vi lever i nå, og de ble forfedrene våre”. Det må bety at det er jorden og opprinnelsen til menneskeverden som beskrives.

 

Himmelen er taket og menneskeverden er gulvet. Skyldes det nysgjerrighet at de havner ”nede på gulvet”? Skyldes det sjalusi og krangel at de havner nede i verdenen? Eller skyldes det at de er for hevngjerrige og ekle mot hverandre for himmelverden? Det kan tolkes som om ”gud” eller noe som styrer søsknene tar grep.

Det er brødrenes krangel og skrapingen etter palmevinen som synker ned i jordgulvet som gjør at de finner hull i gulvet ned til den nye verden.

 

Hvilken symbolsk betydning er det at de andre i himmelverden registrerer den ene søsterens redsel for den ukjente verden og drar henne opp igjen?

Kanskje det er fordi hun kun symbolsk representerer den som fratar de andre muligheten til å returnere til Himmelverden? Eller betyr det at hun er for god for vår verden? Eller er det slik at mangel på nysgjerrighet eller at man ikke skal utfordre skjebnen som gjør at hun forblir i himmelverden?

 

Hva betyr hundene i denne teksten? Forholdet mellom dyr og mennesker er jo snudd opp ned i samtale mellom fisken og Parpara. Hvorfor har søsknene med seg hver sin hund? Kan dette være en fortelling om dyrenes opprinnelse til den verden vi lever i nå?

 

 

 5. Avslutning

 

Alle mennesker uavhengig av tid, tro og sted har behov for forklaringer for sammenhenger i tilværelsen. Vi har behov for å forstå hvor vi kommer fra og hvor vi skal ende. Myter er virkelige for dem som tror, uansett om en myte defineres som sann eller usann. Myter går utover det hverdagslige og trauste og ofte er ritualer knyttet til mytene.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil