Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > De tre frøknene frue

De tre frøknene frue

Analyse og tolking av teksten 'De tre frøknene frue'.

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
15.05.2000

Teksten «De tre frøknene frue» er skrevet av den kjente forfattaren Else Michelet. Hun er ein av nåtidas forfattarar og har gitt ut fleire tekster. Hun kan også ofte høyrast i radioen.

 

Teksten er eit eventyr. Den har kjente sjanger-trekk som høyrer med til eventyr. Den har en fast start: «Det var en gang», magiske tall, troll og ein eventyraktig skrivestil. Les ein innhaldet derimot kan ein sjå at dette er eit moderne eventyr og ikkje eit som har gått på folkemunne i mange år. Allikevel vil nok dei fleste kjenne igjen eventyret. Det er nemleg ein moderne verson av det gamle folkeeventyret «De tre bukkane bruse». Forfattaren har her altså på en måte tatt eit nytt bilde og sette det inn i ei gamal ramme. Eventyret er nemleg så og si identisk med originalen. De vesentlege forskjellane er at som rollefigurar i eventyret har hun byttet ut bukkane med tre moderne kvinner. Alle med sine eigenskaper. Hun har også byttet ut bru med tro, og isteden for å gå med planar om å ete frøknene så har trollet planar om å gifte seg med dei. Disse utbyttingane kan peke litt på kva Michelet har som mål med diktet.

 

Som avslutning til eventyret har forfattaren byttet ut den klassiske eventyr slutten «Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.» med «Snikk, snakk, snute, så er eventyret ute.». Dette skal vise seg å ha ein del meining for sjølve budskapet i teksten.

 

Det er når ein går på sjølve innhaldet i teksten at en finn mange interessante vendingar som illustrerer forfattaren sine mål og meiningar. Ein forstår ganske godt med ein gang at Else Michelet her vil sette kvinnesaka i sentrum. Historia dannar eit bilete om korleis forskjellige typar kvinner blir sett på i samfunnet og av mannen. I denne historia er nok trollet eit bilete på mannen.

 

Vis ein tek dei forskjellige kvinnene i teksten og ser på korleis dei blir behandla skjønner ein at budskapet til Michelet er å sette eit perspektiv på det som mange kanskje synest verker gammaldags. Den første kvinna var høgt utdanna og sjølvstendig. Derfor blei ho avvist av trollet, altså mannen. Dette viser korleis kvinner som gjer det bra blir avvist fordi dei kan mogelege følast som ein trussel mot posisjonen til mannen. Denne neste var kjedelig og middels med det meste. Derfor viste trollet ingen interesse for henne. Den siste var ei typisk «blondine» som vi kallar det. Hun hadde utsjåande med seg og var ikkje så utstyrt i hovudet. Derfor fauk trollet på henne så fort som mogleg.

 

Dette viser korleis Michelet sette fingeren på korleis kvinna blir behandla i samfunnet av menn. Dei kvinnene som kjem seg like langt som mannen, blir ikkje akseptert. Dei som er litt «dummare» og penare blir lettare teken vare på. Likestilling mellom menn og kvinner er derfor det vi kan kalle for budskapet i denne teksten.

 

Det at forfattaren bytter ut snipp, snapp i enden av eventyret med snikk, snakk er vel eit slags avsluttande poeng. Det betyr at situasjonen i eventyret ikkje blir gjeldande serleg lenge. Det vil bli ei forandring.

 

Eg trur ikkje at det er så gjennomgåande ille i dag som for ein del år sidan. Det er vel heller ikkje lett å få folk til å tru blindt på at det som er beskrive her er heile sannleiken. «De tre frøknene frue» setter kvinnesaka på spissen og kanskje får ho lesaren til å tenkje over situasjonen ein gong til.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil