Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Innlevering i rettslære

Innlevering i rettslære

Løsning på oppgave om avtalerett. Grunnlag, drøfting og konklusjon. Kar: 5-

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.03.2004
Tema
Jus


5. OKTOBER 2001

 

Oppgave 1

 

Sakens parter:

-    Bokhandler Peder Ås

-    Holm-salg AS Hans Tastad

Påstand/krav:
Peder Ås hevder at han ikke er bundet til kjøpet

Grunnlag:

Bokhandler Peder Ås
Bestillingen er tidsnok trukket tilbake

Vilkår: Avtl § 7, avbestilling (tilbakekalling)

Konsekvens: Avbestillingen er gyldig, da den ble sendt før bestillingen var blitt gjort kjent

Holm-salg AS, Hans Tastad

Avbestillingen ble ikke kjent fordi faksen ikke var bemannet på tidspunktet

   Vilkår: Avtl. § 4, 2. ledd

Konsekvens: Hans Tastad må forstå at faksen er kommet frem kl 1300, dvs før Tastad ble kjent med bestillingen.

Drøfting:

Rettsspørsmålet dreier seg om bestillingen fortsatt er gyldig etter at Peder Ås sendte avbestilling.


 

Holm-salg AS tilbyr over Internett bl.a. CD-spillere der interesserte selv går inn og bestiller. Det foreligger ingen bestillingsfrister.

 

Bokhandler Peder Ås, som er interessert i et av produktene, en CD-spiller, som samlet koster kr 5 200,-. Ås bestiller en via internett den 28. januar kl 23.00. På formiddagen dagen etter angrer Ås, og sender en avbestilling. I følge § 7, må denne ha kommet frem før eller samtidig med at bestillingen gjøres kjent for at den skal være gyldig. Avbestillingen som Ås sender kommer frem på telefaksen hos Holm-salg AS, kl 13.00. Det er før ansatt hos Holm-salg AS, Hans Tastad blir kjent med bestillingen til Ås. Tastad sender en bekreftelse på bestillingen umiddelbart, kl 14.00, altså etter at avbestillingen er ankommet Holm-salg AS.

 

Dagen etter mottar han en e-mail fra Ås der Ås forteller om avbestillingen. Tastad vil imidlertid ikke godta avbestillingen, da han mener at avbestillingen ikke ble lest og blitt gjort kjent med fordi faksen ikke var bemannet pga sykdom. I følge avtl. § 4 andre ledd er en slik avbestilling gyldig fordi den kom frem før bestillingen ble lest. Det må Tastad forstå fordi telefaksen ankommer Holm-salg AS umiddelbart etter at den er sendt, og det skal være dokumentert klokkeslett for når den kom frem. Det er ingenting som tilsier at Ås kunne vite at faksen ikke var bemannet den dagen.

 

Konklusjon:

Avbestillingen er gyldig, og Bokhandler Ås plikter ikke å kjøpe CD-spilleren.

 

 

 

Oppgave 2

 

a) Dette er en frasagnfullmakt, avtl §16. Bjarte Vik skriver en fullmakt som Geir Mortensen får. Den viser han frem til Eva Land ved salget.

 

b) Salg av hytten ekskludert innbo

  

Sakens parter:

-      Selger og fullmaktsgiver Bjarte Vik

-      Kjøper Eva Land

 

Påstand/krav:

Bjarte Vik hevder at han ikke er bundet til salget av hytten "Freden"

 

Grunnlag:

Selger Bjarte Vik

Salget er i strid med de klare beskjedene Geir Mortensen har fått

         Vilkår: Avtl. § 11, 1. ledd

Konsekvens: Fullmektig Geir Mortensen har ikke gått utenfor fullmektigens grenser, da prisen på kr 150 000,- bare er kjent for fullmektig og det kan betraktes som en intern instruks. Kjøper Eva Land var i god tro, hun visste ikke om grensen på

kr 150 000,-.

 

Drøfting:

Rettstvisten dreier seg om Bjarte Vik er bunden til salget av hytten "Freden" på Lillefjell som ble solgt for kr 140 000,-.

 

Bjarte Vik skrev en fullmakt som fullmektig Geir Mortensen mottok, og som han viste frem ved salget. På fullmakten stod det ingenting om pris, og Eva Land var i god tro, se avtl. § 11, 1. ledd antitetisk. Eventuell intern instruks har ingen betydning dersom tredjemann, Land ikke visste om den. Det avgjørende er om salget ligger innenfor fullmakten eller ikke.

 

Fullmakten her går ut på at Mortensen får fullmakt til å selge Viks hytte.

Bjarte Vik hevder at salget er i strid med den interne instruksen, men den instruksen har ingen betydning så lenge kjøper ikke visst noe om den, og det er ingenting som tilsier at Land visste, eller burde visst noe om den. Ut fra avtl. § 11, 1. ledd antitetisk er Vik bunden til salget.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil