Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Løsemidler

Løsemidler

Naturfagsrapport om løsemidler.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
09.02.2004


White-spirit

 

White-spirit er et vanlig løsemiddel som består av en blanding av hydrokarboner fra 15 karbonatomer i kjeder. Det finnes tre ulike typer white-spirit:

  • Regulær
  • Aromatisk
  • Alifatisk
Metanol

Metanol blir noen ganger omtalt som tresprit(også kalt metylalkohol) fordi man tidligere laget denne alkoholen ved tørrdestillasjon av tre. På grunn av navnet tror mange at den inneholder alminnelig sprit og drikker den. Selv om man bare får i seg små mengder metanol kan det føre til blindhet eller til døden. Etter å ha inntatt  metanol er det gjerne et intervall på ca. ett døgn før symptomer inntrer i form av hodepine, brekninger, magesmerter og sterk tørst.

I dag bruker vi metanol isteden for bensin eller som tilsetningsstoff i bensin

 

Etanol

Etanol blir ofte kalt sprit. Brennevin, vin og øl inneholder etanol. Den blir også brukt i industrien men er tilsatt stoffer så den ikke kan drikkes.


For eksempel rødsprit som både inneholder et fargestoff og et stoff som gir stort ubehag hvis du drikker den.

 

Glykol

Glykol er en fargeløs væske med søt smak. Den blir brukt som frostvæske i biler om vinteren i tilegg til å være et løsemiddel.

 

Glyserol

Glyserol er en fargeløs væske og er tyktflytende og smaker søtt. Glyserol lages av fett og blir blant annet brukt i kosmetikk , tannpasta, likør, hud kremer og til og med sprengstoff.

 

Butan og Propan

Butan og propan blir begge brukt som brennstoff for eksempel når vi preparere ski, lager mat på gasskomfyren. Det brukes i primuser og det finnes i lightere. Begge gassene er veldig viktige råstoffer i industrien.

 

Heksan

Heksan er et alkan. Heksan brukes som organisk løsemiddel i blant annet white-spirit.

 

Benzen

Benzen er en hydrokarbonforbindelse som finnes naturlig i råolje og er en viktig råvare for kjemisk industri. Benzen er kreftfremkallende, og raffinerier reduserer derfor innholdet av benzen i drivstoff som blir produsert.

Benzene, er et aromatisk hydrokarbon (Hovedbruksområdet for benzen er som løsningsmiddel og som råstoff i kjemisk industri. Fremstilles på basis av petroleum, tidligere var det vanlig å fremstille benzen fra steinkulltjære.

 

Etan

Etan er en fargeløs væske og gass fra oljefelta i Nordsjøen inneholder  noe etan.

Etan er det nest enkleste hydrokarbon-molekylet.

 

Etanmolekylet er satt sammen av to karbonatom og seks hydrogenatom, og har den kjemiske formelen

Etan kan brukes til å produsere etanol.

 

Stearinsyre

Stearinsyre er en mettet karboksylsyre som har en lang karbonkjede som ikke inneholder noen karbon-karbondobbeltbindinger. Stearinsyre er et fast stoff ved romtemperatur, og smeltepunktet er 70 grader C. Stearinsyre kalles også en mettet fettsyre fordi den ofte finnes i fettstoffer. Palmitinsyre ligner på stearinsyre Stearinlys lages ofte av stearinsyre, palmitinsyre og parafin som smeltes sammen og støpes til ulike former.

 

Eksempler på virksomhet hvor løsemidler brukes.

Avfetting
Billakkering
Bygningsmaling
Båtbygging
Grafisk industri
Herdeplastproduksjon
Industrilakkering
Kjemisk prosessindustri
Kjemiske renserier
Laboratorier
Malingsproduksjon
Maskinreparasjon (avfetting)
Skiproduksjon
Skoproduksjon

 

Skader du får av løsemidler

Nervesellene er bygd opp med en cellemembran av lipid. En stor del av funksjonen, slik som overføring av nerveimpulser, går langs denne membranen. Membranen blir oppløst av løsemiddel og slutter helt eller delvis å fungere. Dette blir opplevd som rus på samme måte som ved nyting av alkohol i fritiden.

 

Ved liten påvirkning av løsemiddel gjennom lang tid vil en del nerveseller i sentralnervesystemet gå til grunne og det oppstår en liten hjerneskade. Dette kaller vi løsemiddelencephalopati. Slike kroniske skader i sentralnervesystemet har ikke evne til å lege eller reparere seg senere.

 

Nervecellene i nervesystemet, slik som nervene ut til hender, føtter og ansikt, kan også bli skadet. Skadene kan bedres helt eller delvis, men dette kan ta fra 1/2 til et helt år etter at eksposisjonen har opphørt.

 

 

benzen

<bilde>

 

propan

<bilde>

 

etan

<bilde>

 

butan

<bilde>

 

oktan

<bilde>


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil