Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Forfølgelsen av jødene

Forfølgelsen av jødene

Tekst om jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig, samt tidligere forfølgelser.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.02.2004


Jødene har også blitt forfulgt før 2. verdenskrig. Natten til 10. november 1938 opplevde jødene noe de aldri hadde opplevd maken til nemlig, den såkalte krystallnatten. Massevis av jødiske forretninger ble ødelagt. Men jødene skulle få oppleve mer. Hitlers "endelige løsning" som han kalte det ble først gjennomført under den 2. verdenskrigen. Den endelige løsning betydde utryddelse av alle jøder. Hitler mente at det bare skulle være de såkalte arierne på jorda. Jødene ble sett på som mindreverdige og snart ble det opprettet masse konsentrasjonsleirer. Den verste var leiren i Auschwitz i Polen. Over 6 millioner jøder ble utryddet under Hitlertiden (1938-1945). Enkelte forskere mener nå i dag at så mange som 7 millioner jøder kan ha blitt drept.

 

Allerede i 1891, før første verdenskrig ble jødene forfulgt. Under den russiske revolusjonen ble mange jøder jaget, hundset og ofte drept. Natt til første påskedag i 1891 ble ca 6000 jøder som bodde i Moskva, lenket og ført ut av byene sine.


 

Boikottdagen

De nazistiske myndighetene arrangerte en landsomfattende boikottdag 1. April 1933. De skulle boikotte alle de jødiske forretningene. Alle jøder som jobbet i stat eller kommune fikk sparken.

 

Nürnberg-lovene

I Nürnberg-lovene fra 1935 stod det blant annet at ekteskap mellom vanlige tyskere og jøder var forbudt. De som nektet å skille seg ble kastet i fengsel. Jøder mistet også retten til å være tyske statsborgere, 600 000 tyske jøder ble fratatt statsborgerskapet 15. september. Tyskerne forbød jødene en hel rekke med yrker, de kunne blant annet ikke bli lærere eller journalister. Ifølge loven ble jødene registrert ut fra om besteforeldrene var jøde. Jødene ble annenrangs borger. De ble mer og mer isolert fra tyskerne.

 

Alle jøder over 6 år ble tvunget til å bære en gul stjerne uten på klærne sine så alle kunne se at de var jøder.

 

Krystallnatten

<bilde>

10. november ble  kalt krystallnatten  fordi alle de knuste rutene så ut som krystaller.

 

I november 1938 ble en diplomat ved den tyske ambassaden i Paris skutt. Morderen var en ung jødisk emigrant hevdet tyskerne. De nazistiske myndighetene brukte denne hendelsen ovenfor alle tyske jøder. I Tyskland ble det satt i gang systematiske ødeleggelser av jødiske forretninger og synagoger, og over hundre jøder ble drept og tusenvis ble sendt til konsentrasjonsleirer. Til sammen var det over 7000 jødiske forretninger som ble utsatt for innbrudd og plyndring. Det var natt til 10. november 1938 at dette skjedde. Denne natten ble kalt krystallnatten, fordi alle de knuste vinduene i de jødiske forretningene så ut som krystaller.

 

 

Hitler til makten

 

Hitler skrev "Mein kampf" da han satt i fengsel. Egentlig skulle han sone i 5 år, men satt bare inne i  9 måneder. Boken ble nazistenes bibel. Hitler og nazistene vurderte en person etter hvilken rase de kom fra. Nazistene mente den flotteste rasen med høyest rang var arierne. Og nederst på rangstigen kom jødene. Nazistenes oppfatning av jøder var at de var mindreverdige. Hitler ville utrydde alle jøder og det kalte han "den endelige løsning". Først under 2. verdenskrig bestemte Hitler seg for systematisk å utrydde alle jøder i Europa.

 

I 1920 - 1930-årene var det mange som ikke tok Hitlers jødehat alvorlig. Det viste seg etter hvert at han mente hvert ord han sa. Det bodde det ca. en halv million jøder i Tyskland.

 

Konsentrasjonsleirene

Da Hitler kom til makten i 1933, ble de første tyske konsentrasjonsleirene opprettet. Under krigen ble det opprettet enda flere konsentrasjonsleirer. De ble opprettet i Tyskland og land Tyskland hadde okkupert. I sommeren 1941 hadde tysk industri fått fram en ny og effektiv gasstype. Gasstypen var Zyklon B. Gassen ble for første gang prøvd i Auschwitz. Den ble prøvd på 250 pasienter fra konsentrasjonsleirsykehuset og på 600 russiske krigsfanger som var enten jøder eller kommunister. De ble på kort tid gasset i hjel. I 1942 døde 60 % av fangene. 

 

<bilde>

Auschwitz: Mange kvinner og barn som kom til konsentrasjonsleiren ble ofte sendt rett i gasskammeret.

 

Jøder som ble  plaget av tyske soldater måtte gjøre det de tyske soldatene ba dem om for å ikke bli drept. Her må jødene i Østerrike skrubbe gaten,  mens tyske soldatene ler av dem:

<bilde>

 

Etter at Tyskland hadde erobret Polen og andre land i øst med store jødiske befolkningsgrupper, beordret Hitler masseutryddelse av jødene der. Jøder som rømte fra transporten til konsentrasjonsleirene i Polen ble slått i hjel av polske bønder eller overlevert til Gestapo. Gestapo var Tysklands hemmelig politi under krigen.

 

I 1941 fikk SS-generalen Reinhardt Heydrich i oppdrag om å lage et forslag til "løsningen av jødeproblemet". I januar 1942 ble forslaget lagt fram på en konferanse i Berlin. Forslaget gikk ut på å drepe alle jøder. Det ble vedtatt.

 

Jøder fra hele Europa ble sendt i godsvogner til konsentrasjonsleirene. Da de ankom konsentrasjonsleirene, ble de sortert. De sterkeste ble brukt til arbeid, men kvinner, barn og de gamle gikk rett i gasskamrene.

 

Da jødene kom for å "bade" som tyskerne kalte det, kom de først til et avkledningsrom der det hang mange plakater på forskjellige språk. Det stod at de skulle legge klærne pent sammen og knytte sammen skoene. Det stod også at etter badet skulle de få varm kaffe. Fra avkledningsrommet gikk de inn i "badet". Med en gang alle kom inn ble døren lukket og det kom gass ut fra dusjer og ventilasjons anlegg.

 

Jødedrap i Warszawa 19. april 1943 

Da nazistene overfalt Polen i 1939 ble 450 000 jøder tvunget inn i gettoen i Warszawa. Gettoen ble den mest kjente. Gettoer var et sted der alle jøder ble sperret inne for å være skilt fra resten av byen. 19. april 1943 ble 40 000 jøder myrdet av tyske soldater. Sener ble mange av de jødene som var igjen sendt til forskjellige bestemmelsessteder. Tyskerne gikk etterpå til angrep på de 60 000 jødene som var igjen. Jødene prøvde å gjøre motstand, men til ingen nytte.

 

Her blir jødenedrivet ut av gettoen i Warszawa etter opprøret i 1943:

<bilde>

 

Jødene i Warszawa gjorde opprør i 1943 da de skjønte hva som kom til å skje med dem, de fikk liten hjelp fra den polske hjemmefronten. I 1944 ble det gjort det samme i resten av byen, men tyskerne klarte først etter hardere kamper å slå det ned.

 

Jøder fikk dårlig behandling fordi de var jøder. Og de fikk skylden for alt mulig siden de var jøder.

 

Nazistenes mål var å drepe alle jøder. Man regner med at 6 millioner jøder ble drept, av dem var 1 million barn. Enkelte forsker mener nå at det var så mange som 7 millioner jøder som døde.

 

 

Jødene i Norge

 

I Norge bodde det 1800 jøder før 2. verdenskrig. De aller fleste bodde i Oslo-området og i den jødiske menighet i Trondheim. Det ble ikke gjennomført jødegettoer i Norge fordi det var så få jøder her. Enkelte jøder kom hjem igjen til Norge fordi de trodde de kunne være trygge. Tryggheten varte bare i et år før den jødiske menighet i Trondheim måtte gi fra seg navneliste over medlemmene i menigheten. Tyskerne skaffet seg også oversikt over all jødisk eiendom. Mange jøder prøvde å flykte fordi forholdene ble for vanskelige, ca. halvparten greide det, men det var mange som fortsatt ble her fordi de hadde en optimistisk tro. De trodde at det snart ville skje noe som kom til å lede landet til frigjøringen. Mange jøder ble forferdelige redde da tyskerne angrep Norge 9. april 1940.


 

I tyskokkuperte land ble deportasjoner og massearrestasjoner av jøder oftest gjennomført av tyskerne selv, men i Norge samarbeidet tyskerne med Vidkun Quisling og hans parti Nasjonal Samling (NS). NS gikk først til angrep på jødene. Jødene måtte gi fra seg radioene sine et år før nordmennene måtte. En del politimenn i Norge advarte jødene før de kom og tok dem, men de fleste gjorde jobben uten å protestere. Over halvparten av Norges politimenn var medlemmer av Nasjonal Samling (NS).

 

<bilde>

Donau: Det Tyske skipet Donau  på vei til konsentrasjonsleiren i Auschwitz med norske jøder.

 

I januar 1942 ble det bestemt at det skulle stemples en J på alle jødiske legitimasjonskort.  Dette førte til at alle jøder i Norge ble grundig registrert. Registreringen ble brukt da jødeforfølgelsene startet på alvor høsten 1942.

 

26. oktober 1942 ble norske jødiske menn arrestert og en måned senere 25. november ble kvinner og barn arrestert. 26. november ble 530 menn, kvinner og barn jaget om bord i det tyske skipet "Donau". Reisen var forferdelig. Da de kom fram, ble mange slått og stuet sammen i godsvogner. Da toget var framme i Auschwitz, stod det tyske vakter med pisker og køller og slo løs på dem. Så ble de stilt på to rekker den ene var for kvinner, barn, menn som ikke kunne arbeide og menn over 50 år. I den andre rekken var arbeidsføre menn. Sener ble det sendt mindre transporter med jøder. Til sammen var det 759 jøder fra Norge som ble sendt til konsentrasjonsleirer, men det var bare 25 av de norske jødene som overlevde.  

 

Etter massearrestasjonene i 1942 ble situasjonen kritisk for dem som hadde unngått å bli arrestert og som fortsatt var her i Norge. Det ble organisert en masseflukt til Sverige. Det var ca halvparten av de norske jødene som greide å flykte til Sverige under krigen. De ble hjulpet av nordmenn som var med i motstandsbevegelsen. De aller fleste jødene som flyktet til Sverige kom tilbake etter krigen, men de kom ofte tilbake til ødelagte hus eller leiligheter. Alt jødene hadde eid hadde blitt beslaglagt.

 

Jødene i andre land

Det var nederlendere, dansker og finner som satte mest inn for å hjelpe jødene. Nederlenderne gikk til folkestreik mot arrestasjonen av jøder, men de kunne ikke hindre at massevis av jødene ble tatt. Finland på sin side var alliert med Tyskland. De nektet å utlevere jødene sine. I Danmark var det den danske motstandsbevegelsen som klarte å redde nesten alle de danske jødene under krigen. De danske jødene klarte å komme seg over til Sverige i småbåter. Det var ca. 8000 jøder i Danmark.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil