Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Frelse i Islam og Kristendom - to sider av samme sak?

Frelse i Islam og Kristendom - to sider av samme sak?

Alt du trenger å vite om frelse i islam og kristendom.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
08.12.2003


Både kristendom og islam kommer fra en felles tradisjon, jødedommen.
Derfor er det mange likhetstrekk i de to religionene, og de har mange felles profeter.

Men de skiller imidlertid lag flere steder, blant annet når det gjelder frelse.

Generelt sett er det to veier til frelse i alle verdensreligionene: Gjennom NÅDE og/eller HANDLING.

I kristendommen fører synder til at du blir atskilt fra Gud, og det holder å tro på Jesus for å få tilgivelse og bli frelst. I Bibelen står det at mennesket umulig kan leve opp til det som regnes for Guds perfekte vilje, og derfor tok Jesus på seg våre synder for at vi kan bli frelst kun ved å tro. Syndene våre fører ifølge de kristne til kjærlighetsløshet, urettferdighet og overgrep. Dette gjør at du blir fratatt muligheten til evig liv sammen med gud og for å komme ut av den situasjonen må du frelses.

 

Frelsen innebærer for det første tilgivelse for alle overgrep mennesket har gjort seg skyldig i, både som menneske og en del av menneskeheten. De kristne mener at ingen mennesker klarer å bli fri for synd i løpet av et liv på jorden, men at det er en nødvendig livstilstand.


 

For det andre innebærer frelsen et nytt liv. Den Hellige Ånd gir mennesket en kraft som gjør det lettere å stå imot syndenes nedbrytende krefter. Denne prosessen blir gjort ferdig etter døden, og mennesket blir skapt på ny i oppstandelsen i paradis. Samtidig fastholder kristendommen at sjel og kropp er en udelelig enhet, også etter døden.

 

Enkelte kristne har opp gjennom historien hevdet troen på at alle til slutt vil oppnå frelse. Dette gjelder særlig innen østeuropeiske kirker.

 

I islam er det kombinasjonen av Allahs nåde og menneskets handling som avgjør skjebnen. De tror at mennesket er skapt av Allah og at de er hans stedfortreder på jorden. Muslimene tror at mennesket er svakt og trenger veiledning fra koranen og de muslimske lovene, kalt sharia, for at de på dommedag skal få gode handlinger veid opp mot de dårlige, og Allah bestemmer om vedkommende skal få plass evig i Paradis eller fortapelse.

 

Hvis vi tar for oss en av de 5 grunnpilarene i Islam, bønn, ser vi at muslimene ikke blir frelst hvis de ikke tror på en gud. (De må jo ha noen å be til) Dette er det eneste likhetstrekket mellom disse 2 religionene når det gjelder frelse.

 

I sosial og rettslig sammenheng er kvinnen underordnet mannen, men når det gjelder frelse er de sidestilt.

 

Muslimene anerkjenner Jesus som en hellig mann, men benekter at han var Guds sønn, og stiller han bare i rekken av andre profeter i jødisk/islamsk tradisjon.

 

Hvis vi tar utgangspunkt i at de troende baserer troen sin på det som står i de hellige skriftene, Koranen og bibelen, så ser vi at det er her forskjellene mellom kristendom og islam kommer fra.

Noen muslimer tror at de ved å dø i kamp for Allah er sikret frelse. De finner støtte for dette i enkelte vers i Koranen, men de fleste muslimer er uenige i dette.

I Bibelen står det: "gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler." Dette har då de kristne tolket som at Gud vil at kristne skal misjonere, og det har fått til tider blodige resultater i både Afrika, Amerika og Asia. Muslimene har ikke en slik misjonstanke, trolig fordi at det ikke står noe om det i Koranen.

 

Begge disse religionene har forskjellige regler for hva som er å synde. I kristendom er det ”De 10 bud” som gjelder:

 

- Du skal ikke ha andre guder enn meg.

- Ikke misbruke herren din guds navn.

- Holde hviledagen hellig.

- Hedre din far og mor.

- Ikke slå i hjel.

- Ikke bryte ekteskapet.

- Ikke stjele.

- Ikke vitne falskt mot din neste.

- Ikke begjære din neste hustru.

- Ikke begjære noe som hører din neste til.

 

Muslimene har litt andre ting å forholde seg til. De kan ikke spise svinekjøtt eller blodholdig kjøtt, og ikke bryte ”de 5 søylene” som er:

 

- Si fram trosbekjennelsen; (det finnes ingen gud uten allah og Muhammad er hans profet).

- Rituell bønn 5x daglig vendt mot mekka.

- Velferdsbidrag.

- Faste i måneden ramadan der de må holde seg borte fra mat, drikke og seksualliv.

- Pilgrimsferd til mekka minst en gang i livet.

 

For å oppsummere kort og greit er altså de kristnes frelse å tro på Jesus og synde minst mulig, mens muslimenes frelse går ut på å følge levereglene i koranen og ha flere gode enn dårlige handlinger.

 

Konklusjonen min blir da at frelse i kristendom og islam har en likhet, troen på en gud. Ulikhetene er mange.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil