Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fornavn - Del II

Fornavn - Del II

Særemne om fornavn og navnets betydning. Del II

Sjanger
Særemne
Språkform
Bokmål
Tema
Språk


Tilbake til Del I

JENS PETTER

 

På dette navnet er det ikke mye som står om det som dobbeltnavn, så jeg tar navnene også hver for seg.

 

Jens

 1. Jens er en dansk form av Johannes, kanskje fra tysk. Brukt siden 1300-tallet, populært i vårt århundre. Svært vanlig i Danmark, der Jensen er det mest utbredte slektsnavnet. Johannes kommer fra gresk ´Gud er nådig´. Den store utbredelsen kommer fra døperen Johannes.
 2. I Norge er det 8330 gutter/menn som har Jens som eneste eller første fornavn.
 3. I 1997 var det 112 guttebarn som ble døpt Jens.
 4. Rundt 1880 hadde navnet sin topperiode, sank så nedover, men er nå på vei opp igjen.
 5. Pr. 1/1 1998 lå Jens på 77.plass over de 100 vanligste guttenavn i Norge, men ikke inne på Topp 15 lista i Oppland.
 6. Jens har aldri vært på Topp 10 over de mest vanlige navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Jens er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998.
 8. Jens er mest brukt i Nord-Trøndelag.
 9. Betyr: (av Johannes) `Gud er nådig`
 10. Navndag: 24.september
 11. Kjente personer med navnet: Jens Stoltenberg.
 12. Forbindelse til navnet: - "Pikenes JENS" – et uttrykk for en som er svært omsvermet av jentene JENS Veimand (sang om gutter)
 13. Gudfryktighet ble gjerne uttrykt i opprinnelige utenlandske(kristne) navn. Et av de er Jens.

 

****************************************************************

 

Petter

 1. Petter er et nordisk navn av latin Petrus´stein, berg´, alt i norrønt Pétr. Utbredt i Norge etter påvirkning fra det engelske og tyske Peter.
 2. I Norge er det 9333 gutter/menn som har Petter som enste eller første fornavn.
 3. I 1997 var det 233 guttebarn som ble døpt Petter.
 4. Rundt 1880 hadde Petter sin topperioden, var rundt 1940 på bunn, og er i dag snart oppe i samme antall som i sin topperiode.
 5. Pr. 1/1 1998 lå Petter på 69.plass over de 100 vanligste guttenavn i Norge, men er ikke inne på topp 15 i Oppland.
 6. Petter har aldri vært blant de 10 mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Petter ligger på 12.plass på lista over de 100 mest vanlige andrenavn i dobbeltnavn. Det er 11447 gutter/menn som har Petter som andre fornavn.
 8. Petter er mest populært i Sør-Trøndelag.
 9. Betyr: Stein
 10. Navndag: 29.juni 29.juni er også Persok. Apostlene Peters og Paulus´ martyrdød har gitt navn til dagen. Var ofre for keiser Neros kristenforfølgelse. Paulus ble halshugget, Peter korsfestet i år 67 e. Kr. I Norge har dagen også vært kalt Petersmesse og Peter med gullnøkkelen (til himmelriket).
 11. Kjente personer med navnet: Petter Belsvik
 12. Forbindelse til navnet: PETTER sin bil den har punktert(sang om gutter) Lille PETTER edderkopp……..

 

Jens Petter

 1. Det er 568 gutter/menn i Norge som heter Jens Petter.
 2. Det ligger på 95.plass over de 100 vanligste dobbeltnavnene til gutter pr.1/1 1998.

STINA

 

 

 1. Stina er et svensk navn. Det er en kortform av navn på –stina (Kristina o.fl.). Har vært et motenavn de siste tiårene.
 2. I Norge er det 996 kviner/jenter som har Stina som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 21 jentebarn som ble døpt Stina.
 4. Rundt 1980-1990 hadde navnet sin topperiode, og er nå på vei ned igjen.
 5. Pr. 1/1 1998 var ikke Stina inne blant de 100 vanligste jentenavnene i Norge, og ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Stina har aldri vært blant de 10 mest valgte jentenavn i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Stina ligger ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998.
 8. Stina er mest populært i områdene nære svenskegrensa.
 9. Betyr: kommer fra Kristina, som betyr `kristen`
 10. Navndag: 5.desember (det er egentlig Stine og Ståle som har navndag 5.12, men Stina blir ofte slått sammen her siden navnet ikke har en egen navndag.
 11. Kjente personer med navnet: ingen
 12. Forbindelse til navnet: Stina i "Vi på Saltkråkan"

 

 

MORTEN

 

 

 1. Morten er et dansk navn, som er en form av Martin, som igjen er kortform av latin Martinius, avledet av navnet på krigsguden Mars. Morten kommer altså av navnet Mars. Navnet ble tidlig lånt fra dansk, og er nå et mer nordisk navn.
 2. I Norge er det 21604 gutter/menn som har Morten som eneste eller første fornavn.
 3. I 1997 var det 182 guttebarn som ble døpt Morten.
 4. Morten var populært fra 1950-årene, og hadde rundt 1970 sin topperiode, hvor 2,3% av alle gutter som ble født, ble døpt Morten. Fra 1970 har det gått nedover med navnet.
 5. Pr. 1/1 1998 lå Morten på 16.plass over de 100 vanligste guttenavn i Norge, men var ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Morten var fra 1958-1987 inne på Topp 10 over de mest valgte navnene i ale de årstallene. I 1974 var Morten det tredje mest valgte navnet.
 7. Morten ligger på 24.plass på lista over de 100 mest vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998. Det er 6857 gutter/menn som har Morten som andre fornavn.
 8. Morten er mest populært i Rogaland og Sør-Trøndelag.
 9. Betyr: finnes ingen betydning på navnet, men det stammer fra krigsguden Mars
 10. Navndag: 11.november Mortensmesse kalles denne dagen, og er til minne om Martin av Tours, fransk biskop og helgen, som døde i år 397. St. Martin skal ha vært vernehelgen for tiggere og syke. Skikken med å spise gås til Mortensmesse kommer antagelig fra Danmark.
 11. Kjente personer med navnet: Morten Harket
 12. Forbindelse til navnet: MORTEN er en av de åtte ungene i "Mormor og de åtte ungene".

HILDE

 1. Hilde er en yngre, særlig dansk form av Hilda. Svært populært siden 50-åra med en topp rundt 1970. Hilde er etter hvert blitt et mer nordisk navn. Hilde er et nordisk navn med stigende popularitet. Det har vært mindre brukt før, men blir mer og mer populært nå. Hilde og Hilda kommer fra gammelengelsk hild, tilsvarende norrønt hildr, som betyr strid, også navnet på en av vulkrjene.
 2. I Norge er det 18294 kvinner/jenter som har Hilde som eneste eller første fornavn.
 3. I 1997 var det 87 jentebarn som ble døpt Hilde.
 4. Rundt 1970 ble 2,2% av alle som ble født, døpt Hilde. Etter 1970 har Hilde hatt en nedgang.
 5. Pr. 1/1 1998 lå Hilde på 14.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, men var ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Fra 1958-1979 var Hilde på Topp 10 over de mest valgte navnene i Norge. Høyest i 1960-årene, da navnet ofte lå på 2.plass.
 7. Hilde er ikke på lista over de 100 mest vanlige andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998.
 8. Hilde er mest populært i Vest-Agder.
 9. Betyr: strid
 10. Navndag: 15.desember
 11. Kjente personer med navnet: Hilde Hummelvold
 12. Forbindelse til navnet:
 13. Hilde beskriver egenskaper som styrke, dristighet, makt, strid og kampmot.

 

 

JEPPE

 

 

 1. Jeppe er dansk kortform av Jakob. Jakob kommer fra hebraisk. Betydningen er uviss, kanskje ´må Gud verne´.
 2. I Norge er det 104 gutter/menn som har Jeppe som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 7 guttebarn som ble døpt Jeppe.
 4. Rundt 1970 hadde navnet en bitteliten opptur.
 5. Pr. 1/1 1998 lå ikke Jeppe på lista over de 100 vanligste guttenavn i Norge, og ikke på Topp 10 i Oppland.
 6. Jeppe har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Jeppe ligger ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
 8. Det finnes ingen opplysninger om i hvilket område navnet er mest populært.
 9. Betyr: muligens `Gud må verne`
 10. Navndag: har ikke navndag
 11. Kjente personer med navnet: ingen
 12. Forbindelse til navnet: -"Folk sier at Jeppe drikker, men sier ikke hvorfor Jeppe drikker". Fra Holbergs "Jeppe på Bierget".

 

 

CECILIE

 

 

 1. Cecilie er et latinsk navn av det romerske slektsnavnet Caecilius ´blind´. Kjent siden 900-tallet. Brukt i Norge siden 1100-tallet. Særlig populært etter 1970. Kortformer er Silje og Sille. Norsk form er Sissel. Kjæleform Sissi.
 2. I Norge er det 7554 kvinner/jenter som har Cecilie som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 182 jentebarn som ble døpt Cecilie.
 4. Rundt 1970 hadde navnet sin topperiode, og har de siste årene hatt en nedgang. I 1970-årene ble 1,1% av alle jentebarn som ble født, døpt Cecilie.
 5. Pr.1/1 1998 lå Cecilie på 80.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, men var ikke på Topp 10 i Oppland.
 6. Cecilie har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Cecilie ligger på 25.plass på lista med de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998. Det er 5593 jenter/kvinner som har Cecilie som andre fornavn.
 8. Cecilie er mest brukt i Finnmark.
 9. Betyr: blind
 10. Navndag: 22.november
 11. Kjente personer med navnet: Cecilie Leganger
 12. Forbindelse til navnet:
 13. Cecilie er et "Overklasse"-navn. Det vil si stort sett gamle klassiske navn som har vært brukt av kongelige og adelige.

 

 

SIGBJØRN

 

 

 1. Sigbjørn er et nordisk navn som betyr seier og bjørn. Utbredt i vårt århundre.
 2. I Norge er det 2024 gutter/menn som har Sigbjørn som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 17 guttebarn som ble døpt Sigbjørn.
 4. Rundt 1945 hadde navnet en liten topperiode, hvor 0,1% av alle guttebarn som ble født, ble døpt Sigbjørn.
 5. Pr. 1/1 1998 lå ikke Sigbjørn på lista over de 100 vanligste guttenavn i Norge, og heller ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Sigbjørn har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Sigbjørn ligger ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998.
 8. Sigbjørn er mest populært i Rogaland.
 9. Betyr: seier og bjørn.
 10. Navndag: 15.februar
 11. Kjente personer med navnet: Sigbjørn Bernhoft Osa, Sigbjørn Johnsen
 12. Forbindelse til navnet:
 13. Sigbjørn er et navn med opphav i dyreverdenen.

 

 

HEIDI

 

 

 1. Heidi er en tysk kortform av Adelheid. Sjelden frem til krigen, populært de siste tiårene med en topperiode rundt 1970. heid betyr ´art´. Heidi var et av de mest populære utenlandske navnene i 1980-årene.
 2. I Norge er det 15444 kvinner/jenter som har Heidi som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 79 jentebarn som ble døpt Heidi.
 4. Rundt 1970 hadde navnet sin topperiode, men er nå langt nede igjen i populariteten. I 1970 ble 2,5% av alle jentebarn som ble født, døpt Heidi.
 5. Pr.1/1 1998 lå Heidi på 24.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, men ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Heidi var fra 1961 til 1978 inne på Topp 10 i nesten alle årstall, på lista over de mest valgte navnene fra 1880 til i dag.
 7. Heidi er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.10.29
 8. Heidi er mest populært i Vestfold og Telemark.
 9. Betyr: lys
 10. Navndag: 4.juni
 11. Kjente personer med navnet: Heidi Sundal
 12. Forbindelse til navnet: Heidi-bøkene av J.Spyri
 13. Heidi er et navn som beskriver skjønne, vakre kvinner.

 

 

TORGEIR

 1. Torgeir er et nordisk navn, som kommer av gudenavnet Tor. Fra norrønt porgeirr, sammensatt av Tor og spyd. Vanlig i norrøn tid, senere mange former. Den siste tiden har Torgeir vært vanlig.
 2. I Norge er det 3607gutter/menn som har Torgeir som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 16 guttebarn som ble døpt Torgeir.
 4. Rundt 1965 hadde navnet sin lille topperiode.
 5. Pr.1/1 1998 lå ikke Torgeir på lista over de 100 vanligste guttenavn i Norge, og heller ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Torgeir har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Torgeir ligger ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
 8. Torgeir er mest populært i Nord-Trøndelag.
 9. Betyr: Tors spyd, for geir het gudens spyd
 10. Navndag: 13.oktober
 11. Kjente personer med navnet: Torgeir Brantzæg
 12. Forbindelse til navnet:
 13. Torgeir er et navn som beskriver krigsutstyr og våpen.

 

CATHRINE

 1. Cathrine er et gresk navn, og en form av Katrine, som igjen er en form av Katarina. Noe brukt fra 1900, svært populært de siste tiårene, særlig i formen Cathrine. Cathrine er et navn som omhandler Gud eller beskriver menneskelige egenskaper. Opprinnelsen menes å være det greske Aikatherine, av Katharòs – ren.
 2. I Norge er det 6239 kviner/jenter som har navnet Cathrine som første eller eneste fornavn.
 3. I 1997 var det 82 jentebarn som ble døpt Cathrine.
 4. Rundt 1975 og 1985 hadde Cathrine sine topperioder.
 5. Pr 1/1 1998 lå Cathrine på 96.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, men ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Cathrine har aldri vært inne på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag. Men Katrine har flere ganger vært på lista.
 7. Cathrine ligger på 54.plass på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998. Det er 2878 kvinner/jenter som har Cathrine som andre fornavn.
 8. Cathrine er mest populært i Østfold.
 9. Betyr: ren
 10. Navndag: 25.november Navnedagen er Karimesse, en minnedag for den hellige Katarina av Alexandria, som i år 313 ble lagt på steil og hjul etter ordre fra keiser Maximinus. Hun er filosofiens og lærerstandens skytshelgen.
 11. Kjente personer med navnet: Cathrine Knudsen
 12. Forbindelse til navnet:
 13. Cathrine er et "overklasse"-navn, et kongelig navn og et populært utenlandsk navn. Cathrine blir noen ganger forkortet til Cath.

ØYSTEIN

 

 

 1. Øystein er et særnorsk navn, fra norrønt Eysteinn. Navnet er sammensatt av ey-(øy eller fra urnordisk auja=lykke) og steinn(sten). I eldre tid skrev man mest Esten eller Østen, i dag mest Øystein. Andre former er Øistein og Eystein. Navnet har vært populær i hele århundret. Øystein er et navn med stabil popularitet. Det har vært populært i mange generasjoner, og man regner med at det kommer det til å fortsette å være.
 2. I Norge er det 11458 gutter/menn som har Øystein som eneste eller første fornavn.
 3. I 1997 var det 74 guttebarn som ble døpt Øystein.
 4. Rundt 1980 hadde navnet topperioden sin, og er litt på vei ned igjen, men fortsatt stabil.
 5. Pr. 1/1 1998 lå Øystein på 46.plass over de 100 vanligste guttenavn i Norge, men var ikke på Topp 15 i Oppland.
 6. Øystein har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
 7. Øystein er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
 8. Øystein er mest populært i Sogn og Fjordane.
 9. Betyr: lykke, gave og stein. Noen sier også at det er lykkestein.
 10. Navndag: 26.januar 26.januar (navnedagen) er oppkalt etter erkebiskop Eystein Erlendsson av Nidaros, som døde i 1188.
 11. Kjente personer med navnet: Øystein Sunde
 12. Forbindelse til navnet: Øystein i "Lille Lørdag"
 13. Øystein er et av mange navn som går under navn med betydningen stein eller malm.
... til Del III

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil