Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fornavn

Fornavn

Særemne om fornavn og navnets betydning.

Sjanger
Særemne
Språkform
Bokmål
Tema
Språk

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

INNLEDNING S. 3
MOTER S. 4
NAVNEMOTER S. 5
NAVNENES BETYDNING S. 8
NAVNEMOTER OG POPULARITET S. 14
POPULÆRE NAVN S. 15
OM OPPHAVSRETT OG IMPORT S. 16
SPESIALTOLKNING S. 19
Mari S. 20
Knut S. 21
Åse S. 22
Jens Petter S. 23
Stina S. 25
Morten S. 26
Hilde S. 27
Jeppe S. 28
Cecilie S. 29
Sigbjørn S. 30
Heidi S. 31
Torgeir S. 32
Cathrine S. 33
Øystein S. 34
DE 100 MEST POPULÆRE….. S. 35
NAVNENE I KLASSEN MIN S. 38
TI PÅ TOPP 1880 – 1997: GUTTENAVN S. 39
TI PÅ TOPP 1880 – 1997: GUTTENAVN S. 40
NOEN UNDERLIGE NAVN SOM ER GODKJENT S. 41
ETTERORD S. 42
KILDER S. 43

 

 

INNLEDNING

 

Et fornavn skal først og fremst skille en person fra andre. Fornavnet har altså en individualiserende funksjon; det skal gi individet særpreg og skille det fra de andre i familien. Nå er det selvfølgelig ikke "nok navn til alle" og de fleste av oss går derfor rundt med samme fornavn som hundrevis eller tusenvis av andre. Men til tross for at vi deler fornavnet med mange andre, er det likevel en viktig del av vår sosiale identitet eller selvbilde. Og kanskje er det særlig viktig i være dager, hvor vi alle i økende grad er "på fornavn" med hverandre.

 

Hvor mange fornavn er det så å velge mellom? Det er det ikke mulig å gi noe enkelt og presist svar på. Det kommer an på hvordan man teller…….det er jo tusenvis av dobbeltnavn man kan sette sammen til, og da blir det ekstra mange, og det finnes også mange skrivemåter på forskjellige navn, som Christian og Kristian og Cathrine, Catrine, Kathrine og Katrine.

 

Mange ønsker å vite om de er den eneste med et bestemt navn. Av hensyn til personvernet kan Statistisk sentralbyrå ikke oppgi dette. Hvor vanlig er det å være alene om navnet sitt? I det sentrale personregisteret finnes alle fornavn, mellomnavn og etternavn. Det er en del skrivefeil og misforståelser. Men hvis vi tar alle navn, og se etter identisk like oppføringer, finner vi at 20,5% av kvinnene og 25,6% av mennene har en eller flere navnesøstre/brødre. Med andre ord er de fleste av oss alene om navnet sitt. Ca en tredel av dem som deler,

 

deler navn med bare en person. Lenger bak er det en oversikt over navnene til alle i klassen min, og hvor vanlige deres navn er.

 

 

MOTER

 

Fornavn og moter

 

"Navnet skjemmer ingen" heter det. Likevel legger vi mye arbeid og overveielse i å finne et passende navn. Navnevalg er for de fleste foreldre en prosess hvor mange ulike hensyn spiller inn. På den annen siden ønsker mange å gi barnet et navn som ikke er helt vanlig og som skiller det fra andre barn. På den annen side ønsker de fleste å unngå de svært sjeldne og eksotiske eller eksentriske navnene.

 

Hvert år velger foreldrene til omtrent halvparten av barna de samme 50 mest brukte navnene. Noen år senere er det så helt andre navn som er på topp, noe som indikerer at valg av navn i stor grad er motepreget.

 

Denne opphopningen omkring enkelte navn betyr selvfølgelig ikke at foreldre bevisst og med vilje velger de mest populære navnene til barna. Blant annet fordi det er jo vanskelig å ha oversikt over hvilke navn som for tiden er mest i vinden. Hver for oss tror vi kanskje tvert imot at vi har valgt et spesielt og ikke altfor vanlig navn. Først når barnet begynner i barnehagen eller på skolen, viser det seg at de fleste av oss ubevisst har vært preget av de samme strømninger i tiden. Navnemoter oppstår – som de fleste andre moter – i skjæringspunktet mellom tradisjon og nyskaping, mellom konformitet og originalitet. Men til forskjell fra andre moteobjekter – som klær, musikk eller biler – som selges og kjøpes på et marked, er et fornavn på samme tid både obligatorisk og gratis. I denne motekarusellen kan vi derfor alle delta på like vilkår, uten å måtte ta hensyn til om lommeboka tåler det.

 

Navnene har ikke bare en bruksverdi, men også en symbolverdi. Det beste eksempelet på dette er bruken av navnet Fred i 1945.

 

De lange bølger

 

Som de fleste andre moter, er også navnemotene sykliske, de går i bølger. Navn "fødes", deretter øker og kulminerer bruken, for deretter å avta og flate ut. Noen navn dør nesten, mens andre blir liggende i en slags dvale og venter på en ny renessanse. En forklaring på disse bølgene kan rett og slett være slitasje, de mest populære navnene blir etter hvert utslitt.

 

Hvor kommer motenavnene fra og hvordan spres de?

 

Om vi sammenligner de mest populære navnene i 1997 med en tilsvarende liste fra for eksempel begynnelsen av 1970-årene, finner vi at flertallet av dagens navn er nye i den forstand at de ikke var blant de mest populære for vel 20 år siden. Men vår tids navn er jo sjelden "nye" i den forstand at de aldri har vært brukt før, ganske enkelte fordi det ikke lages nye navn.

 

Noen motebølger er forholdsvis lette å forklare fordi de åpenbart knytter an tilkjente enkeltpersoner – kongelige, idrettsstjerner, filmstjerner og romanfigurer – og innebærere en form for oppkalling. En annen ting er at alle de mest populære jentenavnene de siste årene begynner på C, Cecilie, Camilla, Cathrine, Caroline, Celine, Charlotte.

 

Det er vanskelige å forklare hvorfor bestemte navn blir populære og slike motebølger oppstår. Derimot går det an å si litt om hvordan de oppstår. På samme måte som når det gjelder andre moter, er det ofte ressurssterke eller prestisjefylte personer, grupper eller miljøer som først tar "nye" navn i bruk og fungerer som trendsettere. Når det gjelder navnemoter synes Oslo og Bærum å være toneangivende, mens resten av landet følger etter noen år senere.

 

 

NAVNEMOTER

 

Andreas og Ingrid var de mest populære navnene i fjor. Begge har lenge markert seg i teten. Årets overraskelse var Markus/Marcus, som klatret opp fra ellevte til andre plass på listen. Julie, som var på topp i 1996, falt imidlertid tilbake fire plasser.

 

<bilde>

 

Med noen unntak er de mest brukte navnene i 1997 de samme som har vært på topp i en årrekke. Andreas har i ti år på rad vært blant de fem mest brukte fornavnene. De fire guttenavnene Andreas, Kristian, Martin og Kristoffer har i fem år delt de fire første plassene. Framgangen for Ingrid fortsetter også, etter en femteplass i 1996. Nå topper navnet foran Ida. Årets andre overraskelse var Thomas. Etter en stabil tilbakegang i flere år, kom Thomas tilbake på en sjetteplass i 1997.

 

<bilde>

 

 

 

Bente og Jan i glemmeboka

 

Topplisten fra 40 år tilbake er helt byttet ut. Anne, som var på topp i én generasjon, er nå nummer 29. Samtidig er det nesten ingen som heter Bente, Inger, Marit eller Kari. Guttenavnene er mer robuste, men likevel er ingen toppnavn fra 1960 blant de 40 mest brukte i dag. Dette gjelder for eksempel Jan, Bjørn, Per, Geir og Tor.

 

120-årsbølgen

 

Navneforskere påstår at navnemotene går i bølger og at det er om lag 120 år mellom toppene. Navnene som er på topp i 1997 illustrerer dette. Gamle navn kommer igjen, men de er langt mer populære i dag enn sist de ble brukt. Andreas var for eksempel blant de aller mest brukte i forrige århundre, for så nesten å forsvinne. I dag er Andreas helt på topp igjen, og blir brukt i langt større grad enn før. Markus var også mye brukt før, og kommer nå igjen. Det samme gjelder Ida. Ingrid viser derimot et mønster som er helt unikt. Bølgen er tydelig, men forrige topp var rundt 1920. Hvorfor navnet kommer så raskt tilbake, er uvisst.

 

På 1800-tallet dominerte Peder totalt, for så å være nesten borte i en årrekke. De siste 20 årene har Peder klatret langsomt oppover og er nå nummer 86. Om nye 20 år blir kanskje Peder like vanlig som det engang var. Navnet Konstanse, skrevet på ulike måter, har aldri vært vanlig. Ved århundreskiftet var navnet blant de 100 mest brukte. Siden har det vært dødt. Men gjennom 1990-tallet har det igjen blitt bevegelse. Fortsatt er det et sjeldent navn, med åtte stykker i 1997, likevel har noe begynt å skje.

 

Thea og Sander klatrer oppover

 

Navn som blir stadig mer populære er Sander, Emma, Sunniva og Victoria. De typisk nypopulære jentenavnene Thea, Sofie, Hanna, Nora, Vilde og Andrea fortsetter sin langsomme klatring oppover listene. Amalie, som gjennom 1990-årene har vokst voldsomt, har derimot tatt en liten pause og falt seks plasser.

 

Thomas på topp i Bærum

 

Navnevalg i Bærum omfattes med spesiell interesse, fordi nye trender ofte starter her. I år er bildet imidlertid litt vanskelig å tolke. Thomas har vært på vei ut i flere år, men i år hoppet det sju plasser opp på landsbasis og havnet helt på topp i Bærum.

 

Henrik nådde utrolige 4,6 prosent i Bærum i 1996, og står fortsatt sterkt. I landet for øvrig er nedgangen betydelig. Ellers er Stian, Erlend og Jakob andre navn å merke seg. Av jentenavnene er det Nora og Helene som står forholdsvis sterkt i Bærum.

 

Dette skiller seg også fra landet for øvrig, hvor disse navnene ligger på henholdsvis 34. og 15. plass.

 

Generelt er det vanskelig å finne geografiske variasjoner. Variasjonene skyldes mest tilfeldigheter. Det som kan bemerkes er at Lars topper i Oppland, Charlotte i Finnmark og Sara i Oslo. Dessuten ligger Stian høyt i Finnmark og Rebekka høyt i Stavanger.

 

Marie og André, populære andrenavn Bruken av mer enn ett fornavn holder seg stabilt. 24,9 prosent av jentene og 23,4 prosent av guttene har flere fornavn. I tillegg kommer henholdsvis 1,9 og 2,5 prosent med bindestrek. Bruken av bindestrek varierer fra 5,6 prosent av guttene i Finnmark til 1,3 prosent av jentene i Bærum.

 

De mest brukte andrenavnene er i særklasse Marie, som er brukt hele 762 ganger. Mens André er brukt 700 ganger. Slik har et vært i en årrekke. I 1990 var tallene 730 for Marie og 939 for André som navn nummer to. Det nest mest brukte andrenavnet er for jentene Sofie med 278, Kristine med 275, og Elise med 224. For guttene er det tilsvarende andrenavnet Andreas med 285, Alexander med 206 og Martin med 189. De mest brukte kombinasjonene er for jentene Ida Marie med 79, Silje Marie med 34, Ingrid Marie med 26 og Ida Kristine med 26. For guttene er de vanligste kombinasjonene Ole Martin med 52, Ole Kristian med 36, Kim André med 36 og Lars Martin med 22.

 

Martin og Ida var de mest brukte første fornavn i 1995. Martin er på første plass for tredje år på rad. Karoline som var på topp i 1994 falt kraftig og havnet på tredje plass, forbigått av Ida og Silje.

 

Ida, som mest brukte jentenavn, har en oppslutning på 1,9 prosent. Det er svært lite. Anne hadde til sammenligning over 5

 

prosent gjennom hele 50- og 60-tallet. Det viser at spredningen, særlig på jentesiden, er svært god. Martin hadde en

 

oppslutning på 2,5 prosent i 1995.

 

"Taperne"

 

Størst fremgang siste år hadde Anna, Tina, Emilie, Hanna og Rebekka for jentene og Andreas, Jonas, Vebjørn, Markus og Sebastian for guttene. På litt lenger sikt, i forhold til 1990, er det Vilde, Julie, Emilie, Frida og Amalie som er vinnere. For guttene er det Martin, Markus, Sondre, Jonas og Henrik. "Taperne" siste år er Camilla, Stine, Karoline, Katrine og Espen, Vegard, Håkon og Thomas. Siden 1990: Camilla, Linn, Stine, Marianne og Kim, Thomas, Stian og Christian.

 

Bindestrek

 

24,2 prosent av guttene og 24,7 prosent av jentene har mer enn ett fornavn. De mest brukte "annetnavn" er Andre (726) og Marie (797). Bindestrek er vanligst nordpå. F.eks. har 5,4 prosent av guttene i Troms bindestrek i navnet sitt, mens for landet er den 2,9 prosent. 2,1 prosent av jentene har bindestrek.

 

NAVNENES BETYDNING

 

Tidligere var navnet og betydningen av navnet identisk med personene selv. Navnet skulle gjenspeile de egenskapene som en regnet med at personene ville ha. Det var derfor viktig å finne rett navn når et nytt menneske kom til verden. I dag tenker vi ikke så mye på hva navnet betyr når vi til daglig bruker dem om og på hverandre. Med de fleste av oss vet hva vårt eget navn betyr, og en del vekt legger vi på navnenes betydning når vi skal velge navn til vårt eget barn.

 

Slår vi opp i navnelistene og ser på betydningen av en del navn, vil vi fort skjønne at ordmateriale som danner navnene, ikke er tilfeldig valgt. Jevnt over har navneen en positiv betydning. Bak navnevalget er det ofte et ønske om at navnet skal overføre dette positive betydningsinnholdet til navnebæreren.

 

Ofte er navnene sammensatt av to ledd. En sjelden gang kan de slumpe til å ha samme betydning, slik som ved navnet GUNNHILD, der både GUNN og HILD betyr strid, og HALLSTEIN, der begge leddene betyr stein. Det vanlige er at leddene har forskjellig betydning. Ofte er det slik at leddene ikke danner noen betydningsmessig enhet eller har noe samlet logisk innhold.

 

Under er navneleddene ført opp i den gruppen der de hører hjemme, og jeg gir noen eksempler på navn som inneholder leddene.

 

De vakre kvinnene

 

Navn som beskriver skjønne, vakre, kvinner har vi både på norsk og tysk:

 

Jentenavn: -frid: Frida, Astrid, Estrid, Ingrid, Guri, Ragnfrid, Sigrid, Siri, Solfrid, Turid.

 

-heid: Heidi, Adelheid

 

De gode og kjærlige

 

kvinnene er i flertall blant navn med betydning gode og kjærlige også:

 

Jentenavn: Kjær-/Åst-: Kjærlaug, Åsta, Åste

 

Unn-/-unn: Unn, Unni, Ingunn, Jorunn, Reidun, Torunn

 

Andre: Agate, Ågot, Alma, Amanda, Carina

 

Guttenavn: David, Oskar, Rasmus

 

Vennskap og trofasthet

 

Her er noen navn som gjenspeiler vennskap og trofasthet:

 

Jentenavn: Aina, Wenche

 

Guttenavn: -vinr: Audun, Edvin

 

Andre: Lage, Philip, Trygve

 

Navn som gjenspeiler beskyttelse, vern, hjelp

 

Mange av de gamle nordiske navnene inneholder ord som beskyttelse, vern og hjelp:

 

Jentenavn: Berg -/Bot-: Bergdis, Bergfrid, Bergljot, Bodil

 • Bjørg-/-bjørg: Bjørg, Annbjørg, Eldbjørg, Ingebjørg

   

  Borg-/-borg: Borgfrid, Borghild, Asborg, Ingeborg, Torborg, Valborg

   

  -gjerd/-vor: Gerd, Hallgerd, Inger, Ingjerd, Eivor, Gunnvor, Solvor

   

  Andre: Hildegard, Liv, Live, Liva

 •  

  Guttenavn: Berg-/Bot-: Berge, Berger, Birger, Bergfinn, Bergsvein, Botolv

   

  Bjørg-/Borg-: Bjørge, Bjørgulv, Borgar, Borger, Borgvald

   

  -gard/-vard: Gard, Finngard, Ingar, Vegard, Edvard, Hallvard, Håvard

   

  -mund: Amund, Sigmund, Gudmund, Åsmund

   

  Andre: Alexander, Raymond

   

  De fredelige, rolig

   

  Tilnavnet til Olav Kyrre var ikke valgt tilfeldig. Navnet hans betyr nemlig fredelig, rolig. Andre navn med samme betydning er:

   

  Jentenavn: Fred-: Fredhild, Fredrikke

   

  Andre: Irene, Iren

   

  Guttenavn: Fred-/-fred: Fred, Freddy, Fredrik, Frits, Arnfred, Bård, Gottfred, Vilfred

   

  Andre: Aksel, Ferdinand, Kyrre, Salomon

   

  De hedenske

   

  Gudfryktighet ga også opphav til navn som ærer den hedenske, norrøne gudeverdenen:

   

  Jentenavn: -dis: Disa, Frøydis, Hjørdis, Tordis, Vigdis

   

  Gud-/Ås-: Gudrun, Guro, Guri, Gudveig, Åsa, Åse, Åshild, Aslaug

   

  Andre: Helga, Hege, Olga

   

  Guttenavn: Gott-/Gud-: Gottfred, Gotthard, Gudbrand, Gudmund, Guttorm, Gorm

   

  De rene og jomfruelige

   

  Det er ikke til å undres over at jentenavnene er flest i gruppen for navn med betydningen jomfruelighet og renhet:

   

  Jentenavn: Agnes, Agnete, Edel, Katharina, Kathrine, Karin, Karina, Kari, Karen, Trine.

   

  Guttenavn: Elmer

   

  De vise

   

  Visdom, intellekt og (hemmelig) kunnskap uttrykkes både i nordiske og fremmede navn:

   

  Jentenavn: Run-/-run: Runa, Runhild, Dagrun, Gudrun, Guro, Oddrun, Sigrun, Solrun

   

  Andre: Sofie, Sonja

   

  Guttenavn: Run-: Runar, Rune, Runolv

   

  Andre: Cato, Frode, Grunde, Hugo, Sofus

   

  De sterke og dristige

   

  Svært mange av de gamle nordiske navnene beskriver egenskaper som styrke, dristighet, makt, strid og kampmot:

   

  Jentenavn: Gunn-/-gunn: Gunn, Gunnhild, Gunnvor, Hildegunn, Margunn, Torgunn

   

  Her-: Herdis, Herbjørg, Herborg, Herlaug

   

  Hild-/-hild: Hild, Hilde, Hildegunn, Bodil, Gunnhild, Torhild, Ingvild

   

  Leik-/Magn-/-trud: Leikny, Magnhild, Magny, Gjertrud, Trude

   

  Vig-/-vig: Vigdis, Hedvig, Hedda

   

  Andre: Edith, Valborg, Vibeke

   

  Guttenavn: -ar: Einar, Gunnar, Ragnar, Vidar, Valter, Verner

   

  Gunn-/-leik: Gunnar, Gunnleik, Gunnvald, Gullik, Herliek, Torleik

   

  Her-/Magn-: Harald, Herbert, Herbjørn, Herman, Magne, Magnar

   

  Vig-/-vig: Vigleik, Viggo, Hartvig, Kudvig

   

  Andre: Andreas, Anders, Andre, Arnt, Bård, Jørund, Kjartan, Kurt.

   

  De krigerske

   

  Navnegruppen som beskriver krigsutstyr og våpen er også stor:

   

  Jentenavn: Bryn(j)-/Geir-: Bryngjerd, Brynhild, Geirid, Geirhild, Gøril, Gjertrud

   

  Kjell-/Hjør-: Kjellaug, Kjellbjørg, Kjellfrid, Kjellrun, Hjørdis

   

  Odd-: Oddborg, Oddbjørg, Oddfrid, Oddhild, Oddlaug, Oddveig

   

  Guttenavn: -brand/Bryn(j)-: Gudbrand, Gullbrand, Herbrand, Brynjar, Brynjulf, Brynvald

   

  Geir-/-geir: Geir, Geirmund, Gjermund, Roger, Torgeir, Torger, Terje

   

  Grim-/-grim: Grim, Grimkjell, Hallgrim, Oddgrim, Steingrim, Torgrim

   

  Kjell-/-kjell: Kjell, Kjetil, Kjellbjørn, Torkjell, Torkil, Åskjell, Eskil

   

  Odd-/-odd: Odd, Oddbjørn, Oddgeir, Oddleiv, Oddvar, Oddvin, Torodd

   

  Andre: Barry, Hjalmar, Randolv, Ståle, Vilhelm, Wolfgang

   

  De ildfulle og kranglevorne

   

  Noen få navn inneholder stavelser som betyr ild og bråk:

   

  Jentenavn: Eld-: Eldbjørg, Eldfrid, Ildri, Eldrun

   

  Guttenavn: Eld-: Eldar

   

  Andre: Sindre, Torgny

   

  De seirende

   

  Betydningen seier finner vi i en rekke navn, både norsk og utenlandske:

   

  Jentenavn: Sig-: Sigbjørg, Signe, Signy, Sigfrid, Sigrid, Siri, Sigrun

   

  Andre: Veronica, Viktoria

   

  Guttenavn: Sig-: Sigbjørn, Sigmund, Sigvald, Sevald, Sigvard, Sigurd, Syver, Sivert

   

  Andre: Nikolai, Nicholas, Nils, Viktor

   

  De sinte og strenge

   

  Strenghet, sinne og mot kunne være verdifulle egenskaper – før som nå:

   

  Jentenavn: Mod-/-mod: Modgunn, Rigmor

   

  Andre: Harda

   

  Guttenavn: -hard: Bernhard, Eilert, Gerhard, Gert, Leonard, Lennart, Rikhard

   

  Mod-/-mod: Modolv, Hermod, Olmod, Tormod

   

  Andre: Hartvig, Odin

   

  De myndige og autoritære

   

  Det er ikke vanskelig å forstå at gruppen med navn som gjenspeiler myndighet og autoritet er ganske stor:

   

  Jentenavn: Ragn-: Ragna, Ragne, Ragnfrid, Ragni, Randi, Ragnhild

   

  Rik-/-rik: Rigmor, Fredrikke, Henrikke, Ulrikke, Rikke

   

  Andre: Birgitte, Berit, Britt, Birgit, Birte, Pirkko, Marta, Sara, Regina

   

  Guttenavn: Ein-: Eiliv, Eilif, Ellef, Einar, Eirik, Erik, Endre

   

  Ragn-/-vald: Ragnar, Ragnvald, Raymond, Harald, Ingvald, Ragnvald, Roald,

   

  Rik-/-rik: Rikhard, Dick, Didrik, Eirik, Erik, Fredrik, Heikki, Harry, Ulrik

   

  Andre: August, Jarl, Jarle, Konrad, Kurt, Reinhard, reinert, Rådmund,

   

  De berømte

   

  Vi har også navn som beskriver storhet og berømthet:

   

  Jentenavn: Emma, Irma

   

  Guttenavn: -mar: Bjartmar, Elmer, Hilmar, Ingmar, Valdemar, Vilmar

   

  Andre: Håvard, Ludvig, Magnus, Njål

   

  De rike

   

  Rikdom er noe som ønskes for de fleste – derav disse navnene:

   

  Jentenavn: Aud-: Aud, Audbjørg, Audfrid, Audgunn, Aughild, Audny

   

  Guttenavn: Aud-: Audbjørg, Audun

   

  Andre: Adgar, Edmund, Edvard, Otto

   

  Navn fra planteverdenen

   

  Planter har gitt opphav til mange navn:

   

  Jentenavn: Gurli, Ritva, Rosa, Rose, Susanne, Sylvia, Viola, Yvonne

   

  Guttenavn: -vid: Arvid, Arve, Sigve

   

  Andre: Ivo

   

  Navn fra dyreverdenen:

   

  Også dyr har gitt opphav til en rekke navn:

   

  Jentenavn: Arn-/Bjørn-: Arna, Arnbjørg, Annbjørg, Arndis, Arnfrid, Bjørnhild

   

  Jo-/Jor-: Jodis, Jorid, Jolaug, Joveig, Jorunn, Joran, Jørunn

   

  Svan-/Ulv-: Svanhild, Svanlaug, Ulvhild, Ylva

   

  Andre: Debora, Dyveke, Rakel, Sirikka, Ursula

   

  Guttenavn: Arn-: Arne, Arnfinn, Arnold, Arnstein, Arnt, Ørnulf, Arvid, Arve

   

  Bjørn-/-bjørn: Bjørn, Bjarne, Bjørnar, Bernt, Asbjørn, Espen, Torbjørn

   

  Jo-/Jor-: Joar, Jogeir, Joleik, Jostein, Joralv, Jorodd, Jorulv

   

  Ulv-/-ulv: Ulv, Ulf, Ulvar, Wolfgang, Arnulf, Ørnulf, Randulf, Rolf

   

  Andre: Are, Henning, Håkon, Jonas, Leo, Orm, Oskar, Philip

   

  Stein og malm

   

  Navn med betydningen stein og malm har vi for begge kjønn og på flere språk:

   

  Jentenavn: Hall-/Stein-: Hallbjørg, Halldis, Hallgjerd, Steinbjørg, Steinfrid, Steinunn

   

  Andre: Malmfrid, Målfrid

   

  Guttenavn: Hall-/Kol-: Halle, Hallgeir, Hallvard, Halvor, Kolbein, Kolbjørn, Kolfinn

   

  Stein-/-stein: Stein, Sten, Steinar, Arnstein, Jostein, Øystein, Torstein

   

  Andre: Gregard, Peter, Petter, Per

   

  Hus og hjem

   

  Navn med betydningen hus og hjem finner vi også for begge kjønn:

   

  Jentenavn: Reid-/Sol-/Rann-: Reidun, Solbjørg, Solveig, Solvor, Rannveig, Rønnaug

   

  Guttenavn: Reid-/Sol-: Reidar, Reiulf, Solmund, Salmund, Salve, Solve, Sølve

   

  Andre: Henrik

   

  Mennesker og folkeslag

   

  Denne gruppen inneholder navn med forskjellige betegnelser for mennesker og folkeslag:

   

  Jentenavn: Camilla, Dagmar, Doris, Judit, Lydia, Magdalene, Malin, Mali

   

  Guttenavn: Finn-/-finn: Finn, Finngeir, Arnfinn, Dagfinn, Torfinn

   

  -mann/Tjod-: Hermann, Normann, Tidemann, Didrik, Tidemann, Kjølv

   

  Svein-/-svein: Svein, Sven, Sveinung, Sveinbjørn, Bergsvein, Bergsvend

   

  Andre: Adam, Alexander, Frank, Halvdan, Karl, Lars, Nikolai, Trond

 • Andre ord som er blitt til navn

   

  Jentenavn: Alvor: Erna

   

  Dag: Dagfrid, Dagmar, Dagny, Dagrun

   

  Gave: Dorothea, Sunniva, Synnøve, Synne

   

  Lykke: Beate, Øyvor, Eivor

   

  Perle: Margarete, Margit, Marit, Marita, Rita, Merete, Grete

   

  Regnbue: Iris

   

  Snø: Snøfrid, Snefrid

   

  Sol: Solfrid, Solgunn, Sunniva, Synnøve, Synne, Synve

   

  Stjerne: Ester, Stella

   

  Tro: Vera

   

  Guttenavn: Alvor: Ernst, Severin, Søren

   

  Bakke: Brian

   

  Bein: Kolbein

   

  Dag: Dag, Dagfinn

   

  Knute: Knut

   

  Lykke: Benjamin, Ben, Øystein, Even, Østen, Eivind, Øyvind

   

  Tvilling: Thomas, Tom, Tommy

   

  Yrker: Georg, Jørgen, Jørn, Ørjan, Remi, Sylfest

   

  Egenskaper som har inspirert til navn

   

  Jentenavn: Blind: Cecilie, Silje, Sidsel, Sissel

   

  Fremmed: Barbara, Barbro

   

  Guttenavn: Forvirret: Sturla

   

  Går mye: Stig

   

  Oppstoppernese: Simon, Simen

   

  Krøllhåret: Kåre

   

  Liten. Paulus, Paul, Pål

   

  Rappfotet: Stian

   

  Urolig: Sverre

   

  Årvåken: Gregor

 • Navnemoter og popularitet

   

  Navnemotene skifter etter hvert som årene går. Dessuten har vi i en og samme periode ganske store variasjoner i de forskjellige delene av landet. Listene under er laget på grunnlag av materiale utarbeidet ved Nordisk Institutt, Universitetet i Bergen. Navnene er i hovedsak plukket fra moderne materiale, det vil si navn som brukes av og blant dagens norske befolkning. I listene er det ikke slått sammen de forskjellige skrivemåtene av samme navn. Hadde jeg gjort det, ville for eksempel Camilla/Kamilla, Anette/Annette, Christian/Kristian ha kommet høyere opp på listene.

   

  Fødselsår 1991:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Marte 1. Kristian
  2. Silje 2. Kristoffer
  3. Ida 3. Andreas
  4. Karoline 4. Thomas

   

  Fødselsår 1980-82:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Anne 1. Thomas
  2. Marianne 2. Lars
  3. Silje 3. Stian
  4. Camilla 4. Anders

   

  Fødselsår 1970-74:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Anne 1. Jan
  2. Hege 2. Rune
  3. Monica 3. Geir
  4. Hilde 4. Bjørn

   

  Fødselsår 1945-49:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Anne 1. Jan
  2. Inger 2. Per
  3. Kari 3. Bjørn
  4. Liv 4. Kjell

   

  Fødselsår 1925-29:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Solveig 1. Arne
  2. Gerd 2. Odd
  3. Inger 3. Kåre
  4. Ruth 4. Per

   

   

   

   

  POPULÆRE NAVN

   

  Populære utenlandske navn:

   

  Dette er de mest populære utenlandske navnene i 1980-åra:

   

  Jentenavn: ANETTE, ANN, CAMILLA, CATHRINE, CECILIE, ELISABETH, HEIDI,

   

  KRISTINE, LINDA, MARIA, MARIANNE, MONICA, NINA, IDA, THERESE.

   

  Guttenavn: ALEXANDER, CHRISTIAN, FREDRIK, HANS, JAN, JØRGEN, KENNETH,

   

  KIM, MARIUS, MARTIN, THOMAS, TOM, TOMMY.

   

  Nordiske navn med synkende popularitet:

   

  Navnemotene svinger. Enkelte opphavlig nordiske navn var vanlige for noen tiår siden, blir sjelden brukt på dagens nye verdensborgere. De oppfattes kanskje som gammelmodige fordi vi forbinder bare eldre folk med dem. Eller de faller rett og slett ikke i tidens smak.

   

  Jentenavn: BORGHILD, DAGNY, GERDA, GYDNY, GUDRUN, GUNNLAUG, HALLDIS

   

  HERBJØRG, HILDA, HILDUR, HJØRDIS, ODDBJØRG.

   

  Guttenavn: ARNFINN, ARNULF, DAGFINN, GUNNVALD, GUTTORM, INGOLF,

   

  INGVALD, ODDLEIF, RAGNVALD, TORALF, TORVALD, ULF.

   

  Nordiske navn med stabil popularitet:

   

  Andre nordiske navn var vanlige i forrige generasjon og kanskje generasjonen før den, og er det fremdeles.

   

  Jentenavn: ASTRID, INGER, INGRID, JORUNN, LIV, RAGNHILD, RANDI, SIGRID,

   

  SOLVEIG, TORILL, TERUNN, TOVE, ÅSE, ÅSHILD.

   

  Guttenavn: ARNE, BJØRN, DAG, HELGE, HÅKON, KJELL, KNUT, ODD, OLAV, OLE,

   

  SVEIN, TERJE, TOR, TORBJØRN, TORE, ØYSTEIN.

   

  Nordiske navn med stigende popularitet:

   

  En del opphavlig nordiske navn har hatt et klart oppsving de siste tjue åra. Flere av dem er navn som har vært i liten eller ingen bruk tidligere, men som altså faller i smak blant være dagers nybakte foreldre.

   

  Jentenavn: GRO, GRY, GUNN, GURO, HEGE, HILDE, IDUN, INGUNN, INGVILD,

   

  ISELIN, SIRI, SIV, TONE, YNGVILD, ÅSNE.

   

  Guttenavn: EIRIK, EIVIND, ERIK, ERLEND, ESPEN, FRODE, GEIR, HÅVARD, KJETIL,

   

  RUNE, SNORRE, SONDRE, STIAN, STIG, TROND, ØYVIND.

   

   

  OM OPPHAVSRETT OG IMPORT

   

  Det er vanlig å gruppere navn etter språklig opphav. Ofte er det forholdsvis enkelt å finne ut hvor et navn stammer fra. Andre ganger er opphavet mer tvilsomt. Da kan to mulige opphav være ført opp i navnedelen. Eller vi kan få opplyst at navnet er av uvisst opphav.

   

  Nordiske navn:

   

  I de skandinaviske landene er det langt på vei en felles navnehistorie. Denne navnearven kan spores bl.a. på runeinnskrifter, gjennom muntlig overleverte helte- og gudesagn og gjennom de gamle konge- og ættesagaene. Et kjennetegn er at de nordiske gudenes navn er hyppige brukt, men i eldre tid alltid sammen med et annet ledd av ærefrykt for å gi barnet gudens navn alene(Torbjørn, Ingebjørg). Svært mange av navnene som ble laget i vikingtiden tilhører dette felles skandinaviske navneforrådet.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ASTRID, ELIN, INGER, MAGDA, SIV, BIRGIT, GUNN, HILDE, ÅSE, SIRI.

   

  Gutter: ANDERS, ERIK, KNUT, PER, RUNE, TROND, BJØRN, ERLEND, LARS, TORE.

   

  Norske navn:

   

  Vi har en del navn som har utviklet seg til å bli særnorske.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: BJØRG, HEGE, MARI, SOLVEIG, GRO, INGVILD, KJERSTI, LIV, RANDI.

   

  Gutter: GEIR, HÅVARD, LEIF, OLAV, TERJE, ØYSTEIN, HÅKON, JOSTEIN, ODD.

   

  Danske navn:

   

  De "400 mørke årene" sammen med Danmark har gitt oss en felles kulturarv der dansk satte sitt preg på språk og litteratur og derav navnebruken. Naboforholdet har siden vært godt, og nyere danske navn er blitt fritt "importert".

   

  Eksempel:

   

  Jenter: BENTE, KAREN, MERETE, TOVE, MARGRETE, METTE, PERNILLE.

   

  Gutter: ESPEN, JEPPE, MORTEN, OLE, OVE, JENS, KNUD, SVEND, ÅGE.

   

  Svenske navn:

   

  "Søta bror" har påvirket oss i århundrer. I tillegg til felles kulturarv, har nært naboskap og unionstiden ført til at vi har tatt i bruk en del typiske svenske navn.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: BRITTA, LENA, MAJ, STINA, ANNIKA, KERSTIN, MALIN, ULLA.

   

  Gutter: BIRGER, HASSE, STURE, SVEN, ØSTEN, GØRAN.

   

  Finske og samiske navn:

   

  Det er faktisk noen finske og samiske navn som er blitt "vanlige norske navn".

   

  Eksempel:

   

  Jenter: AINA

   

  Gutter: MATTI

   

  Hebraiske navn:

   

  Som regel inneholder de hebraiske navnene omtale av Gud. Det er ikke så vanskelig å se at vanlige norske navn som Jon og Anne opprinnelig stammer fra de hebraiske navene Johannes og Hanna.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ELISABETH, HANNA, REBEKKA, SARA, EVA, MARTHA, SUSANNE.

   

  Gutter: DAVID, JOAKIM, MATTIAS, SIMON, DANIEL, JAKOB, THOMAS.

   

  Greske navn:

   

  De aller fleste greske navn som finnes brukt i Norge har kommet hit via kristendommen.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: CATHRINE, IRENE, JOHANNA, THERESE, BARBARA, HELENE, SOFIE.

   

  Gutter: ALEXANDER, JONAS, PETER, RASMUS, ANDREAS, JOHANNES.

   

  Latinske navn:

   

  De latinske navnene er ofte betegnelser for karakteristika eller ytre kjennetegn. Mange latinske navn som er i bruk i dag, har en bakgrunn som navn på berømtheter, helgener og statsmenn.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: AMANDA, BEATE, CECILIE, PIA, VIKTORIA, CAMILLA, DIANA, RENATE.

   

  Gutter: CATO, MAGNUS, MARIUS, CHRISTIAN, MARTIN, VIKTOR, SEVERIN.

   

  Tyske navn:

   

  De tyske handelsforbindelsene helt siden hansatiden er en av grunnene til at tyske navn er blitt så vanlige i Norge. I tillegg har tysk språk en klang som ikke er så ulik den norske.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: GRETHE, IDA, LISA, TRUDE, WENCHE, HEIDI, LINDA, LISE, VIBEKE.

   

  Gutter: HANS, HENRIK, JØRGEN, ROBERT, FREDRIK, HENNING, JAN, KURT.

   

  Franske navn:

   

  En del franske navn har overlevd og er i dag etablert i det norske språket. Særlig gjelder dette jentenavn med ending –ette(den lille).

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANETTE, JEANETTE, MADELEINE, CHARLOTTE, HENRIETTE, YVONNE.

   

  Gutter: ANDRE, EMIL, MICHEL, RENE.

   

  Spanske navn:

   

  Den felles, europeiske kulturarv har nok vært den viktigste årsak til at spanske navn blir brukt i Norge.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANITA, MARITA, ALMA, INES, RAMONA.

   

  Gutter: ANTONIO, PEDRO, ANDRES, CARLOS.

   

  Italienske navn:

   

  De italienske navnene er veldig like de spanske, og har samme forbindelse til Norge.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: LAURA, RITA, ISABELLA, SANDRA, BIANCA, BEATRICE.

   

  Gutter: MARIO, ROBERTO, MARINO, RINO.

   

  Irske navn:

   

  Blandingen av norske , irske og britiske navn skjedde i en tid da vikingetoktene og landnåmstid gjorde deler av Irland til en norsk koloni.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: KATHLEEN, MONA, EILEEN.

   

  Gutter: KEVIN, NJÅL, BRIAN, OSKAR.

   

  Russiske/slaviske navn:

   

  Norge har lite språklig samkvem med Russland, men likevel har en del lett uttalbare navn funnet veien til norske kirkebøker og folkeregistre.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANJA, KATJA, NINA, SONJA, VERA, OLGA, TANJA, KATINKA.

   

  Gutter: BORIS, IVAN, IGOR.

   

  Angloamerikanske navn:

   

  Tidligere ble engelske navn lite brukt, men etter hvert ble angloamerikanske popstjerner og filmskuespillere felleseie – og det ble også navnene.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANN, HELEN, JENNY, LILLIAN, MARIANN, MAY, HARRIET, BETTY.

   

  Gutter: EDVARD, GLENN, JOHNNY, KENT, FRANK, KIM, ROGER, TOM, RONNY.

   

   

  SPESIALTOLKNING

   

  Jeg vil spesielt ta for meg 7 guttenavn og 7 jentenavn som jeg forteller litt ekstra om, og tolker mer enn de andre. Her har jeg valgt ut navn jeg vil vite mer om, navn jeg har spesiell tilknytning til eller navn jeg bare rett og slett synes er fine.

   

  Jeg forteller hvor navnet kommer fra, hvor det kommer fra, hvor mange det finnes i Norge med samme navn, eneste navn eller i dobbeltnavn, betydningen av navnet, når det var mest populært, hvor det var/er mest populært, navndag, kjente personer med samme navn, hvilen forbindelse folk har til navnet, hvor mange som ble døpt til det navnet i fjor osv.

   

  Dette er navnene jeg har valgt:

   

  Jentenavn

   

  Mari

   

  Hilde

   

  Åse

   

  Stina

   

  Cecilie

   

  Heidi

   

  Cathrine

   

  Guttenavn

   

  Øystein

   

  Jens Petter

   

  Morten

   

  Jeppe

   

  Sigbjørn

   

  Torgeir

   

  Knut

   

   

  MARI

  1. Mari er norsk form av Maria og Marina. Maria er igjen en gresk-latinsk form av det hebraiske Mirjam. Mari er et typisk særnorsk jentenavn. Mari har vært populært de siste århundrene, og har hatt en opptur etter 1970. Justisdepartementet bestemte det gamle Marii skulle skrives Mari på norsk skrivemåte.
  2. I Norge er det 7862 kvinner/jenter som har Mari som eneste eller første fornavn.
  3. I 1997 var det 216 jentebarn som ble døpt Mari.
  4. Rundt 1980 hadde navnet en stigning, men har nå så vidt begynt å gå nedover igjen.
  5. Pr. 1/1 1998 lå Mari på 77.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, og på 10.plass på Topp 15 lista i Oppland.
  6. Mari har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
  7. Mari ligger på 22.plass på lista med de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998. Det er 6368 jenter/kvinner som har Mari som andre fornavn.
  8. På landsstatistikken kan man se at Mari er et typisk "Oppland-navn". Det går som mest brukt i akkurat det fylket. Men det er i Nordland navnet er mest populært.
  9. Betyr: vakker
  10. Navndag: 25.mars Marimesse (25.mars)om våren er en kirkehøytid knyttet til jomfru Maria, til minne om at engelen Gabriel meddelte Maria at hun skulle føde Kristus. Denne messen var regnet som den viktigste merkedag før sommeren.
  11. Kjente personer med navnet: Mari Maurstad
  12. Forbindelse til navnet: "MARI du bedåre.."

  KNUT

  1. Knut er et norsk navn, kommer fra norrønt Knútr, som betyr knute. Svært vanlig, med en topp like etter krigen.
  2. I Norge er det 30639 gutter/menn som har Knut som første eller enste fornavn.
  3. I 1997 var det 89 guttebarn som ble døpt Knut.
  4. Knut hadde sin topperiode rundt 1945-1950. Har nå de siste årene vært lenger nede enn noensinne.
  5. Pr. 1/1 1998 lå Knut på 7.plass over de 100 vanligste guttenavn i Norge, men lå ikke på Topp 15 i Oppland.
  6. Lars lå på Topp 10 over de mest valgte navnene i årstallene 1922 - 1966. Høyest opp fra 1923, da Knut lå på 5.plass.
  7. Knut er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
  8. Lars er mest populært i Sogn og Fjordane.
  9. Betyr: knute
  10. Navndag: 7.januar Denne dagen kalles Eldbjørgdagen.
  11. Kjente personer med navnet: Knut Bjørnsen
  12. Forbindelse til navnet:
  13. Knut er et navn med stabil popularitet.

   

   

  ÅSE

   

   

  1. Åse er et nordisk navn, en sideform av Åsa, som betyr gud. Vanlig de siste århundrene. Gått jevnt igjen etter krigen. Formen Åse er vanligere enn den opprinnelige formen Åsa. Åse har en stabil popularitet i de siste generasjonene. Åse er norrønt Ása, kortform av navn på Ås-´ås(gud)´. Åse er et navn som brukes i både Norge, Sverige og Danmark, og da kaller vi det nordisk, siden vi ikke kan plassere det spesielt i et av landene.
  2. I Norge er det 12608 kviner/jenter som har Åse som eneste eller første fornavn.
  3. I 1997 var det 19 jentebarn som ble døpt Åse.
  4. Rundt 1940 hadde navnet sin topperiode, men har de siste årene vært mindre brukt.
  5. Pr. 1/1 1998 lå Åse på 38.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, men var ikke på Topp 15 i Oppland.
  6. I 1920-årene var Åse såvidt inne på Topp 10 over de mest vanlige navnene fra 1880 til i dag.
  7. Åse er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
  8. Åse er mest populært i Telemark.
  9. Betyr: gud
  10. Navndag: 2.mai
  11. Kjente personer med navnet: Åse Kleveland
  12. Forbindelse til navnet: - Mor ÅSE – Peer Gynts mor. "ÅSE, Påse, stikkedåse!" Dette er en erteregle. Enkelte navn innbyr til å bli laget regler om, og Åse er ett av dem.
  13. Åse er et navn som ærer den hedenske, norrøne gudeverdenen. Åse går også under gruppen "Kunstneriske & intellektuelle navn". Det er en gruppe hvor det er navn som er spesielle, lite brukte og til dels fantasifulle.
  ... til Del II

  Legg inn din oppgave!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp stil