Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Kristendom

Kristendom

Generelt om kristendommen.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.11.2003
Tema
Kristendom


Forord

Jeg valgte å skrive om kristendom fordi jeg konfirmerte meg borgelig og har derfor lyst til å utdype meg i det. Jeg er ikke kristen, men jeg tro at kristendommen har mye spennende å by på.

 

 

Hva er en kristen?

En kristen er en som tror at Jesus Kristus var en jøde som ble født for rundt 2000 år siden i Bethlehem. Jesus levde i 33 år før an ble korsfestet av Romerne, som okkuperte landet. De kristne tror også at Jesus stod opp fra de døde og viste seg for disiplene sine for å vise alle at det finnes et annet liv med en, evig og kjærlig gud. Kristendommen har bredt seg over hele verden, og i dag er det over 1 500 millioner kristne i verden.

 

 

Hva tror kristne på?

De kristne tror at Jesus Kristus var guds sønn som kom til verden for å redde menneskene fra syndene deres og vise dem veien til gud. De tror at hvis mennesker angrer det de har gjort galt, tilgir gud dem og tilbyr dem et nytt liv med ham i denne verden, og også i himmelen etter døden. De kristne tror også på den hellige treenighet – som består av gud fader, gud sønnen og gud den hellige ånd.


 

 

Hvordan begynte det?

Kristendommen begynte da tilhengerne til Kristus fortsatte hans forkynnelse etter at han var død. Før han forlot dem, sa Jesus til disiplene sine at de skulle gå ut i verden og fortelle alle mennesker om tilgivelsen. ”jeg er veien, sannheten og livet,” sa han. ”ingen kommer til faderen hvis de ikke tror på meg”. Jesus fortalte apostlene at Gud ville sende sin hellige ånd for å gi dem styrke og støtte til å fortsette hans oppgave. Etter pinsedag gjorde apostlene som han hadde sagt. Tusenvis av mennesker ble også disipler. I begynnelsen ble de kalt de som fulgte ”veien”. Senere ble de kalt kristne.

 

 

Bibelen

De kristnes hellige bok er bibelen. De kristne tror at bibelen er guds lære som er skrevet ned for å rettlede folk om hvordan de bør leve.  Den begynner med hvordan verden begynte, og ender med en profeti om fremtiden. Selv om den ser ut som en vanlig bok, er bibelen egentlig en samling av 66 bøker som ble skrevet ned av ulike mennesker til ulike tider. Bøkene omfatter historie, dramatikk, poesi, brev, lover og fortellinger om menneskets liv. Det er to hoveddeler i bibelen – det gamle og det nye testamentet.

 

Det gamle testamentet er en samling av 39 bøker. Det gamle testamentet forteller om guds løfte til Abraham og hans etterkommere, det jødiske folk. Løftet var at hvis de adlød ham og stolte på ham, ville han alltid elske og beskytte dem. Det gamle testamentet ble skrevet på ruller av gamle israelske skrivere.

 

Det nye testamentet består av de siste 27 bøkene i bibelen. Denne delen av boken er om guds nye løfte. Den forteller om hvordan gud sendte sønnen, Jesus ut i verden for å tilby tilgivelse og et nytt liv til dem som tror på ham og stoler på ham. Det nye testamentet er en fortelling om Jesu liv og lære, hans korsfestelse og gjenoppstandelse.  Det forteller historien om hvordan den kristne kirken begynte og vokse, og hvordan de kristne tror at Jesus vil komme tilbake til verden.

 

 

De viktigste kristelige festene

De aller viktigste festene i en kristens liv er dåp, konfirmasjon, første altergang (feires av katolikker), ekteskap og død.

 

Dåp: er den første viktige kristne feiringen. Dåpen består i at den kristne enten blir skvettet på eller blir fullstendig neddykket i vann. Det symboliserer at syndene blir vasket bort og at det nye livet med Jesus Kristus begynner. Jesus ble selv døpt i jordanelven og sa til sine tilhengere at de skulle døpe andre. Dåpen har derfor alltid vært et tegn på å bli kristen og en måte å bli kristen på. I våre dager foregår barnedåpen i en egen dåpsseremoni, som regel i tilknytning til en gudstjeneste.

 

Konfirmasjon: Denne feiringen finner sted når de kristne ”konfirmerer”(bekrefter) sitt medlemskap i Kristi familie under en spesiell gudstjeneste.

 

Førstealtergang: For katolske barn er det neste skrittet etter dåpen, den første altergang. Den foregår når barnet er mellom syv og ni år gammel. Barnet kommer inn i kirken mens han eller hun bærer et lys(ofte ved påske). Deretter får barnet motta den hellige nattverd, selv om de ennå ikke er konfirmert.

 

Ekteskap: De kristne tror at ekteskapet er en gave fra gud, og at det er guds mening at mann og kone skal være forenet resten av livet, på samme måte som Jesus er forenet i kjærlighet med sin kirke. Ved ekteskapsseremonien, bryllupet, ber presten brudeparet om å gi hverandre høytidlige løfter om å elske og ære hverandre til døden skiller dem. De kneler foran presten for å bli velsignet.

 

Døden: Selv om det er svært trist når noen dør, tror de kristne at en kristen som ikke lenger er i denne verden, har kommet til himmelen for å være hos Jesus. Der vil det ikke lenger være noe vondt eller trist, bare fred og kjærlighet. Derfor feirer de kristne døden med bønner, salmer og lesing fra bibelen i en gudstjeneste som kalles en begravelse. Kisten med liket blir ofte kremert eller begravet og markert med en gravstein.

 

 

Kirkens leder

Den første lederen i den kristne kirken var de tolv apostlene til Jesus. Deres myndighet ble gitt til dem direkte av Jesus. Mange kristne mener at denne myndigheten er gitt videre gjennom en enorm kjede av kirkeledere gjennom historien, og derfor er det forbindelse mellom dagens ledere og apostler. Dette kalles den ”den apostoliske suksesjon”. Da apostlene og de første misjonærene brakte kristendommen utover i verden, fikk hvert nytt område med kristne sin egen leder, som ble kalt en patriark (biskop). I våre dager kalles et område med mange lokalkirker ledet av en biskop, for et bispedømme. Hvert bispedømme er delt inn i sogn. De blir igjen ledet av en sogneprest. Johannes Paul II er paven i kristendommen nå. Det menes at hans lederegenskaper kommer fra apostelen Peter, som man tror var den første patriarken i Roma.

 

 

De hellige kristne steder

Et hellig stad er på en eller annen måte knyttet til livet til Kristus eller en kristen helgen. De stedene i Israel der Jesus levde og arbeidet, kalles ”det hellige land”. Andre hellige steder er der helgener har hatt åpenbaringer eller er begravet. Kristne foretar ofte reiser som kalles pilegrimsferden, til stedene de betrakter som hellige. Noen ganger foretar folk pilegrimsferder for å kunne fremsi spesielle bønner til takk eller anger. Andre drar til et hellig sted i håp om helbredelse og trøst. I middelalderen foretok pilegrimer lange, farefylte reiser. I dag reiser moderne pilegrimer med tog, buss og fly.

 

Jerusalem: er en av de mange hellige stedene pilegrimene besøker. Byen Jerusalem er hellig både for jøder, kristne og muslimer. Jerusalem ble grunnlagt for 3000 år siden av den jødiske kong David. De kristne tror at Jerusalem er det stedet som Jesus ble korsfestet og stod opp fra de døde og der Gud sendte sin hellige ånd til apostlene. Derfor var det i denne byen kristendommen begynte. Gjennom tusenvis av år har de kristne dratt på pilegrimsferd til Jerusalem. Da Jerusalem på 1000-tallet ble erobret av muslimene, bad paven om en hær for å vinne Jerusalem tilbake.

 

Peters-kirken, Roma: Peters-kirken er bygd på graven til apostelen Peter. Man mener at han var Romas første biskop. Man tror at Peter ble begravet på dette stedet etter at han døde ved korsfestelse under forfølgelsen av kristne som ble satt i verk av den romerske keiseren Nero.

 

 


Gjenstander som brukes i kristne sammenhenger

Gjenstandene som blir brukt i kristen tilbedelse, varierer etter hva slags kirke og hvilken type tilbedelse det dreier seg om, og er basert på sakramentene. Alle kristne bruker ritualer, eller spesielle seremonier, i forbindelse med dåp og nattverd. Katolikker og ortodokse kristne tror at brødet og vinen de får under altergangen, virkelig blir til Jesu legeme og blod. Protestantene tror at brødet og vinen er symbolet på Jesu legeme og blod. Den viktigste delen av tilbedelsen for de kristne er imidlertid ikke seremonien, men ønsket om virkelig å tilbe gud, et ønske som kommer fra hjertet.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil