Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Barneprostitusjon

Barneprostitusjon

Info om barneprostiusjon verden over.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.03.2003


Rogne videregående skole

Klasse 1HSB

 

Innholdsfortegnelse:

 

1.   Innledning s.3

1.2 Bakgrunn for prosjektet

1.3 Forklaring av emnevalg

1.4 Metoder

 

2.      Problemstilling, mål og hovedmomenter s.4

2.1  Problemstilling

2.2   Mål og hovedmomenter

 

 

3.       Hoveddel s.5

3.1   Hva er barneprostitusjon? s.5

3.2   Generelt om barneprostitusjon s.6

3.3   Hvordan blir barn prostituerte? s.7

3.4   Hvor utbredt er barneprostitusjon? s.9

3.5   Hvor skjer barneprostitusjonen? s.10

3.6   Hva gjøres for å stoppe barneprostitusjonen? s.11

 

4.       Konklusjon s.12

4.1   Konklusjon s.12


4.2   Egenvurdering s. 13

 

 

5.   Kilder s.14

 

Bakgrunn for prosjektet:

 

Vi skal lære oss hvordan et prosjekt foregår, og vi skal lære mer om barn.

Dette er en alternativ arbeidsmetode som skal prøves ut, og vi får en utfordring.

 

Valg av emne:

 

Jeg har valgt å ta for meg barneprostitusjon fordi det er et emne folk vet alt for lite om, det er et sterkt, og vanskelig tema, men jo mer vi vet om det, jo større sjanser har vi for å kunne gjøre noe med det.

Jeg har valgt dette emnet fordi jeg syns det er grusomt og dette er min stille protest mot det som foregår.

 

Metoder:

 

Metodene jeg har brukt gjennom dette prosjektet er enkelt og greit Internett.

Jeg har samlet informasjon om emnet for så å bearbeide den, jeg har formet stoffet til mitt eget og brukt deler fra ett sted for å sette sammen med deler fra et annet sted.

Jeg har søkt på forskjellige søkemotorer, og lett på forskjellige sider og har måttet sile ut stoff av liten eller ingen relevans.

 

Jeg prøvde også å samle inn informasjon på det lokale biblioteket, men det eneste de hadde om prostitusjon va skjønnlitteratur og om voksne prostituerte.

 

Problemformulering:

 

 

*Hva er barneprostitusjon?

*Hvordan blir barn prostituerte?

*Hvor utbredt er det?

*Hvor skjer det?

*Hva gjøres med det?

 

Mål og hovedmomenter:

Hva er barneprostitusjon?

 

Først og fremst vil man kanskje tenke at barneprostitusjon er barn som selger sex, frivillig eller ikke, det vil helst lukke øynene for.

 

Barneprostitusjon er  ”En handling der et barn ansettes eller tilbys å yte sex til en annen person mot betaling eller i form av andre motytelser.”

 

Det er barn som kidnappes, lures og lokkes til å utøve seksuelle handlinger mot betaling, i den tro at de kan hjelpe familiene sine. En hallik isolerer barnet og ”forfører” det med ”trygghet og kjærlighet” til han har barnets fulle tillit, og det er fullstendig økonomisk og følelsesmessig avhengig av ham. Først da kan han introdusere barnet for den kommersielle sexindustrien

De tvinges ut i en kald og brutal verden der de raskt lærer at det er vanskelig å komme seg vekk, mens de håper at de blir reddet av politiet.

Men 90% av politiet er korrupt, og hjelper til og med hallikene å finne barn som har stukket av.

I løpet av en natt kan et barn tjene opp til 500-600$, men ser sjelden mer enn 25$ av dem… Resten går enten til å kausjonere ut halliken sin eller rett i lomma hans.

 

Litt generelt om barneprostitusjon:

 

*Mer enn en tredjedel av de prostituerte i Kambodsja er mindreårige, og fire av fem gategutter prostituerer seg selv til andre menn.

 

*Man antar at det er rundt 20 000 prostituerte barn i Kambodsja, der de yngste er helt nede i tiårsalderen.

 

*I USA antar man at det er mellom 100,000 og 300,000 som utnyttes og misbrukes seksuelt via prostitusjon.

 

*I India arbeider mellom 300,000 og 400,000 barn i sexindustrien.

 

*I Brasil tror man at antallet barneprostituerte ligger et sted mellom 250,000 og 500,000.

 

*Det er vanskelig å anslå antall barneprostituerte i industrilandene fordi det skjer i det skjulte.

 

*I 1991 skjøt antallet prostituerte i Kambodsja i været, fra rundt 6000 til 20,000 i løpet av et år. Dette skyldtes at den militære styrken UNTAC som var i Kambodsja for å holde ro, orden, og fred flyttet derfra.

 

*70% av barneprostituerte innrømmer at de har blitt voldtatt av kunder så mye som opptil 31 ganger per prostituert!

 

 

<bilde>

 

 

 

Hvordan blir barn prostituerte?

 

Økonomiske, kulturelle og sosiale faktorer spiller en stor rolle når barn prostituerer seg.

Fattigdom og mulighetene til rask fortjeneste kan gjøre barn til ofre for prostitusjon, men mange andre ting spiller også inn. For tusenvis av barn er prostitusjon den eneste måten å overleve på, og barn helt ned i åtte- ti års alderen arbeider på gaten eller på bordeller hvor de betjener et stort antall kunder hver dag.

 

Barna blir utsatt for trafficing, en grusom måte å rekruttere nye på.

Bordellene og halliker har sine egne agenter som går rundt på gårdene til fattige bønder og sier at barna deres kan tjene gode penger på å selge blomster eller arbeide som servitriser inne i de store byene.

De tilbyr i tillegg til penger for barnet, en betydelig sum i forskudd på hva barnet deres kan tjene. I virkeligheten er dette et lån som barnet må betale ned, og de fleste får ikke vite verken summen på lånet eller rentene.

Deretter blir barnet med denne fremmede mannen eller kvinnen inn til en større by, der de blir innkvartert på et rom der de må holde seg inntil videre.

Der gjør halliken barnet økonomisk og følelsesmessig avhengig av ham, for så å introdusere barnet for sin nye jobb; sexindustrien, der barnet ikke engang vet om pengene det tjener virkelig kommer frem til familien, eller om lånet så mye som er i nærheten av å bli slettet.

 

Andre grunner kan være at barnet kommer fra et disfunksjonelt familieliv, med vold, psykisk-, følelsesmessig-, og/eller seksuell mishandling.

Dette gjør gjerne at barnet har lav selvtillit og er et lett bytte for manipulasjon og lureri. Så har man de barna som mer eller mindre går frivillig inn i ”bransjen” fordi det er eneste måten å overleve på, eller fordi familien trenger penger, og de som blir kidnappet fra familien.

 

Man mener det at den største grunnen til at barn prostituerer seg er mangel på utdanning og arbeid.   

 

Mangel på utdanning kan presse fattige barn til å finne andre måter å tjene penger på for at familien skal overleve.

Men også korrupte politimenn bidrar til å holde industrien i gang, ved å ta betalt for ikke å si noe, og ved å hente tilbake barn som har rømt og oppsøk dem i den tro at de kan hjelpe dem. Dette er også et problem for de som vil forhindre barneprostitusjon, fordi barna lærer seg at ikke de engang kan stole på politiet.

 

I tillegg til dette bidrar forespørselen etter barn også til å rekruttere barn, på grunn av overtro og feilinformasjon, lever mange menn i den tro at det er trygt å ha sex med unge barn, og noen tror også at sex med jomfruer kurerer menn som er smittet med HIV eller som har utviklet AIDS

 

I USA har Labor Department skrevet en rapport på barneprostitusjon, hvor de gir oss noen av hva de mener er grunnene til at barn prostituerer seg:

 

*Barn som har blitt utvist fra skolen eller som ikke er interesserte i utdannelse, men som fremdeles er opptatt av penger og andre materielle goder som venner og omgangskrets har.

 

*Barn som har familie, slekt eller venner som allerede er involverte i bransjen.

 

*Skilsmissebarn, eller barn som har separerte foreldre, barn som har mistet en eller begge foreldrene og barn som bor hos slektninger.

 

*Barn hvis foreldre er narkomane, alkoholikere eller har alvorlige gamblingproblemer.

 

*Barn hvis familie er så fattige at de er avhengige av at barnet også tjener penger på hvilken som helst måte.

 

 

Hvor utbredt er barneprostitusjon?

 

Barneprostitusjon er utbredt over hele verden, og til sammen arbeider over en million barn i sexindustrien.

 

Mens det tidligere foregikk primært i sørøst Asia, har det nå spredt seg til hele verden, barn fra Brasil, Thailand, Kenya, Ukraina,  og Albania hentes inn i til hele Europa,

Og bare i USA antar man at antallet barneprostituerte er så høyt som mellom 100,000 og 300,000 . Og antallet bare øker og øker.

 

I Finland er hver tiende prostituerte mindreårig, og hver femte prostituerte ”debuterer” i alderen 14-18 år.

 

Britiske Scotland Yard og Metropolitan Police anslår at bransjen omsetter for mellom 3,6 og 6,9 milliarder kroner årlig, og det er bare i London!

Etter den økonomiske krisen i Thailand i 1997, har tallet på barneprostituerte økt, og ligger nå på mellom 200,000 og 400,000.

 

Hvor skjer barneprostitusjonen?

 

Det er vanskelig å kartlegge sexindustrien og spesielt i industrilandene, fordi der foregår det i det skjulte. Barn hentes inn fra verden over og skjules i bordeller, massasje-, og badstufirmaer, og i eskortefirmaer.

 

Drar vi til de øst- Europeiske landene derimot, finner man dem overalt, på gata, hoteller, bordeller, eller man kan kontakte de mange hallikene som heger gatelangs.

Lettere sagt; over alt!

 

<bilde>

 

Hva gjøres for å forhindre barneprostitusjonen?

 

Det er mange tiltak som har blitt satt i gang, og lover som har blitt vedtatt for å stoppe industrien, men risikoen for å bli tatt, spesielt i øst- Europa og Asia, er så liten at pedofile og andre ikke skremmes av det og bare tar for seg.

 

Sosialarbeidere arbeider for å stoppe industrien, og gjør en kjempejobb, de får dårlig betalt, de må dra på farlige turer inn i ”red-light” distriktene for å redde barn, og mottar daglige drapstrusler fra truede halliker og bordeller.

 

En egen organisasjon kalt ” Acting for Women in Distressing Circumstances” jobber også for å forhindre industrien, ved at de henter barn ut og gir dem muligheten til utdannelse og arbeid.

Andre organisasjoner, både nasjonale og internasjonale, trener opp advokater, dommere og politi til å hjelpe sexslaveriets offere.

 

Det største problemet i kampen mot sexindustrien er korrupte høyere instanser og tjenestemenn.

 

Nøkkelen i å forhindre barneprostitusjon ligger i utdannelse og arbeid, i å informere lokalbefolkningen og de utsatte folkegruppene, samt resten av folket om hva som skjer, og å utdanne spesialutdannede og profesjonelle rådgivere og støttespillere.

 

<bilde>

 

 

 

Konklusjon:

 

* Barneprostitusjon er en handling der barn ansettes, tilbys eller tvinges til å yte seksuelle tjenester til en annen person mot betaling eller i form av andre motytelser.

* Barn blir prostituerte på grunn av økonomiske, kulturelle og sosiale faktorer, eller ved tvang og kidnapping.

* Barneprostitusjon er utbredt over hele verden, men er best kjent fra øst- Europa og Asia.

* Barneprostitusjon skjer over alt, men gjemmes bort i bordeller, massasje-, og badstufirmaer, og eskortefirmaer. Det skjer også på gata.

* Mange tiltak er satt i gang for å forhindre barneprostitusjon, lover som forbyr sex med mindreårige, frivillige organisasjoner henter ut og redder barna og tilbyr dem en utdannelse og en jobb, og i tillegg jobber sosialarbeidere for å stoppe industrien.

 

Jeg mener at målet er nådd, jeg har svart på alle problemformuleringene mine

<bilde>

 

 

Egenvurdering:

 

Dette har vært et interessant prosjekt, som jeg har lært en del av.

Alt gikk ikke helt som planlagt og det var rett før det ble katastrofe da jeg trodde at alt var forsvunnet.

Når det kommer til mitt eget arbeid syns jeg nok at jeg har arbeidet ganske godt, jeg har til dels holdt tidsplanen min, og har ikke tatt meg vann over hodet.

Jeg mener videre at jeg i alle fall har klart en ting, og det er å begrense meg!!

Til tider har det vært litt stress, det har vært vanskelig ikke å involvere meg følelsesmessig og jeg var et øyeblikk redd for at jeg ikke skulle klare det, men igjen viste det seg å gå bra…

Det er ting jeg kunne ha gjort bedre, men;

Alt i alt er jeg fornøyd, både med resultatet og mitt eget arbeid.

 

- Jeanette Søndergaard

 

KILDER:

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil