Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fellingsreaksjoner

Fellingsreaksjoner

Observere hvilke løsninger som danner felling.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.03.2003
Fellingsreaksjoner

 

Utstyr:

-Løsninger med dråpetellere: BaCl2 (aq), AgNO3 (aq), Na2CO3 (aq), Na2SO4 (aq), NaCl (aq), FeCl3 (aq), CuSO4 (aq), NH4Cl (aq)

-Reaksjonsbrett

 

Hensikten med forsøket:

Observere hvilke løsninger som danner felling ved sammenblanding, hva slags farge fellingen får og sist men ikke minst finne ut fellingens formelenhet.

 

Fremgangsmåte:

Blandet to dråper av to og to ulike saltløsninger på et reaksjonsbrett slik det framgår i tabellen. Fylte inn alle punkter i den understående tabellen. Brukte tommelfingerregelen og løslighetstabellen til å avgjøre hvilke ioner som gikk sammen til et bunnfall når vi blandet dem. Tommelfingerregelen innebærer at alle nitrater og de fleste natriumsalter, kaliumsalter og ammoniumsalter er lett løselige i vann.

 

 

Salter i løsninger som blandes

Fell-ing

Felling-ens farge

Ioner som blandes

Netto ioneligning

fellings

reaksjonen

Navn på eventuelt bunnfall

Sølvnitrat + natriumklorid

ja

hvit

 

Ag+ NO-3

Na+  Cl-

Ag+ (aq) + Cl- (aq) à AgCl(s)

Sølvklorid

Natriumsulfat + bariumklorid

ja

hvit

2Na+ SO2–4 

Ba2+  2Cl-

Ba2+ (aq) + SO2-4(aq) à BaSO4 (s)

Bariumsulfat

jern(III)klorid + sølvnitrat

ja

hvit

Fe3+  3Cl

Ag+  NO3-

3Ag+(aq) + 3Cl- à 3AgCl (s)

Sølvklorid

Bariumklorid + sølvnitrat

ja

hvit

Ba2+ 2Cl-

Ag+ NO3-

2Ag+ (aq) + 2Cl-(aq) à 2AgCl (s)

Sølvklorid

Natriumsulfat + ammoniumklorid

nei

 

 

 

 

kobber(II)sulfat+ natriumkarbonat

ja

turkis

Cu2+ SO42-

2Na+ CO32-

Cu2+ + CO32- à CuCO3

kobber

karbonat

kobber(II)sulfat + sølvnitrat

nei

 

 

 

 

sølvnitrat + natriumsulfat

nei

 

 

 

 

 

 

 

Mine resultater stemmer bra med løslighetstabellen for salter.

 

Anvendelser og sammenhenger:

Ved felling av et oppløst stoff ved tilsetning av andre egnede stoffer skilt ut helt eller delvis i form av et tungt løselig bunnfall, som ved filtrering, dekantering, sentrifugering eller lignende kan fjernes fra løsningen. Fellingsreaksjoner spiller en viktig rolle både i den preparative og den analytiske kjemi. Man bruker dem for å fremstille nye kjemiske forbindelser, for å påvise og bestemme forskjellige stoffer. Alle løsninger av sulfater gir med løsninger av bariumsalter et tungt løselig bunnfall av bariumsulfat. Felling kan også oppstå ved avkjøling eller inndamping av løsninger. Å løse et stoff og deretter felle det ut ved avkjøling eller inndamping kalles å omkrystallisere stoffet. Omkrystallisering bruker man til å befri stoffer fra forurensninger og framstille dem i ren tilstand.

 

Det er vanskelig å fjerne nitrater i et renseanlegg for avløpsvann, fordi nitrater er lett løselige i vann, altså vanskelig å felle.

 

I renseanlegg for avløpsvann bruker man blant annet bakterier for å fjerne nitrater. I avløpsvannet er nitrogenet organisk bundet, eller det finnes som oppløste ammoniumioner og nitrationer. Ved å regulere oksygeninnholdet og tilsette ulike bakteriekulturer til avløpsvannet kan nitrogenholdige stoffer omdannes via nitrater til nitrogengass. Nitrogengassen er den gassen luft for det meste består av, så den slippes bare rett ut i lufta uten å gjøre noe skade.

 

Når hardt vann tilsettes soda (natriumkarbonat Na2CO3) reagerer kalsiumionene i vannet med natriumkarbonatet, og det dannes kalsiumkarbonat, altså marmor. Dette blir bunnfallet og vannet vil da oppføre seg slik vi ønsker ved å skumme ved såpetilsetning. Soda blir ikke tilsatt hardt vann lenger på grunn av forurensningen det forårsaker.  

 

Utført av Anneli Strand og Johanne S. Sjulstad, 14. 10. 02

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil